Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

faðerni, feðerni sb. n. [-s/-]

I.

1) [e-rs] faderskab (til et barn), paternitet, det at være faderen (ɔ: påtage sig faderskabsforpligtelse) ‖ fatherhood (to a child), paternity (ɔ: assume paternal responsibility)

ikke skarpt skille mellem def. 1 og 2 // no clear difference between def. 1 and 2

 ● ganga við faðerni [e-rs / at e-m]
 ● handsala faðerni [at e-m]
 ● segja faðerni á hendr/hǫnd [e-m]
 ● sǿkja/stefna/lýsa til faðernis [e-rs] [e-n]
2) [e-rs] (barns) fædrene ophav (ɔ: far), hvem der er (ngns) far ‖ (a child’s) paternal origin (ɔ: father), one who is (someone’s) father

ikke skarpt skille mellem def. 1 og 2 // no clear difference between def. 1 and 2

 ● sanna faðerni [e-rs]
 ● segja til faðernis [e-rs / e-m] [e-t]
 ● skírsla til faðernis [e-m], skírsla um faðerni [e-rs]
 ● synja faðernis [e-m]
3) fædrene slægt, familie på fædrene side, fædrene side ‖ paternal lineage/family, father’s side
4) faderlighed, faderlig omsorg, (gejstlig) faderværdighed, forstanderskab ‖ fatherliness, fatherly care, (clerical) fathering, guardianship
5) (om højtstående gejstlig) (“faderlighed” ɔ:) fader ‖ (of senior cleric) (“fatherliness” ɔ:) father
6) (i titulatur) højærværdige fader, (hans) højærværdighed ‖ (in titles) venerable father, (his) venerableness
7) fædrene arv, odelsgods ‖ paternal inheritance, ancestral property

II. (y. no.)

Forms: faðerni (27); faðernis (19); faderni (16); faðerne (8); faðerní (4); fadernis (4); faþerni (3); fadærni (3); faðærnis (3); faðærni (3); faderne (2); faderní (2); feðernis (2); fæðernis (1); faðernít (1); fæðerne (1); fadernes (1); fædherne (1); fæderne (1); faðærnnes (1); faþerne (1); fadærnis (1); faþernis (1); faðernís (1); faderɴí (1);

Gloss.: EJ (cf. corr.); ClV; Finsen; Fr; Hertzb; LP; WN feðerni; AH; AJ; deVr; Fr4 feðerni; NO item feðerni ; ÁBlM; Bl

Literature: Dennis, Foote & Perkins 2000 376; Maurer 1907ÏÏ 256; Maurer 1908 (Verw) 128, 255; Maurer 1910 177; Mohr 1939 203 note 1; Seip 1932 355; Seip 1955 107, 122; Sturtevant 1926-1927 [SS 9] 267-270

Genre. (expected): legal works: 46 (10); historical works: 18 (19); religious works: 14 (29); legendary sagas: 7 (5); þættir: 6 (2); contemporary sagas: 4 (8); charters: 4 (8); family sagas: 3 (13); romances: 3 (11); learned works: 2 (3); unclassified: 1 (0);

Helle Degnbol — September 2010