Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

efla vb. [-fld-/-að-(RómvUpph¹ 382²⁴)]

(cf. -efldr adj.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) [e-n/e-t] [til e-s] [í e-u] [e-u / með e-u] indgive kraft, styrke, konsolidere, opbygge, øge, intensivere impart (to sby) the power (to do sth.), strengthen, consolidate, reinforce, increase

 ● efla ok auka

2) [e-t] [at e-u / með e-u] (forstærke ɔ:) befæste, genopbygge, reparere (reinforce ɔ:) fortify, rebuild, repair, restore

3) [e-t] [e-u / með e-u] [eftir e-u] [e-m] bygge, opføre, etablere, understøtte, udvikle (kloster, bysamfund, etc.) build, rear/raise, establish/found, support/enrich, develop/expand (cloister, town, etc.)

4) [e-n/e-t] [um e-t] støtte med forsyninger, forsyne, forsørge support with supplies, supply, provide for (sby)

5) [e-u / af e-m] bemande (med ngn) man (with sby)

6) [e-n] [■ / til e-s/e-rs / í e-t] [í e-u] [at e-u / með e-u] [í móti e-m / upp á e-t] støtte (ngn) (økonomisk, magtmæssigt, militært), tilskynde, opildne support (sby) (financially, to power, with military force), encourage, urge

7) [e-t] [ór e-u] [í e-t] [með e-m] [(í) mót(i) e-m / á hendr e-m] mobilisere (hær, etc.) gather/collect (an army, etc.)

8) [e-t] [í e-t] [(í) móti e-m / í gegn e-m / upp á e-n] yppe, anstifte, fremprovokere, tilskynde til, opildne til bring about, instigate, provoke, stimulate, promote

9) [e-t] [í e-u] [með e-u] udføre, foretage, afholde, holde, aflægge carry out, bring about, perform (a ceremony), hold, undertake (oath/promise, etc.)

10) [e-u/e-t(MEg¹ 483⁴⁰)] præstere, udrette, magte, kunne klare, formå manage, carry out, perform, be capable of

 ● efla ok orka

11) [e-n/e-t] [til e-rs/e-s] skaffe, befordre expedite, dispatch

B. efla + præp./adv.

at: efla at

[e-u] ?påbegynde, ?afholde ?hold, ?begin

upp: efla upp

1) [e-t] sætte i værk, opføre, etablere set about (doing sth.), establish

2) [e-n] støtte/retablere (økonomisk) set (sby) on his feet (economically)

3) [e-t] [í móti e-m] anstifte, sætte i gang instigate

C. efla sik

1) [með ?e-u/?e-t] forsyne sig provide for oneself

2) [með e-u] indhente styrke, vinde styrke gather support, strengthen one’s position

D. eflask

1) [í e-u] [af e-m] få styrke, styrkes gain strength, be strengthened

2) [af e-u] [í e-t] [e-m / með e-m] konsolideres, øges, vokse, udvikle sig, vinde udbredelse be consolidated, expand, grow, be spread, gain ground

 ● eflask ok aukask [með e-m]

 ● eflask undir vald [e-rs] (øges/vokse og) komme under (ngns) herredømme (grow/increase and) come under (sby’s) dominance

3) (om stiftelse, bysamfund, etc.) blive etableret, udvikle sig (of an institution, town, etc.) be established, expand/develop

4) [frá e-m] stamme (fra ngn) derive/be descended (from sby)

5) [fyrir e-t] opnå gyldighed be made valid, be confirmed

6) [í e-u] [til e-s] [fyrir e-t] støttes/styrkes (økonomisk, magtmæssigt), vinde magt og indflydelse, rejse sig (igen) be supported/strengthened (economically, in terms of power), win power and influence, surge up (again)

 ● eflask til ríkis komme til magten attain power

7) [af e-u] [í móti e-m (etc.)] samle/mobilisere styrker, rejse sig (militært) gather/mobilise (military) forces, rise up (in arms)

 ● eflask at/með skipum/liði/her [á hendr e-m] samle/mobilisere skibe/styrker gather/mobilise ships/forces

 ● eflask með ófriði [á hendr e-m]

Form.: efla (64); efldi (25); eflir (24); æfla (11); eflaz (11); efli (8); efldiz (8); eflði (5); eflde (5); elft (5); efldu (4); eflt (4); efldr (4); eflazt (4); efldan (3); efld (3); eflðiz (3); efliz (3); elfdu (2); Efldist (2); eflð (2); elfiz (2); eflum (2); elfdiz (2); elfdizt (2); eflðu (2); efldisk (2); eflda (2); efldoz (2); efler (2); efldist (2); efldir (1); efldo (1); ellfdir (1); eflet (1); efldosk (1); efldar (1); æfldiz (1); eflest (1); eflsc (1); efldesc (1); elfduz (1); eflask (1); elfde (1); elfdi (1); efldoþ (1); eflist (1); efle (1); efldv (1); Eflir (1); æflazc (1); efldiz (1); eflduzt (1); efl (1); æfldan (1); eflimz (1); eflasc (1); Æflt (1); efldut (1); ęfla (1); eflz (1); eflzk (1); eflduz (1); elflde (1); eflut (1); efllðr (1); elfd (1); eflzt (1); eflizt (1); Eflaz (1); eflðisk (1);

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; Rím; LP; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl item cf. corr.

Litt.: Christophersen 1998 62-63; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004); Strömbäck 1935 108-110

Genre. (expected): religious works [rel]: 105 (69); historical works [his]: 79 (45); family sagas [isl]: 19 (31); romances [rom]: 16 (27); contemporary sagas [bis]: 15 (19); legendary sagas [fas]: 8 (11); þættir [tot]: 7 (6); legal works [jur]: 5 (25); charters [dip]: 3 (20); learned works [div]: 3 (8);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk