Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Info

Symbols (Danish)

abbrmeaning
?(ved opslagsord) dubiøst
!(i citat) således (ifølge udgiver)
!(i konstruktionsklamme) absolut
(uden styrelse)
*(i bøjningsklamme) u-omlyd
*(i signatur) originaltekst tabt
*(i citat) ord rettet i udgaven
*(i rubrikken Gloss.) rekonstrueret form
* ⸣(i citat) passage rettet i udgaven
*(ved opslagsord) ordet falder uden for ONP’s korpus, spøgelsesord
*)(indledende definitionsafdeling) definition/frase/citat falder uden for ONP’s korpus
ˣ(i signatur) papir(håndskrift, -diplom)
afdød
ældste belæg i ONP’s materiale
°(ved opslagsord) ikke belagt konstrueret form
°(i citat) udgavens læsemåde (efterfulgt af håndskriftets)
°/(i citat) ulæseligt bogstav
(i konstruktionsklamme) styrelse i form af substantivisk sætning, infinitiv, relativkonjunktion eller adverbial
ONP’s materiale udtømt
(i signaturregisteret) håndskriftet indeholder kun dette værk
(i citat) indleder passage, hvortil følgende varianttekst svarer
⸢ ⸣(i citat) passage, hvortil følgende varianttekst svarer
:(i signatur) originaltekst overleveret i
ɔ:det vil sige, med andre ord
~svarende til
~parallelt med
|linjeskift i håndskriftet
||sideskift i håndskriftet
/linjeskift i poesi
//skift mellem strofer
indleder grammatisk/syntaktisk underafsnit
adskiller dansk og engelsk definition
af, fra
(i signatur) overleveret i
(originaltekst tabt)
se
refererer til, refererende til
÷(forrest i bøjningsklamme) singularis ikke belagt i ONP’s materiale
“ ”(i diplomsignatur) forfalsket diplom
» «inden for (afgrænser et helt værk i et håndskrift el. en udgave)
»⸢ ⸣«inden for (afgrænser et helt værk i et håndskrift incl. interpolationer, þǽttir etc. med anden signatur)
< >udfyldning, supplerende emendation
[ ]variant-/paralleltekst
[ ]utydelig tekst
[ ](i signatur) datering usikker
( )(i citat) redaktionel kommentar
⸌ ⸍tekst skrevet over linjen
⸍ ⸌tekst skrevet i marginen
...tekst (incl. interpunktion) udeladt
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk