Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

bjóða vb. [býðr; bauð, buðu; boðinn (buð- Thom¹ 5²n.)]

(cf. -boðinn adj.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) [e-t] [e-m] kundgøre, proklamere, forkynde make known, proclaim, preach

2) [e-t] [til e-rs] sende underretning om, kommunikere send a message about, communicate

3) [e-t] [e-m] (som hilsen) byde, ønske (ngn) (ngt) (as a greeting) wish (sby) (sth.)

 ● bjóða góðan dag [e-m] ønske (ngn) en god dag, hilse “god dag” wish (sby) a good day, greet (sby)

4) [e-t/■(e-m)] [e-m] byde, påbyde, befale, tilsige, foreskrive command, impose, order, summon, prescribe

 ● bjóða heim [e-u] [e-m] vise/drive (ngns) (husdyr) hjem drive (sby’s) (livestock) home

 ● ‖ impers.: sem býðr [e-m / um e-n] som det påbydes/foreskrives, som det bør sig, som det sømmer sig as is prescribed, as is fitting

5) [■] [e-m] opfordre, bede ask, request

6) [e-t / til e-s] [e-m] udfordre (ngn) til (ngt) challenge (sby) to (sth.)

7)
 ● ‖ præt. part.: boðinn [til e-s / í e-t] beredt, tilbøjelig (til ngt), besluttet (på ngt) prepared, disposed (towards sth.), decided (on sth.)

 ● boðinn ok búinn [■ / til e-s / undir e-t] [e-m] fuldstændig parat, særdeles beredvillig completely prepared, entirely willing

8) [e-t] [e-m] opbyde, byde (ngn) (en bestemt slags opførsel), udsætte for, indgyde demonstrate, offer (sby) (a certain sort of behaviour), expose to, instil

 ● hugr býðr (í skap) [e-t / um ■] [e-m] (ngn) har en forudanelse (om ngt), (ngn) har (ngt) på fornemmelsen (sby) has a premonition (about sth.), (sth.) is sensed (by sby)

 ● ‖ impers.: býðr [e-t] [e-m] [af e-m] (ngn) udsættes (for ngt), (ngt) indgives/indgydes (ngn) (sby) is exposed (to sth.), (sby) is instilled (with sth.)

 ● býðr í hug/skap [e-m] [e-t] (ngn) har en forudanelse (om ngt), (ngn) har (ngt) på fornemmelsen (sby) has a premonition (about sth.), (sth.) is sensed (by sby)

9) [e-t/e-n] [e-m] [fyrir e-t/e-n / við e-u/e-m] [til e-s] tilbyde (ngn) (ngt/ngn) (for ngt/ngn) (for at opnå ngt) offer (sby) (sth./sby) (for sth./sby) (to obtain sth.)

 ● bjóða á boð [e-rs] overbyde (ngn) overbid (sby)

 ● bjóða lǫg/dóm/... [fyrir sik/e-t] tilbyde (at underkaste sig) lov/dom/... offer (to subject oneself) to the law/legal judgement

10) [e-t / e-u] [til e-s/e-rs] overlade/overgive (ngt) til (ngn), henvise/henskyde (sag, etc.) til (domstol/ngns afgørelse, etc.) relegate/submit (sth.) to (sby), refer (a lawsuit, etc.) to (a court, sby’s ruling, etc.)

11) [til e-rs] [um e-t] henvende sig (til ngn) (om ngt) apply (to sby) (about sth.)

12) [e-m] [til e-rs/sín / at sér / með sér] [til e-s / í e-t / upp á e-t] indbyde, indkalde, stævne invite, summon

*13

*14

B. bjóða + præp./adv.

á: bjóða á

1) [■] påbyde order

2) [e-t] [e-t] overgive (ngt) til (ngt) submit (sth.) to (sth.)

 ● bjóða á hendi [e-m] [e-u]

3)
 ● ‖ impers.: býðr á [!] [um e-t] (ngt) opbydes, (ngt) vises (sth.) is demonstrated, (sth.) is shown

af: bjóða af

[e-u] [e-m] beordre (ngn) væk (fra ngt) order (sby) away from (sth.)

