Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

af præp.

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

I. + dat. A. (loc. mobil.)

1) I fra, bort fra, af from, away from, off

 ● koma af hafi nå land, komme i land (egtl.: komme fra havet) make land, go ashore (lit.: come from the sea)

 ● koma/... af heiði/fjalli

 ● fara af landi ofan drage ned mod kysten go down to the coast

2) I (i forb. m. ophør af møde, etc.) bort fra, fra (in conn. with the conclusion of meetings, etc.) away from, from

3) I (idet ngt skilles/fjernes fra ngt) af (denoting severance/removal) off

 ● fara af klǽðum/... tage tøj/... af take off clothes/...

5) I (betegnende sekvens) fra ... til (denoting sequence) from ... to

I. + dat. B. (loc. stat.)

1) II borte fra away from, off

2) II (idet ngt er skilt/fjernet fra ngt) af (denoting severance/removal) off, removed from

3) II (i forb. m. klæder) af (in conn. with clothes) off

4) II (i forhold til position) fra (in relation to a fixed point) from

 ● austr/... af øst/... for east/... of

 ● af austri/... mod øst/... to/towards the east/...

5) II (betegnende afstamning, herkomst, tilhørsforhold) (stammende/kommende) fra, af (denoting derivation/affiliation) from, of

6) II (betegnende herredømme) over, af (denoting dominion) over, of

7) II ud fra, i forlængelse af, (den ene) efter (den anden) end to end, (one) after (the other)

I. + dat. C. (temp.)

1) III siden, fra since, from the time of

2) III ude over, efter past, after

3) III (partit.) forløbet/gået af (periode) (partit.) passed (of a period)

4) III (betegnende kontinuitet) (år/...) efter (år/...), fra ... til (denoting continuity) (year/...) after (year/...), from ... to

I. + dat. D. (div.)

1) IV (betegnende overgang fra én tilstand til en anden) fra (at være ...) (denoting transition from one state to another) from

2) IV væk fra, fjernet fra, ude af away from, removed from

 ● vera/... af være fjernet fra, fortabe (retten til), være løst fra, være fritaget for be removed/released from, lose (right to), be excused from (right to)

3) IV (betegnende befrielse) ud af, fra, befriet for (denoting release) from

4) IV (betegnende oprindelse) fra, af (denoting origin) from

 ● lýsa af degi, myrkt/ljóst/... af nótt/degi/...

5) IV (i forb. m. person, idet vedkommende handler el. forholder sig på en bestemt måde) af (in conn. with a person’s acting or behaving in a specific manner) from, by

6) IV (i passiv konstruktion) af (in passive construction) by

7) IV (partit.) af, (noget/nogle) af (partit.) of, (an amount) of, (a number) of

8) IV (fylde) med, (fuld) af, (tom) for (fill) with, (full) of, (empty) of

9) IV (betegnende materiale, hvoraf ngt er forarbejdet) af (denoting material components) of

10) IV (betegnende emne) om, vedrørende (denoting subject matter) about

11) IV (instrum.) ved hjælp af, med (instrum.) by, by way of, with

12) IV med hensyn til, hvad angår as regards, with respect to

 ● af (sjálfum) sér af natur, af tilbøjelighed, af sig by nature, in attitude

 ● af ǫllu i alle henseender in all respects

13) IV på grund af, som følge af on account of, in consequence of

 ● af hví hvorfor why

 ● af því ... at derfor ... fordi the reason for ... (is) that

 ● af því at/er for, fordi for, because

14) IV (i forbindelse med følelse, etc.) ud af, af, med, i (in conn. with emotion, etc.) out of

15) IV (i forb. m. navngivning) efter (in conn. with naming) (named) after

16) IV (ved sammenligning) sammenlignet med, i forhold til (in a comparison) compared with

17) IV (af + styrelse svarende til gen. af + noun equivalent of gen.)

18) IV (af + stednavn brugt appositionelt af + place name used appositionally)

II. + acc. A. (loc. mobil.)

I fra, bort fra from, away from

II. + acc. B. (loc. stat.)

II (borte) fra (away) from

III. i forb. m. gen.

1))
 ● af vegna [e-rs/e-s] på (ngns/ngts) vegne on (sby’s/sth’s) behalf, on behalf of (sth.)

2) 2) fra (ngns) side on the part of (sby)

3) 3) (i forb. m. ellipt. gen., af e-rs = af e-rs húsi el. lign., cf. Mikkelsen 1911, 173, 174, Nygaard 1917, 024 in conn. with ellipt. gen., af e-rs húsi or similar)

IV. adverbial. A. (loc. mobil.)

I ud af, af, bort, væk out of, off, away

 ● af út

IV. adverbial. B. (loc. stat.)

1) II væk, borte gone, missing

2) II derfra, derudfra from there

 ● af út derudfra, (fig.) derfra og nedefter (ɔ: fra højeste rang til laveste) from there, (fig.) from that point downwards (ɔ: from the highest to the lowest rank)

 ● langt af (fig.) langt fra (fig.) far from it

IV. adverbial. C. (temp.)

1) III (partit. om periode) forløbet, gået, til ende (partit. of a period of time) passed, over

 ● héðan/þaðan af fra nu af, fra da af from now on, from then on

IV. adverbial. D. (div.)

1) IV (i forb. m. aftale/rettighed) annulleret, bortfaldet (in conn. with an agreement/legal right) annulled, cancelled

2) IV (betegnende oprindelse) deraf, derfra (denoting origin) thereof

3) IV fra (ngns) side on (sby’s) part

4) IV (partit.) deraf (partit.) thereof

5) IV (betegnende materiale, hvoraf ngt er forarbejdet) deraf (denoting material components) thereof

6) IV som følge deraf, derved as a result, thereby

7) IV (ved compar.) sammenlignet med (in compar. construction) compared with

(Unsorted)

Form.: af (1020); Af (39); aff (3); ab (2); Afh (1);

Gloss.: ClV; Fr; Hertzb; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl item cf. corr.

Litt.: Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 210; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 59

Genre. (expected): religious works [rel]: 255 (281); historical works [his]: 185 (183); family sagas [isl]: 144 (127); learned works [div]: 127 (33); romances [rom]: 109 (109); contemporary sagas [bis]: 78 (77); legendary sagas [fas]: 62 (45); legal works [jur]: 59 (100); charters [dip]: 38 (81); þættir [tot]: 8 (23);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk