Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

eftir·dǿmi sb. n. [-s; -]

1) [e-rs/e-s] eksempel (til efterfølgelse) ‖ example (to be followed)
 ● gefa eftirdǿmi [e-m] levere eksempel ‖ provide (a guiding) example
 ● til eftirdǿmis/eftirdǿma [e-s] [e-m] som eksempel (for andre) ‖ as an example (for others)
 ● draga til eftirdǿmis/eftirdǿma [e-t] [sér] tage/bruge (ngt) som eksempel, følge (ngts) eksempel ‖ take (sth.) as an example, follow the example (of sth.)
 ● hafa til eftirdǿma [e-t] bruge som eksempel ‖ take as an example
2) belysende/belærende eksempel ‖ illustrative/educational example
 ● til eftirdǿmis [e-m] til belæring/advarsel (for andre) ‖ as a lesson/warning (to others)
3) [til e-s] fortilfælde, lignende tilfælde ‖ previous instance, similar occurrence
4) [e-rs] efterfølgelse, efterligning ‖ imitation

Forms: eptirdæmis (9); eptirdæmi (8); eftirdæmi (6); eptir dæmis (3); eptir dæmi (3); eptirdęmum (3); epterdæmis (2); eptirdømum (2); epterdœme (2); eptirdœma (2); eptirdæmj (2); epterdœmiss (2); eptirdæma (1); eptir dęmvm (1); eptirdømiss (1); efterdæma (1); eptirdømi (1); æftir dꝍme (1); efter dæmis (1); eftirdømom (1); epter dęmis (1); eipttir dœma (1); æptirdꝍmes (1); æpterdœmiss (1); epter dæmis (1); eptirdỏmi (1); eptirdęmi (1); æftirdꝍmes (1); epter dæme (1); eftirdœme (1); eftirdæmis (1); æftirdꝍmum (1); eptirdꝍmom (1);

Gloss.: EJ -pt-; ClV -pt- ; Fr -pt-; Hertzb -pt-; Rím -pt- ; LP -pt-; NO -pt-; Bl -æ-

Genre. (expected): religious works: 44 (17); contemporary sagas: 7 (5); charters: 5 (5); legal works: 3 (6); historical works: 3 (11); family sagas: 2 (8); unclassified: 1 (0);