 ● bjóða af hǫndum [e-t] afgive, opgive surrender, relinquish

eftir: bjóða eftir

[!] [e-m] indbyde (ngn) til at blive invite (sby) to stay on

fram: bjóða fram

[e-t/e-n] [e-m / fyrir e-m] tilbyde, fremlægge, fremføre offer, produce, adduce

fyrir: bjóða fyrir

 ● ‖ impers.: býðr fyrir [e-t] [e-m] (ngt) aner (ngn) (sth.) is sensed (by sby)

gegn: bjóða í gegn

[!] [e-m] indbyde (ngn) til gengæld invite (sby) in return

í: bjóða í

[e-t] [e-t] overgive (ngt) til (ngt) surrender (sth.) to (sth.)

inn: bjóða inn

[e-m] [í e-t] indbyde, byde indenfor invite in, invite inside

mót: bjóða á/í mót(i)

[!] [e-t] [e-m] tilbyde, tilbyde/byde (ngn) (ngt) til gengæld offer, offer (sby) (sth.) in return, pay back

saman: bjóða saman

[e-u] sammenkalde, mobilisere (hær, etc.) call up, mobilise (army, etc.)

til: bjóða til

1) [!] [■] [e-m] melde, sende underretning om (ngt) (til ngn) report, send a message about (sth.) (to sby)

2) [!] [e-t] påbyde, befale command, order

3) [e-s / ! e-t] tilbyde offer

um: bjóða um

1) [■] befale command

2) [e-t / ! um e-t] [e-m] give (ngn) ombud/fuldmagt (til ngt), give (ngn) bemyndigelse (til at sørge for ngt), overlade (opgave) (til ngn) give (sby) authority/power of attorney (to do sth.), hand over (a task) (to sby)

undan: bjóða undan

[e-m] [e-t / e-u] [e-u] fordre (ngt) afstået (af ngn) (vha. ngt) make a claim to relieve (sby) (of sth.) (by means of sth.)

 ● ‖ impers.: býðr undan [e-t] [■(e-m)] (ngt) fordres afstået (af ngn) there is a claim to have (sby) relieved (of sth.)

undir: bjóða undir

[e-n] [e-t] henskyde (sag) til (ngns afgørelse) refer (a case) to (sby’s judgement)

upp: bjóða upp

[e-t / e-u] [e-m / fyrir e-m] [fyrir e-t] tilbyde at give fra sig, tilbyde offer to yield, offer

út: bjóða út

[e-t / e-u] udkalde, mobilisere/udskrive (hær, skat, etc.) call up, mobilise, levy/impose (army, tax, etc.)

við: bjóða við

 ● hugr býðr við [■] [e-m] (ngt) byder (ngn) imod (sth.) is distasteful to (sby)

yfir: bjóða yfir

[e-n/e-t] herske over (ngn/ngt), regere dominate, rule over (sby/sth.)

C. bjóða sik + præp./adv.

á: bjóða sik á

[e-t] overgive sig til, underkaste sig give oneself over to, submit to

fram: bjóða sik fram

[■ / til e-s] tilbyde (ngt), erklære sig parat (til ngt), stille (til kamp) offer (to do sth.), declare oneself prepared (to do sth.), volunteer (for battle)

í: bjóða sik í

[e-t] overgive sig til, underkaste sig give oneself over to, submit to

til: bjóða sik til

[e-s] tilbyde sig til, erklære sig parat til, tilbyde at underkaste sig offer to enter into/undertake, declare oneself prepared to submit to

undir: bjóða sik undir

[e-t] tilbyde at underkaste sig, erklære sig parat til at udsætte sig for offer to submit to, declare oneself prepared to submit to

D. bjóðask

1) [af e-u] påbydes (ngn) be imposed (on sby)

2) [■ / til e-s] [e-m] tilbyde (ngn) (ngt), erklære sig parat (til ngt) offer (sby) (sth.), declare oneself prepared (to do sth.)

3) [e-m] [við !] tilbydes (ngn) (for ngt), gives be offered (to sby) (for sth.), be given

4)

E. bjóðask + præp./adv.

fram: bjóðask fram

[■ / í e-t] [með e-u] tilbyde (ngt), erklære sig parat (til ngt), stille (til kamp) offer (sth.), declare oneself prepared (to do sth.), volunteer (for battle)

í: bjóðask í

[e-t] tilbyde at underkaste sig, erklære sig parat til at udsætte sig for offer to submit to, declare oneself prepared to submit to

mót: bjóðask (í) mót(i)

1) [e-u] tilbydes i bytte (for ngt) be offered in exchange (for sth.)

2) [e-m] stille op imod (ngn) take one’s stand against (sby)

undir: bjóðask undir

1) [e-t] tilbyde (at udføre ngt), erklære sig parat til (ngt) offer (to carry out sth.), declare oneself prepared to (do sth.)

