Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

binda vb. [bindr; batt/bant(cf. Seip 1938, 172), bundu; bundinn]

(cf. -bundinn adj.)

A.

1) [e-t / e-u] [í e-t / í e-u / fyrir e-t / um/of e-t] [e-u / með e-u] [sér] binde, snøre, binde/snøre sammen, pakke sammen, pakke ind, svøbe ‖ bind, tie, bind/tie in a bundle, pack in, wrap
 ● binda ok leysa húðfat sitt (snøre og løsne sin vadsæk ɔ:) tage ophold (et sted) ‖ (tie and untie one’s travelling sack ɔ:) reside (somewhere)
2) [e-t] (spec. om hø/korn) binde ‖ (spec. of hay/corn) bind
3) [e-t] [á e-n/e-t / við e-t / at e-u / um e-t] binde fast, surre fast, binde (ngt) (på/til/ved/om ngt) ‖ tie tightly, tie (sth.) (onto/around sth.)
 ● binda byrði/... [e-m / á e-n/sik/e-t] (fig.) lægge byrde (på ngn/sig) ‖ (fig.) impose a burden (on sby/oneself)
 ● binda byrði á bak [e-m] (fig.) lægge byrde (på ngn) ‖ (fig.) impose a burden (on sby)
   ‖  [e-t] [á e-n] binde (tyvekoster) til (tyv) ‖ tie (stolen goods) to (a thief):
   ‖  [e-n] [á e-u] binde (tyv) til (tyvekoster) ‖ tie (a thief) to (stolen goods):
 ● binda á bak [e-m] [e-t/e-n] binde (spec. tyvekoster) på ryggen (af ngn) (cf. Wennström 1936, 476-479) ‖ tie (esp. stolen goods) on (sby’s) back
5) [e-t / um e-t] forbinde, lægge forbinding (om ngt) ‖ bandage, place a bandage (on sth.)
6) [með e-u] (i skrift) “binde sammen”, forkorte (med forkortelsestegn) ‖ (in writing) “bind together”, abbreviate (with an abbreviation symbol)
7) [■] [við ■ / með e-u] lægge (skriftstykke) ved (andet skriftstykke) ‖ attach (a document) to (another document)
8) [e-t] [út á ?e-t] forsyne med snørebånd (cf. Hertzb ermr) ‖ equip with laces
9) [e-n/e-t] [á e-t] [e-u / með e-u] binde (som fange), lægge i bånd, lænke, tøjre ‖ tie up (as a prisoner), fetter, chain, tether
10) [e-n] [e-u / í e-u] binde (juridisk), straffe (med ngt) ‖ bind (legally), punish (with sth.)
 ● binda ok leysa [e-n/e-t] pålægge straf og fritage for straf, (i forb. m. band) binde og løse (cf. band sb. n. def. 9) ‖ impose punishment and release from punishment, (in conn. with excommunication) bind and loose
11) (om bandlysning) være bindende ‖ (of excommunication) have validity
12) [e-n] [við e-t] [með e-u] (overnaturligt) fastholde, tryllebinde ‖ (supernaturally) bind (by force of words, by sorcery, etc.)
13) [e-t] [e-m] pålægge, påføre ‖ impose
   ‖ bundinn  [með e-u] belastet ‖ encumbered:
14) [e-n/e-t] [við e-n/sik / at sér] [í e-t] [■ / til ■] [í e-u] knytte (ngn/ngt) (til ngn/sig), inddrage (ngn) (i forbund, etc.), involvere (ngn) (i ngt), forpligte (ngn) (til ngt) ‖ attach (sby/sth.) (to sby/oneself), incorporate (sby) (in an association, etc.), involve (sby) (in sth.), place (sby) under obligation (to sth.)
   ‖ bundinn  [við e-n] [e-u] forpligtet (over for ngn) (ved ngt), bundet ‖ under obligation (to sby) (by virtue of sth.), bound:
   ‖ bundinn  [e-u(Rémˣ 84⁴) / í e-u] involveret (i ngt), forpligtet (i sag) ‖ involved (in sth.), under obligation (in an issue):
 ● vera bǫrnum bundin være knyttet til hinanden ved (at have) børn (sammen) ‖ be attached to one another by (having) children (with each other)
 ● binda á hendi [e-m] [e-t/e-n] undergive, stille (ngt/ngn) under (ngns) beskyttelse ‖ subject, place (sth./sby) under (sby’s) protection
15) [e-t] [við e-n / með e-n / með sér / (í) milli e-rra / (á) meðal e-rra] [í mót e-m] [e-u / með e-u / í e-u] stadfæste, bekræfte, aftale, indgå (aftale, forbund, etc.), knytte (venskab, etc.) ‖ affirm, confirm, make an agreement, enter (into a contract, fellowship/association, etc.), establish (friendship, etc.)

