Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

3á præp.

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

I. + dat. A. (loc. stat.)

1) 1) på, i on, at, in

 ● á landi hér her i landet (ɔ: Island) in this country (ɔ: Iceland)

 ● á skógi ude i skov(en) in the wood(s)

2) 1) (som del af stednavn, især gårdnavn, oftest i forb. m. kalla, nefna, heita as part of a place name, esp. the name of a farm, usually in conn. with kalla, nefna, heita)

3) 1) over over, across

4) 1) (i forb. m. klæder, våben, etc.) på, ved, om (in conn. with clothes, weapons, etc.) on, at, around

5) 1) (i forb. m. skrift) i (in conn. with the written word) in

6) 1) (i forb. m. sammenkomst, etc.) på, ved, under (in conn. with a gathering/meeting, etc.) at, during

7) 1) (angivende hvorledes ngt vender) på, med ... nederst (indicating relative position) (e.g. ‘headfirst’)

8) 1) (angivende sted hvorved ngt ophænges) ved (denoting the point by which sth. is hung up) by

I. + dat. B. (temp.)

1) 2) på, om, ved at, on, by

2) 2) (om nærmest foregående tid) i (efteråret/... ɔ: sidste efterår/...) (of the immediately preceding period of time) last (autumn/...)

3) 2) (á + pl.) (i forb. m. ngt der foregår jævnligt el. generelt) hver (sommer/...), om (dagen/...) (á + pl.) (in conn. with recurrent events or generally) every (summer/...), by (day/..)

4) 2) i løbet af, inden for in the course of

5) 2) (ved angivelse af alder) i (cf. item I. C. 1) (in conn. with age) at

6) 2) (for at præp.?)

I. + dat. C. (div.)

1) 3) (ved talangivelse; især i forb. m. tigr, hundrað) inden for (in conn. with numbers; used esp. with tigr, hundrað) within the range of

2) 3) (ved talangivelse) over (ɔ: mindst) (in conn. with numbers) more than (ɔ: at least)

3) 3) (distrib.) for (hver), pr. (distrib.) for (each), per

4) 3) (angivende måde/fordeling/antal) -vis, i (form af) (denoting manner) in

5) 3) på ... vis in the manner of

6) 3) (instrum.) med, ved hjælp af (instrum.) with, by way of

7) 3) i besiddelse af in possession of

8) 3) i færd med (arbejde, gerning) (referring to work, activity) at

9) 3) stemt for inclined to

10) 3) (jur.) (påhvilende ɔ:) knyttet til (jur.) (dependent) on

11) 3) (jur.) (under omtale af ret til kompensation i forb. m. forurettelse) for (jur.) (in conn. with right to compensation for injustice/wrong) with respect to, for

12) 3) med hensyn til, hvad angår in respect to

13) 3) (betegnende fjendtligt forhold) imod (denoting an inimical relationship to sby) towards, against

14) 3) på grund af, som følge af on account of, because of

15) 3) (á + styrelse svarende til gen. á + noun/pronoun equivalent of gen.)

16) 3) (á + pers./refl. pron. svarende til poss. pron. á + pers./refl. pron. equivalent of poss. pron.)

II. + acc. A. (loc. stat.)

I på, i on, at, in

II. + acc. B. (loc. mobil.)

1) II til, (ind/ud/op) på, (ind/ud/op) i, (hen) over to, onto, into, over

2) II (i forb. m. skrift) i (in conn. with writing) in

3) II imod against

II. + acc. C. (temp.)

1) III om, ved (oftest overflødigt på dansk) on (often redundant in English)

 ● á morgin i morgen tomorrow

3) III (i forb. m. ngt der foregår jævnligt el. generelt) om (vinteren/...) (in conn. with recurrent events or generally) every (winter/...), at (night/...)

4) III (betegnende udstrækning i tid) ud på (denoting an extent of time) into

5) III i løbet af, inden for in the course of

6) III (ved angivelse af alder) i (fx. sit sekstende år) (when indicating sby’s age) in (e.g. his sixteenth year)

II. + acc. D. (div.)

1) IV for (hver), pr. for (each), per

2) IV (ved gentagelse) oven på (indicating repetition) on top of, in addition to

3) IV på (et sprog) in (a language)

4) IV med hensyn til (egenskab) (denoting characteristic) in respect to

5) IV (jur.) imod (jur.) against

III. i forb. m. gen.

1))
 ● á vegna [e-rs] på (ngns) vegne on (sby’s) behalf

2))
 ● hverr á síns vegar hver sin vej each his own way

IV. adverbial. A. (loc. stat.)

1) I ovenpå above

2) I (om vejrlig of weather conditions)

3) I henover across

IV. adverbial. B. (div.)

II (ved angivelse af vægt) derpå (when indicating weight) thereupon, at

Form.: a (553); á (239); (148); aa (33); A (10); ꜳ̋ (10); Á (6); ä (4); ꜳ̈ (4); áa (3); (2); ȧ (1); (1); áá (1); œði (1); (1);

Gloss.: ClV; Fr; Hertzb; HertzbTill; Rím; LP; Med a; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl cf. corr.

Litt.: Lindroth 1909 [ANF 25] 99; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 40; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 53, 59; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 59, 337, 338

Genre. (expected): family sagas [isl]: 239 (122); historical works [his]: 197 (175); religious works [rel]: 179 (269); contemporary sagas [bis]: 136 (74); learned works [div]: 96 (31); romances [rom]: 51 (104); legal works [jur]: 40 (96); legendary sagas [fas]: 33 (43); charters [dip]: 31 (78); þættir [tot]: 12 (22);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk