Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

eftir præp.

I. + dat. A. (loc. mobil.)

1) (betegnende det at følge efter/forfølgelse) efter (ngn), bagefter (ngn) ‖ (denoting following/pursuing) after (sby), behind (sby)
 ● hverr eftir ǫðrum den ene efter den anden ‖ one after the other
2) (betegnende det at lede (hest/person), trække, bære, slæbe) efter/med (sig) ‖ (denoting leading (a horse/person), carrying, dragging) behind, with, along with (one)
3) (i forb. m. det at hente ngn/ngt) efter ‖ (in conn. with fetching sby/sth.) for, after
4) (m. verber udtrykkende det at slå, kaste, gå, kigge, råbe) i retning af, efter (ngn/ngt) ‖ (with verbs of striking, throwing, walking, looking, shouting) in the direction of, at, towards (sby/sth.)
5) (ofte m. kvalificerende adv.: ofan, upp, út, etc.) ad, langs, gennem ‖ (often with qualifying adv.: ofan, upp, út, etc.) along, through

I. + dat. B. (loc. stat.)

1) bag (ngn) ‖ behind (sby)
2) (efterladt som spor) efter (ngn) ‖ (left) behind (as traces of sby)
3) (betegnende sekvens) efter ‖ (denoting sequence) after
 ● orð eftir orði ord efter ord, ordret ‖ word for word, verbatim
4) langs ‖ along

I. + dat. C. (temp.)

1) efter (begivenhed/tidspunkt) ‖ after (an event/point of time)
   ‖  efter (at ngt er gjort) ‖ (equivalent to lat. ablative abs.) after (sth. is done) (svarende til lat. abs. ablativ):
2) efter (forløbet af tidsperiode) ‖ after (a time)
3) (om succession) efter ‖ (of succession) after
4) efter (ngns død) ‖ after (sby’s death)

I. + dat. D. (div.)

1) ifølge, i overensstemmelse med, på grundlag af ‖ according to, in accordance with, on the basis of
  1 ifølge, i overensstemmelse med det (som), således som ‖ according to, in accordance with (what), just as
  2 ?eftersom, for så vidt at ‖ ?in as much as
2) (om det at leve/opføre sig) efter (ngns gode/dårlige eksempel) ‖ (of living/behaving) like, on the model of (sby’s good/bad example)
3) (i forb. m. det at bevæge sig/indrette sig) efter, i retning af (ngns opfattelse/tro) ‖ (in conn. with aligning oneself with another person’s persuasion/faith) in accordance with, towards
4) (i forb. m. navngivning) efter ‖ (in conn. with naming) after
5) (om statue/billede, etc.) af (ngn/ngt) ‖ (of a statue/picture, etc.) of (sby/sth.)
6) efter/på grundlag af (kilde/forlæg), i overensstemmelse med ‖ from/on the basis of (a source/model), in accordance with
7) (i forb. m. at ngt stammer fra/er begået af ngn) af ‖ (in conn. with sth. derived from sby) about, (in conn. with sth. done by sby) by
 ● leyna eftir sér fortie (sin skyld) ‖ conceal (one’s guilt)
 ● segja eftir [e-m] sladre om (ngn), give oplysninger videre ‖ tell on (sby), pass on information
 ● vita eftir [e-m/sér] [e-t] leve med (skyld) siddende (på sig), vide at (ngn) kender til (ngns brøde) ‖ live with (one’s guilt), know that (sby) has knowledge of (sby’s misdeeds)
8) (i forb. med spørgen, søgen/stræben, bestræbelse efter et mål, længsel) efter ‖ (in conn. with asking, searching/seeking, pursuing a goal, longing) after, for
9) på grund af ‖ on account of

II. + acc. A. (loc. mobil.)

(betegnende det at følge efter) efter (ngn), bagefter (ngn) ‖ (denoting following) after (sby), behind (sby)

II. + acc. B. (loc. stat.)

1) (efterladt som spor) efter (ngn) ‖ (left) behind (as traces of sby)
2) (betegnende placering) efter, bagefter (ngt) ‖ (denoting position) after (sth.)
 ● orð eftir orð ord efter ord, ordret ‖ word for word, verbatim

II. + acc. C. (temp.)

1) efter (tidspunkt/begivenhed) ‖ after (point of time/event)
   ‖  efter (at ngt er gjort/sagt, etc.) ‖ (equivalent to lat. ablative abs.) after (sth. is done/said, etc.) (svarende til lat. abs. ablativ):
 ● eftir þat/þetta derefter, siden ‖ thereafter, after that
 ● eftir þat er/sem efter at, da ‖ after (that), when
2) efter (forløbet af tidsperiode) ‖ after (a period of time)
   ‖  (+ præt. part. (um) liðinn):
3) (betegnende kontinuitet) (dag/år) for (dag/år) ‖ (denoting continuity) (day/year) after (day/year)
4) (om succession) efter ‖ (of succession) after
 ● eftir hǫnd [e-rs] efter (ngn) i rækkefølge ‖ after (sby) in a sequence
 ● maðr/... eftir mann/...
5) (i forb. med arv, ihukommelse, erstatning, etc.) efter (ngns død), for (ngn, pga. dennes død) ‖ (in conn. with inheritance, remembrance, compensation, etc.) after (sby’s) death, for (sby, after his death)

II. + acc. D. (div.)

1)
 ● eftir bauga uden for ringenes kategorier (cf. Maurer 1910, 200-201 & baugr sb. m. def. 3) ‖ outside the classes of rings
2) (i forb. m. værdi af leje/ydelse) for ‖ (in conn. with the value of rent/services) for
3) (i forb. m. eksekvering af dom) over (ngn) ‖ (in conn. with execution of judgement) on (sby)

III. adverbial. A. (loc. mobil.)

1) bagover, bagud (cf. aftr adv. def. 1) ‖ backwards, back
2) (om bevægelse mod udgangspunktet) tilbage (igen) (cf. aftr adv. def. 3) ‖ (of motion back to the point of departure) back (again)

III. adverbial. B. (loc. stat.)

1) bag, bagtil (cf. aftr adv. def. 4) ‖ behind, at the back
2) [e-s] til overs, til rest (af ngt) ‖ left, remaining (of sth.)
3) tilbage, efterladt (efter at andre er forsvundet/gået) ‖ left behind (after others have disappeared/left)
4) (om fastholden/holden) tilbage, på stedet (cf. aftr adv. def. 5) ‖ (of holding/keeping) back, in place

III. adverbial. C. (temp.)

1) derefter, bagefter ‖ afterwards, later
 ● á eftir derefter, bagefter ‖ thereafter, subsequently
 ● eftir á derefter, bagefter ‖ thereafter, subsequently, afterwards
 ● hér eftir herefter ‖ hereafter
 ● síðan eftir derefter, bagefter ‖ thereafter, afterwards, later
 ● þar eftir derefter ‖ then, thereafter
2) (dagen/sommeren/...) efter, følgende/næste (dag/sommer/...) ‖ (the day/summer/...) after, (the) following/next (day/summer/...)
 ● eftir um/of daginn/... følgende (dag/...) ‖ (the) following (day/...)
 ● um/of daginn/... eftir dagen/... efter ‖ the day/... after
3) [e-s / af e-u] til overs, til rest (af ngt) ‖ left, remaining (of sth.)

III. adverbial. D. (div.)

1) således ‖ accordingly
 ● þar eftir i overensstemmelse dermed, således ‖ in accordance with, correspondingly
2) (betegnende efterligning af opførsel) efter (ngn), i overensstemmelse ‖ (denoting imitation of behaviour) in imitation, accordingly

Forms: eptir (811); epter (152); eftir (137); Eptir (100); efter (75); æftir (65); æptir (22); efster (16); æpter (8); Eftir (7); Epter (5); epttir (5); Efter (4); effter (4); efftir (3); øfter (3); œftir (2); eftter (2); eptter (2); æpttir (1); œptir (1); eiptir (1); øftir (1); eftera (1); aptr (1); Efter (1); eptír (1); æ̨tler (1); æiftir (1); efttir (1); erptir (1); ettir (1); øyftir (1); Æftir (1); æfter (1);

Gloss.: EJ -pt-; ClV -pt-; ClVAdd eptirá; Fr item eptir; Hertzb -pt-; Rím -pt-; LP (ept) -pt- præp./adv.; Med -pt- præp. & adv.; AH -pt-; AJ -pt-; deVr -pt-; Fr4 -pt-; NO -pt-; ÁBlM; Bl cf. corr.

Literature: Bandle 1956 [BA 17] 122-123, 164, 460; Finnur Jónsson 1926 [ANF 42] 205-206; Grøtvedt 1939 138, 142; Grøtvedt 1954 [MM 1954] 61; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004) //; Hofmann 1955 [BA 14] 46; Housken 1954 [ANF 69] 41; Hægstad 1899 70; Hægstad 1902 21; Hægstad 1915 34-35; Hægstad 1915 44; Hægstad 1916 138, 140; Hægstad 1916 140, 209; Hægstad 1916 169, 209; Hægstad 1916 95, 96, 121, 138, 169, 172; Johannisson 1943 60, 61n 2, 62n 1, 65; Jón G. Friðjónsson 2005 [ÍMAM 26] 15-36; Lundeby 1947 [ANF 62] 80; Maurer 1908 (Verw) 73; Maurer 1910 200; Maurer 1910 200-201; Nygaard 1917 39, 42; Seip 1955 173

Genre. (expected): historical works: 348 (248); religious works: 319 (380); family sagas: 274 (172); contemporary sagas: 126 (104); romances: 107 (148); charters: 91 (110); legal works: 60 (136); legendary sagas: 50 (61); learned works: 30 (44); þættir: 27 (31); unclassified: 7 (5);