Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

bjóða vb. [býðr; bauð, buðu; boðinn (buð- Thom¹ 5²n.)]

(cf. -boðinn adj.)

A.

1) [e-t] [e-m] kundgøre, proklamere, forkynde ‖ make known, proclaim, preach
2) [e-t] [til e-rs] sende underretning om, kommunikere ‖ send a message about, communicate
3) [e-t] [e-m] (som hilsen) byde, ønske (ngn) (ngt) ‖ (as a greeting) wish (sby) (sth.)
 ● bjóða góðan dag [e-m] ønske (ngn) en god dag, hilse “god dag” ‖ wish (sby) a good day, greet (sby)
4) [e-t/■(e-m)] [e-m] byde, påbyde, befale, tilsige, foreskrive ‖ command, impose, order, summon, prescribe
 ● bjóða heim [e-u] [e-m] vise/drive (ngns) (husdyr) hjem ‖ drive (sby’s) (livestock) home
 ● ‖ impers.: sem býðr [e-m / um e-n] som det påbydes/foreskrives, som det bør sig, som det sømmer sig ‖ as is prescribed, as is fitting
5) [■] [e-m] opfordre, bede ‖ ask, request
6) [e-t / til e-s] [e-m] udfordre (ngn) til (ngt) ‖ challenge (sby) to (sth.)
7)
 ● ‖ præt. part.: boðinn [til e-s / í e-t] beredt, tilbøjelig (til ngt), besluttet (på ngt) ‖ prepared, disposed (towards sth.), decided (on sth.)
 ● boðinn ok búinn [■ / til e-s / undir e-t] [e-m] fuldstændig parat, særdeles beredvillig ‖ completely prepared, entirely willing
8) [e-t] [e-m] opbyde, byde (ngn) (en bestemt slags opførsel), udsætte for, indgyde ‖ demonstrate, offer (sby) (a certain sort of behaviour), expose to, instil
 ● hugr býðr (í skap) [e-t / um ■] [e-m] (ngn) har en forudanelse (om ngt), (ngn) har (ngt) på fornemmelsen ‖ (sby) has a premonition (about sth.), (sth.) is sensed (by sby)
 ● ‖ impers.: býðr [e-t] [e-m] [af e-m] (ngn) udsættes (for ngt), (ngt) indgives/indgydes (ngn) ‖ (sby) is exposed (to sth.), (sby) is instilled (with sth.)
 ● býðr í hug/skap [e-m] [e-t] (ngn) har en forudanelse (om ngt), (ngn) har (ngt) på fornemmelsen ‖ (sby) has a premonition (about sth.), (sth.) is sensed (by sby)
9) [e-t/e-n] [e-m] [fyrir e-t/e-n / við e-u/e-m] [til e-s] tilbyde (ngn) (ngt/ngn) (for ngt/ngn) (for at opnå ngt) ‖ offer (sby) (sth./sby) (for sth./sby) (to obtain sth.)
 ● bjóða á boð [e-rs] overbyde (ngn) ‖ overbid (sby)
 ● bjóða lǫg/dóm/... [fyrir sik/e-t] tilbyde (at underkaste sig) lov/dom/... ‖ offer (to subject oneself) to the law/legal judgement
10) [e-t / e-u] [til e-s/e-rs] overlade/overgive (ngt) til (ngn), henvise/henskyde (sag, etc.) til (domstol/ngns afgørelse, etc.) ‖ relegate/submit (sth.) to (sby), refer (a lawsuit, etc.) to (a court, sby’s ruling, etc.)
11) [til e-rs] [um e-t] henvende sig (til ngn) (om ngt) ‖ apply (to sby) (about sth.)
12) [e-m] [til e-rs/sín / at sér / með sér] [til e-s / í e-t / upp á e-t] indbyde, indkalde, stævne ‖ invite, summon

B. bjóða + præp./adv.

á: bjóða á

1) [■] påbyde ‖ order
2) [e-t] [e-t] overgive (ngt) til (ngt) ‖ submit (sth.) to (sth.)
 ● bjóða á hendi [e-m] [e-u]
3)
 ● ‖ impers.: býðr á [!] [um e-t] (ngt) opbydes, (ngt) vises ‖ (sth.) is demonstrated, (sth.) is shown

af: bjóða af

[e-u] [e-m] beordre (ngn) væk (fra ngt) ‖ order (sby) away from (sth.)
 ● bjóða af hǫndum [e-t] afgive, opgive ‖ surrender, relinquish

eftir: bjóða eftir

[!] [e-m] indbyde (ngn) til at blive ‖ invite (sby) to stay on

fram: bjóða fram

[e-t/e-n] [e-m / fyrir e-m] tilbyde, fremlægge, fremføre ‖ offer, produce, adduce

fyrir: bjóða fyrir

 ● ‖ impers.: býðr fyrir [e-t] [e-m] (ngt) aner (ngn) ‖ (sth.) is sensed (by sby)

gegn: bjóða í gegn

[!] [e-m] indbyde (ngn) til gengæld ‖ invite (sby) in return

í: bjóða í

[e-t] [e-t] overgive (ngt) til (ngt) ‖ surrender (sth.) to (sth.)

