Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

eldr sb. m. [-s, dat. -i/-(HómÍsl¹⁷(1993) 24v²⁴); -ar]

I.

1) ild (et af de fire elementer) ‖ fire (one of the four elements)
2) ild (brændende tilstand), flammer, ild i brug (også i fjendtligt øjemed), bål ‖ fire (state of combustion), flames, fire in use (also in conflict), bonfire
 ● ausa eldi [á e-n] kaste (ild ɔ:) brændende materiale (på ngn) ‖ throw (fire ɔ:) burning material (on sby)
 ● bera eld [at e-u / í ■] sætte ild (til ngt) (i fjendtligt øjemed) ‖ set fire (to sth.) (as an aggressive act)
 ● brenna í eldi [e-n] brænde på bål (som straf) ‖ burn at the stake (as punishment)
 ● drepa (upp) eld [sér / fyrir e-m] tænde ild/bål ‖ light/make a fire
 ● eldr ok egg/... ild og (sværd)æg/... ‖ fire and (sword’s) edge
 ● eldr festir, eldr/eld festisk [í e-u] ild får fat, ild fænger ‖ fire takes hold
 ● gera eld tænde ild/bål ‖ light/make a fire
 ● hlaupa í eldinn (kaste sig ind i ilden ɔ:) kaste sig ud i konflikt ‖ (jump into the fire ɔ:) take on a conflict
 ● kasta í eld [e-u] (kaste (ngt) i ilden ɔ:) smide (ngt) ud til ingen verdens nytte ‖ (throw (sth.) into the fire ɔ:) squander (sth.)
 ● koma eldi [í ■] sætte ild (til ngt) (i fjendtligt øjemed) ‖ set fire (to sth.) (as an aggressive act)
 ● kveikja (upp) eld/eldi [fyrir sér] [með e-u] tænde ild ‖ light a fire
 ● leggja eld [í e-t / at e-u] lægge ild (i ovn, etc.), antænde, sætte ild (på/til ngt) ‖ light (an oven, etc.), set light (to sth.)
 ● eldr leikr/less [e-t] [yfir ■] ild fænger (i ngt), ild får frit spil ‖ fire catches hold (of sth.), fire spreads
 ● eldr lifir der brænder ild ‖ fire burns
 ● eldi lýstr [í e-t] ild fænger (i ngt) ‖ fire catches (in sth.)
 ● skjóta/ljósta eldi [í e-t / á e-t] antænde, sætte ild (på ngt) ‖ set light (to sth.), set alight
 ● slá (upp) eld tænde ild ‖ kindle a fire
 ● slá eldi [í e-t] sætte ild (til ngt), antænde ‖ set fire (to sth.), light
 ● taka eld [sér] [með e-u] tænde ild ‖ kindle a fire
 ● tendra eld [við e-t] tænde ild ‖ kindle a fire
 ● vaða eld, vaða fram í eld [e-u / með e-u] gå gennem ild (spec. om bersærker, etc., i ekstatisk tilstand og derfor uden smertefølelse, cf. Reichborn-Kjennerud 1947, 146-147) ‖ wade through fire (spec. of berserks, etc., in a frenzy and therefore without sense of pain)
 ● verja eldi (afværge ild ɔ:) standse ild ‖ (ward off a fire ɔ:) put out a fire, stop a fire
3) (spec.) ildløs, ildebrand ‖ (spec. of ravaging fire) conflagration
 ● eldr er lauss der er ildløs ‖ there is an outbreak of fire
4) (om ild/gnister fra (hug med) hugvåben, etc. ‖ of the sparks from the colliding (metal) of weapons, etc.)
5) ild/gløder (brændende transportabel masse tændt med et bestemt formål for øje) ‖ fire/embers (burning transportable mass lit for a specific purpose)
 ● senda/vísa eftir eldi [e-m] sende (ngn) efter ild (ɔ: gløder) ‖ send sby to fetch fire (ɔ: embers)
6) ild på fast ildsted, (arne)ild (hvor der også tilberedes og spises mad, cf. Fbrˣ 11¹⁹) ‖ fire on a fixed hearth, (domestic) fireplace (at which food is prepared and alongside which food is eaten)
 ● bera ǫl/... um eld lade (bæger/horn med) øl vandre hen over el. omkring ilden (cf. Dillmann 2000, 480) (som del af ceremoni, hvor der skåles) ‖ pass (a beaker/horn of) beer across or around the fire (as part of a toasting ceremony)
 ● fara eldi ok arni [á e-t] [til e-s] flytte med ild og ildsted (ɔ: flytte helt og holdent, cf. Vilhjálmur Finsen 1883, 587) ‖ move both fire and hearth (ɔ: move completely)
 ● allr ketill fellr í eld [e-m] (hele kedelen falder i ilden ɔ:) (ngns) verden styrter sammen ‖ (the entire cauldron falls into the fire ɔ:) (sby’s) world is in ruins
 ● sitja við eld sidde ved ilden ‖ sit by the fire
7) (om hellig ild) alterild, viet ild ‖ (of sacred fire) altar fire, consecrated fire
 ● fara eldi [e-t / um e-t / yfir !] drage (omkring nyt land) med ild (rituel handling, hvormed nyt land tages i besiddelse) ‖ go (around new land) with fire (ritual act to establish possession of land)
 ● koma eldi [á e-t] bringe ild (hen over nyt land) (rituel handling, hvormed nyt land tages i besiddelse) ‖ go (across new land) with fire (ritual act to establish possession of land)
8) (om ild i smelteovn ‖ of fire in a furnace)
9) vulkansk ild, vulkanudbrud ‖ volcanic fire, volcanic eruption
10) (om ild udspyet af drage, etc. ‖ of fire spit out by a dragon, etc.)
 ● blása eldi
11) (om ildlignende lysfænomen i naturen) blålys, lygtemand ‖ (of natural light phenomena) will o’ the wisp, etc.
12) (om (Guds straffende) ild der slår ned fra himlen ‖ of (God’s punishing) fire which strikes down from the sky)
13) (om ild sendt af Gud, spec. påskelørdags ignis novus, cf. Magnús M. Lárusson 1958 [KLNM 3], 582 ‖ of fire sent by God, spec. as ignis novus on Easter Saturday)
14) (om skærsilden ‖ of purgatory)
15) (om helvedes ild der brænder evigt ‖ of the eternal fire of hell)
16) (om dommedags ild ‖ of the fire on Doomsday)
17) (om varme/lidenskabelige følelser) glød ‖ (of warm/passionate feelings) fire
18) strålende lys ‖ burning light
19) (om brænding med brændejern i helbredende øjemed, cf. ³brenna vb. A def. 9 ‖ of cauterising)
20) (om ergotisme, cf. Møller-Christensen 1959 [KLNM 4], 10-13 ‖ of ergotism)
 ● inn illi eldr den onde ild ɔ: ergotisme ‖ the evil fire ɔ: ergotism
21) (om ord/samvittighed som svier og renser som ild) svøbe ‖ (of words/conscience which sear and cleanse like fire) scourge

