Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

Work

  ONP Reader RbME (*1332)ˣ (Réttarbǿtr Magnúss Eiríkssonar) in Keyser & Munch 1849 [NGL 3] p. 160 (29)
edition image
07 kunight = 1kunnigr adj. (129): 1) [at e-u] [e-m /milli e-rra] som er kendt (for ngn), bekendt, som er velkendt, fortrolig (for ngn) ● gera kunnigt [e-t / um e-t][e-m/sér / fyrir e-m] oplyse, annoncere, offentliggøre (ngt) 08 = tiltǿki sb. n. (58) 08 = 2taka vb. (3717): [e-rs/sín/e-s] [e-n/e-t] [e-u / með e-u] [af e-m/e-u / ór e-u] 09 barndꝍme = barndǿmi sb. n. (2): barndom childhood 12 tru = 1trú sb. f. (221): 1) troværdighed, oprigtighed, ærlighed, loyalitet, troskabsløfte, æresord 12 eidha = 1eiðr sb. m. (445): 1) ed, edsaflæggelse oath, oath-taking ● sverja eið [e-s / um ■ / at e-u] [með e-u] [at e-u / á e-u / upp á e-t] [til e-s] [e-m] [fyrir e-m] aflægge ed, sværge take an oath, swear 13 bygdhum = byggð sb. f. (276): 2) (item pl. byggðir) beboet/bebygget område, bebyggelse (item pl.) inhabited area, inhabitation 14 = ? lýðr(s)skylda sb. f. (3) 14 spokum = spakr adj. (150): 1) [við e-t] stilfærdig, fredelig, medgørlig, spagfærdig 15 = hóta vb. (8): [e-m] 16 = illgerðarflokkr sb. m. (1) 16 heifviast = hefja vb. (607): [í e-u] [e-m / með e-m]  ● flokkr hefsk 17 flokk = flokkr sb. m. (191): 2) [e-rs/e-rra] [í móti e-m] (forholdsvis afgrænset/organiseret) flok, gruppe, forsamling, skare (samlet omkring ngn), tilhængere, følge, krigerskare, troppestyrke, hærdeling, parti, fraktion, bande, procession2)  ● fylla flokk [e-rs] [af e-jum] 17 fyrstir = 1fyrri adj. compar. (383): 2) først (i rækkefølge), forrest, som den første ● fremstr ok fyrstr 18 fridi = 1friðr sb. m. (299): 1) fred (for konflikter, krig, etc.), fredstid peace (ɔ: absence of conflict, war, etc.), peacetime 19 iminiar = ímin sb. f. (1) 19 snoogh = gnógr adj. (207): 3) [til e-s] [e-m] som rækker til, tilstrækkelig, nok 19 dꝍme = dǿmi sb. n. (206): 5) [e-s / til e-s] tilfælde, fortilfælde, paralleltilfælde, lignende tilfælde case, previous/parallel instance, similar occurrence 20 edr = eða conjunc. (481): 2) (i forb. m. nægtelse) eller, (hverken) eller, og ej heller (in conn. with a negation) nor, (neither) nor, and also not 20 eidzsvara = eiðsvari sb. m. (20): 2) undersåt som har svoret trofasthed over for sin herre, edsvoren subject who has sworn loyalty to a lord, sworn follower 24 foręlldrar = 1forellri sb. m. (85): 1) (pl. forellrar) aner, forfædre (pl. forellrar) ancestors, forebears 25 = prettlauss adj. (2) 25 sęto svęina = setusveinn sb. m. (1) 25 nafne = nafn sb. n. (282):  ● ǫðru nafni 25 daghligha = dagliga adv. (49): 1) dagligt, hver dag, hver eneste dag daily, every day, every single day 26 = klǽða vb. (95): [e-n/e-t] [með e-u]  ● klǽða ok fǿða [e-n] 26 kost = 2kostr sb. m. (204): 2) [fyrir e-n/sik] [um e-t] (item pl.) omkostninger, bekostning, udgift2)  ● á kost [e-rs] 27 = ? lýðr(s)skylda sb. f. (3) 29 ꝍrttoghom = ertog sb. f. (149): (om vægt- og værdienhed svarende til 1/3 ‘eyrir’, cf. Enc736III 200¹⁴ of a unit of weight and value, the equivalent of 1/3 of an ‘eyrir’) ● átta ertogar ok þrettán merkr (silfrs)