Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2einn pron. indef. [decl. cf. einn num.]

A.

1) en person, man, (obl. sg.) en, nogen, (n. sg.) noget ‖ one person, one, (n. sg.) something
 ● einn ... annarr den ene ... den anden ‖ the one ... the other
   ‖ einir ... aðrir  nogle ... andre ‖ some ... others (pl.):
 ● sumr ... einn ... annarr (pl.) nogle ... nogle ... andre ‖ (pl.) some ... some ... others
 ● einn eða annarr (n. sg.) det ene eller det andet ‖ (n. sg.) one thing or another
 ● einn eða nøkkurr annarr en eller anden anden ‖ one or other other
 ● einn ok annarr (både) den ene og den anden (ɔ: mange) ‖ (both) one and the other (ɔ: many)
   ‖ eitt ok annat  (både) det ene og det andet, forskelligt ‖ (both) one thing and another, a variety, all sorts of things (n. sg.):
   ‖ einir ok aðrir  forskellige, diverse ‖ various (pl.):
 ● einn ok annarr ýmiss/... (pl.) (snart) den ene og (snart) den anden, forskellige ‖ (pl.) (sometimes) one and (sometimes) the other, various
 ● hinn einn er (n. sg.) noget sådant som ‖ (n. sg.) something of the type that
 ● sá einn at en sådan person at ‖ a person of the kind that
 ● sá einn er en sådan person som ‖ a person of the kind that
 ● einn veg, einn veginn på en eller anden måde ‖ in some way
   ‖ eitt ok ýmist  (snart) det ene og (snart) det andet, forskelligt ‖ (sometimes) one and (sometimes) the other, various things (n. sg.):
   ‖ einir ok ýmsir  (snart) den ene og (snart) den anden, forskellige, diverse ‖ (sometimes) one and (sometimes) the other, various, all sorts of (pl.):
2) (i forb. m. nægtelse, etc.) nogen, nogen som helst ‖ (in conn. with a negation, etc.) any, anybody
 ● eigi/... eins kostar ikke på nogen måde ‖ not in any way
 ● eigi/engi einn ikke nogen, ingen ‖ no, no one, nobody
 ● (eigi) né einn (ikke) nogen, (ikke) nogen som helst ‖ (not) any, (not) any at all
3) (introducerende, individualiserende) en, en (... som der nu skal berettes om), en vis, en bestemt ‖ (introducing, indicating individuality) one, a (... of whom we now shall hear), a certain, one specific
4) (anskueliggørende, eksponerende) en ‖ (setting the scene) a
5) (ved betegnelse af persontype, stilling, etc., ofte subjektivt karakteriserende: fremhævende el. nedvurderende) en, en som er en, så meget/lidt som en (cf. einn num. def. 13) ‖ (in a description of a certain kind of person, occupation, etc., often as a subjective characterisation: promoting or disavowing) a, one, one who is a, so much/little as a
6) (pl.) (ved talangivelse) en ..., en ... stykker, så meget/lidt som, et antal af, en gruppe på, en periode på, en afstand af, ?omtrent ‖ (pl.) (in conn. with numbers) some, as much/little as, a number of, a group of, a period of, a distance of, ?approximately
 ● einir tolf mánaðir (en periode på tolv måneder ɔ:) et år, ?omtrent et år ‖ (a period of twelve months ɔ:) a year, ?approximately a year
7) [e-ra] (ikke andet end) en (cf. einn num. def. 13) ‖ (nothing but) a
8) (generaliserende) en, en hvilken som helst ‖ (generalising) a, any
9) (art. indef.?) en ‖ (art. indef.?) a
 ● einn sá at en sådan at, en som er sådan at ‖ one that is such that
 ● einn sá er en som, en sådan som, en som er sådan at ‖ one that, one of the kind that, one that is such that
 ● einn sinn sin, sin egen ‖ one’s, one’s own
10) (i stedsangivelse) en, en vis, en eller anden ‖ (in specification of place) a, a certain, some
 ● eins staðar et sted, et eller andet sted ‖ somewhere
11) (i tidsangivelse) en, en vis, en eller anden ‖ (in specifications of time) one, a certain, some
 ● eitt sinn engang, en eller anden gang, én eller anden gang ‖ once, some time or other

B. einna (gen. pl. adjectiv. & gen. pl. = adv.)

[e-rra / af e-jum/e-u / ór e-u] (ved superl.) (intens.) af alle, af alt, sammenholdt med alle andre, sammenholdt med alt andet, aller(bedst, etc.) ‖ (with superl.) (intens.) of all, of everything, compared with everybody else, compared with everything else, the very (best, etc.)
 ● engi ... einna (ingen af/blandt nogensomhelst ɔ:) absolut ingen, (n. sg.) absolut intet ‖ (none of anybody ɔ:) absolutely no one, (n. sg.) absolutely nothing
 ● sá einna ... er kun den af alle ... som ‖ only the one of all .... that

Forms: einn (174); einna (45); eitt (39); ein (31); einum (31); eina (28); æinn (23); eiɴ (17); eins (14); einir (11); einni (11); einu (10); Einn (9); eino (9); eirn (9); einvm (7); eítt (7); æina (7); eínn (6); æinna (6); æitt (5); æinum (5); eiɴa (5); einar (4); eína (4); æin (4); eínna (4); einer (3); æinir (3); æinu (3); einne (3); Æinn (2); eiɴi (2); en (2); eíns (2); einom (2); eirnn (2); eiɴar (2); eirna (2); eínum (2); æins (1); Einir (1); ꝍyna (1); eín (1); eínní (1); ęinna (1); ęitt (1); Einvm (1); Eínn (1); æinvm (1); .j. (1); æit (1); eɴa (1); Æina (1); eínar (1); einumm (1); einre (1); æínn (1); Eirn (1); Eiɴ (1); æiner (1); Eina (1); ens (1); eitth (1); Eín (1); ęinn (1); Æit (1); einnar (1); æinom (1); ęinvm (1); æinni (1); heitt (1); éitt (1); æinii (1); eit (1); Æíɴ (1); Ein (1); ęín (1); einv (1); einnrar (1);

Gloss.: EJ; ClV adj.; ClVSuppl _; Fr adj./pron./num.; Hertzb; Med pron./num.; WN alleina adj./adv.; deVr; Fr4 pron./num.; NO; ÁBlM num./pron./adj.; Bl

Literature: Bandle 1956 [BA 17] 23, 42, 161, 369f.; Bandle 1956 [BA 17] 8 100f. 110 158 298f. 325 329f; Gering 1916 [ANF 32] 17; Grøtvedt 1939 144; Halldór Kr. Friðriksson 1898 [ANF 14] 354-357; Hesselman 1913 43; Hægstad 1902 20; Hægstad 1915 80; Hægstad 1916 169, 184; Hægstad 1916 195-196; Kjeldsen 2016 [Opusc 14] 363; Leijström 1934 ; Leijström 1934 16, 19, 41-44; Lundeby 1965 ; Nygaard 1905 66; Nygaard 1917 9; Reichborn-Kjennerud 1944 [MM 1944] 226; Seip 1952 [APS 21] 25; Seip 1955 142, 162, 166; Seip 1955 193; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 210; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 246; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 80

Genre. (expected): religious works: 173 (157); historical works: 143 (102); romances: 89 (61); family sagas: 55 (71); contemporary sagas: 48 (43); legendary sagas: 31 (25); learned works: 22 (18); þættir: 16 (13); legal works: 7 (56); charters: 7 (45); unclassified: 4 (2);