Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

nǽr, “nie-”, “niæ-” adv. [compar. nǽrr, superl. nǽst]

Forms: nær (333); næst (176); nest (75); nærr (63); ner (55); nęr (23); nę́r (12); Nær (11); næʀ (10); neest (9); nǽr (8); næʀʀ (7); nęst (7); nǽst (6); nér (6); nærst (5); Ner (5); Næst (5); Nest (4); neʀ (4); nerst (3); nø̨rr (2); Nǽr (2); Nærr (2); nǽrr (2); nérr (2); nẻʀ (1); Nér (1); nẻst (1); nęʀr (1); nẻr (1); næ̉r (1); Nẻr (1); næ̋r (1); nier (1); næʀr (1); Næʀ (1); neer (1); n▹ær◃ (1); nǽʀ (1); Nø̨st (1); niæʀ (1); nęʀ (1); nꜹr (1); niest (1); nœr (1); nꝍst (1); taka (1); nęrr (1); nær (1); (1); Nęr (1);

Compounds: endra- (9), endrar- (3), endri- (5), hvé- (60), stór- (1)

Gloss.: EJ adv./conjunc. (cf. corr.); ClV adv./conjunc., item (all-) allnær, (jafn) jafnnær, ¹˜²næst; Fr item allnãr, nærr, næst; Hertzb item allnær, jafnnær; Suppl4 jamnær; Rím; LP adv./præp., item allnãr præp.; Med nærr, næst; AH ¹˜²nær, iamnær; deVr item nærr; Fr4 item jafnnær, nærr, ofnær; NO adv./præp./conjunc., item allnær, jafnnær, nærr, næst; ÁBlM náar, ¹nær, ²nær adv. & conjunc.; Bl

Literature: Falk 1919 59; Finnur Jónsson 1921 (KultSprog) 323-324; Gering 1916 [ANF 32] 25; Hallberg 1975 [ANF 90] 213; Hægstad 1906 (Harp) 10; Hægstad 1915 89; Hægstad 1916 94, 205, 210; Nygaard 1917 41; Seip 1955 149, 165, 166, 267; Sturtevant 1946-1947 [SS 19] 1-2; Western 1934 [MM 1934] 63; Western 1936 [MM 1936] 30

Genre. (expected): historical works: 169 (151); religious works: 161 (232); family sagas: 133 (105); romances: 84 (90); contemporary sagas: 75 (64); charters: 62 (67); legendary sagas: 56 (37); legal works: 51 (83); learned works: 42 (27); þættir: 18 (19); unclassified: 12 (3);