Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

Work

  ONP Reader SilvFrgIV (Silvesters saga) in Morgenstern 1893 p. 8 (50)
edition image
05 sonar sonom = sonarsonr sb. m. (18) 05 tuem = tveir num. cardin. (234) 07 svet = sveit sb. f. (160): 1) flok, skare, forsamling 07 nema = 2nema conjunc. (369) 07 gvþinga trv = gyðingatrú sb. f. (6) 08 ▹c◃alla▹þi◃ = 1kalla vb. (819): [e-m/e-u] [e-n] [til e-s] 09 søni = sonr sb. m. (404): 1) søn 10 sagþi = segja vb. (1392): [e-t] [e-u / með e-u] [e-m / við e-n]  ● svá segir [e-t / á e-t] [á e-u / í e-u] 10 a = 3á præp. (1012): 5) 1) (i forb. m. skrift) i (in conn. with the written word) in 11 = hnǿkja vb. (5): [e-t / e-u] 11 soɴo = 2sannr adj. (499): 1) sand, sandfærdig, virkelig, retmæssig 11 hnokir = hnǿkja vb. (5): [e-t / e-u] 12 eignom = eigna vb. (190): 3) [e-t] [e-m/e-u] tilskrive, give ære/skyld for, tillægge ascribe, give credit for, blame on, attribute 12 trva = 1trúa sb. f. (71): 2) tro, trosretning, religion2)  ● rétt trúa 13 = 1 vb. (248): [e-m/e-u / e-t] [af e-m/e-u / ór e-u] [fyrir e-t / með e-u] [til e-s] [fyrir e-m]      (+ inf.) : 13 keɴom = 1kenna vb. (901): [e-n/e-t/sik / e-s] [e-u / af e-u / í e-u / með e-u] [með e-jum] [e-u/e-m/sér] 13 fvr lata lat. deserere = fyrláta vb. (28): [e-n/e-t] 14 = nazaraenus adj. (6) 14 uillo = 1villa sb. f. (98): 1) fejltagelse, vildfarelse, vrangforestilling 15 = ǽtla vb. (542): [e-t/e-n/sik / e-s] [e-m/sér/e-u] [at e-u / eftir e-u]      (+ acc. m. inf.) : 15 þaɴ = 1 pron. dem. (2130) 16 røgþr = rǿgja vb. (75): [e-n/e-t / e-m] [e-u / með e-u] [við e-n/e-t / fyrir e-m/e-u] [fyrir e-t] [ór e-u] 16 fiolkvngi = fjǫlkynngi sb. f. (54) 16 kvni = 1kyn sb. n. (319): 2) slægt, familie, slægtled, afstamning, afkom, folkestamme, folk2)  ● at (ǽtt ok) kyni 16 þiofom = 1þjófr sb. m. (93): tyv, røver 17 gata = 1gata sb. f. (239): 7) (om moralsk/etisk bane, forløb of moral/ethical path, course) 18 lios = ljós sb. n. (239): 11) erkendelsens lys the light of recognition, enlightenment11)  ● sannt ljós 18 gvþinga lat. hebreorum = gyðingr sb. m. (31): jøde jew 19 helsa = 1heilsa sb. f. (170): 4) [e-rs/e-s / e-u(hum.)] redning, (relig.) frelse 20 convnga lat. primus inter Augustos = konungr sb. m. (387): 2) [e-rs] (om romersk kejser) 20 enda lat. renunciasti = endir sb. m. (250): 9) ophør, undergang9)  ● gera enda [e-s / á e-u / fyrir e-t / um e-t] [með e-jum] 20 blotom = 1blót sb. n. (118): 1) [e-rs / á e-n] blot, offerceremoni, det at ofre, dyrkelse af guder/vætter sacrifice, sacrificial ceremony, sacrificing, worship of gods/supernatural beings 21 = 2trúa vb. (222): 21 licnesci = líkneski sb. n. (246): 3) afbildning, figur, statue, billede depiction, statue, picture, idol 22 ne = ²4 conjunc. (193) 22 malmi = malmr sb. m. (46): 2) (om bearbejdet malm) metal 22 gor = 1gera vb. (2481): [e-m/e-u] [e-n/e-t] 23 gvþ = 2guð sb. n. (50): 1) gud, (almægtig) guddom (uden association til en speciel tro) deity (an omnipotence unassociated with any specific creed) 24 = þarflauss adj. (36) 24 at = 3at præp. (725): 9) (angivende omstændigheder, vilkår, måde, etc.) ved, under ... omstændigheder, på ... vilkår, på ... måde (indicating the circumstances under which sth. happens, indicating the manner in which sth. is done, etc.) at, on, as, in9)      (at + adj./pron. svarende til adv. at + adj./pron. as equivalent of adv.): 25 = 2veita vb. (569): [e-t/e-n] [e-m/e-u] ; [e-m/sér/e-u /e-n] [með e-u] [til e-s] 25 = 2taka vb. (3717): [e-n/e-t] [af e-m/e-u] [í e-t] 25 holl = hollr adj. (75): 2) [e-m] nådig, barmhjertig 26 enda lat. finem = endir sb. m. (250): 9) ophør, undergang9)  ● gera enda [e-s / á e-u / fyrir e-t / um e-t] [með e-jum] 26 hasca = háski sb. m. (94): [af ■/at!/í!] [e-m/e-u] [fyrir e-m] fare, risiko (for ngn/ngt) (over for ngn) 26 þesse = 1sjá pron. dem. (1535) 28 slict = 2slíkr adj. (1088): 3) (i forbindelse med substantiv) den slags, sådan en 31 kersti = kǽrr adj. (178): 2) [e-m] (i tiltale) ’(min) kære bror/ven/søn/veninde, etc.’ 32 f▹a◃rseligom = farsǽlligr adj. (33)