Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

eigna vb. [-að-]

(cf. -eignaðr adj.)

A.

1) [e-t/e-n] [e-m/e-u] give i eje, overdrage til, overlade til, lægge ind under, regne for hørende til, regne for (ngns/ngts) ‖ give over, hand over to, assign, regard as (sby’s/sth’s)
 ● ‖ præt. part.: eignaðr bemidlet, formuende ‖ of means, wealthy
2) [e-t] [e-m] tilegne, hellige, dedicere til ‖ dedicate to
 ● eigna full [e-m] drikke (ngns) skål ‖ drink (sby’s) toast
3) [e-t] [e-m/e-u] tilskrive, give ære/skyld for, tillægge ‖ ascribe, give credit for, blame on, attribute

B. eigna sér

1) [e-t/e-n] tage i besiddelse, tilvende sig, underlægge sig, tillægge sig (formue), tage til sig, regne for sit, vedkende sig ejerskab af ‖ take into one’s possession, misappropriate, subjugate, take possession (of wealth), treat as one’s own, acknowledge ownership of
2) [e-t] tillægge sig, tage på sig, vedkende sig ‖ ascribe to oneself, appropriate, accept responsibility for
(Hertzb eigna sér út ‘berøve sig selv sin eiendom’ beror på “S. d. 100” & Fr4 do. beror på “NL IV 100³⁰” => egnna sier ... vtt Storm 1885 [NGL 4], 100.31 ~ egna sier ... vtt DI I (*[c1176]›AM 186) 235¹) → egna vb.

C. eignask

1) [e-t/e-n / af e-u / til e-s] [af e-m] [í e-t / til e-s / at e-u] [með e-u / fyrir e-t] komme i besiddelse af, underlægge sig, komme til at eje, få/have, være i besiddelse af, eje ‖ acquire, gain possession of, gain, own
2) [e-t] [í e-u] frelse, redde ‖ save, redeem
3) [e-t] [með e-m] få som helligdag, gøres til genstand for dyrkelse (på helligdag) ‖ have assigned as a feast day, be the object of celebration (on a feast day)
4) [e-t] være den hvortil (ngt der siges) sigter, være den hvorom (ngt) drejer sig ‖ be the one to which sth. (which is said) is directed, be the one whom (sth.) concerns
5) [e-t] [með e-u / í e-u] opnå ‖ obtain, achieve
6) [af e-u] få ejendom, beriges, blive rig ‖ enrich oneself
7) [e-m/e-u] gives til, bibringes ‖ be given to, be inflicted on
8) [e-m] tilskrives, tillægges ‖ be attributed/ascribed to

undir: eignask undir

[!] [e-t] påtage sig, antage, få ‖ take over, assume, acquire

Forms: eignaz (41); eigna (18); eignat (13); eignar (8); eignadi (7); eigniz (5); eignast (4); eignadiz (4); eignasc (3); eignaði (3); eignaðr (3); æignazt (3); æignizt (3); eignad (3); eignazt (3); eígnadvm (2); eignizt (2); eígnast (2); eignuðu (2); eignom (2); æignna (2); æignaðiz (2); eignaðisk (2); éignasc (2); æignasc (2); eignaðiz (2); æigna (2); æignaz (2); æigniz (2); eignaðir (2); eignandi (2); eignut (2); eignader (2); eignet (1); æ̨ígna (1); æignisc (1); eignisk (1); eignaþisc (1); eignuðusk (1); Eignudust (1); eignir (1); Eignaz (1); éignatsc (1); eignaðar (1); eignað (1); æígnaþe (1); æignaðu (1); eignadir (1); eígnad (1); eignaþisk (1); eignaþiz (1); eignud (1); æignaðer (1); éignat (1); æignaði (1); eignvmzt (1); eignask (1); eignaþi (1); Eignvm (1); eignuðuz (1); æignast (1); eignuð (1); eignaþv (1); æígna (1); Eignast (1); eignanda (1); eignudu (1); æignaðe (1);

Gloss.: EJ; ClV; Suppl2 eignandi; Fr; Hertzb; Rím; LP; AH; deVr (eign); Fr4; NO; ÁBlM (eiginn); BL

Literature: Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 78

Genre. (expected): religious works: 65 (51); legal works: 41 (18); historical works: 32 (33); charters: 11 (15); contemporary sagas: 10 (14); romances: 10 (20); family sagas: 8 (23); learned works: 8 (6); þættir: 6 (4); legendary sagas: 1 (8);