2) [e-t] tilbyde at underkaste sig, erklære sig parat til at udsætte sig for offer to submit to, declare oneself prepared to submit to

Form.: bioða (90); bauð (73); baud (47); boðit (40); bydr (34); bioda (33); byðr (31); bjóða (28); bavð (21); bodit (20); býðr (16); boðet (16); buðu (15); bꜹð (14); bioþa (10); boðen (10); bavd (8); bióði (8); bioðe (8); bydur (7); bióða (7); boðinn (7); bꜹþ (6); budu (6); boþit (5); Bioðr (5); byd (5); byþr (5); bioð (5); biodum (5); býð (4); bioder (4); bjóðumz (4); bodet (4); bioðaz (4); byð (4); biodandi (4); bioðer (4); biodi (4); buðuz (4); bodner (3); bjóðask (3); bẏðr (3); bióþa (3); bíoða (3); bauþ (3); bodid (3); bvðv (3); bjóði (3); bjóðast (3); boþen (2); Bauð (2); byði (2); boþet (2); baudh (2); biodha (2); boden (2); bauzk (2); biodom (2); bioðvm (2); bodin (2); Baud (2); býþr (2); bauðt (2); boðenn (2); boðnum (2); biodhande (2); baudst (2); biod (2); biódi (2); bodinn (2); biodit (1); boðiɴ (1); bautt (1); bodna (1); buð (1); boð (1); biodir (1); býðzc (1); bioðasc (1); bꜹðz (1); biodandi (1); biudr (1); bijd (1); bǫþ (1); boðner (1); bijdur (1); bvþv (1); bỏd (1); bióþe (1); báuð (1); byz (1); bydsc (1); bjóðaz (1); Bvðvz (1); byðiz (1); býþ (1); bvðo (1); budhum (1); Biodum (1); bioðum (1); bjóð (1); bꜹd (1); bþ (1); buðo (1); Bioðe (1); boðið (1); Biod (1); boðtv (1); bẏdz (1); bydizst (1); buðusk (1); bioþum (1); biodanda (1); byrdr (1); bitr (1); Bioðum (1); boðeð (1); bioþi (1); Budum (1); bvðvmz (1); bodezst (1); bioðazc (1); bióþomc (1); (1); bioðit (1); bodín (1); Bꜹð (1); bavþ (1); bavðtv (1); biodande (1); byþ (1); boðiz (1); bauðsk (1); biodunzt (1); bÿd (1); Bioþo (1); boðnar (1); Bioþ (1); bjóðir (1); Bióþa (1); bydi (1); bvðet (1); bioði (1); boðett (1); biodiz (1); biodazt (1); býz (1); baudt (1); bodnar (1); Biottu (1); bavðt (1); bíoðe (1); boðrna (1); Bvðv (1); budv (1); biode (1); bǿþ (1); byder (1); boded (1); byþsc (1); bǿ̨þ (1); bydar (1); bioðom (1); byde (1); biodhum (1); bodenn (1); byðir (1); bioðr (1); bióþ (1); bꜷð (1); biodhæ (1); bioðvmz (1); buduz (1); bioðumc (1);

Comp.: fer- (1), for- (11), full- (11), fyr- (6), fyrir- (98), jafn- (11), lǫg- (7), mis- (59), of- (8), rétt- (2), sam- (10), til- (1), yfir- (3)

Gloss.: EJ (cf. corr.); ClV; Fr; Hertzb; Rím; LP; Med -od-; AH; AJ; deVr; Fr4 item umbjóða, útbjóða; NO; ÁBlM; Bl item cf. corr.

Litt.: Grøtvedt 1939 121; Grøtvedt 1939 47; Hermann Pálsson 1981 126; Hægstad 1915 85; Hægstad 1915 99; Hægstad 1916 122; Hægstad 1916 200; Hægstad 1916 93; Kreutzer 1977 166; Seip 1929 163; Seip 1930 354; Seip 1931 [MM 1931] 51; Seip 1931 [MM 1931] 55-56, 57; Seip 1952 27; Sørlie 1937 [MM 1937] 71; Vilhjálmur Finsen 1883 606, 683; Wadstein 1892 [ANF 8] 85; Walter 1976 112

Genre. (expected): legal works [jur]: 191 (76); religious works [rel]: 159 (212); historical works [his]: 133 (138); family sagas [isl]: 96 (96); charters [dip]: 60 (61); contemporary sagas [bis]: 48 (58); romances [rom]: 47 (82); þættir [tot]: 22 (17); legendary sagas [fas]: 21 (34); learned works [div]: 15 (25); unclassified [ ]: 9 (3);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk