Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

einn·hverr, einn·hvarr pron. indef.

(cf. einhverr pron., einshverr pron.)

1) [e-rra] enhver, en hvilken som helst ‖ any/every, any at all
 ● einnhverr annarr enhver anden ‖ any/every other
2) en, nogen, en eller anden ‖ a, some, any, some or other
 ● einnhverr annarr en/nogen anden, en eller anden anden ‖ another, some other, somebody else, anybody else
 ● sá einnhverr er/sem/at en/nogen sådan som/at ‖ one of the sort that
3) [(sb. defin.)] en vis ‖ a certain
4) (i forb. m. nægtelse, etc.) ikke nogen, ingen ‖ no, no one, nobody
5) [(sb. defin.) / e-rra/e-ra / af e-um/e-u] (partit.) en/nogen (af flere), nogen (af en slags) ‖ (partit.) one/some/any (of several), one (of a certain kind)
 ● einnhverr annarra enhver anden ‖ anybody else
 ● einnhverr sjá/þessi en/nogen af dem/disse, (n. sg.) noget af dette ‖ one/any of those/these, (n. sg.) any of this
 ● sá einnhverr er en af dem som ‖ one of those that
6) [e-rra / af e-jum] (ved superl.) en af de (bedste, etc.), den (bedste, etc.) af alle (cf. einn num. A def. 12) ‖ (with superl.) one of the (best, etc.), the (best, etc.) of all
7) en (... som der nu skal berettes om), en vis ‖ one (... of whom we shall now hear), a certain
8) en eller anden ‖ some, any
9) (i stedsangivelse) en eller anden ‖ (in specification of place) some
 ● einshvers staðar et sted, et eller andet sted, nogetsteds ‖ somewhere, anywhere
10) (alm. pl.) en ... (ɔ: omtrent), ... af en art ‖ (generally pl.) some ... (ɔ: approximately), ... of some sort
11) (i tidsangivelse) en, en eller anden ‖ (in specification of time) one, some
 ● eitthvert sinn/sinni engang, en eller anden gang ‖ once

cf. simplex hverr (1062)

Forms: einnhverr (13); eitthvert (11); einnhvern (11); einn huern (8); einn hverr (7); einnhvernn (7); einhverr (7); æinum hværium (6); einnhuern (6); einn hvern (5); æinn hvæʀr (5); einn-hverr (4); einhver (4); eitt hvert (4); eiɴ hverr (4); einnihverri (4); einshvers (4); einni huerri (4); einnhuer (4); eíns huers (3); einnhuerr (3); einn hueʀ (3); eiɴhverr (3); æinar huæriar (3); æina hværia (3); æinum huærium (3); æinnhværn (3); æinhuerr (2); æinarhueriar (2); eiɴhvern (2); einum huerium (2); eitt hvertt (2); einom hveriom (2); æinnhuerr (2); .i. hvert (2); æinn hværn (2); einhvern (2); æinnhvern (2); æinni huæri (2); einir huerir (2); eins huers (2); æinhuærr (2); æinum huerium (2); einhuær (2); einum hverium (2); eitthuert (2); einum ... hverjum (2); eínní huerrí (1); einnar huerrar (1); einnhuernn (1); eínhuer (1); eínir huerír (1); ein hver (1); einuhueriu (1); eínum huerium (1); Eitthvert (1); æinhuarn (1); einiir huarir (1); æinn huerr (1); æina huæria (1); Enn ... huerʀ (1); einni huerʀi (1); éiɴhvern (1); æinna hvæʀra (1); æinn hværr (1); einn huorn (1); eínhuær (1); eins hver (1); eínn huern (1); æítt hvært (1); ÷÷÷einhvorn (1); eitthuertt (1); æina hwæria (1); æinna huæria (1); eitt huert (1); æinnarhuerrar (1); eíníhuerrí (1); æinn huernn (1); æithuart (1); Einn huern (1); einumhuerium (1); Æinnhværn (1); æinn hvern (1); ætt hvæʀt (1); ein huer (1); eín huærn (1); Einnhverr (1); æínni hverri (1); æithuært (1); æinni hverri (1); æiɴ hvæʀr (1); einnihverre (1); eɴi hverri (1); æin huern (1); eirn hvern (1); Einnhvernn (1); Einn huærn (1); eit-hvert (1); æitthvært (1); eínv hueriv (1); Eitt huert (1); ein hwar (1); eina hueria (1); æinhuern (1); eine huerri (1); æin huerr (1); æins hværs (1); einhuer (1); einnar hueriar (1); einahueria (1); einn huerr (1); eínnhverr (1); eiɴhver (1); æinni hværri (1); eins huerss (1); einn hveʀr (1); æin huer (1); einnhveʀ (1); einn hverʀ (1); einn huer (1); æinhuernn (1); Einnhuern (1); einní huerrí (1); æino hværio (1); eitt ⸢*hvert (1); .i. hvern (1); einshuers (1); einni hverri (1); einum hueríum (1); eiɴ-hverʀ (1); æinnhværr (1); einhuorn (1); æina hueria (1); eitt-hvert (1); einni hueʀi (1); eins hvers (1); einnihuerri (1); eítt huært (1); einahveria (1); einn-⸢hverr (1); æínum hueríum (1);

Gloss.: EJ; ClV (einn); Hertzb einn hverr; Rím; LP; AH; deVr; NO

Literature: Katrín Axelsdóttir 2014 241-302; Kjeldsen 2016 [Opusc 14] 364

Genre. (expected): historical works: 84 (47); legal works: 72 (26); religious works: 48 (73); family sagas: 23 (33); contemporary sagas: 16 (20); charters: 10 (21); romances: 7 (28); þættir: 6 (6); learned works: 5 (8); legendary sagas: 5 (12);