Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

illsku·kvikvendi, ·kvikendi sb. n.

cf. simplex kvikvendi (144)

Forms: illskokvikendit (1);

Gloss.: Suppl2 -kvikendi; Fr íllskukvikendi; NO -kvikendi; Bl -l- -kvikindi

Genre. (expected): romances: 1 (0);