Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

hǫnd, hand (spec.: haan Gild² 12¹⁴) sb. f. [handar, dat. hendi; hendr (hendir StatPáll³ 752¹²)]

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

I. A.

1) arm (fra skulder til fingerspidser)

usikre exx. mht. om der refereres til ‘hånd’ eller ‘arm’ er placeret i denne def.

2) hånd (fra håndled til fingerspidser)

 ● fara hǫndum um/of [e-n/e-t] berøre/stryge med hænderne

 ● hǫnd full [e-rra/e-s]

 ● hafa hǫnd/hendr á/at [e-m/e-u] have hånd på/i (ngn/ngt), røre ved, lægge hånd på (i behandlingsøjemed)

 ● hǫndum himin tekit (have grebet himlen med hænderne ɔ:) være kommet i den syvende himmel

 ● leggja hǫnd á [e-t] (ved edsaflæggelse)

 ● leggja hǫnd í hǫfuð [e-m] (om velsignende hånd)

 ● leggja hendr sínar saman give hinanden hånden (som stadfæstelse af overenskomst, etc.)

 ● ... hǫndum saman (give) håndslag (som stadfæstelse af overenskomst, etc.)

 ● sauma at hendi [e-m] sy (ærmer) til (ved håndleddet, så de ikke flagrer)

 ● takask í hendr give hinanden hånden (som stadfæstelse af overenskomst, etc.)

 ● þverrar/... handar en hånds bredde

3) skriverhånd, skrift

4) (hånd (den ene eller begge) som værdimål for opgaves størrelse/betydning)

 ● annarrar handar maðr [e-rs] (venstrehåndsmand ɔ:) mindre værd (end ngn)

 ● festa báðar hendr á [■] bruge begge hænder på ɔ: bruge megen energi på

5) håndprotese

6) (om hånd som udtryk for handling, fastholdelse, magtanvendelse, besiddelse)

 ● báðar hendr

 ● báðum hǫndum

 ● taka báðum hǫndum [við e-m] med begge hænder, med åbne arme, af helt hjerte

 ● bera hendr at [■] lægge hænder til (ngt forbryderisk)

 ● bítask í hendr [e-m] [til e-s] strides med (ngn) (for at opnå ngt)

 ● bjargask á sínar hendr klare sig ved egen hjælp

 ● drepa hendi við [e-u] støde til (ngt) med hånden, støde fra sig, afslå, tilsidesætte, krænke

 ● hendr fallask [e-m] [til e-s] (hænderne svigter (ngn) ɔ:) (ngn) bliver handlingslammet, mister initiativet

 ● láta (sér) hendi firr ganga [e-t]

 ● hafa hǫnd/hendr á  1) [e-m/e-u] få fat i, pågribe

 ● hafa hǫnd/hendr á  2) [e-u] have hånd om, have styring af

 ● hafa hǫnd/hendr at  1) [e-m/e-u] have/lægge hånd på, pågribe, have i sin besiddelse

 ● hafa hǫnd at  2) [e-u] have hånd om, have styring af

 ● hafa hendr yfir [■] have i sin besiddelse, have ansvar for

 ● halda hendi yfir [e-m/e-u] holde hånden over (ngn), beskytte (ngn)

 ● (með) harðri hendi (om magtanvendelse) med hård hånd

 ● hefja handa (løfte hænderne ɔ:) gøre noget, handle

 ● innan handar inden for rækkevidde, opnåeligt, til rådighed

 ● jǫfn hǫnd neutral (ikke inhabil) part

 ● (eiga/taka) jǫfnum hǫndum

 ● koma hǫndum á  1) [e-n] komme i kontakt/berøring med (ngn)

 ● koma hǫndum á  2) [e-t] få fingrene i, få (ngt) i sin besiddelse

 ● láta hendr af [e-m] give slip på, løslade

 ● leggja hǫnd/hendr á [e-n/sik / e-m] tage fat i, lægge hånd på (ngn) (for at fange, skade)

 ● leggjask hendr á [!]

 ● leggja gerva hǫnd á allt

 ● leggja góða hǫnd á [e-n] behandle (ngn) godt

 ● leysa hendr sínar gøre sin pligt

 ● handa millum/... mellem hænderne, i (ngns) besiddelse, under (ngns) ansvar

 ● hendr eru mislagðar (í kné) [e-m] (hænder er ikke lagt ens ɔ:) (ngn) gør det modsatte af det (ngn) burde gøre

 ● rétta hendr/hǫnd/hendi [til e-s] strække hånden ud (efter ngt) ɔ: (forsøge at) få fat i

 ● (með) stolinni/stelandi/leyndri hendi (med stjålen/stjælende hånd ɔ:), med tyveri, hemmeligt

 ● taka hǫndum  1) [e-n/e-t] tage til sig, få fat på, pågribe (ngn)

 ● taka hǫndum  2) [til e-s] beskæftige sig (med ngt)

 ● verja hendr sínar forsvare sig, handle i nødværge

7) [e-m / e-rs] side

 ● annarri hendi ... på den ene/anden side ...

 ● á báðar hendr til begge sider, til højre og venstre, til alle sider

 ● á tvǽr hendr [e-m] til begge sider, til højre og venstre, til alle sider

 ● til beggja handa [e-m] til begge sider, til højre og venstre, til alle sider

8) part, vedkommende, vegne

 ● minnar/hans/... handar for min/hans/... del, for mit/hans/... vedkommende

 ● af hendi [e-rs/e-s (hum.)] på (ngns) vegne, for (ngns) vedkommende

 ● fyrir hǫnd/hendr [e-rs / e-m] på (ngns) vegne, for (ngns) vedkommende

9) slags, art

 ● allra(/alla) handa

10*) ?

I. B. m. foranstillet præp. i fig. udtryk

 ● á hendi/hǫndum  1) [e-m] (ngn) i hænde, hos (ngn), i (ngns) varetægt

 ● á hendi/hǫndum  2) [e-m] i (ngns) tjeneste

 ● á hendi/hǫndum  3) [e-m] mod (ngn)

 ● á hendi/hǫndum  4) [e-m] (være) for hånden, (være) på færde, ske

 ● binda á hendi/hǫndum  1b) [e-rs / e-m] [e-n/e-t] pålægge (ngn) (ngt)

 ● bindask / binda sik á hendi/hǫndum  1c) [e-m] undergive sig (ngn), gå i (ngns) tjeneste

 ● fela/... á hendi(/hendr)  1f) [e-m] [e-n/e-t] overdrage (ngn/ngt) i (ngns) varetægt

 ● á hendr/hǫnd  1) [e-m / e-rs] hos (ngn), (ngn) i hænde, i (ngns) varetægt

 ● á hendr/hǫnd  2) [e-m/sér] (jur.) (anklage/sag/dom) mod (ngn)

 ● á hendr/hǫnd  3) [e-m / e-rs] (om konfrontation/overfald) imod (ngn)

 ● á hendr  4) [e-m] (komme) ind over (ngn), (ske) for (ngn), (være) for hånden

 ● bera á hendr/hǫnd  1) [e-m] [e-t] bebrejde, beskylde, anklage

   1)  [e-n/e-t] samle (folk) hos/omkring sig:

   2)  [e-m] samles hos/omkring (ngn):

 ● ganga á hǫnd  1b) [e-m] gå i (ngns) tjeneste, underkaste sig (ngn)

 ● leggja á hendr/hǫnd  1c) [e-m] [e-t] lægge (ngt) i (ngns) hænder, overdrage (ngt) (til ngn), pålægge (ngn), påføre

 ● lýsa á hǫnd/hendr  1d) [e-m] [e-u / e-t] lægge sag an (mod ngn)

 ● renna á hǫnd  1e) [e-rri / e-rrar] overfalde (kvinde), voldtage

 ● segja/mǽla á hǫnd/hendr  1f) [e-m/sik] [e-t] erklære (ngt) retsligt tilfalde (ngn) if. lov

 ● taka á hǫnd/hendr  1g) [sér] [e-n/e-t] tage til sig, påtage sig ansvar (for ngn/ngt)

 ● takask á hendr  1h) [e-n/e-t] [við e-n] påtage sig

af:)
 ● af hendi/hǫndum [e-m/sér] (ngn) af hænde, bort (fra ngn)

 ● fara af hendi [um e-t] [e-m] blive udført, forløbe

 ● ferr af hendi [e-m] [e-t] (ngn) får (ngt) fra hånden

 ● ganga af hendi/hǫndum [e-m] svigte (ngn)

 ● leysa af hendi/hǫndum [e-n/e-t] sende fra sig, aflevere

 ● líða af hendi/hǫndum (temp.) gå, forsvinde

 ● at hendi  1) (om ejerskab, ihændehavelse) (ngt) i hænde

 ● at hendi  2) efter tur, på række

 ● bera at hendi  1a) indtræffe, ske

 ● berr at hendi/hǫndum  1b) [e-t] [e-m] (ngt) tilfalder (ngn), (ngt) hænder

 ● berask at hendi  1c) [e-m] indtræffe (for ngn), falde i (ngns) lod, ramme

 ● bersk at hendi/hǫndum  1d) [e-m] (ngt) indtræffer (for ngn), (ngt) falder i (ngns) lod

 ● koma/fara at hendi/hǫndum  1e) [e-m] komme (til ngn), overgå (ngn)

eftir:)
 ● eftir hǫnd [e-rs]

 ● fyrir hendi  1) i hånden

 ● fyr/fyrir hendi/hǫndum  2) for hånden, forude, i udsigt

 ● taka (fram) fyrir hendr [e-m] [e-t] gå udenom (ngn), gøre (ngt) uden (ngns) samtykke

í:)
 ● (hafa/...) í hendi/hǫndum [e-t] (have) i sin magt, inden for mulighedens grænse/rækkevidde

 ● hafa í tveim hǫndum [við e-n]

 ● hafa vel/illa... í hǫndum(/hendi) [e-t] [við e-n] finde (ngt) udmærket/utåleligt

 ● verðr vel/illa... í hendi/hǫndum [e-t] [e-n] (ngn) finder (ngt) udmærket/utåleligt

 ● í hǫnd/hendr  1) [e-m] (om betaling/belønning) kontant, på stedet

 ● í hǫnd/hendr  2) [e-m] (ngn) i hænde, i (ngns) besiddelse/magt, under (ngns) ansvar

 ● í hǫnd/hendr  3) [e-m] imod (ngn)

 ● berr í hǫnd/hendr  1a) [e-m] [e-t] (ngt) tilfalder (ngn)

 ● fara/koma í hǫnd ske, komme, indtræffe

 ● taka/... í aðra hǫnd

 ● vaxa í hǫnd

með:)
 ● hafa með hǫndum(/hendi) [e-n/e-t]

 ● hafa ráð/... með hǫndum / millum handa have planer/..., have i sinde

ór:)
 ● ór hendi/hǫndum [e-m / e-rs] ud af hænderne (på ngn), (ngn) af hænde

 ● líða ór hendi/hǫndum (temp.) gå, forsvinde

til:)
 ● til handa [e-m/sér/e-u(hum.) / e-rs] (ngn) i hænde, i (ngns) varetægt, til fordel for (ngn), til (ngn)

cf. C. handa