inn: bjóða inn

[e-m] [í e-t] indbyde, byde indenfor ‖ invite in, invite inside

mót: bjóða á/í mót(i)

[!] [e-t] [e-m] tilbyde, tilbyde/byde (ngn) (ngt) til gengæld ‖ offer, offer (sby) (sth.) in return, pay back

saman: bjóða saman

[e-u] sammenkalde, mobilisere (hær, etc.) ‖ call up, mobilise (army, etc.)

til: bjóða til

1) [!] [■] [e-m] melde, sende underretning om (ngt) (til ngn) ‖ report, send a message about (sth.) (to sby)
2) [!] [e-t] påbyde, befale ‖ command, order
3) [e-s / ! e-t] tilbyde ‖ offer

um: bjóða um

1) [■] befale ‖ command
2) [e-t / ! um e-t] [e-m] give (ngn) ombud/fuldmagt (til ngt), give (ngn) bemyndigelse (til at sørge for ngt), overlade (opgave) (til ngn) ‖ give (sby) authority/power of attorney (to do sth.), hand over (a task) (to sby)

undan: bjóða undan

[e-m] [e-t / e-u] [e-u] fordre (ngt) afstået (af ngn) (vha. ngt) ‖ make a claim to relieve (sby) (of sth.) (by means of sth.)
 ● ‖ impers.: býðr undan [e-t] [■(e-m)] (ngt) fordres afstået (af ngn) ‖ there is a claim to have (sby) relieved (of sth.)

undir: bjóða undir

[e-n] [e-t] henskyde (sag) til (ngns afgørelse) ‖ refer (a case) to (sby’s judgement)

upp: bjóða upp

[e-t / e-u] [e-m / fyrir e-m] [fyrir e-t] tilbyde at give fra sig, tilbyde ‖ offer to yield, offer

út: bjóða út

[e-t / e-u] udkalde, mobilisere/udskrive (hær, skat, etc.) ‖ call up, mobilise, levy/impose (army, tax, etc.)

við: bjóða við

 ● hugr býðr við [■] [e-m] (ngt) byder (ngn) imod ‖ (sth.) is distasteful to (sby)

yfir: bjóða yfir

[e-n/e-t] herske over (ngn/ngt), regere ‖ dominate, rule over (sby/sth.)

C. bjóða sik + præp./adv.

á: bjóða sik á

[e-t] overgive sig til, underkaste sig ‖ give oneself over to, submit to

fram: bjóða sik fram

[■ / til e-s] tilbyde (ngt), erklære sig parat (til ngt), stille (til kamp) ‖ offer (to do sth.), declare oneself prepared (to do sth.), volunteer (for battle)

í: bjóða sik í

[e-t] overgive sig til, underkaste sig ‖ give oneself over to, submit to

til: bjóða sik til

[e-s] tilbyde sig til, erklære sig parat til, tilbyde at underkaste sig ‖ offer to enter into/undertake, declare oneself prepared to submit to

undir: bjóða sik undir

[e-t] tilbyde at underkaste sig, erklære sig parat til at udsætte sig for ‖ offer to submit to, declare oneself prepared to submit to

D. bjóðask

1) [af e-u] påbydes (ngn) ‖ be imposed (on sby)
2) [■ / til e-s] [e-m] tilbyde (ngn) (ngt), erklære sig parat (til ngt) ‖ offer (sby) (sth.), declare oneself prepared (to do sth.)
3) [e-m] [við !] tilbydes (ngn) (for ngt), gives ‖ be offered (to sby) (for sth.), be given
4)

E. bjóðask + præp./adv.

fram: bjóðask fram

[■ / í e-t] [með e-u] tilbyde (ngt), erklære sig parat (til ngt), stille (til kamp) ‖ offer (sth.), declare oneself prepared (to do sth.), volunteer (for battle)

í: bjóðask í

[e-t] tilbyde at underkaste sig, erklære sig parat til at udsætte sig for ‖ offer to submit to, declare oneself prepared to submit to

mót: bjóðask (í) mót(i)

