Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

allr adj.

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

I. A.

1) al, hver og en, alt, alle all, each and everyone, everything, every
     (adjectiv. + sb./adj.) :

     (adjectiv. + pron.) :

     (substantiv.) :

 ● allt saman samtidig at the same time

 ● allir saman/samt alle, alle samtidig, (emfat.) hver og en all, all together, (emphat.) each and everyone

2) (efter án/utan præp.) nogen som helst (after án/utan præp.) any whatsoever

3) hel, komplet whole, complete

 ● alla gǫtu altid, stedse for ever

 ● allr saman hel whole

4) (ved abstrakte begreber) fuld, udelt (with abstract concepts) undivided, all

5) (svarende til adverbiel brug) helt, fuldstændig (corresponding to adverbial usage) completely

 ● allr einn ... ok/sem nøjagtig den samme ... som exactly the same ... as

6) færdig, forbi over, finished

7) død dead

B. (n. sg., substantiv., i forb. m. præp.)

 ● at ǫllu på alle måder, i enhver henseende in every way, in every respect

 ● í ǫllu på alle måder, i enhver henseende in every way, in every respect

 ● með ǫllu ganske, aldeles, fuldstændig completely, utterly

 ● með ǫllu eigi/ekki aldeles ikke absolutely not

C. allt (n. sg. = adv.)

1) på alle måder, helt, fuldstændig in every way, completely

2) i alt in all

 ● allt saman i alt in all

3) alle vegne, overalt everywhere

4) hele vejen (til/fra), helt til/fra all the way (to/from)

5) hele tiden, lige, helt uninterruptedly

 ● allt ... til helt til, lige indtil right up to

6) (intens.)
     (+ adj./adv. compar.) :

     (+ art. + adj.) :

     (+ præp./adv.) :

7)
 ● allt of/til/for alt for (meget, etc.) far too (much, etc.)

8)
 ● (þó) allt at einu alligevel, ikke desto mindre all the same, nevertheless

9)
 ● (þó) allt (at/um) eins alligevel, ikke desto mindre all the same, nevertheless, anyway

10)
 ● allt at líku ikke desto mindre nonetheless

11)
 ● allt jafnt bestandig continually

D. alls (gen. sg. = adv.)

1) på alle måder, fuldstændig in every way, completely

 ● alls ekki, ekki alls på ingen måder, slet ikke not at all, in no way

 ● alls engi slet ingen, slet ingenting nobody at all, nothing whatsoever

 ● alls hvergi  1) slet ingen steder nowhere whatsoever

   2) aldrig nogensinde never at all

 ● alls því er i det hele taget når in all occurrences when

2) ?præcis ?exactly

3) i alt, sammenlagt in all, in total, altogether

 ● alls saman

4)
 ● alls til (temp.) helt til, lige indtil (temp.) right up to

5)
 ● alls of/til alt for (meget, etc.) far too (much, etc.)

6)
 ● eigi alls ikke helt not entirely, not quite

E. ǫllu (dat. sg. = adv.)

(intens. + adj./adv. compar./superl.)

 ● því ǫllu meirr/... sem/er så meget mere/... som so much the more/ ... than/as

F. allra (gen. pl. = adv.)

(intens. + adj./adv. superl.)

II. (cogn.)

(Unsorted)

Form.: allt (255); allz (91); allr (76); alt (75); alla (71); allir (66); allra (58); allan (40); ǫllu (37); ollu (34); allu (26); alls (24); allar (24); ꜹll (21); aller (19); ꜹllvm (17); aullu (16); ǫll (14); ollum (13); allri (10); avllv (9); oll (9); ollo (9); allum (8); ỏllu (8); öllu (7); ollv (7); ollvm (6); alz (6); allur (5); aʟt (5); allrar (5); Allir (4); ꜵllo (4); allvr (4); aull (4); all (4); allv (4); als (4); ǫllom (3); öllum (3); aullum (3); Alls (3); Allz (3); avll (3); Allt (3); ꜹllo (3); ỏll (2); Alt (2); allann (2); ỏllum (2); avllvm (2); aullo (2); öllo (2); allvm (2); ꜵll (2); ꜹllv (2); allre (2); ꜹllom (2); alsz (2); alltt (2); øllum (2); øllo (2); øll (1); ỏllo (1); allʀ (1); aullv (1); øllv (1); altz (1); allrer (1); öllv (1); alld (1); øllvm (1); aʟra (1); allom (1); ollom (1); allír (1); ỏllom (1); alzt (1); ǫllir (1); ỏllvm (1); alluʀ (1); aʟz (1); ǫllv (1); ꜹllum (1); Avllom (1); aullumm (1); allc (1); ǫllum (1); alltz (1); alli (1); Allra (1); allðz (1); Alla (1); ỏllv (1); alra (1); allræ (1);

Comp.: flest- (5), gǫrv- (28)

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; Suppl4; Bin Alli, Allz ekki; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4; NO item alli. allsekki adv.; ÁBlM; Bl item cf. corr.

Litt.: Finnur Jónsson 1907 [ANOH 1907] 171; Kjeldsen 2016 [Opusc 14] 358-359; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 122, 123; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 40; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 44

Genre. (expected): religious works: 291 (313); historical works: 213 (204); family sagas: 190 (142); learned works: 145 (36); romances: 107 (122); contemporary sagas: 79 (86); legendary sagas: 57 (50); legal works: 47 (112); charters: 37 (91); þættir: 15 (26); unclassified: 8 (4);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk