Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

3á præp.

I. + dat. A. (loc. stat.)

1) 1) på, i ‖ on, at, in
 ● á landi hér her i landet (ɔ: Island) ‖ in this country (ɔ: Iceland)
 ● á skógi ude i skov(en) ‖ in the wood(s)
2) 1) (som del af stednavn, især gårdnavn, oftest i forb. m. kalla, nefna, heita ‖ as part of a place name, esp. the name of a farm, usually in conn. with kalla, nefna, heita)
3) 1) over ‖ over, across
4) 1) (i forb. m. klæder, våben, etc.) på, ved, om ‖ (in conn. with clothes, weapons, etc.) on, at, around
5) 1) (i forb. m. skrift) i ‖ (in conn. with the written word) in
6) 1) (i forb. m. sammenkomst, etc.) på, ved, under ‖ (in conn. with a gathering/meeting, etc.) at, during
7) 1) (angivende hvorledes ngt vender) på, med ... nederst ‖ (indicating relative position) (e.g. ‘headfirst’)
8) 1) (angivende sted hvorved ngt ophænges) ved ‖ (denoting the point by which sth. is hung up) by

I. + dat. B. (temp.)

1) 2) på, om, ved ‖ at, on, by
2) 2) (om nærmest foregående tid) i (efteråret/... ɔ: sidste efterår/...) ‖ (of the immediately preceding period of time) last (autumn/...)
3) 2) (á + pl.) (i forb. m. ngt der foregår jævnligt el. generelt) hver (sommer/...), om (dagen/...) ‖ (á + pl.) (in conn. with recurrent events or generally) every (summer/...), by (day/..)
4) 2) i løbet af, inden for ‖ in the course of
5) 2) (ved angivelse af alder) i (cf. item I. C. 1) ‖ (in conn. with age) at
6) 2) (for at præp.?)

I. + dat. C. (div.)

1) 3) (ved talangivelse; især i forb. m. tigr, hundrað) inden for ‖ (in conn. with numbers; used esp. with tigr, hundrað) within the range of
2) 3) (ved talangivelse) over (ɔ: mindst) ‖ (in conn. with numbers) more than (ɔ: at least)
3) 3) (distrib.) for (hver), pr. ‖ (distrib.) for (each), per
4) 3) (angivende måde/fordeling/antal) -vis, i (form af) ‖ (denoting manner) in
5) 3) på ... vis ‖ in the manner of
6) 3) (instrum.) med, ved hjælp af ‖ (instrum.) with, by way of
7) 3) i besiddelse af ‖ in possession of
8) 3) i færd med (arbejde, gerning) ‖ (referring to work, activity) at
9) 3) stemt for ‖ inclined to
10) 3) (jur.) (påhvilende ɔ:) knyttet til ‖ (jur.) (dependent) on
11) 3) (jur.) (under omtale af ret til kompensation i forb. m. forurettelse) for ‖ (jur.) (in conn. with right to compensation for injustice/wrong) with respect to, for
12) 3) med hensyn til, hvad angår ‖ in respect to
13) 3) (betegnende fjendtligt forhold) imod ‖ (denoting an inimical relationship to sby) towards, against
14) 3) på grund af, som følge af ‖ on account of, because of
15) 3) (á + styrelse svarende til gen.á + noun/pronoun equivalent of gen.)
16) 3) (á + pers./refl. pron. svarende til poss. pron.á + pers./refl. pron. equivalent of poss. pron.)

II. + acc. A. (loc. stat.)

på, i ‖ on, at, in

II. + acc. B. (loc. mobil.)

1) til, (ind/ud/op) på, (ind/ud/op) i, (hen) over ‖ to, onto, into, over
2) (i forb. m. skrift) i ‖ (in conn. with writing) in
3) imod ‖ against

II. + acc. C. (temp.)

1) om, ved (oftest overflødigt på dansk) ‖ on (often redundant in English)
 ● á morgin i morgen ‖ tomorrow
3) (i forb. m. ngt der foregår jævnligt el. generelt) om (vinteren/...) ‖ (in conn. with recurrent events or generally) every (winter/...), at (night/...)
4) (betegnende udstrækning i tid) ud på ‖ (denoting an extent of time) into
5) i løbet af, inden for ‖ in the course of
6) (ved angivelse af alder) i (fx. sit sekstende år) ‖ (when indicating sby’s age) in (e.g. his sixteenth year)

II. + acc. D. (div.)

1) for (hver), pr. ‖ for (each), per
2) (ved gentagelse) oven på ‖ (indicating repetition) on top of, in addition to
3) på (et sprog) ‖ in (a language)
4) med hensyn til (egenskab) ‖ (denoting characteristic) in respect to
5) (jur.) imod ‖ (jur.) against

III. i forb. m. gen.

1))
 ● á vegna [e-rs] på (ngns) vegne ‖ on (sby’s) behalf
2))
 ● hverr á síns vegar hver sin vej ‖ each his own way

IV. adverbial. A. (loc. stat.)

1) ovenpå ‖ above
2) (om vejrlig ‖ of weather conditions)
3) henover ‖ across

IV. adverbial. B. (div.)

(ved angivelse af vægt) derpå ‖ (when indicating weight) thereupon, at

Forms: a (535); á (257); (148); aa (33); ꜳ̋ (10); A (10); Á (6); ä (4); ꜳ̈ (4); áa (3); (2); áá (1); ȧ (1); (1); œði (1);

Gloss.: ClV; Fr ¹á; Hertzb; HertzbTill; Rím; LP; Med a; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; BL

Literature: Lindroth 1909 [ANF 25] 99; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 40; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 53, 59; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 59, 337, 338

Genre. (expected): family sagas: 239 (122); historical works: 197 (175); religious works: 179 (268); contemporary sagas: 136 (74); learned works: 95 (31); romances: 51 (104); legal works: 40 (96); legendary sagas: 33 (43); charters: 31 (78); þættir: 12 (22); unclassified: 3 (4);