Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

biðja vb. [biðr; bað, báðu; beðinn (beiþ- Martin¹ 573⁵, bỏþ- HákEirsp 661⁷, cf. ed. intr. xl)]

(cf. -beðinn adj.)

A.

   ‖  (abs.):
   ‖  [e-n] :
   ‖  [af e-m] :
   ‖  [e-s] :
   ‖  [e-t] :
   ‖  [e-u] :
   ‖  [■] :
   ‖  [e-m] :
 ● biðja bǿnar [e-n] fremsætte bøn (over for ngn) ‖ present a prayer/request (to sby)
2) [e-n / til e-rs/e-s] [e-s] [e-m / fyrir e-m/sér/e-u] (relig.) bede bøn, bede (til ngn/ngt) (om ngt) (for ngn/sig/ngt) ‖ (relig.) say a prayer, pray (to sby/sth.) (for sth.) (for sby/oneself/sth.)
   ‖  (abs.):
   ‖  [e-n] :
   ‖  [til e-rs/e-s] :
   ‖  [e-s] :
   ‖  [■] :
   ‖  [e-m] :
   ‖  [fyrir e-m/sér/e-u] :
 ● biðja bǿn sína/sinni, biðja bǿnar (sinnar) [til e-rs] [yfir e-m]
3) [e-n] [■] bede (ngn) (gøre ngt), forlange ‖ ask (sby) (to do sth.), order
4) [e-n] [■] bede (ngn) (modtage ngt), opfordre (ngn) (til at modtage ngt) ‖ ask (sby) (to receive sth.)
5) [■] tilbyde (ngn) (ngt) ‖ offer (sby) (sth.)
6) [e-n] [■] udtrykke ønske (om ngt) (for ngn) ‖ express a wish (about sth.) for (sby)
 ● biðja góðs [e-m] [fyrir e-t] ønske alt godt (for ngn) (udtrykkende taknemmelighed for ngt) ‖ express goodwill (towards sby), wish (sby) well (expressing gratitude for sth.)
 ● biðja heilan/... [e-n + inf.] (til hilsen) ønske (ngn) sundhed/lykke ‖ (as a greeting) wish (sby) well
  1 (ved møde ‖ on meeting)
  2 (ved afsked ‖ on departure)
  3 (hilsende godnat ‖ on wishing good night)
 ● biðja illa [fyrir e-m] ønske ondt (over ngn), forbande ‖ call down curses (on sby’s head), curse
 ● biðja ills [e-m] ønske ondt (over ngn), forbande ‖ call down curses (on sby’s head), curse
 ● biðja vel [fyrir e-m] fremsætte gode ønsker (for ngn) (ved afsked) ‖ wish (sby) well (on parting)
 ● biðja vel/... fara [e-n] ønske (ngn) god rejse ‖ wish (sby) a good journey
 ● biðja vel farask [e-m] ønske (ngn) god rejse ‖ wish (sby) a good journey
 ● biðja vel kominn [e-n] [með sér] byde (ngn) velkommen (hos sig) ‖ extend a warm welcome (to sby)
 ● biðja vel lifa [e-n] (ved afsked) ønske (ngn) et godt liv ‖ (on departure) wish (sby) a good life
7) [sik + inf.] erklære (sig) (for at være ngt) ‖ declare (sth.) (about oneself)
8) [e-rrar] [e-m / til handa e-m/sér] [til e-s] fri (til kvinde) (for ngn) ‖ ask for (a woman’s) hand in marriage (on sby’s behalf), propose
 ● biðja ráðs anmode om ægteskab ‖ solicit a marriage agreement
9)
 ● biðja dura bede om at blive lukket ind, banke på døren (cf. kveðja dura) ‖ ask to be let in, knock on the door
10) (tilsyneladende sammenbl. med bíða vb.

af: biðja af

 ● biðja af sér [e-t] bede om at få (ngt) taget bort fra sig ‖ request that (sth.) be taken away from one

fyrir: biðja fyrir

1) [e-n / e-m] [við e-n] bede for (ngn), gå i forbøn, bede om nåde ‖ plead for (sby), intercede, plead for mercy
2) [sér] [til e-rs] [með e-u] (relig.) bede bøn, bede ‖ (relig.) say a prayer, pray

ór: biðja ór

[!] [e-s] bede om at få (ngt) fjernet/slettet ‖ request that (sth.) be removed/deleted

til: biðja til

[e-s] [e-n] [með e-u] opfordre (ngn) (til ngt), forsøge at overtale ‖ urge (sby) to do (sth.), attempt to persuade

um: biðja um

[e-t] [e-n] [með e-u] bede (ngn) (om ngt) ‖ ask (sby) (for sth.)

