Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

eftir (spec.: efster HómÍsl¹⁸(1993), 027r.02, etc.) præp.

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

I. + dat. A. (loc. mobil.)

1) (betegnende det at følge efter/forfølgelse) efter (ngn), bagefter (ngn) (denoting following/pursuing) after (sby), behind (sby)

 ● hverr eftir ǫðrum den ene efter den anden one after the other

2) (betegnende det at lede (hest/person), trække, bære, slæbe) efter/med (sig) (denoting leading (a horse/person), carrying, dragging) behind, with, along with (one)

3) (i forb. m. det at hente ngn/ngt) efter (in conn. with fetching sby/sth.) for, after

4) (m. verber udtrykkende det at slå, kaste, gå, kigge, råbe) i retning af, efter (ngn/ngt) (with verbs of striking, throwing, walking, looking, shouting) in the direction of, at, towards (sby/sth.)

5) (ofte m. kvalificerende adv.: ofan, upp, út, etc.) ad, langs, gennem (often with qualifying adv.: ofan, upp, út, etc.) along, through

I. + dat. B. (loc. stat.)

1) bag (ngn) behind (sby)

2) (efterladt som spor) efter (ngn) (left) behind (as traces of sby)

3) (betegnende sekvens) efter (denoting sequence) after

 ● orð eftir orði ord efter ord, ordret word for word, verbatim

4) langs along

I. + dat. C. (temp.)

1) efter (begivenhed/tidspunkt) after (an event/point of time)

     (svarende til lat. abs. ablativ) efter (at ngt er gjort) (equivalent to lat. ablative abs.) after (sth. is done):

2) efter (forløbet af tidsperiode) after (a time)

3) (om succession) efter (of succession) after

4) efter (ngns død) after (sby’s death)

I. + dat. D. (div.)

1) ifølge, i overensstemmelse med, på grundlag af according to, in accordance with, on the basis of

 ● eftir því (sem/er)  1) ifølge, i overensstemmelse med det (som), således som according to, in accordance with (what), just as

 ● eftir því (sem)  2) ?eftersom, for så vidt at ?in as much as

2) (om det at leve/opføre sig) efter (ngns gode/dårlige eksempel) (of living/behaving) like, on the model of (sby’s good/bad example)

3) (i forb. m. det at bevæge sig/indrette sig) efter, i retning af (ngns opfattelse/tro) (in conn. with aligning oneself with another person’s persuasion/faith) in accordance with, towards

4) (i forb. m. navngivning) efter (in conn. with naming) after

5) (om statue/billede, etc.) af (ngn/ngt) (of a statue/picture, etc.) of (sby/sth.)

6) efter/på grundlag af (kilde/forlæg), i overensstemmelse med from/on the basis of (a source/model), in accordance with

7) (i forb. m. at ngt stammer fra/er begået af ngn) af (in conn. with sth. derived from sby) about, (in conn. with sth. done by sby) by

 ● leyna eftir sér fortie (sin skyld) conceal (one’s guilt)

 ● segja eftir [e-m] sladre om (ngn), give oplysninger videre tell on (sby), pass on information

 ● vita eftir [e-m/sér] [e-t] leve med (skyld) siddende (på sig), vide at (ngn) kender til (ngns brøde) live with (one’s guilt), know that (sby) has knowledge of (sby’s misdeeds)

8) (i forb. med spørgen, søgen/stræben, bestræbelse efter et mål, længsel) efter (in conn. with asking, searching/seeking, pursuing a goal, longing) after, for

9) på grund af on account of

II. + acc. A. (loc. mobil.)

(betegnende det at følge efter) efter (ngn), bagefter (ngn) (denoting following) after (sby), behind (sby)

II. + acc. B. (loc. stat.)

1) (efterladt som spor) efter (ngn) (left) behind (as traces of sby)

2) (betegnende placering) efter, bagefter (ngt) (denoting position) after (sth.)

 ● orð eftir orð ord efter ord, ordret word for word, verbatim

II. + acc. C. (temp.)

1) efter (tidspunkt/begivenhed) after (point of time/event)

     (svarende til lat. abs. ablativ) efter (at ngt er gjort/sagt, etc.) (equivalent to lat. ablative abs.) after (sth. is done/said, etc.):

 ● eftir þat/þetta derefter, siden thereafter, after that

 ● eftir þat er/sem efter at, da after (that), when

2) efter (forløbet af tidsperiode) after (a period of time)

     (+ præt. part. (um) liðinn) :

3) (betegnende kontinuitet) (dag/år) for (dag/år) (denoting continuity) (day/year) after (day/year)

4) (om succession) efter (of succession) after

 ● eftir hǫnd [e-rs] efter (ngn) i rækkefølge after (sby) in a sequence

 ● maðr/... eftir mann/...

