Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

baug·þak sb. n.

(dækkelse ɔ:) tillæg til mandebod (cf. baugr sb. m. def. 3) ‖ (covering ɔ:) supplement to a compensation payment for a killing
  1 i tillæg til ‘baugr’ ‖ as a supplement to ‘baugr’
  2 ovenikøbet, desforuden ‖ in addition

cf. simplex þak (20)

Forms: bavg þake (1); bavgþac (1); bꜹgþake (1);

Gloss.: EJ (cf. corr.); ClV; Fr; FrErr3 rettelse af brottfall til brotfall; HertzbTill; Fr4; NO

Literature: Maurer 1910 199, 207, 208, 209

Genre. (expected): legal works: 2 (0); contemporary sagas: 1 (0);