Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

eða, eðr, (spec.: aða Bl1642, 420.25, cf. Grøtvedt 1939, 28; ꝍða Bl NKS 1640 4° 111r¹¹, cf. Lundeby 1947 [ANF 62], 74) conjunc.

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) eller, (enten) eller, (hvad enten) eller, eller også or, (either) or, (whether) or, or else

 ● annat hvárt ... eða (elligar/ella) enten ... eller (også) either ... or (else)

 ● annat tveggja ... eða (elligar/ella) enten ... eller (også) either ... or (else)

 ● eða ... eða enten ... eller either ... or

 ● eða elligar/ella eller også or else

 ● hvárt (heldr) ... eða (eigi/ekki) om ... eller (ej), om ... eller whether ... or (not)

 ● hvárt sem/er ... eða (eigi) hvad enten ... eller (ej) whether ... or (not)

 ● eða ok eller/og også or/and also

2) (i forb. m. nægtelse) eller, (hverken) eller, og ej heller (in conn. with a negation) nor, (neither) nor, and also not

 ● eða ... eða hverken ... eller neither ... nor

 ● hvárki ... eða hverken ... eller neither ... nor

3) (forbindende formvarianter, nærsynonymer, varierende udtryk, beslægtede begreber, etc.) eller, eller (rettere/snarere), eller (måske/endog) (connecting form variations, near-synonyms, varying modes of expression, related concepts, etc.) or, or (rather), or (perhaps/even)

 ● eða heldr eller snarere or rather

4) (introducerende oversættelsesækvivalent) det vil sige (introducing a translation equivalent) that is

5) (ved omtrentlig talangivelse) eller (when expressing an approximate number) or

6) og, og endvidere, så vel som and, and moreover, as well as

 ● (bǽði) ... eða svá både ... og (ligeledes) (both) ... and (also)

 ● ýmist ... eða snart ... snart both ... and (in turn)

7) (i/indledende direkte tale, ved fokusskift) og (el. uden ækvivalent på da./eng.) (in/introducing direct speech, at a shift of focus) and (or without an equivalent in da./eng.)

8) (i/indledende spørgsmål, ofte ved fokusskift) og, men, men sig mig ... (el. uden ækvivalent på da./eng.) (in/introducing a question, often at a shift of focus) and, but, but tell me ... (or without an equivalent in da./eng.)

9) (i/indledende spørgebisætning) og, og endvidere (in/introducing an interrogative dependent clause) and, and moreover

10) (forbindende led ved skelnen/sammenligning) og, fra (connecting elements to be discriminated/compared) and, from

 ● ekki jafnt eða ikke det samme som, ikke (til) at sammenligne med not the equivalent of, not to be compared with

11) (efter compar.) end (after compar.) than

 ● ei/eigi (+ compar.) ... eða (enn/heldr) ikke ... men snarere not ... but rather

B. (= adv.)

ellers, i modsat fald otherwise, in the opposite case

Form.: eða (215); eþa (63); eda (34); eðr (31); edr (30); æða (28); ædr (12); æðr (9); edur (9); eder (6); æder (6); ęða (5); Eða (4); (3); edar (3); (2); Eda (2); ęda (2); edda (1); adr (1); eð▹r◃ (1); ada (1); ædra (1); athur (1); ædar (1); eð▹.◃ (1); Eþa (1); :e: (1); ædæ (1); ed (1); æd (1); ꝍða (1); eþi (1); eðæ (1); eðar (1); eður (1); æda (1); etþa (1); ædher (1); ædhæ (1);

Gloss.: EJ; ClV (eðr); Fr item eðr; Hertzb; LP item ¹eðr; Med item edur, æda; AH; AJ eitem eðr; deVr item eðr; Fr4 item edra; NO item ²eð, eðr; ÁBlM; Bl item eður

Litt.: Bandle 1956 [BA 17] 454; Björn M. Ólsen 1885 [ANOH 1885] 343-344; Grøtvedt 1939 28; Hægstad 1899 22; Hægstad 1902 13, 27; Hægstad 1915 88; Hægstad 1916 208-209; Kock 1912 [ANF 28] 186; Lundeby 1947 [ANF 62] 74; Nygaard 1917 15, 43; Seip 1926-1927 [APS 1] 183-184; Seip 1930 231-232; Seip 1934 (Reduksjon) 145-146; Seip 1951 [MM 1951] 5; Seip 1955 148, 214, 244, 274, 278, 331; Seip 1955 209

Genre. (expected): legal works: 86 (46); religious works: 82 (128); learned works: 79 (15); family sagas: 70 (58); historical works: 61 (84); charters: 57 (37); romances: 24 (50); contemporary sagas: 11 (35); legendary sagas: 8 (20); þættir: 5 (11); unclassified: 3 (2);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk