Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

efla vb. [-fld-/-að-(RómvUpph¹ 382²⁴)]

(cf. -efldr adj.)

A.

1) [e-n/e-t] [til e-s] [í e-u] [e-u / með e-u] indgive kraft, styrke, konsolidere, opbygge, øge, intensivere ‖ impart (to sby) the power (to do sth.), strengthen, consolidate, reinforce, increase
 ● efla ok auka
2) [e-t] [at e-u / með e-u] (forstærke ɔ:) befæste, genopbygge, reparere ‖ (reinforce ɔ:) fortify, rebuild, repair, restore
3) [e-t] [e-u / með e-u] [eftir e-u] [e-m] bygge, opføre, etablere, understøtte, udvikle (kloster, bysamfund, etc.) ‖ build, rear/raise, establish/found, support/enrich, develop/expand (cloister, town, etc.)
4) [e-n/e-t] [um e-t] støtte med forsyninger, forsyne, forsørge ‖ support with supplies, supply, provide for (sby)
5) [e-u / af e-m] bemande (med ngn) ‖ man (with sby)
6) [e-n] [■ / til e-s/e-rs / í e-t] [í e-u] [at e-u / með e-u] [í móti e-m / upp á e-t] støtte (ngn) (økonomisk, magtmæssigt, militært), tilskynde, opildne ‖ support (sby) (financially, to power, with military force), encourage, urge
7) [e-t] [ór e-u] [í e-t] [með e-m] [(í) mót(i) e-m / á hendr e-m] mobilisere (hær, etc.) ‖ gather/collect (an army, etc.)
8) [e-t] [í e-t] [(í) móti e-m / í gegn e-m / upp á e-n] yppe, anstifte, fremprovokere, tilskynde til, opildne til ‖ bring about, instigate, provoke, stimulate, promote
9) [e-t] [í e-u] [með e-u] udføre, foretage, afholde, holde, aflægge ‖ carry out, bring about, perform (a ceremony), hold, undertake (oath/promise, etc.)
10) [e-u/e-t(MEg¹ 483⁴⁰)] præstere, udrette, magte, kunne klare, formå ‖ manage, carry out, perform, be capable of
 ● efla ok orka
11) [e-n/e-t] [til e-rs/e-s] skaffe, befordre ‖ expedite, dispatch

at: efla at

[e-u] ?påbegynde, ?afholde ‖ ?hold, ?begin

upp: efla upp

1) [e-t] sætte i værk, opføre, etablere ‖ set about (doing sth.), establish
2) [e-n] støtte/retablere (økonomisk) ‖ set (sby) on his feet (economically)
3) [e-t] [í móti e-m] anstifte, sætte i gang ‖ instigate

C. efla sik

1) [með ?e-u/?e-t] forsyne sig ‖ provide for oneself
2) [með e-u] indhente styrke, vinde styrke ‖ gather support, strengthen one’s position

D. eflask

1) [í e-u] [af e-m] få styrke, styrkes ‖ gain strength, be strengthened
2) [af e-u] [í e-t] [e-m / með e-m] konsolideres, øges, vokse, udvikle sig, vinde udbredelse ‖ be consolidated, expand, grow, be spread, gain ground
 ● eflask ok aukask [með e-m]
 ● eflask undir vald [e-rs] (øges/vokse og) komme under (ngns) herredømme ‖ (grow/increase and) come under (sby’s) dominance
3) (om stiftelse, bysamfund, etc.) blive etableret, udvikle sig ‖ (of an institution, town, etc.) be established, expand/develop
4) [frá e-m] stamme (fra ngn) ‖ derive/be descended (from sby)
5) [fyrir e-t] opnå gyldighed ‖ be made valid, be confirmed
6) [í e-u] [til e-s] [fyrir e-t] støttes/styrkes (økonomisk, magtmæssigt), vinde magt og indflydelse, rejse sig (igen) ‖ be supported/strengthened (economically, in terms of power), win power and influence, surge up (again)
 ● eflask til ríkis komme til magten ‖ attain power
7) [af e-u] [í móti e-m (etc.)] samle/mobilisere styrker, rejse sig (militært) ‖ gather/mobilise (military) forces, rise up (in arms)
 ● eflask at/með skipum/liði/her [á hendr e-m] samle/mobilisere skibe/styrker ‖ gather/mobilise ships/forces
 ● eflask með ófriði [á hendr e-m]

Forms: efla (64); efldi (25); eflir (24); æfla (11); eflaz (11); efldiz (8); efli (8); eflde (5); eflði (5); elft (5); eflt (4); efldr (4); efldu (4); eflazt (4); efld (3); eflðiz (3); efldan (3); efliz (3); eflum (2); efler (2); elfdizt (2); eflda (2); efldoz (2); eflð (2); elfdu (2); elfiz (2); efldist (2); elfdiz (2); eflðu (2); Efldist (2); efldisk (2); Eflir (1); efllðr (1); eflz (1); eflzt (1); eflizt (1); eflduz (1); efle (1); efldar (1); efldoþ (1); eflist (1); eflzk (1); eflsc (1); efldosk (1); Eflaz (1); efldut (1); eflest (1); efldesc (1); efldiz (1); elfduz (1); eflduzt (1); efldir (1); efldo (1); elfde (1); ellfdir (1); æflazc (1); efl (1); elfdi (1); efldv (1); eflet (1); ęfla (1); eflasc (1); eflðisk (1); elflde (1); Æflt (1); eflut (1); elfd (1); æfldiz (1); eflask (1); æfldan (1); eflimz (1);

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; Rím; LP; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; BL (cf. corr.)

Literature: Christophersen 1998 62-63; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004) //; Strömbäck 1935 108-110

Genre. (expected): religious works: 105 (69); historical works: 79 (45); family sagas: 19 (31); romances: 16 (27); contemporary sagas: 15 (19); legendary sagas: 8 (11); þættir: 7 (6); legal works: 5 (25); charters: 3 (20); learned works: 3 (8);