inn: binda inn

1) [e-t] (tøjre indendørs ɔ:) sætte (husdyr) på stald ‖ (tether indoors ɔ:) put (livestock) in a stable
2) [e-n] [í e-t] knytte (ngn) (til ngt) ved giftermål ‖ bind (sby) (to sth.) by marriage
3) [með sér] [í móti e-m] indgå forbund, slutte sig sammen ‖ enter into an association, join together

saman: binda saman

1) [e-t] [með e-u] binde sammen, knytte sammen ‖ tie together, connect
   ‖ bundinn saman  [e-u] :
 ● vera/... bǫrnum saman bundin være/... knyttet til hinanden ved (at have) børn (sammen) ‖ be/... attached to one another by (having) children (with one another)
2) holde sammen med bånd ‖ bind together
3) [e-t] [með sér] [til e-s] [með e-u] indgå (forbund, etc.), aftale, være enige om ‖ enter into (an association, etc.), make an agreement, be in agreement on
 ● binda hjúskap saman indgå ægteskab ‖ get married
4)
 ● verða saman bundin [at e-u] knyttes sammen (ved fæstemål), forloves ‖ be bound together (by betrothal), be betrothed

undir: binda undir

[!] forpligte ‖ place under obligation

upp: binda upp

[e-t] [með e-u] binde (ngt) (så det holdes oprejst) ‖ tie up (sth.) (so it is held upright)

C. binda sér

 ● binda sér byrði (fig.) lægge byrde på sig ‖ (fig.) impose a burden on oneself

D. binda sik

1) [■] [e-u] binde (ngt) på sig (med ngt) ‖ tie (sth.) onto oneself (with sth.)
2) [við e-n/e-t] [í e-t / í e-u] [með e-u] [til e-s] knytte/binde sig (til ngn/ngt), gifte sig, involvere/indvikle sig (i ngt), forpligte sig (til ngt), underkaste sig (ngt) ‖ bind oneself (to sby/sth.), get married, involve oneself (in sth.), become obliged (to sth.), subject oneself (to sth.)

á: binda sik á

 ● binda sik á hendi [e-m] undergive sig (ngn), stille sig i (ngns) tjeneste ‖ place oneself under (sby’s) authority, place oneself at (sby’s) service

inn: binda sik inn

[í e-t] forpligte sig (i ngt) ‖ undertake (binding) obligation (in sth.)

saman: binda sik saman

[með e-m] [■] slutte sig sammen, indgå forbund (med ngn) (om ngt) ‖ enter into an association (with sby) (about sth.)

undir: binda sik undir

[e-t] forpligte sig (til ngt) ‖ undertake an obligation (to do sth.)

F. bindask

1) [við e-t] bindes (til/om ngt) ‖ be tied (to/around sth.)
2) [í millum e-rra] fanges, fastholdes ‖ be captured, be caught
3) [af e-u] (jur.) bindes (af ngt) ‖ (jur.) be bound (by sth.)
4) [við e-n] [í e-u] [með e-m] [í móti e-u] [e-u] binde/knytte sig (til ngn), indgå (forbund, etc.) (med ngn), slutte sig sammen, forpligte sig, blive indviklet (i ngt) ‖ bind/tie oneself (to sby), enter (into an association, etc.) (with sby), join together, place oneself under obligation, become involved (in sth.)
5) [í e-t] undergive sig (ngt), gå ind i (ngns tjeneste) ‖ subject oneself (to sth.), enter into (sby’s service)
6) [í e-t] stadfæstes, aftales ‖ be confirmed, be agreed
7)
 ● hjónskapr/... bindsk [millum e-rra] ægteskab indgås ‖ marriage is entered into
8) [e-s] afholde sig (fra ngt), holde sig tilbage ‖ refrain (from sth.), restrain oneself

á: bindask á

 ● bindask á hendi/... [e-m] undergive sig (ngn), gå i (ngns) tjeneste ‖ subject oneself (to sby), enter (sby’s) service

af: bindask af

[e-u] afholde sig (fra ngt) ‖ refrain (from sth.)

at: bindask at

[e-u] [með e-m] indgå forbund (om ngt) (med ngn), tilslutte sig ‖ enter into an association (about sth.) (with sby), join

fyrir: bindask fyrir

[e-m/e-u / e-t / ! um e-t] stille sig i spidsen (for ngn/gruppe/ngt), overtage styringen (af ngt) ‖ place oneself at the forefront (of sby/group/sth.), take over direction (of sth.)

