Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

fyrir, fyri (spec.: forer JBpB(2003) 58²¹n.) præp.

(cf. fyr præp., for præp.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

I. + dat. A. (loc. stat. & mobil.)

1) foran, i (ngns) nærvær, ud for, overfor

 ● hafa árar fyrir borðum, vað fyrir borði

 ● mǽla/tala/... fyrir tale/... for/til ngn

 ● heima fyrir sér ved/i (ngns) hjem, hjemme hos sig selv

 ● úti/út/suðr/ofan fyrir

2) om driven/flugt for vind/strøm

I. + dat. B. (temp.)

1) før

2) gennem tidsperiode

3) for ... siden

 ● fyrir lǫngu/skǫmmu/...

I. + dat. C. (div.)

1) (om ledelse) over, foran

 ● ráða fyrir råde for, bestemme over

2) (om rang/kvalitet) foran, fremfor

3) (ngt sker til skade for ngn, udsættes for) for

 ● lystr/kemr á fyrir

 ● verða fyrir blive genstand for, blive udsat for

4) (det at dø for en sag) (dø/lide) for (tro, etc.)

5) (om mellemled/middel) gennem, ved hjælp af

6) mod (ngn), på trods af

7) (om årsag) derfor, på grund deraf

 ● hvítr/grár fyrir hǽrum hvid-/gråhåret pga alder

 ● fyrir hví/hverju hvorfor, af hvilken grund

 ● fyrir (...) sǫkum af (den) grund

 ● fyrir því/þessu (at/er/...) på grund af (ngt), af den grund (at...)

usorteret

 ● biðja/bjóða fyrir

 ● friðr fyrir

 ● fyrir góðu/illa

 ● fyrir guði

 ● ó-/jafnheilagr fyrir

 ● ákǽru-/bótalauss fyrir

 ● fyrir sér

 ● einn fyrir sér

 ● mikill/... fyrir sér

 ● standa fyrir

II. + acc. A. (loc. mobil. & stat.)

1) foran, forbi, ud for

 ● fyrir austan/útan/... øst for/uden for/...

 ● fyrir bjǫrg/... (ofan) (om bevægelse nedad) ud/ned over (kant)

 ● fyrir borð over bord

 ● fyrir brjóst [e-rs/e-m/á e-m] (slag/stik) mod brystet

 ● fyrir land fram

 ● ofan/út/... fyrir

2) (i vejen) for, foran (for at stoppe ngn)

II. + acc. B. (temp.)

1) før

 ● fyrir lǫg

2) (igennem tidsperiode)

II. + acc. C. (div.)

1) (om ledelse) over, foran

2) (om rang/kvalitet) foran, fremfor

 ● fyrir (...) fram fremfor

3) (om mellemled/middel) gennem, ved hjælp af

 ● fyrir munn [e-rs] gennem (ngns) mund

4)
 ● fyrir vist/satt/full sannendi sikkert og vist, som sandhed

5) [e-rs] imod (ngns påbud/vilje), trods

 ● fyrir lǫg/dóma/... fram, fyrir fram mod lov/dom/...

 ● fyrir (allt) þat (at/er), fyrir þetta

6)
 ● fyrir útan uden, udover, undtagen

7) (om årsag) derfor, på grund deraf

 ● fyrir hvat

 ● fyrir sakar/sakir [e-s/e-rs/e-t]

 ● fyrir þat/þetta (at/er) på grund af (ngt), af den grund (at...)

usorteret

 ● koma/hafa/... fyrir ekki

 ● fyrir mína/... hǫnd

 ● hvar fyrir annan/sik

III. + dat. el. acc. A. (loc. stat. & mobil)

(hen/henne) foran, (hen) til, ud for

 ● fyrir aftan/ofan/...

 ● austr fyrir

III. + dat. el. acc. B. (temp.)

før

 ● fyrir ǫndverðu fra begyndelsen af

III. + dat. el. acc. C. (div.)

1) (om ledelse/ansvar) over, foran

 ● ráða fyrir

2) (om mellemled/middel) gennem, ved hjælp af

3)
 ● fyrir ván komit kommet forbi håb, blevet håbløst

4) imod (ngns påbud/vilje), trods

5) for (beløb)

6) (om årsag) derfor, på grund deraf

 ● hvítr/grár fyrir hǽru/elli hvid-/gråhåret pga alder

usorteret

IV. + inf.

V. i forb. m. gen.

VI. adverbial. A. (loc. stat. & mobil.)

1) for, foran, først, forrest, til stede

 ● fyrir aftan/...

 ● bak ok fyrir, fyrir ok á bak

 ● fyrir fram/niðr frem, neden for

 ● heima fyrir ved hjemmet

 ● í fyrir foran

 ● norðr/niðr/... fyrir

 ● sunnan/norðan fyrir