Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2einn pron. indef. [decl. cf. einn num.]

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) en person, man, (obl. sg.) en, nogen, (n. sg.) noget one person, one, (n. sg.) something

 ● einn ... annarr den ene ... den anden the one ... the other

   ‖ einir ... aðrir  (pl.) nogle ... andre some ... others:

 ● sumr ... einn ... annarr (pl.) nogle ... nogle ... andre (pl.) some ... some ... others

 ● einn eða annarr (n. sg.) det ene eller det andet (n. sg.) one thing or another

 ● einn eða nøkkurr annarr en eller anden anden one or other other

 ● einn ok annarr (både) den ene og den anden (ɔ: mange) (both) one and the other (ɔ: many)

   ‖ eitt ok annat  (n. sg.) (både) det ene og det andet, forskelligt (both) one thing and another, a variety, all sorts of things:

   ‖ einir ok aðrir  (pl.) forskellige, diverse various:

 ● einn ok annarr ýmiss/... (pl.) (snart) den ene og (snart) den anden, forskellige (pl.) (sometimes) one and (sometimes) the other, various

 ● hinn einn er (n. sg.) noget sådant som (n. sg.) something of the type that

 ● sá einn at en sådan person at a person of the kind that

 ● sá einn er en sådan person som a person of the kind that

 ● einn veg, einn veginn på en eller anden måde in some way

   ‖ eitt ok ýmist  (n. sg.) (snart) det ene og (snart) det andet, forskelligt (sometimes) one and (sometimes) the other, various things:

   ‖ einir ok ýmsir  (pl.) (snart) den ene og (snart) den anden, forskellige, diverse (sometimes) one and (sometimes) the other, various, all sorts of:

2) (i forb. m. nægtelse, etc.) nogen, nogen som helst (in conn. with a negation, etc.) any, anybody

 ● eigi/... eins kostar ikke på nogen måde not in any way

 ● eigi/engi einn ikke nogen, ingen no, no one, nobody

 ● (eigi) né einn (ikke) nogen, (ikke) nogen som helst (not) any, (not) any at all

3) (introducerende, individualiserende) en, en (... som der nu skal berettes om), en vis, en bestemt (introducing, indicating individuality) one, a (... of whom we now shall hear), a certain, one specific

4) (anskueliggørende, eksponerende) en (setting the scene) a

5) (ved betegnelse af persontype, stilling, etc., ofte subjektivt karakteriserende: fremhævende el. nedvurderende) en, en som er en, så meget/lidt som en (cf. einn num. def. 13) (in a description of a certain kind of person, occupation, etc., often as a subjective characterisation: promoting or disavowing) a, one, one who is a, so much/little as a

6) (pl.) (ved talangivelse) en ..., en ... stykker, så meget/lidt som, et antal af, en gruppe på, en periode på, en afstand af, ?omtrent (pl.) (in conn. with numbers) some, as much/little as, a number of, a group of, a period of, a distance of, ?approximately

 ● einir tolf mánaðir (en periode på tolv måneder ɔ:) et år, ?omtrent et år (a period of twelve months ɔ:) a year, ?approximately a year

7) [e-ra] (ikke andet end) en (cf. einn num. def. 13) (nothing but) a

8) (generaliserende) en, en hvilken som helst (generalising) a, any

9) (art. indef.?) en (art. indef.?) a

 ● einn sá at en sådan at, en som er sådan at one that is such that

 ● einn sá er en som, en sådan som, en som er sådan at one that, one of the kind that, one that is such that

 ● einn sinn sin, sin egen one’s, one’s own

10) (i stedsangivelse) en, en vis, en eller anden (in specification of place) a, a certain, some

 ● eins staðar et sted, et eller andet sted somewhere

11) (i tidsangivelse) en, en vis, en eller anden (in specifications of time) one, a certain, some

 ● eitt sinn (etc.) engang, en eller anden gang, én eller anden gang once, some time or other

B. einna (gen. pl. adjectiv. & gen. pl. = adv.)

[e-rra / af e-jum/e-u / ór e-u] (ved superl.) (intens.) af alle, af alt, sammenholdt med alle andre, sammenholdt med alt andet, aller(bedst, etc.) (with superl.) (intens.) of all, of everything, compared with everybody else, compared with everything else, the very (best, etc.)

 ● engi ... einna (ingen af/blandt nogensomhelst ɔ:) absolut ingen, (n. sg.) absolut intet (none of anybody ɔ:) absolutely no one, (n. sg.) absolutely nothing

 ● sá einna ... er kun den af alle ... som only the one of all .... that

Form.: einn (173); einna (45); eitt (40); einum (31); ein (31); eina (28); æinn (23); eiɴ (19); eins (14); einir (11); einni (11); einu (10); eirn (9); eino (9); Einn (9); æina (7); einvm (7); eítt (7); æinna (6); eínn (6); æitt (5); æinum (5); eiɴa (5); eína (4); einar (4); æin (4); eínna (4); æinir (3); æinu (3); einne (3); einer (3); eínum (2); eíns (2); eiɴar (2); Æinn (2); eirna (2); eirnn (2); eiɴi (2); en (2); einom (2); Æit (1); ęinna (1); Ein (1); æínn (1); heitt (1); eitth (1); æinvm (1); Eiɴ (1); æiner (1); Einir (1); æinii (1); Æíɴ (1); .j. (1); eínní (1); æinni (1); ęinn (1); eɴa (1); einre (1); eín (1); æit (1); ęitt (1); eínar (1); Einvm (1); éitt (1); ens (1); einnrar (1); einv (1); Eina (1); Æina (1); einnar (1); ęín (1); æinom (1); einumm (1); Eínn (1); Eín (1); æins (1); eit (1); ꝍyna (1); ęinvm (1); Eirn (1);

Gloss.: EJ; ClV adj.; Fr adj./pron./num.; Hertzb; Med pron./num.; WN alleina adj./adv.; deVr; Fr4 pron./num.; NO; ÁBlM num./pron./adj.; Bl

Litt.: Bandle 1956 [BA 17] 23, 42, 161, 369f.; Bandle 1956 [BA 17] 8 100f. 110 158 298f. 325 329f; Gering 1916 [ANF 32] 17; Grøtvedt 1939 144; Halldór Kr. Friðriksson 1898 [ANF 14] 354-357; Hesselman 1913 43; Hægstad 1902 20; Hægstad 1915 80; Hægstad 1916 169, 184; Hægstad 1916 195-196; Kjeldsen 2016 [Opusc 14] 363; Leijström 1934 ; Leijström 1934 16, 19, 41-44; Lundeby 1965 ; Nygaard 1905 66; Nygaard 1917 9; Reichborn-Kjennerud 1944 [MM 1944] 226; Seip 1952 [APS 21] 25; Seip 1955 142, 162, 166; Seip 1955 193; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 210; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 246; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 80

Genre. (expected): religious works: 173 (158); historical works: 143 (103); romances: 89 (61); family sagas: 55 (71); contemporary sagas: 48 (43); legendary sagas: 33 (25); learned works: 22 (18); þættir: 16 (13); legal works: 7 (56); charters: 7 (46); unclassified: 4 (2);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk