Københavns Universitet

Work

  ONP Reader Sv (Sverris saga) in Indrebø 1920 p. 30 (45)
edition image
01 asinn = 2áss sb. m. (72): 4) ås, bjergryg ‖ mountain ridge 02 lysingar = lýsing sb. f. (102): 3) daggry, dæmring 04 = þegar adv. (808) 04 væntir = 2vǽnta vb. (205): [e-rs/e-s / e-t / e-u] [af e-m/e-u / at e-m/e-u / í e-m/e-u / til e-rs/■] [e-u/e-m/sér] →  ● ‖ impers.: vǽntir [e-s / e-t] [e-n] 05 = 1skipa vb. (622): [e-m] [e-t] ; [e-n/e-t / e-u] [e-m / með e-m/e-u] [til e-s] [e-m/sér / með e-jum] [fyrir e-u] →  ● skipa skip/... [e-jum / af e-jum] 07 meðan = meðan adv. (715) 09 = 4verja vb. (175): [e-t/e-n] [e-u / með e-u] [e-m/e-u / fyrir e-m] 11 þo = þó adv. (1189) 11 of = 1of sb. n. (321): (alt) for, overmåde 11 = tvískifta vb. (38): [e-n/e-t / e-u(hum.)/e-u] [miðil e-rra / með e-jum] 11 mart = 2margr adj. (362): 2) [af e-u] [í e-u] (sg.) mangen (én), stor del (af ngt), meget, (coll.) mange 12 kosit = kjósa vb. (297): [e-m/e-u] [e-t] 13 tima = tími sb. m. (702): 2) [e-s] [til e-s] time (på døgnet), tidspunkt (for ngt), den rette tid, belejligt øjeblik, lejlighed → 2)  ● (í) þann tíma er/sem ... [e-s] 14 = ófúss adj. (27) 15 vilia = 1vili sb. m. (237): 1) [til e-s] vilje, lyst, ønske, hensigt, velvilje 18 aþr = 3áðr adv. (567) 18 daginn = dagr sb. m. (765): 3) dag (ɔ: døgn) ‖ day (that consists of a day and a night) → 3)  ● annan daginn áðr den foregående dag ‖ the day before 18 annan = 1annarr pron. indef. (1085) 18 motz = 2mót sb. n. (1870): 1) [við e-n / sín á milli] (officielt/indkaldt) møde, bymøde, distriktsmøde (lavere i rang end møde på tinge, cf. fx. Þing¹Hulda 203¹⁰ infra) → 1)  ● blása til móts, blása í/á mót [e-u(hum.)] 19 = 1víkva vb. (434): [e-u/e-m] 20 vitia = vitja vb. (137): [e-n/e-t / e-rs/e-s] [með e-u] [til e-s] 20 væntir = 2vǽnta vb. (205): [e-rs/e-s / e-t / e-u] [af e-m/e-u / at e-m/e-u / í e-m/e-u / til e-rs/■] [e-u/e-m/sér] →  ● ‖ impers.: vǽntir [e-s / e-t] [e-n] 21 = þó adv. (1189) 22 ufallit = ófallinn adj. (30) 22 mott = 3móðr adj. (50): [af e-u] træt, udmattet, afkræftet 22 vesallt = vesall adj. (163) 23 fe = sb. n. (563): 1) (item pl.) ejendom, gods, løsøre, (akkumuleret) rigdom, kapital ‖ (item pl.) property, (movable and immovable) goods, (accumulated) wealth, capital 23 fott = 1fat sb. n. (83): 3) (coll. & pl. fǫt)) bagage, fragt, varer ‖ (coll. & pl. fǫt)) luggage, baggage, packaged goods, freight, wares 24 harkat = 2harka vb. (12): [e-u/■] 26 erchibiskups gardi = erkibyskupsgarðr sb. m. (17) 26 byscops-garði = byskupsgarðr sb. m. (36): 1) bispegård, embedsbolig for biskop ‖ bishop’s residence 27 = 1leggja vb. (2579): [e-s] [við e-n] 28 = sýniligr adj. (49) 28 = 2sǽta vb. (158): [e-m/e-u] ; [e-u] [af e-m / af hendi e-s(hum.)] [við e-n / á e-m] [fyrir ■(e-t)] ; [á e-t] 29 = 1skipa vb. (622): [e-m] [e-t] ; [e-n/e-t / e-u] [e-m / með e-m/e-u] [til e-s] [e-m/sér / með e-jum] [fyrir e-u] →  ● skipa skip/... [e-jum / af e-jum] 30 erkibyscups scip = erkibyskupsskip sb. n. (3) 31 forraðs-maðr = forráðsmaðr sb. m. (22) 31 halsa = halsi sb. m. (1): 32 balla = ballr adj. (5) 32 = vitavǫrðr sb. m. (9) 33 fleygia = fleygja vb. (70): [e-m/e-u] [af e-u/sér / frá sér / ór sér] [(ofan/út) á e-t/e-n/sik / at e-m/e-u / (ofan/upp/út) í e-t / til e-rs/e-s / um e-t] 34 bleso = 2blása vb. (335): 9) [e-t / e-u / með e-u / í e-t] [e-m/e-u] [til e-s (etc.)] [e-u] blæse (i instrument), spille (på instrument), blæse signal (til ngt), kalde (ngn/ngt) (til ngt (etc.)) med hornsignal ‖ blow/play (a wind instrument), play (an instrument), sound a trumpet as a signal (of sth.), summon (sby/sth.) (to sth. (etc.)) 34 elldi = 1eldr sb. m. (394): 2) ild (brændende tilstand), flammer, ild i brug (også i fjendtligt øjemed), bål ‖ fire (state of combustion), flames, fire in use (also in conflict), bonfire → 2)  ● slá eldi [í e-t] sætte ild (til ngt), antænde ‖ set fire (to sth.), light 34 vitann = 1viti sb. m. (39): 2) brændestabel til signalblus, bavn 35 = 2reka vb. (632): [e-u/e-m/sér] [e-n/e-t / e-u / e-s] →  ● reka tjǫld af [sér]