í: bindask í

[e-u] forpligte sig til, love ‖ place oneself under an obligation to (do sth.), undertake, promise

með: bindask með

1) [!] (om skriftstykke) ?lægges i bind med, lægges ved ‖ (of a document) ?be bound with, be attached
2) [!] indgå forbund, tilslutte sig ‖ enter into an association with, join

saman: bindask saman

1) [■] indgå forbund, slutte sig sammen (om ngt) ‖ enter into an association, join with one another (on sth.)
2)
 ● hjúskapr bindsk saman [með e-u] ægteskab indgås ‖ marriage is entered into
 ● ‖ impers.: bindsk saman der indgås ægteskab ‖ marriage is entered into

um: bindask um

1) [e-t] vikle sig om (ngt) ‖ get wrapped around (sth.)
2)
 ● bindask orða um [■] afholde sig fra at tale om (ngt) ‖ refrain from talking about (sth.)

undir: bindask undir

[■] forpligte sig til (ngt), love ‖ place oneself under an obligation to (do sth.)

við: bindask við

1) [e-t/e-n] tilslutte sig (ngt), indgå forbund med (ngn) ‖ join forces on (sth.), enter into an association with (sby)
2) [e-n/!] afholde sig fra (ngn/ngt), holde sig tilbage ‖ refrain from (sby/sth.), restrain oneself

Forms: binda (101); batt (42); bundit (34); bundu (25); bindr (23); bundinn (21); bundin (17); bindaz (17); binnda (13); bvndit (11); bundiz (9); bundnir (9); bundo (7); bindazst (7); bindi (6); bindazt (6); bínda (5); binndr (5); bindur (5); bundnar (4); bindask (4); binndaz (4); bvndv (4); bundet (4); binz (3); bunduz (3); bindast (3); bit (3); bvndna (3); bvnna (3); bvndo (3); Bundu (3); bunnar (3); bindiz (3); bijnda (3); bundner (3); bvndiɴ (3); buɴdiɴ (3); baz (3); bvnndv (2); binst (2); bindum (2); binnz (2); bunded (2); bíndaz (2); bunndu (2); Binda (2); binðaz (2); bundínn (2); bindz (2); binndazt (2); bazk (2); bunnir (2); bindit (2); bitt (2); bundenn (2); bunduzt (2); bvnndit (2); bant (2); binðr (2); bazt (2); bundna (2); batz (2); bíndr (2); Bind (2); binnr (1); bindið (1); bundut (1); bvndít (1); bundid (1); bindim (1); bundizt (1); bindizt (1); bittz (1); bizk (1); bvɴdit (1); bundv (1); binnd (1); bindande (1); binndazc (1); byndizt (1); bundest (1); binndast (1); biɴdasc (1); bittu (1); bunndinni (1); bvndni (1); bvnndinn (1); bvɴdo (1); bvnndu (1); bunndnir (1); byndi (1); bíndizst (1); bvnndizt (1); bindimz (1); bitzst (1); Bindi (1); bvnden (1); Bindeþ (1); bvɴɴdiɴɴ (1); biɴdiþ (1); bvnndo (1); Bvndv (1); bast (1); bazst (1); bunnduzt (1); byndíz (1); Bindaz (1); bundusk (1); bundunst (1); Bundust (1); Bitt (1); Bindo (1); bundið (1); bindandi (1); buɴdeɴ (1); bat (1); bvnnir (1); bunndit (1); binnða (1); bindumst (1); bind (1); bvndnvm (1); bid (1); bvnir (1); bvndin (1); bundín (1); bundith (1); bunndiɴ (1); bundez (1); bundizk (1); biɴdaz (1); baðzt (1); Bindu (1); Bittu (1); bvndeɴ (1); bíndi (1); bvɴɴar (1); bı̉nda (1); bynde (1); bindir (1); bynðiz (1); bvnɴar (1); binndur (1); bunndnar (1); bunðið (1); bunnðin (1); Bundv (1); bvɴdvz (1); bizc (1); byndisk (1);

Gloss.: EJ; ClV; ClVAdd; Fr; FrErr1; Hertzb; HertzbTill; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4 item undirbinda; NO; Walter -sk; ÁBlM; BL

Literature: Falk 1919 131; Finnur Jónsson 1927-1928 [APS 2] 78; Halldór Halldórsson 1991 210; Hægstad 1915 86; Kaiser 1998 89; Poulsen 1968 [MSc 1] 222; Reichborn-Kjennerud 1928 163; Seip 1931 [MM 1931] 59-60; Seip 1938 172; Vogt 1936 [ANF 52] 335-339; Wadstein 1892 [ANF 8] 85; Wennström 1936 476-479

Genre. (expected): historical works: 129 (97); religious works: 126 (149); legal works: 78 (53); family sagas: 65 (68); contemporary sagas: 53 (41); romances: 41 (58); charters: 35 (43); learned works: 14 (17); legendary sagas: 14 (24); þættir: 8 (12); unclassified: 3 (2);