Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

undir, “undr”, “vnðr”, “undi” præp.

(cf. und præp.)

I. + dat. A. (loc. stat. & (sj.) mobil.)

1) under, ved, på (gård), hos (sig)
     ((i forb. m. propr.)):
 ● undir (mat)borði/borðum
 ● troða undir fótum træde på, trampe på
 ● undir vápnum under våben
2) blandt, imellem

I. + dat. B. (temp.)

i (tidsperiode)
 ● undir lǫgum (om tiden fra Moses til Jesu fødsel) under lovene

I. + dat. C. (div.)

1) under (ngns ledelse/ansvar), i (ngns) varetægt
 ● eiga undir
 ● undir hendi/hǫndum [e-rs/e-m]
 ● traust/... undir tillid til
2) underlagt (dom, forlig, afgørelse)
3)
 ● vera undir være af vigtighed
 ● þykkja undir forekomme (ngn) at være af vigtighed
4)
 ● ala/... undir [e-u] (om dyr) avles (af/fra)
usorteret

II. + acc. A. (loc. mobil. & (sj.) stat.)

(bevægelse/væren) under, (retning) mod/til, ved
 ● undir (mat)borð til bords
 ● undir vápn/sverð/... under våben/sværd/... ɔ: for at blive dræbt/henrettet

II. + acc. B. (div.)

1) under (ngns) styre (ledelse/ansvar/afgørelse)
 ● ‖ impers.: berr undir [e-n] [e-t] (ngt) tilfalder (ngn) ‖ (sth.) comes/falls to (sby)
 ● vera hallr undir [e-n] tage (ngns) parti
 ● leita ráðs/... undir [e-n] søge råd/... hos (ngn)
2) under dom, forlig, vilkår/betingelse
3) (om utroskab) ved siden af (ægtehustru)
usorteret

III. + dat. el. acc. A. (loc. stat. & mobil.)

(bevægelse hen) under, ved, på (sted)
   ‖  (+ propr.):
 ● halda undir skírn holde under dåb
 ● undir brún at líta (at dømme) efter (ngns) øjne ‖ (to judge) by the look in (sby’s) eyes
 ● undir øxi under øksen ɔ: for at blive dræbt

III. + dat. el. acc. B. (temp.)

 ● undir miskunn i nådens tid (fra Kristi fødsel til verdens ende)

III. + dat. el. acc. C. (div.)

1) under (ngns) styre (ledelse/ansvar/afgørelse)
 ● eiga undir
 ● leita ráða undir søge råd hos (ngn)
2) under dom, forlig, vilkår/betingelse
3)
 ● þykkja undir forekomme (ngn) at være af vigtighed
4) (om utroskab) bag om ryggen på (ægtehustru)
usorteret

IV. + inf./sætning

1)
 ● vera undir at/hvar/... være af vigtighed at/hvor/...
 ● þykkja undir at/(hvé) ... forekomme (ngn) at være af vigtighed at/(hvordan) ...
2) til (det at ...)
 ● bjóðask undir at ... erklære sig parat til at ...

V. adverbial. A. (loc. stat & mobil.)

under, ned/nede, nedenfor
 ● þar (niðr/...) undir, þar neðan/niðri (at)

V. adverbial. B. (temp.)

i gang
 ● undir eins samtidig, på én gang

V. adverbial. C. (div.)

1) (om rang) under
2)
 ● ala/... undir (om dyr) avles
3)
 ● undir eins (ok) i overensstemmelse (med)
4)
 ● eiga undir råde over, styre
 ● vera undir [um e-n] være af vigtighed
 ● þykkja undir forekomme (ngn) at være af vigtighed
5)
 ● undir niðri i det skjulte, mellem linjerne
usorteret

VI. (y. no.)

Forms: (502); undir (100); vndir (90); vnder (31); under (14); vnndir (5); unndir (4); unnder (3); uɴder (3); vnnder (3); vndír (2); Undir (2); vnðir (2); uɴdir (2); undir (1); unðir (1); undjr (1); yndir (1); undr (1); vnðr (1); úɴdir (1); Vndir (1); borð (1); ▹undir◃ (1); Vɴdir (1); vɴdir (1); Vnndir (1);

Gloss.: EJ; ClV; Suppl2; Fr; Hertzb; Rím; LP (und) præp./adv.; Med præp. & adv.; AH præp./adv.; deVr ¹undir adv./præp., ²undir; Fr4; NO præp./adv.; ÁBlM ¹¯²undir præp./adv.

Literature: Falk 1889 [ANF 5] 116-117; Johannisson 1943 (Afton) 60; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 103, 106, 116, 333, 334, 366; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 334, 366

Genre. (expected): family sagas: 141 (92); historical works: 129 (132); religious works: 123 (202); contemporary sagas: 93 (56); romances: 92 (79); legal works: 55 (72); charters: 53 (58); learned works: 37 (23); legendary sagas: 31 (32); þættir: 12 (17); unclassified: 10 (3);

Eva Rode — August 2010