undan: biðja sik undan

bede sig fri, bede om at blive skånet ‖ ask to be spared

D. biðja sér

1) [e-s] bede (om ngt), anmode ‖ ask (for sth.), request
2) [til e-rs] [e-s / til e-s / e-n] [með e-u] bede bøn, bede (til ngn) (om ngt) ‖ say a prayer, pray (to sby) (for sth.)
 ● biðja sér góðs [til e-rs] bede for sin salighed ‖ pray for one’s salvation
3) [e-rrar] fri (til kvinde) ‖ ask for (a woman’s) hand in marriage

E. biðjask

1) [e-s] bede (om ngt) ‖ ask (for sth.)
 ● ‖ impers.: biðsk [■] [af hendi e-rs] (ngn) bedes (om ngt) ‖ (sby) is asked (for sth.)
2) [fyrir ■] bede (for ngn) ‖ pray (for sby)
3) blive bejlet til ‖ be asked, be wooed

fyrir: biðjask fyrir

[!] [til e-rs] (relig.) bede bøn, bede (til ngn) ‖ (relig.) say a prayer, pray (to sby)

ór: biðjask ór

 ● biðjask ór búi bede om at blive separeret (og flytte) ‖ ask to be separated (and move away)

undan: biðjask undan

[e-u/e-m] bede sig fritaget/fri, bede om at blive skånet/forskånet ‖ ask to be exempted/spared

Forms: bað (103); biðr (37); biðia (35); bidr (28); bad (24); bið (22); bidia (20); biðja (14); biþia (10); bat (9); bid (7); baðv (7); beðit (7); báðu (7); baþ (7); bedit (6); badu (6); bidur (6); baþv (5); bidz (5); bediz (5); baðu (4); biþiasc (4); biði (4); biþiom (3); bidiandi (3); baðz (3); baþsc (3); bazk (3); beþinn (2); batt (2); bádu (2); biðjast (2); baðs (2); biðiande (2); Baþ (2); baðvmz (2); beþit (2); Bið (2); biþi (2); biþr (2); biðjum (2); baz (2); bidiumz (2); bedinn (2); bidium (2); Biþ (2); Biðr (2); bidía (2); biðianda (2); beþetsc (2); badzt (2); biðjask (2); bꜳdu (1); bitðia (1); bidiazt (1); biðjaz (1); biðjanda (1); bæþit (1); biþ (1); beiþenn (1); bidit (1); bædi (1); beðin (1); bedist (1); biðz (1); Byðium (1); bijdr (1); baðo (1); baᴛ (1); Biþr (1); Bidium (1); Bidr (1); biþeþ (1); bæði (1); biðiomsc (1); bęþisc (1); bitz (1); bỏþi (1); Bid (1); beðner (1); Bad (1); badt (1); Báðu (1); bỏþit (1); baðvt (1); beðínn (1); biðíð (1); batst (1); biðiazt (1); bidiaz (1); baðst (1); bǫ́þo (1); bídiande (1); bedín (1); Biþeþ (1); bæþi (1); bedis (1); badst (1); baduz (1); bidir (1); baðt (1); biðjandi (1); bedid (1); baþo (1); bidiande (1); bädust (1); bidiandiz (1); baðsc (1); Bað (1); bęþi (1); Biðit (1); Biðia (1); beðinn (1); bíþem (1); biðeande (1); Bidit (1); bæðir (1); biþiomsc (1); biþz (1); biþetsc (1); biðiaz (1); bidiast (1); ba (1); biðiandi (1); bǽþi (1); biðe (1); bídr (1); boþo (1); baaðu (1);

Gloss.: EJ; ClV; Suppl2 biðjanda, biðjandist; Fr; Hertzb; HertzbTill; Rím; LP; Med -d-; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 70; Gering 1916 [ANF 32] 6; Gjøstein 1934 [ANF 50] 126; Haugen 2007 [MM 2007] 196, 199; Nygaard 1917 33, 36; Rob & Wikman 1959 [KLNM 4] 627; Sundqvist 2005 232; Widding 1982 [MM 1982] 43

Genre. (expected): religious works: 170 (139); historical works: 88 (90); family sagas: 80 (63); romances: 59 (54); contemporary sagas: 43 (38); legal works: 27 (50); learned works: 21 (16); legendary sagas: 15 (22); charters: 12 (40); þættir: 7 (11);