Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

flytja vb.

A.

[e-t/e-n] [með e-u] [e-m]
 ● ‖ impers.: er flutt [■] [e-m] [af e-m]
 ● ‖ præs. part.: flytjandi [e-s]
 ● flytjandi eyrir
 ● ‖ præt. part.: fluttr

af: flytja af

[!] [e-n] [við e-n]

braut: flytja (í) braut/brott

[e-t] [með sér]

eftir: flytja eftir

 ● flytja eftir sér [e-t]

frá: flytja frá

 ● ‖ impers.: er flutt frá [!] [e-m] [um e-t]

fram: flytja fram

[e-t/e-n/sik] [með e-u] [fyrir e-m / við e-n]
 ● flytja mál fram

fyrir: flytja fyrir

[e-m] [e-t]

með: flytja með

[e-m] [e-t]
 ● flytja með sér [e-n]

milli: flytja (í) milli

[sín] [e-t]

mót: flytja (í) mót(i)

[e-m] [e-t]

ofan: flytja ofan

saman: flytja saman

[e-t]

til: flytja til

[e-s/e-rs] [e-t]
 ● flytja til eyrna [e-m] [e-t]

undir: flytja undir

[e-t] [e-t/e-n]

út: flytja út

[e-t/e-n]

útan: flytja útan

[e-n]

við: flytja við

[e-n] [e-t]

yfir: flytja yfir

[e-t] [e-t/e-n]

C. flytja sik

braut: flytja sik (í) brott

E. flytjask

[af e-u/e-m / frá e-u] [á e-t / ay e-m / í e-t / til e-s/e-rs / undir e-t] [á e-u / í e-u] [með e-u/e-m / við e-t] [e-m]

braut: flytjask braut

fram: flytjask fram

[með e-u / við e-t]

inn: flytjask inn

milli: flytjask milli

[e-ra]

undan: flytjask undan

[e-u] [með e-u]

út: flytjask út

yfir: flytjask yfir

[e-t] [á e-u]

II. (y. isl.)

Forms: flytia (65); flutt (43); flutti (36); flytr (21); flytiaz (19); flytianda (19); fluttu (17); flytja (14); fluttiz (11); flyttia (8); fluttuz (8); flytiazt (7); flytz (7); fluttr (7); flytti (6); flytiz (5); fluttar (4); fluttur (4); flvtt (4); flutte (4); flytiandi (3); flytiannda (3); flyzt (3); fluttir (3); flytía (3); flytir (3); fluttumz (3); flvttv (2); flytur (2); flytan▹d◃i (2); flytiande (2); flytjanda (2); Flvttiz (2); flytjandi (2); flytjaz (2); flutta (2); flyt (2); fluttizt (2); flvtti (2); fluttisk (2); fluttuzt (2); flut (1); flyta (1); flẏtiandi (1); flitur (1); fluttvzt (1); flẏtiaz (1); Flyt (1); flytið (1); flyti (1); flutr (1); flytiasc (1); flvtz (1); flutzst (1); fluttust (1); eyri (1); flut▹t◃r (1); flẏtia (1); fluttosk (1); fluzt (1); fluttist (1); fluttisc (1); flutvz (1); Flyttr (1); flitiom (1); Flutti (1); flytazst (1); flyst (1); flyz (1); flvttvz (1); flytizt (1); flytizst (1); flytiazst (1); flyttuz (1); Fluttu (1); flutto (1); flytto (1); fluttz (1); flytiandij (1); Flutta (1); fluttan (1); fluttis (1); flẏttia (1); flyttivm (1); flytia (1); fliytia (1); Flytiandi (1); flist (1); flytiasz (1); flytjazt (1); flvttr (1); flyttja (1); flytit (1); flýtea (1); flytea (1); flytjask (1);

Compounds: af- (10), fram- (1), sann- (2)

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; Rím; LP; AH; deVr; Fr4 item: -flutt(r); NO; ÁBlM; Bl (cf. corr.)

Literature: Björn Þorsteinsson 1959 [KLNM 4] 370; Falk 1912 91 f.; Grønlie 2004 [JEGP 103] 461; Kreutzer 1977 162-163; Seip 1955 241, 324; 154

Genre. (expected): religious works: 99 (108); historical works: 87 (71); family sagas: 51 (49); charters: 43 (31); contemporary sagas: 41 (30); romances: 37 (42); legal works: 28 (39); legendary sagas: 13 (17); þættir: 6 (9); unclassified: 4 (2); learned works: 4 (13);

Þorbjörg Helgadóttir — September 2010