Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

af præp.

I. + dat. A. (loc. mobil.)

1) fra, bort fra, af ‖ from, away from, off
 ● koma af hafi nå land, komme i land (egtl.: komme fra havet) ‖ make land, go ashore (lit.: come from the sea)
 ● koma/... af heiði/fjalli
 ● fara af landi ofan drage ned mod kysten ‖ go down to the coast
2) (i forb. m. ophør af møde, etc.) bort fra, fra ‖ (in conn. with the conclusion of meetings, etc.) away from, from
3) (idet ngt skilles/fjernes fra ngt) af ‖ (denoting severance/removal) off
 ● fara af klǽðum/... tage tøj/... af ‖ take off clothes/...
5) (betegnende sekvens) fra ... til ‖ (denoting sequence) from ... to

I. + dat. B. (loc. stat.)

1) borte fra ‖ away from, off
2) (idet ngt er skilt/fjernet fra ngt) af ‖ (denoting severance/removal) off, removed from
3) (i forb. m. klæder) af ‖ (in conn. with clothes) off
4) (i forhold til position) fra ‖ (in relation to a fixed point) from
 ● austr/... af øst/... for ‖ east/... of
 ● af austri/... mod øst/... ‖ to/towards the east/...
5) (betegnende afstamning, herkomst, tilhørsforhold) (stammende/kommende) fra, af ‖ (denoting derivation/affiliation) from, of
6) (betegnende herredømme) over, af ‖ (denoting dominion) over, of
7) ud fra, i forlængelse af, (den ene) efter (den anden) ‖ end to end, (one) after (the other)

I. + dat. C. (temp.)

1) siden, fra ‖ since, from the time of
2) ude over, efter ‖ past, after
3) (partit.) forløbet/gået af (periode) ‖ (partit.) passed (of a period)
4) (betegnende kontinuitet) (år/...) efter (år/...), fra ... til ‖ (denoting continuity) (year/...) after (year/...), from ... to

I. + dat. D. (div.)

1) (betegnende overgang fra én tilstand til en anden) fra (at være ...) ‖ (denoting transition from one state to another) from
2) væk fra, fjernet fra, ude af ‖ away from, removed from
 ● vera/... af være fjernet fra, fortabe (retten til), være løst fra, være fritaget for ‖ be removed/released from, lose (right to), be excused from (right to)
3) (betegnende befrielse) ud af, fra, befriet for ‖ (denoting release) from
4) (betegnende oprindelse) fra, af ‖ (denoting origin) from
 ● lýsa af degi, myrkt/ljóst/... af nótt/degi/...
5) (i forb. m. person, idet vedkommende handler el. forholder sig på en bestemt måde) af ‖ (in conn. with a person’s acting or behaving in a specific manner) from, by
6) (i passiv konstruktion) af ‖ (in passive construction) by
7) (partit.) af, (noget/nogle) af ‖ (partit.) of, (an amount) of, (a number) of
8) (fylde) med, (fuld) af, (tom) for ‖ (fill) with, (full) of, (empty) of
9) (betegnende materiale, hvoraf ngt er forarbejdet) af ‖ (denoting material components) of
10) (betegnende emne) om, vedrørende ‖ (denoting subject matter) about
11) (instrum.) ved hjælp af, med ‖ (instrum.) by, by way of, with
12) med hensyn til, hvad angår ‖ as regards, with respect to
 ● af (sjálfum) sér af natur, af tilbøjelighed, af sig ‖ by nature, in attitude
 ● af ǫllu i alle henseender ‖ in all respects
13) på grund af, som følge af ‖ on account of, in consequence of
 ● af hví hvorfor ‖ why
 ● af því ... at derfor ... fordi ‖ the reason for ... (is) that
 ● af því at/er for, fordi ‖ for, because
14) (i forbindelse med følelse, etc.) ud af, af, med, i ‖ (in conn. with emotion, etc.) out of
15) (i forb. m. navngivning) efter ‖ (in conn. with naming) (named) after
16) (ved sammenligning) sammenlignet med, i forhold til ‖ (in a comparison) compared with
17) (af + styrelse svarende til gen.af + noun equivalent of gen.)
18) (af + stednavn brugt appositioneltaf + place name used appositionally)

II. + acc. A. (loc. mobil.)

fra, bort fra ‖ from, away from

II. + acc. B. (loc. stat.)

(borte) fra ‖ (away) from

III. i forb. m. gen.

1))
 ● af vegna [e-rs/e-s] på (ngns/ngts) vegne ‖ on (sby’s/sth’s) behalf, on behalf of (sth.)
2) 2) fra (ngns) side ‖ on the part of (sby)
3) 3) (i forb. m. ellipt. gen., af e-rs = af e-rs húsi el. lign., cf. Mikkelsen 1911, 173, 174, Nygaard 1917, 024 ‖ in conn. with ellipt. gen., af e-rs húsi or similar)

IV. adverbial. A. (loc. mobil.)

ud af, af, bort, væk ‖ out of, off, away
 ● af út

IV. adverbial. B. (loc. stat.)

1) væk, borte ‖ gone, missing
2) derfra, derudfra ‖ from there
 ● af út derudfra, (fig.) derfra og nedefter (ɔ: fra højeste rang til laveste) ‖ from there, (fig.) from that point downwards (ɔ: from the highest to the lowest rank)
 ● langt af (fig.) langt fra ‖ (fig.) far from it

IV. adverbial. C. (temp.)

1) (partit. om periode) forløbet, gået, til ende ‖ (partit. of a period of time) passed, over
 ● héðan/þaðan af fra nu af, fra da af ‖ from now on, from then on

IV. adverbial. D. (div.)

1) (i forb. m. aftale/rettighed) annulleret, bortfaldet ‖ (in conn. with an agreement/legal right) annulled, cancelled
2) (betegnende oprindelse) deraf, derfra ‖ (denoting origin) thereof
3) fra (ngns) side ‖ on (sby’s) part
4) (partit.) deraf ‖ (partit.) thereof
5) (betegnende materiale, hvoraf ngt er forarbejdet) deraf ‖ (denoting material components) thereof
6) som følge deraf, derved ‖ as a result, thereby
7) (ved compar.) sammenlignet med ‖ (in compar. construction) compared with

.

Forms: af (1020); Af (39); aff (3); ab (2); Afh (1);

Gloss.: ClV; Fr; Hertzb; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 210; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 59

Genre. (expected): religious works: 255 (281); historical works: 185 (183); family sagas: 144 (127); learned works: 127 (33); romances: 109 (109); contemporary sagas: 78 (77); legendary sagas: 62 (45); legal works: 59 (100); charters: 38 (81); þættir: 8 (23);