1) [e-u] tilbydes i bytte (for ngt) ‖ be offered in exchange (for sth.)
2) [e-m] stille op imod (ngn) ‖ take one’s stand against (sby)

undir: bjóðask undir

1) [e-t] tilbyde (at udføre ngt), erklære sig parat til (ngt) ‖ offer (to carry out sth.), declare oneself prepared to (do sth.)
2) [e-t] tilbyde at underkaste sig, erklære sig parat til at udsætte sig for ‖ offer to submit to, declare oneself prepared to submit to

Forms: bioða (90); bauð (72); baud (47); boðit (40); bydr (34); bioda (33); byðr (30); bjóða (28); bodit (20); bavð (20); býðr (16); boðet (15); buðu (15); bꜹð (14); boðen (10); bioþa (10); bióði (8); bioðe (8); bavd (8); bióða (7); boðinn (7); bydur (7); bꜹþ (6); budu (6); boþit (5); byd (5); byþr (5); bioð (5); Bioðr (5); biodum (5); bodet (4); bjóðumz (4); biodi (4); buðuz (4); biodandi (4); Bauð (4); bioðer (4); býð (4); bioðaz (4); byð (4); bioder (4); bjóðask (3); bẏðr (3); bjóði (3); bauþ (3); bíoða (3); bodid (3); bióþa (3); bjóðast (3); bvðv (3); bodner (3); biodha (2); (2); bodinn (2); bioðvm (2); bauzk (2); bodin (2); bauðt (2); byði (2); boðnum (2); baudh (2); boden (2); boþen (2); Baud (2); biódi (2); boþet (2); baudst (2); biodom (2); býþr (2); biod (2); boðenn (2); biodhande (2); boðrna (1); bavþ (1); biode (1); bióþe (1); boded (1); biodhæ (1); Bvðvz (1); buðusk (1); bioðasc (1); bióþomc (1); biodit (1); býþ (1); baudt (1); bÿd (1); bǫþ (1); bioðum (1); bioþum (1); biodanda (1); Bvðv (1); bvþv (1); bꜷð (1); bioði (1); boðiz (1); buduz (1); biodiz (1); byþsc (1); bǿ̨þ (1); bodnar (1); biodhum (1); boðner (1); Bioþ (1); byðir (1); bioðr (1); boðeð (1); byþ (1); bioþi (1); bauðsk (1); bẏdz (1); bvðvmz (1); bioðazc (1); boðiɴ (1); bvðo (1); Biodum (1); bavðt (1); boðnar (1); bitr (1); bióþ (1); biodande (1); bydi (1); bǿþ (1); biodunzt (1); bydizst (1); bodezst (1); býz (1); Biottu (1); bíoðe (1); bjóð (1); Bioðum (1); bỏd (1); Budum (1); báuð (1); byz (1); bioðvmz (1); bjóðaz (1); Bioþo (1); biudr (1); budhum (1); bodna (1); bjóðir (1); Bióþa (1); boð (1); bavðtv (1); boðið (1); boðett (1); boðtv (1); bꜹðz (1); biodandi (1); bꜹd (1); bþ (1); buð (1); biodir (1); bydsc (1); biodazt (1); byðiz (1); bautt (1); bioðom (1); byde (1); bioðit (1); bodín (1); bijdur (1); buðo (1); bodenn (1); Bioðe (1); budv (1); byder (1); Biod (1); bvðet (1); býðzc (1); bioðumc (1); bydar (1); bijd (1); byrdr (1); Býðr (1); Bꜹð (1);

Gloss.: EJ (cf. corr.); ClV; Finsen _ bjóða undan; Fr; Hertzb; Rím; LP; Med -od-; AH; AJ; deVr; Fr4 item umbjóða, útbjóða; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Grøtvedt 1939 121; Grøtvedt 1939 47; Hermann Pálsson 1981 126; Hægstad 1915 85; Hægstad 1915 99; Hægstad 1916 122; Hægstad 1916 200; Hægstad 1916 93; Kreutzer 1977 166; Seip 1929 163; Seip 1930 354; Seip 1931 [MM 1931] 51; Seip 1931 [MM 1931] 55-56, 57; Seip 1952 27; Sørlie 1937 [MM 1937] 71; Vilhjálmur Finsen 1883 606, 683; Wadstein 1892 [ANF 8] 85; Walter 1976 112

Genre. (expected): legal works: 191 (76); religious works: 159 (212); historical works: 133 (138); family sagas: 96 (96); charters: 60 (61); contemporary sagas: 48 (58); romances: 47 (82); þættir: 22 (17); legendary sagas: 21 (34); learned works: 15 (25); unclassified: 9 (3);