Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2blása vb. [blǽss; blés, blésu; blásinn]

(cf. -blásinn adj.)

A.

1) [í e-t / á !] [með e-u] (om vind) blæse ‖ (of the wind) blow
 ● blásandi byrr strygende bør ‖ fresh breeze
 ● ‖ impers.: blǽss [e-t] [í mót !] (vinden) blæser ‖ (the wind) blows
2) [e-t] (om vind) blæse til, få til at bevæge sig el. blæse op ‖ (of the wind) make flutter or fill with air
 ● ‖ ?impers.: blǽss [e-t] (ngt) blæser bort, (ngt) fyger væk ‖ (sth.) blows away, (sth.) is eroded
 ● ‖ præt. part.: blásinn [af e-u] forblæst, vindblæst, (ved blæst) eroderet ‖ windblown, eroded
3) [fyrir e-u / við e-u] blafre (i vinden) ‖ flutter (in the wind)
4) [í e-t / á e-n/! / at e-u / í móti e-u] [e-u] trække vejret, ånde (ofte tungt el. højlydt), snorke, sukke, puste (til/... ngt), puste ud, pruste ‖ breathe (often heavily or audibly), snore, sigh, blow (at/on sth.), snort
 ● blása ǫndunni trække vejret (tungt), sukke ‖ take a (deep) breath, sigh
5) [e-t / e-u] [í e-t / í gegnum e-t] puste (ngt) (i en vis retning) ‖ blow (sth.) (in a certain direction)
 ● blása hár af hǫfði [e-rs / e-m] (puste hår af (ngns) hoved ɔ:) “krumme hår på (ngns) hoved”, skade (ngn) ‖ (blow a hair off (sby’s) head ɔ:) harm (sby)
6) [?e-n] [e-u] beånde, inspirere ‖ inspire
7) [e-u / með e-u] [á e-n / um e-t] [ór sér] sprude (ild, etc.), spy (gift), uddunste (røg) ‖ spit (fire/poison), fume (of smoke)
8)
 ● ‖ impers.: blǽss [e-t/e-n] (ngt/ngn) pustes op, (ngt) svulmer op ‖ (sth./sby) swells up
 ● ‖ præt. part.: blásinn [af e-u] oppustet, opblæst, opsvulmet ‖ inflated, swollen up
9) [e-t / e-u / með e-u / í e-t] [e-m/e-u] [til e-s (etc.)] [e-u] blæse (i instrument), spille (på instrument), blæse signal (til ngt), kalde (ngn/ngt) (til ngt (etc.)) med hornsignal ‖ blow/play (a wind instrument), play (an instrument), sound a trumpet as a signal (of sth.), summon (sby/sth.) (to sth. (etc.))
 ● blása herblástr
 ● blása til hljóðs
 ● ‖ impers.: blǽss [e-u] [í e-t] (vinden) blæser (i ngt) (så det giver lyd), der blæses signal ‖ (the wind) blows (in sth.) (giving sound), a signal is blown
10) [■] kundgøre, proklamere ‖ proclaim
11) [e-t / at e-u] [e-u] blæse (til ild, etc.) (med blæsebælg) ‖ puff/blow (at a fire, etc.) (with bellows)
12) [e-t] smelte (metal) ‖ smelt (metal)
13) [af e-u / ór e-u] støbe ‖ cast (metal)

B. blása + præp./adv.

á: blása á

[e-n] blæse ånde i, beånde, inspirere ‖ inspire

af: blása af

1) [!] [e-t] bortvejre ‖ blow away, disperse
2) [!] sukke (cf. item blása út) ‖ sigh
3) [!] bøvse, ræbe ‖ belch

braut: blása braut

[e-u] [e-u] (få til at) bortdunste ‖ make (a smell) disappear/disperse

í: blása í

[!] beånde, inspirere ‖ inspire
 ● blása í brjóst [e-rs / e-m] [e-u / e-t] (ved inspiration) indgive ‖ inspire
 ● ‖ impers.: blǽss í brjóst [e-t] [e-m] (ngt) indgives (ngn), (ngt) falder (ngn) ind ‖ (sth.) occurs to (sby) (as an idea)

mót: blása (á/í) mót(i)

[e-m/e-u] [við e-u] være fjendtlig over for, erklære sig imod, fremføre indvending imod, argumentere imod ‖ show enmity to, have objections to, argue against

saman: blása saman

1) [e-n / e-m] kalde sammen med hornsignal, kalde sammen ‖ summon with a trumpet call, summon
2)
 ● blása saman ráð [til e-s] sammensværge sig, konspirere ‖ conspire
3) [e-t] [af e-u] sammensmelte, støbe ‖ smelt together, cast

upp: blása upp

1)
 ● ‖ impers.: blǽss upp [■] [af ■] (ngt) blæser bort, (ngt) eroderes ‖ (sth.) blows away, (sth.) is eroded
2)
 ● ‖ impers.: blǽss upp [á !] [e-t] (ngt) svulmer op ‖ (sth.) swells up
3) [e-m] kalde sammen med hornsignal, kalde sammen ‖ summon with a trumpet call, summon

út: blása út

1)
 ● ‖ impers.: blǽss út [e-t] [af e-m] (ngt) blæses op, (ngt) spiles ud ‖ (sth.) is filled with wind/air
2) [af !] [með e-u] sukke (cf. item blása af) ‖ sigh
3) [e-t] lade (følelse) komme ud ‖ let (emotion) be vented
4) [um e-t] (om vind) blæse (gennem ngt) (så det giver lyd) ‖ (of the wind) blow (through sth.) (giving sound)
5) [e-m] [til e-s (etc.)] kalde ud (til kamp, etc.) (med hornsignal), kalde ud ‖ call out (to battle, etc.) (with a trumpet call), call out
6) [e-t] [um e-t] kundgøre, proklamere ‖ proclaim

við: blása við

[!] trække vejret (hørligt?), sukke ‖ breathe (audibly?), sigh

C. blásask

1) [af e-u] blæses ‖ be exhaled
2) kundgøres, proklameres ‖ be proclaimed

D. blásask + præp./adv.

saman: blásask saman

støbes ‖ be cast

Forms: blasa (90); bles (34); blása (25); blés (24); blasit (19); blæs (11); blasinn (10); blæss (9); blásandi (8); blasandi (7); blꜳsa (6); blies (5); blesu (5); blesi (5); blásit (4); blasin (4); blásinn (4); blésu (3); blasid (3); blásanda (3); blaset (3); blasanda (3); blasaz (3); blásin (2); blęs (2); blas (2); blasandí (2); blasi (2); blasenn (2); blasnir (2); bla▹si◃t (2); bleso (2); blasiɴ (2); blasnvm (2); blase (2); blásid (1); blȧȧsner (1); blasanndi (1); blꜳsandi (1); blȧsa (1); bläsner (1); bleis (1); blaasinn (1); blasít (1); blaasít (1); blaasit (1); blęs▹c◃ (1); blasen (1); blaasa (1); blę́ꜱ (1); blesv (1); blꜳ̈sin (1); blíesv (1); Blasit (1); blasna (1); bläsande (1); blás (1); bliez (1); blásnar (1); blési (1); bléss (1);

Gloss.: EJ (cf. corr. blásinn); ClV item áblásinn; ClVSuppl; Fr item áblásinn; Hertzb; Rím; LP; Med blasa, blasinn; AH; AJ; deVr; Fr4; NO item áblásinn; ÁBlM; Bl item áblásinn

Literature: Andersen 1974 [KLNM 18] 348; Kaiser 1998 157, 239; Pipping 1926 107; Reichborn-Kjennerud 1928 85-86; Reichborn-Kjennerud 1944 53; Salvesen 1968 49

Genre. (expected): historical works: 88 (59); religious works: 72 (90); romances: 57 (35); legendary sagas: 29 (14); family sagas: 27 (41); legal works: 22 (32); contemporary sagas: 21 (25); learned works: 12 (10); þættir: 9 (7); charters: 1 (26);