Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

beiða vb. [-dd-]

(cf. -beiddr adj.)

A.

1) [e-n / af e-m] [e-s / e-t] [e-m] [at e-u] bede, anmode, opfordre, kræve, udkræve ‖ ask for, request, demand
 ● beiða bóta/... [e-n] [fyrir e-t/e-n] kræve erstatning ‖ demand compensation
 ● beiða lǫgbeiðing/... [e-n]
 ● nauðsyn/þǫrf beiðir [e-s] [e-n] (ngt) er nødvendigt (for ngn), (ngn) har behov for (ngt) ‖ (sth.) is necessary (for sby), (sby) is in need of (sth.)
 ● nauðsyn/þǫrf [e-s/e-rs] beiðir [e-s]
 ● beiða orða [e-n] udspørge (ngn) ‖ question (sby)
2) [e-rs] tilsige (ngn) (som anklaget) ‖ summon (sby) (on a charge)
3)
 ● ‖ præt. part.: beiddr provokeret ‖ provoked
 ● illa/... beiddr stærkt provokeret ‖ greatly provoked
4) [e-s] ønske, attrå ‖ wish for, desire
 ● ‖ impers.: beiðir [e-s] [e-n] (ngt) ønskes, (ngn) attrår (ngt) ‖ (sth.) is wished for, (sby) desires (sth.)

á: beiða á

[!] [e-s] [um e-t] bede om ‖ ask for

til: beiða til

[!] [með e-u] opfordre, kræve ‖ call on, request
 ● nauðsyn/þurft beiðir til [■] [e-n] (ngt) er nødvendigt (for ngn), (ngn) har behov for (ngt) ‖ (sth.) is necessary (for sby), (sby) is in need of (sth.)

um: beiða um

[■] [e-n] [e-s] bede om ‖ ask for

út: beiða út

[e-s] kræve at få (ngt), fremsætte forlangende (om ngt), udkræve ‖ demand (sth.), state a claim (to sth.), present a demand (for sth.)

C. beiða sér

[e-s / e-t] [e-n] bede (ngn) om (ngt) til sig selv, udbede sig ‖ ask (for sth.) for oneself, request (sth.)

D. beiðask

1) [e-s / e-t/e-n] [á sér] [af e-m] bede (ngn) om (ngt/ngn), anmode, kræve ‖ ask (sby) for (sth./sby), request, demand
 ● beiðask bóta kræve erstatning, gøre krav på bøde ‖ demand compensation, claim a fine
 ● beiðask dóms [á ! um e-t] fordre at dom afsiges ‖ seek a judgement
 ● beiðask laga [■ / á e-u / af ■] kræve med henvisning til loven, kræve at loven følges ‖ make a claim with reference to the law, demand that a process be in accordance with the law
2) kræves ‖ be demanded
3) [e-rs] tilsige (ngn) (som anklaget) ‖ summon (sby) (on a charge)
4) [e-s / til e-s] stræbe efter at opnå (ngt) ‖ strive to obtain (sth.)
5) [af e-m] føres på afveje ‖ be led astray

eftir: beiðask eftir

1) [■] bede om, ønske, begære ‖ ask for, request, desire

ór: beiðask ór

 ● beiðask ór búi bede om at blive separeret (og flytte) ‖ ask to be separated (and move away)

til: beiðask til

1) [■] bede om, ønske, begære ‖ ask for, wish for, desire
2) [e-s] [e-n] kræve (ngn) udsat for (ngt) ‖ demand that (sby) be subjected to (sth.)
3) [e-s] længes efter (ngt) ‖ crave (sth.)

um: beiðask um

[!] [e-s] bede om ‖ ask for

undan: beiðask undan

[e-u] bede sig fri for (ngt) ‖ ask to be spared from (sth.)

út: beiðask út

[e-s] kræve (at få ngt), fremsætte forlangende (om ngt) ‖ demand (sth.), present a claim (to sth.)

Forms: beiða (44); beiddi (28); beiði (19); beiddiz (19); beitt (17); beiddr (12); beida (11); beiðir (11); beidde (8); beiðaz (7); beidir (7); beiðazt (7); beidazt (6); beiþa (5); bæiði (5); beidaz (5); beiðt (4); beiðist (4); beiðask (4); beiðizt (4); beidizt (4); beiddizt (3); beider (3); bæiða (3); beizt (3); beidast (3); beiðiz (3); bæizt (3); beiddisk (3); beidt (3); béiþer (2); beiddvz (2); beidiz (2); bæiðazt (2); beitz (2); beiddir (2); beidi (2); beítt (2); beiz (2); beiðe (2); beíddo (1); bæidde (1); beiddv (1); beiþir (1); beiddan (1); beídazst (1); bæiddiz (1); beídizt (1); beiddizst (1); beidezst (1); bæditz (1); beidesc (1); Beiða (1); Beiddi (1); beidum (1); beidanda (1); beiddu (1); beiðis (1); bæiðizt (1); bæiðiz (1); beiþomc (1); bæit (1); beidí (1); bæþv (1); bæiddr (1); beiðizk (1); beiðz (1); beidist (1); beiddest (1); beist (1); beidst (1); beidðir (1); beitth (1); beiðumz (1); beizc (1); beidduz (1); beidduz (1); beidzst (1); beiddist (1); beiðast (1); beíðazt (1); bæidande (1); beidr (1); bæidasz (1); bæiddezt (1); beidandezst (1); bæiðumk (1); bæiðaz (1); beidunst (1); bæidazt (1); Beið (1); bæiðdi (1); beíddi (1); bæidz (1); beiðumzt (1); bæiddu (1); beiðír (1); bæið (1); beiðum (1); beiþi (1); beidizst (1); beidazst (1); bæiðandez (1); beiðisk (1); beidunnzt (1); bæitt (1); bæddi (1); bęþir (1); beiddur (1); bæiðumz (1); beidz (1); beiðunzt (1); bæidandezst (1); beídst (1); beiðazk (1); beiddízt (1); beiþaz (1); bæiddezc (1); beizst (1); beiðist, (1); bæidduzst (1);

Gloss.: EJ; ClV; Suppl2 beiðanda; Fr; Hertzb; Rím; LP ²beiða; AH; AJ; deVr ¹˜²beiða; Fr4; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 68; Gjøstein 1934 [ANF 50] 126; Haugen 2007 [MM 2007] 196, 199; Hofmann 1955 133; Seip 1952 25

Genre. (expected): legal works: 98 (34); religious works: 52 (95); historical works: 50 (62); family sagas: 32 (43); charters: 30 (27); romances: 28 (37); contemporary sagas: 28 (26); learned works: 14 (11); legendary sagas: 12 (15); þættir: 9 (8); unclassified: 6 (1);