Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

hǫnd, hand sb. f. [handar, dat. hendi; hendr (hendir StatPáll³ 752¹²)]

I. A.

1) arm (fra skulder til fingerspidser)

usikre exx. mht. om der refereres til ‘hånd’ eller ‘arm’ er placeret i denne def.

2) hånd (fra håndled til fingerspidser)
 ● fara hǫndum um/of [e-n/e-t] berøre/stryge med hænderne
 ● hǫnd full [e-rra/e-s]
 ● hafa hǫnd/hendr á/at [e-m/e-u] have hånd på/i (ngn/ngt), røre ved, lægge hånd på (i behandlingsøjemed)
 ● hǫndum himin tekit (have grebet himlen med hænderne ɔ:) være kommet i den syvende himmel
 ● leggja hǫnd á [e-t] (ved edsaflæggelse)
 ● leggja hǫnd í hǫfuð [e-m] (om velsignende hånd)
 ● leggja hendr sínar saman give hinanden hånden (som stadfæstelse af overenskomst, etc.)
 ● ... hǫndum saman (give) håndslag (som stadfæstelse af overenskomst, etc.)
 ● sauma at hendi [e-m] sy (ærmer) til (ved håndleddet, så de ikke flagrer)
 ● takask í hendr give hinanden hånden (som stadfæstelse af overenskomst, etc.)
 ● þverrar/... handar en hånds bredde
3) skriverhånd, skrift
4) (hånd (den ene eller begge) som værdimål for opgaves størrelse/betydning)
 ● annarrar handar maðr [e-rs] (venstrehåndsmand ɔ:) mindre værd (end ngn)
 ● festa báðar hendr á [■] bruge begge hænder på ɔ: bruge megen energi på
5) håndprotese
6) (om hånd som udtryk for handling, fastholdelse, magtanvendelse, besiddelse)
 ● báðar hendr
 ● báðum hǫndum
 ● taka báðum hǫndum [við e-m] med begge hænder, med åbne arme, af helt hjerte
 ● bera hendr at [■] lægge hænder til (ngt forbryderisk)
 ● bítask í hendr [e-m] [til e-s] strides med (ngn) (for at opnå ngt)
 ● bjargask á sínar hendr klare sig ved egen hjælp
 ● drepa hendi við [e-u] støde til (ngt) med hånden, støde fra sig, afslå, tilsidesætte, krænke
 ● hendr fallask [e-m] [til e-s] (hænderne svigter (ngn) ɔ:) (ngn) bliver handlingslammet, mister initiativet
 ● láta (sér) hendi firr ganga [e-t]
  1 [e-m/e-u] få fat i, pågribe
  2 [e-u] have hånd om, have styring af
  1 [e-m/e-u] have/lægge hånd på, pågribe, have i sin besiddelse
  2 [e-u] have hånd om, have styring af
 ● hafa hendr yfir [■] have i sin besiddelse, have ansvar for
 ● halda hendi yfir [e-m/e-u] holde hånden over (ngn), beskytte (ngn)
 ● (með) harðri hendi (om magtanvendelse) med hård hånd
 ● hefja handa (løfte hænderne ɔ:) gøre noget, handle
 ● innan handar inden for rækkevidde, opnåeligt, til rådighed
 ● jǫfn hǫnd neutral (ikke inhabil) part
 ● (eiga/taka) jǫfnum hǫndum
  1 [e-n] komme i kontakt/berøring med (ngn)
  2 [e-t] få fingrene i, få (ngt) i sin besiddelse
 ● láta hendr af [e-m] give slip på, løslade
 ● leggja hǫnd/hendr á [e-n/sik / e-m] tage fat i, lægge hånd på (ngn) (for at fange, skade)
 ● leggjask hendr á [!]
 ● leggja gerva hǫnd á allt
 ● leggja góða hǫnd á [e-n] behandle (ngn) godt
 ● leysa hendr sínar gøre sin pligt
 ● handa millum/... mellem hænderne, i (ngns) besiddelse, under (ngns) ansvar
 ● hendr eru mislagðar (í kné) [e-m] (hænder er ikke lagt ens ɔ:) (ngn) gør det modsatte af det (ngn) burde gøre
 ● rétta hendr/hǫnd/hendi [til e-s] strække hånden ud (efter ngt) ɔ: (forsøge at) få fat i
 ● (með) stolinni/stelandi/leyndri hendi (med stjålen/stjælende hånd ɔ:), med tyveri, hemmeligt
  1 [e-n/e-t] tage til sig, få fat på, pågribe (ngn)
  2 [til e-s] beskæftige sig (med ngt)
 ● verja hendr sínar forsvare sig, handle i nødværge
7) [e-m / e-rs] side
 ● annarri hendi ... på den ene/anden side ...
 ● á báðar hendr til begge sider, til højre og venstre, til alle sider
 ● á tvǽr hendr [e-m] til begge sider, til højre og venstre, til alle sider
 ● til beggja handa [e-m] til begge sider, til højre og venstre, til alle sider
8) part, vedkommende, vegne
 ● minnar/hans/... handar for min/hans/... del, for mit/hans/... vedkommende
 ● af hendi [e-rs/e-s (hum.)] på (ngns) vegne, for (ngns) vedkommende
 ● fyrir hǫnd/hendr [e-rs / e-m] på (ngns) vegne, for (ngns) vedkommende
9) slags, art
 ● allra(/alla) handa
10*) ?

