Københavns Universitet

Work

  ONP Reader RbME (*1348)² (Réttarbǿtr Magnúss Eiríkssonar) in Keyser & Munch 1849 [NGL 3] p. 171 (16)
edition image
13 ædr = eða conjunc. (481): 1) eller, (enten) eller, (hvad enten) eller, eller også ‖ or, (either) or, (whether) or, or else 19 = julianaemessudagr sb. m. (2) 21 juliane mꝍsso dagh = julianaemessudagr sb. m. (2) 21 biscops gardenum = byskupsgarðr sb. m. (36): 1) bispegård, embedsbolig for biskop ‖ bishop’s residence 23 dꝍma = dǿma vb. (429): 6) [e-t] [í e-t] [fyrir e-n] [millum e-rra] [eftir e-u] (jur.) fastsætte (størrelse af ngt) ‖ (jur.) assess/adjudge (the size of sth.) 23 almughans = almúgi sb. m. (57): 1) befolkning, folket, menigmand, almue ‖ the nation, the people, ordinary people, common people 24 = tiltala sb. f. (65) 24 pæningh = penningr sb. m. (255): 1) mønt, pengestykke, (pl. penningar) (rede) penge (som betalingsmiddel) 24 sworo = svar sb. n. (85): 2) (jur.) forsvar, indsigelse 25 bondane = bóndi sb. m. (497): 1) bonde, bofast mand (incl. lejlænding ‘leiglendingr’) der lever af landbrug, mand af almuen ‖ farmer, man of fixed abode (incl. a tenant-farmer ‘leiglendingr’) who lives by agriculture, member of the untitled classes 30 = samþykkjaligr adj. (1) 30 auralogum = auralag sb. n. (22): 2) værdienhed, betalingsenhed ‖ unit of value, means of payment 31 bꝍ = bǿr sb. m. (381): 5) (om de gamle købstæder i Norge: Bergen, Trondheim, Oslo, etc.) by, købstad ‖ (of the old market towns in Norway: Bergen, Trondheim, Oslo, etc.) town 31 bæðe = 1bǽði conjunc. (228):  ● bǽði ... eða svá både ... og også ‖ both ... and also ● bǽði ... ok både ... og ‖ both ... and 31 domr = dómr sb. m. (675): 1) [yfir e-n] [e-s / á e-u / um e-t / yfir e-t] [fyrir e-t] (jur.) dom, kendelse, afgørelse, voldgiftsafgørelse ‖ (jur.) judgement, verdict, ruling, finding, award/decision by arbitration 31 hæraðum = herað sb. n. (255): 3) landdistrikt, landbygd (vs. by, borg, etc.)