II. (cogn.)

Forms: elld (70); elldi (55); elldr (42); eld (33); eldi (20); ellda (18); eldr (18); ælld (14); ælldr (7); eldar (7); elldinn (7); elldar (7); elldrinn (5); elldur (5); ellde (5); ellz (4); eldrinn (4); Elldr (4); eldinn (4); elldz (4); elda (4); eldinum (3); eldinvm (3); elldinum (3); elldinom (3); elde (3); eldz (2); elldiɴ (2); elds (2); æld (2); elldí (2); eldana (2); ælldi (2); elldrin (1); elldarnir (1); ell (1); eildr (1); elldínvm (1); alldr (1); ellð (1); eldinom (1); ellden (1); elldurenn (1); ỏldr (1); ælder (1); ælde (1); elldenom (1); elldarner (1); Elldrinn (1); elldenn (1); Elldren (1); ældi (1); elldin (1); Elldinum (1); Elld (1); eldin (1); ællða (1); ælldz (1); ellt (1); ellzins (1); eldiɴ (1); ellða (1); elði (1); ęldr (1); ellðinvm (1); ỏld (1); ælz (1); helldr (1);

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; Suppl4; Bin item Eld-; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Bandle 1956 [BA 17] 188, 190; Bø 1962 [KLNM 7] 347-348; Espeland 1929-1930 [NB 17] 139-151; Falk 1914 49; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 79; Finnur Jónsson 1934-1935 [APS 9] 300; Grøtvedt 1939 94; Grøtvedt 1954 [ANF 69] 84; Hermann Pálsson 1984 [Gripla 6] 42, 43, 45; Kjartan G. Ottósson 1983 [StudIsl 42] 123; Lid 1958 [KLNM 3] 324; Lid 1958 [KLNM 3] 579; Magnús M. Lárusson 1958 [KLNM 3] 582; Møller-Christensen 1959 [KLNM 4] 10-13; Reichborn-Kjennerud 1928 165; Reichborn-Kjennerud 1928 18; Reichborn-Kjennerud 1933 127; Reichborn-Kjennerud 1940 155-158; Reichborn-Kjennerud 1942 [MM 1942] 119; Reichborn-Kjennerud 1944 121; Reichborn-Kjennerud 1947 146-147; Ross 1983 [ANF 98] 57; Salvesen 1968 49, 60, 68; Seip 1955 142, 148, 168; Stigum 1958 [KLNM 3] 557; Strömbäck 1970 142-144; Valtýr Guðmundsson 1889 178-179; Vilhjálmur Finsen 1883 587; Vrátný 1917 [ANF 33] 61; Wood 1914 [JEGP 13] 500

Genre. (expected): religious works: 86 (106); historical works: 78 (69); legal works: 56 (38); family sagas: 54 (48); learned works: 34 (12); romances: 34 (41); contemporary sagas: 30 (29); legendary sagas: 18 (17); þættir: 10 (9); charters: 1 (31);