I. B. m. foranstillet præp. i fig. udtryk

  1 [e-m] (ngn) i hænde, hos (ngn), i (ngns) varetægt
  2 [e-m] i (ngns) tjeneste
  3 [e-m] mod (ngn)
  4 [e-m] (være) for hånden, (være) på færde, ske
  1b [e-rs / e-m] [e-n/e-t] pålægge (ngn) (ngt)
  1c [e-m] undergive sig (ngn), gå i (ngns) tjeneste
  1f [e-m] [e-n/e-t] overdrage (ngn/ngt) i (ngns) varetægt
  1 [e-m / e-rs] hos (ngn), (ngn) i hænde, i (ngns) varetægt
  2 [e-m/sér] (jur.) (anklage/sag/dom) mod (ngn)
  3 [e-m / e-rs] (om konfrontation/overfald) imod (ngn)
  4 [e-m] (komme) ind over (ngn), (ske) for (ngn), (være) for hånden
  1 [e-m] [e-t] bebrejde, beskylde, anklage
   1)  [e-n/e-t] samle (folk) hos/omkring sig:
   2)  [e-m] samles hos/omkring (ngn):
  1b [e-m] gå i (ngns) tjeneste, underkaste sig (ngn)
  1c [e-m] [e-t] lægge (ngt) i (ngns) hænder, overdrage (ngt) (til ngn), pålægge (ngn), påføre
  1d [e-m] [e-u / e-t] lægge sag an (mod ngn)
  1e [e-rri / e-rrar] overfalde (kvinde), voldtage
  1f [e-m/sik] [e-t] erklære (ngt) retsligt tilfalde (ngn) if. lov
  1g [sér] [e-n/e-t] tage til sig, påtage sig ansvar (for ngn/ngt)
  1h [e-n/e-t] [við e-n] påtage sig
af:)
 ● af hendi/hǫndum [e-m/sér] (ngn) af hænde, bort (fra ngn)
 ● fara af hendi [um e-t] [e-m] blive udført, forløbe
 ● ferr af hendi [e-m] [e-t] (ngn) får (ngt) fra hånden
 ● ganga af hendi/hǫndum [e-m] svigte (ngn)
 ● leysa af hendi/hǫndum [e-n/e-t] sende fra sig, aflevere
 ● líða af hendi/hǫndum (temp.) gå, forsvinde
  1 (om ejerskab, ihændehavelse) (ngt) i hænde
  2 efter tur, på række
  1a indtræffe, ske
  1b [e-t] [e-m] (ngt) tilfalder (ngn), (ngt) hænder
  1c [e-m] indtræffe (for ngn), falde i (ngns) lod, ramme
  1d [e-m] (ngt) indtræffer (for ngn), (ngt) falder i (ngns) lod
  1e [e-m] komme (til ngn), overgå (ngn)
eftir:)
 ● eftir hǫnd [e-rs]
  1 i hånden
  2 for hånden, forude, i udsigt
 ● taka (fram) fyrir hendr [e-m] [e-t] gå udenom (ngn), gøre (ngt) uden (ngns) samtykke
í:)
 ● (hafa/...) í hendi/hǫndum [e-t] (have) i sin magt, inden for mulighedens grænse/rækkevidde
 ● hafa í tveim hǫndum [við e-n]
 ● hafa vel/illa... í hǫndum(/hendi) [e-t] [við e-n] finde (ngt) udmærket/utåleligt
 ● verðr vel/illa... í hendi/hǫndum [e-t] [e-n] (ngn) finder (ngt) udmærket/utåleligt
  1 [e-m] (om betaling/belønning) kontant, på stedet
  2 [e-m] (ngn) i hænde, i (ngns) besiddelse/magt, under (ngns) ansvar
  3 [e-m] imod (ngn)
  1a [e-m] [e-t] (ngt) tilfalder (ngn)
 ● fara/koma í hǫnd ske, komme, indtræffe
 ● taka/... í aðra hǫnd
 ● vaxa í hǫnd
með:)
 ● hafa með hǫndum(/hendi) [e-n/e-t]
 ● hafa ráð/... með hǫndum / millum handa have planer/..., have i sinde
ór:)
 ● ór hendi/hǫndum [e-m / e-rs] ud af hænderne (på ngn), (ngn) af hænde
 ● líða ór hendi/hǫndum (temp.) gå, forsvinde
til:)
 ● til handa [e-m/sér/e-u(hum.) / e-rs] (ngn) i hænde, i (ngns) varetægt, til fordel for (ngn), til (ngn)

