Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

undir præp.

(cf. und præp.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

I. + dat. A. (loc. stat. & (sj.) mobil.)

1) under, ved, på (gård), hos (sig)

     ((i forb. m. propr.)) :

 ● undir (mat)borði/borðum

 ● troða undir fótum træde på, trampe på

 ● undir vápnum under våben

2) blandt, imellem

I. + dat. B. (temp.)

i (tidsperiode)

 ● undir lǫgum (om tiden fra Moses til Jesu fødsel) under lovene

I. + dat. C. (div.)

1) under (ngns ledelse/ansvar), i (ngns) varetægt

 ● eiga undir

 ● undir hendi/hǫndum [e-rs/e-m]

 ● traust/... undir tillid til

2) underlagt (dom, forlig, afgørelse)

3) ... af vigtighed/betydning
 ● vera undir være af vigtighed

 ● þykkja undir forekomme (ngn) at være af vigtighed

4)
 ● ala/... undir [e-u] (om dyr) avles (af/fra)

usorteret

II. + acc. A. (loc. mobil. & (sj.) stat.)

(bevægelse/væren) under, (retning) mod/til, ved

 ● undir (mat)borð til bords

 ● undir vápn/sverð/... under våben/sværd/... ɔ: for at blive dræbt/henrettet

II. + acc. B. (div.)

1) under (ngns) styre (ledelse/ansvar/afgørelse)

 ● ‖ impers.: berr undir [e-n] [e-t] (ngt) tilfalder (ngn) (sth.) comes/falls to (sby)

 ● vera hallr undir [e-n] tage (ngns) parti

 ● leita ráðs/... undir [e-n] søge råd/... hos (ngn)

2) under dom, forlig, vilkår/betingelse

3) (om utroskab) ved siden af (ægtehustru)

usorteret

III. + dat. el. acc. A. (loc. stat. & mobil.)

(bevægelse hen) under, ved, på (sted)

     (+ propr.) :

 ● halda undir skírn holde under dåb

 ● undir brún at líta (at dømme) efter (ngns) øjne (to judge) by the look in (sby’s) eyes

 ● undir øxi (sand. acc., cf. supra undir vápn) under øksen ɔ: for at blive dræbt

III. + dat. el. acc. B. (temp.)

 ● undir miskunn i nådens tid (fra Kristi fødsel til verdens ende)

III. + dat. el. acc. C. (div.)

1) under (ngns) styre (ledelse/ansvar/afgørelse)

 ● eiga undir

 ● leita ráða undir søge råd hos (ngn)

2) under dom, forlig, vilkår/betingelse

3)
 ● þykkja undir forekomme (ngn) at være af vigtighed

4) (om utroskab) bag om ryggen på (ægtehustru)

usorteret

IV. + inf./sætning

1)
 ● vera undir at/hvar/... være af vigtighed at/hvor/...

 ● þykkja undir at/(hvé) ... forekomme (ngn) at være af vigtighed at/(hvordan) ...

2) til (det at ...)

 ● bjóðask undir at ... erklære sig parat til at ...

V. adverbial. A. (loc. stat & mobil.)

under, ned/nede, nedenfor

 ● þar (niðr/...) undir, þar neðan/niðri (at)

V. adverbial. B. (temp.)

i gang

 ● undir eins samtidig, på én gang

V. adverbial. C. (div.)

1) (om rang) under

2)
 ● ala/... undir (om dyr) avles

3)
 ● undir eins (ok) i overensstemmelse (med)

4)
 ● eiga undir råde over, styre

 ● vera undir [um e-n] være af vigtighed

 ● þykkja undir forekomme (ngn) at være af vigtighed

5)
 ● undir niðri i det skjulte, mellem linjerne

usorteret

VI. (y. no.)

Form.: (487); undir (104); vndir (98); vnder (31); under (15); vnndir (5); unndir (4); unnder (3); uɴder (3); vnnder (3); vnðir (3); uɴdir (2); Undir (2); vndír (2); vɴdir (1); undjr (1); vnðr (1); ▹undir◃ (1); Vɴdir (1); úɴdir (1); undr (1); Vnndir (1); Vndir (1); vnþir (1); borð (1); unðir (1); yndir (1); undir (1);

Gloss.: EJ; ClV; Suppl2; Fr; Hertzb; Rím; LP (und) præp./adv.; Med præp. & adv.; AH præp./adv.; deVr ¹undir adv./præp., ²undir; Fr4; NO præp./adv.; ÁBlM ¹⁻²undir præp./adv.; Bl item cf. corr.

Litt.: Falk 1889 [ANF 5] 116-117; Johannisson 1943 (Afton) 60; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 103, 106, 116, 333, 334, 366; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 334, 366

Genre. (expected): family sagas [isl]: 141 (92); historical works [his]: 129 (132); religious works [rel]: 123 (202); contemporary sagas [bis]: 93 (56); romances [rom]: 92 (79); legal works [jur]: 55 (72); charters [dip]: 53 (58); learned works [div]: 37 (23); legendary sagas [fas]: 31 (32); þættir [tot]: 12 (17); unclassified [ ]: 10 (3);

ER — August 2010

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk