Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

efni sb. n. [-s; -]

1) [e-s] [til e-s] (item pl.) substans, stof, råstof, grundmateriale, materiale ‖ (item pl.) substance, matter, raw matter, basic material, material
2) [í !] [til e-s] klæde, stof ‖ cloth
3) [e-s] [til e-s / um e-t] (item pl.) økonomiske ressourcer, økonomiske midler (i form af ngt), økonomisk kapacitet/evne ‖ (item pl.) financial resources, financial means (in the form of sth.), financial ability
4) [e-s] [með e-m / til ! með e-m] (item pl.) anlæg, evne ‖ (item pl.) disposition, ability
5) [til ■] stof i ngn (til ngt), potentiale (til ngt) ‖ potential (for sth.)
6) [e-rs] [um e-t] person der har stof i sig (til at blive/være en bestemt slags person), potentiel kandidat ‖ person with a potential (to become/be a particular type of person), potential candidate (to achieve a certain position)
7) [á e-u] tilstand, beskaffenhed, natur ‖ condition, nature
8) [í e-u] [e-s / til e-s] [af e-m / um e-t] materie/stof (i ngt der udsiges), indhold, emne, beretning, historie ‖ subject matter/material (in sth. that is stated), contents, subject, account, story
9) [e-s / til e-s] ærinde, grund, anledning ‖ errand, reason, cause
10) [á e-u / í e-u] [e-s / til e-s / at ■ / um e-t] (item pl.) grundlag (for ngt), mulighed, lejlighed, chance ‖ (item pl.) basis (for sth.), possibility, means (of doing sth.), opportunity, chance (to do sth.)
 ● sjá efni (sín) [á ! / í !] [■ / til e-s] se mulighed (for ngt), se udvej ‖ see a possibility (for oneself) of doing (sth.), see a way out
11) sag, tilfælde (el. uden tilsvarende ækvivalent på da./eng.) ‖ case, instance (or without a corresponding equivalent in da./eng.)
 ● koma til efnis (om sag) komme for ‖ (of a case) come to a head
 ● er/sem til efnis kemr når sag kommer for ‖ when a case comes to a head
 ● vera til efnis være tilfældet, komme på tale ‖ be the case, be in question
12) (item pl.) omstændighed, situation ‖ (item pl.) circumstances, situation
 ● efni [e-s] eru/er [í e-u] [um e-t/e-n] (ngt) foregår, det forholder sig ... ‖ (sth.) is going on, the situation is ...
 ● kemr/... svá til efnis at den situation opstår at, ngt indtræffer/sker ‖ the circumstance arises that, sth. occurs
 ● kemr/... í ... efni [e-u / e-t] [um e-t/e-n] en (vis) situation opstår, det står (dårligt/...) til (med ngt/ngn) ‖ a (certain) situation arises, (sth./sby) is in a (poor/...) state

Forms: efni (245); efnis (35); efne (30); efnum (23); æfni (12); efní (9); efnit (7); efnvm (6); emni (4); efnne (4); efnni (4); efniss (3); æfnom (2); æmfni (2); emfni (2); efna (2); æmni (2); efninu (2); efnj (2); efnnes (1); æfní (1); efne (1); æmne (1); æfnis (1); emfnis (1); effni (1); æfnum (1); emnis (1); emnit (1); cemnum (1); afni (1); efnnis (1); efnið (1); emní (1); efnnni (1); efmni (1); ÷÷÷efnum (1); efɴí (1); effne (1); efnin (1); efnom (1);

Gloss.: EJ ; ClV; Fr; Hertzb; HertzbTill; Bin -efni (cf. corr.); Rím; LP; Med item æfni; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM (¹efna); BL

Literature: Eiríkur Magnússon 1888 [ANOH 1888] 342-343; Falk 1919 50; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 77; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004) //; Hægstad 1915 33; Lindquist 1941 130; Seip 1955 180; Tveitane 1968 109

Genre. (expected): religious works: 160 (110); contemporary sagas: 57 (30); historical works: 53 (72); family sagas: 43 (50); romances: 30 (43); charters: 20 (32); legal works: 20 (39); legendary sagas: 15 (18); þættir: 9 (9); unclassified: 6 (2); learned works: 5 (13);