cf. C. handa

 ● bera/berask til handa [e-m] ske (for ngn), vederfares (ngn)
 ● ganga til handa [e-m / við e-n] gå (ngn) til hånde, gå i (ngns) tjeneste, underkaste sig
um:)
 ● vera um/of hendr [e-m] være (ngns) bekymring
 ● er hǿgt um hǫnd [e-t ] [e-m] (ngt) er bekvemt for (ngn)
undan:)
 ● undan hendi [e-rs]
undir:)
 ● undir hendi/hǫndum [e-m/sér / e-rs] i (ngns) hænder, under (ngns) ansvar
7)
 ● ráðask/ganga/... undir hǫnd/hendr [e-m / e-rs]
við:)
 ● við hǫnd/hendr [e-m] i (ngns) besiddelse
 ● hafa/... konu við hǫnd sér (have ved hånden ɔ:) til sit brug (som elskerinde)
yfir:)
 ● hlaupa yfir hǫnd [e-m]

I. C. handa (gen. pl. = præp.)

[e-m] på vegne af (ngn)

II. (cogn.)

III. (y. isl.)

IV. (y. no.)

Forms: hendr (357); hendi (263); handa (190); hond (153); hondum (99); hende (78); hǫnd (77); hǫndum (69); handar (51); hönd (31); hỏnd (29); hondom (25); hỏndum (25); hendur (25); höndum (21); hand (21); hannda (19); haundum (15); hondvm (14); hꜹnd (13); hændr (13); haund (12); hǫndina (12); henðr (11); hænde (11); heɴdr (10); henndr (10); hanndar (9); henndi (9); havnd (7); henði (7); honnd (7); hendí (7); hǫndvm (7); heɴdi (6); hendir (6); hanða (6); havndvm (6); heɴde (6); hỏndvm (6); haɴda (5); hondina (5); hændi (5); handum (5); hender (4); hꜹndvm (4); hꜹndom (4); hennde (4); haunnd (4); henndur (3); honðum (3); Hanðar (3); hænndr (3); hæɴdr (3); hǫndin (3); hendar (3); hannd (3); honndum (3); hendj (3); höndina (3); handæ (3); hendinni (3); hꜹndina (2); hꜹɴɴd (2); honðina (2); hoɴd (2); havndom (2); honð (2); endr (2); hondenn (2); hænnde (2); hꜵndom (2); handina (2); honndumm (2); hanðar (2); hendrnar (2); hondin (2); hendina (2); hóndum (2); høndvm (2); hoɴdom (2); hondonom (2); havndina (2); hỏnndum (2); Handar (2); ÷÷÷hǫndum (2); handom (1); hanndda (1); hondena (1); hændær (1); høndum (1); hondum (1); haund (1); hǫndom (1); høndom (1); haundum (1); hanðum (1); hỏndur (1); hónd (1); hanna (1); hondumm (1); hennðr (1); hændæ (1); haan (1); hondunum (1); hꜵndum (1); haundina (1); honden (1); hennd (1); höndin (1); hỏnnd (1); honndina (1); hønd (1); hænnðr (1); haɴdar (1); hænndi (1); hanndr (1); hꜹɴɴdvm (1); haunndum (1); hꜷnd (1); handa (1); hondín (1); handanna (1); Hond (1); hꜵnd (1); handꜳ̋ (1); höndom (1); hendri (1); hendene (1); hon (1); hondunvm (1); hæɴde (1); handr (1); honðvm (1); honndom (1);