5) (i forb. med arv, ihukommelse, erstatning, etc.) efter (ngns død), for (ngn, pga. dennes død) (in conn. with inheritance, remembrance, compensation, etc.) after (sby’s) death, for (sby, after his death)

II. + acc. D. (div.)

1)
 ● eftir bauga uden for ringenes kategorier (cf. Maurer 1910, 200-201 & baugr sb. m. def. 3) outside the classes of rings

2) (i forb. m. værdi af leje/ydelse) for (in conn. with the value of rent/services) for

3) (i forb. m. eksekvering af dom) over (ngn) (in conn. with execution of judgement) on (sby)

III. adverbial. A. (loc. mobil.)

1) bagover, bagud (cf. aftr adv. def. 1) backwards, back

2) (om bevægelse mod udgangspunktet) tilbage (igen) (cf. aftr adv. def. 3) (of motion back to the point of departure) back (again)

III. adverbial. B. (loc. stat.)

1) bag, bagtil (cf. aftr adv. def. 4) behind, at the back

2) [e-s] til overs, til rest (af ngt) left, remaining (of sth.)

3) tilbage, efterladt (efter at andre er forsvundet/gået) left behind (after others have disappeared/left)

4) (om fastholden/holden) tilbage, på stedet (cf. aftr adv. def. 5) (of holding/keeping) back, in place

III. adverbial. C. (temp.)

1) derefter, bagefter afterwards, later

 ● á eftir derefter, bagefter thereafter, subsequently

 ● eftir á derefter, bagefter thereafter, subsequently, afterwards

 ● hér eftir herefter hereafter

 ● síðan eftir derefter, bagefter thereafter, afterwards, later

 ● þar eftir derefter then, thereafter

2) (dagen/sommeren/...) efter, følgende/næste (dag/sommer/...) (the day/summer/...) after, (the) following/next (day/summer/...)

 ● eftir um/of daginn/... følgende (dag/...) (the) following (day/...)

 ● um/of daginn/... eftir dagen/... efter the day/... after

3) [e-s / af e-u] til overs, til rest (af ngt) left, remaining (of sth.)

III. adverbial. D. (div.)

1) således accordingly

 ● þar eftir i overensstemmelse dermed, således in accordance with, correspondingly

2) (betegnende efterligning af opførsel) efter (ngn), i overensstemmelse (denoting imitation of behaviour) in imitation, accordingly

Form.: eptir (810); epter (152); eftir (137); Eptir (100); efter (75); æftir (65); æptir (22); efster (16); æpter (8); Eftir (7); Epter (6); epttir (5); Efter (4); effter (4); øfter (3); efftir (3); œftir (2); eptter (2); eftter (2); æ̨tler (1); æiftir (1); eptír (1); œptir (1); ettir (1); aptr (1); eftera (1); æfter (1); Efter (1); øftir (1); erptir (1); øyftir (1); eiptir (1); æpttir (1); efttir (1); Æftir (1);

Gloss.: EJ -pt-; ClV -pt-; ClVAdd eptirá; Fr item eptir; Hertzb -pt-; Rím -pt-; LP (ept) -pt- præp./adv.; Med -pt- præp. & adv.; AH -pt-; AJ -pt-; deVr -pt-; Fr4 -pt-; NO -pt-; ÁBlM; Bl item cf. corr.

Litt.: Bandle 1956 [BA 17] 122-123, 164, 460; Finnur Jónsson 1926 [ANF 42] 205-206; Grøtvedt 1939 138, 142; Grøtvedt 1954 [MM 1954] 61; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004); Hofmann 1955 [BA 14] 46; Housken 1954 [ANF 69] 41; Hægstad 1899 70; Hægstad 1902 21; Hægstad 1915 34-35; Hægstad 1915 44; Hægstad 1916 138, 140; Hægstad 1916 140, 209; Hægstad 1916 169, 209; Hægstad 1916 95, 96, 121, 138, 169, 172; Johannisson 1943 60, 61n 2, 62n 1, 65; Jón G. Friðjónsson 2005 [ÍMAM 26] 15-36; Lundeby 1947 [ANF 62] 80; Maurer 1908 (Verw) 73; Maurer 1910 200; Maurer 1910 200-201; Nygaard 1917 39, 42; Seip 1955 173

Genre. (expected): historical works [his]: 348 (248); religious works [rel]: 319 (380); family sagas [isl]: 274 (172); contemporary sagas [bis]: 126 (104); romances [rom]: 107 (148); charters [dip]: 91 (110); legal works [jur]: 60 (136); legendary sagas [fas]: 50 (61); learned works [div]: 30 (44); þættir [tot]: 27 (31); unclassified [ ]: 7 (5);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk