Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

1efna vb. [-að-]

(cf. ²efna vb.; formmæssigt ambig. exx. så vidt muligt sorteret semantisk)

A.

1) [e-t / til e-s] sætte i værk, etablere, udføre ‖ initiate (a project), set up, carry out
2) [e-t] hele ‖ heal
3) [e-t] [e-m] [með e-u] planlægge, foranstalte, arrangere, afholde ‖ plan, prepare, hold, perform
 ● efna sǽtt [millum e-ra] foranstalte forlig, indgå forlig ‖ arrange a settlement, agree on a settlement

B. efna + præp./adv.

til: efna til

1) [e-s / ! um e-t] [með e-u] gøre forberedelser til, træffe foranstaltninger mht., sætte i værk, etablere, anlægge, opføre ‖ make preparations for, make provision for, set about (doing sth.), establish, set up, found, build
2) [e-s] anstifte ‖ instigate

C. efna sér + præp./adv.

til: efna sér til

1) [e-s] forberede, etablere ‖ make preparations for, set up
2) [e-rs] skaffe sig, tilvejebringe ‖ procure, provide for oneself

D. efnask

blive til ngt, udvikle sig, afholdes ‖ come about, develop, be held
 ● ‖ impers.: efnask [um e-t] (ngt) bliver til ngt, (ngt) udvikler sig ‖ (sth.) materialises, (sth.) develops

Forms: efna (17); efnaði (13); efnat (6); efnadi (5); efnaz (5); æfna (3); efnar (2); æfnat (2); efnaðí (1); Efnaði (1); æmnaðe (1); efnadiz (1); efnaþi (1); efnudu (1); emnat (1); efnaðe (1); efnut (1); Efnath (1); efnuðo (1); efnað (1); efnaþ (1); efþnaþi (1); efnud (1); efnadur (1); efnad (1);

Gloss.: ClV; Fr ²efna; Med; AJ; deVr ²efna (cf. corr.); Fr4; NO ²efna; ÁBlM (¹efna) ²efna

Literature: Christophersen 1998 62-63; Meissner 1917 99; Strömbäck 1935 108-110; Ásgeir Bl. Magnússon 1959 [ÍT 1] 157-158

Genre. (expected): historical works: 34 (12); religious works: 8 (19); legendary sagas: 8 (3); romances: 7 (7); contemporary sagas: 7 (5); family sagas: 4 (9); legal works: 1 (7); learned works: 1 (2);