Compounds: auðnar- (1), barns- (1), byskups- (14), engla- (3), fegins- (10), flagða- (2), fórnar- (1), girndar- (1), graftar- (1), hefndar- (3), hegndar- (1), heiftar- (6), hernaðar- (2), hers- (2), hjalpar- (5), hlað- (2), hug·skots- (1), hunda- (1), hunds- (1), iðranar- (1), jafnaðar- (2), karl·manns- (2), konu- (2), konungs- (1), kven·manns- (1), líkams- (1), líknar- (1), lǽknis- (2), manna- (10), manns- (9), ó·vina- (5), ráns- (2), sekðar- (1), sveina- (1), tírar- (1), trolla- (7), troll- (3), valds- (1), varga- (2), veiði- (1), vígslu- (5), vilja- (2), ǫrva- (1), ǫrv- (7)

Gloss.: EJ (cf. corr.); ClV item (allr) allrahanda, handa adv.; Suppl2 handa præp.; Fr item handa præp.; FrErr3; Hertzb; HertzbTill; Suppl4 hand; Fischer allra handa; Bin Handar-, -hõnd, õnd; Rím item handa; LP; Med -o-; AH -o-; AJ item allrahanda; deVr; Fr4 item hand, handa præp.; NO item handa præp.; ÁBlM item handa præp.; Bl item allrahanda

Literature: Alver 1962 [KLNM 7] 325; Bandle 1956 [BA 17] 138, 257, 260, 449; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 99; Finnur Jónsson 1932-1933 [APS 7] 54; Flom 1928 36; Gering 1916 [ANF 32] 9, 21; Hamre 1958 [KLNM 3] 495; Hamre 1961 [KLNM 6] 110; Hollander 1926 [JEGP 25] 129; Hægstad 1915 91-92; Jón Helgason 1932-1933 [APS 7] 157; Kålund 1888 [ANF 4] 188; Magnús M. Lárusson 1961 [KLNM 6] 109; Nygaard 1917 28; Olsen 1936 [ANF 52] 230-232; Pipping 1926 17-18; Poulsen 1968 [MSc 1] 222; Páll Vídalín 1854 7; Reichborn-Kjennerud 1943 [MM 1943] 83-85; Schach 1972 499; Seip 1929 [ANF 45] 276-277; Seip 1938 163; Seip 1949 [ANF 64] 163; Seip 1955 70 78 119 123 126f. 148f. 172; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 122, 123; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 191; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 92; von See 1964 244

Genre. (expected): historical works: 379 (321); family sagas: 370 (223); religious works: 344 (492); legal works: 206 (176); contemporary sagas: 181 (135); romances: 164 (191); legendary sagas: 86 (79); charters: 80 (142); þættir: 57 (40); learned works: 40 (57); unclassified: 12 (7);

Eva Rode — August 2011