Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

eða, eðr, eð conjunc.

A.

1) eller, (enten) eller, (hvad enten) eller, eller også ‖ or, (either) or, (whether) or, or else
 ● annat hvárt ... eða (elligar/ella) enten ... eller (også) ‖ either ... or (else)
 ● annat tveggja ... eða (elligar/ella) enten ... eller (også) ‖ either ... or (else)
 ● eða ... eða enten ... eller ‖ either ... or
 ● eða elligar/ella eller også ‖ or else
 ● hvárt (heldr) ... eða (eigi/ekki) om ... eller (ej), om ... eller ‖ whether ... or (not)
 ● hvárt sem/er ... eða (eigi) hvad enten ... eller (ej) ‖ whether ... or (not)
 ● eða ok eller/og også ‖ or/and also
2) (i forb. m. nægtelse) eller, (hverken) eller, og ej heller ‖ (in conn. with a negation) nor, (neither) nor, and also not
 ● eða ... eða hverken ... eller ‖ neither ... nor
 ● hvártki ... eða hverken ... eller ‖ neither ... nor
3) (forbindende formvarianter, nærsynonymer, varierende udtryk, beslægtede begreber, etc.) eller, eller (rettere/snarere), eller (måske/endog) ‖ (connecting form variations, near-synonyms, varying modes of expression, related concepts, etc.) or, or (rather), or (perhaps/even)
 ● eða heldr eller snarere ‖ or rather
4) (introducerende oversættelsesækvivalent) det vil sige ‖ (introducing a translation equivalent) that is
5) (ved omtrentlig talangivelse) eller ‖ (when expressing an approximate number) or
6) og, og endvidere, så vel som ‖ and, and moreover, as well as
 ● (bǽði) ... eða svá både ... og (ligeledes) ‖ (both) ... and (also)
 ● ýmist ... eða snart ... snart ‖ both ... and (in turn)
7) (i/indledende direkte tale, ved fokusskift) og (el. uden ækvivalent på da./eng.) ‖ (in/introducing direct speech, at a shift of focus) and (or without an equivalent in da./eng.)
8) (i/indledende spørgsmål, ofte ved fokusskift) og, men, men sig mig ... (el. uden ækvivalent på da./eng.) ‖ (in/introducing a question, often at a shift of focus) and, but, but tell me ... (or without an equivalent in da./eng.)
9) (i/indledende spørgebisætning) og, og endvidere ‖ (in/introducing an interrogative dependent clause) and, and moreover
10) (forbindende led ved skelnen/sammenligning) og, fra ‖ (connecting elements to be discriminated/compared) and, from
 ● ekki jafnt eða ikke det samme som, ikke (til) at sammenligne med ‖ not the equivalent of, not to be compared with
11) (efter compar.) end ‖ (after compar.) than
 ● ei/eigi (+ compar.) ... eða (enn/heldr) ikke ... men snarere ‖ not ... but rather

B. (= adv.)

ellers, i modsat fald ‖ otherwise, in the opposite case

.

Forms: eða (215); eþa (63); eda (34); eðr (31); edr (30); æða (28); ædr (12); edur (9); æðr (9); æder (6); eder (6); ęða (5); Eða (4); edar (3); (3); Eda (2); (2); ęda (2); eðar (1); ædar (1); :e: (1); edda (1); Eþa (1); etþa (1); ada (1); ædra (1); eður (1); eð▹r◃ (1); ædher (1); æd (1); athur (1); ꝍða (1); eð▹.◃ (1); ed (1); ædæ (1); eðæ (1); eþi (1); adr (1); æda (1); ædhæ (1);

Gloss.: EJ; ClV (eðr); Fr item eðr; Hertzb; LP item ¹eðr; Med item edur, æda; AH; AJ eitem eðr; deVr item eðr; Fr4 item edra; NO item ²eð, eðr; ÁBlM; Bl item eður

Literature: Bandle 1956 [BA 17] 454; Björn M. Ólsen 1885 [ANOH 1885] 343-344; Grøtvedt 1939 28; Hægstad 1899 22; Hægstad 1902 13, 27; Hægstad 1915 88; Hægstad 1916 208-209; Kock 1912 [ANF 28] 186; Lundeby 1947 [ANF 62] 74; Nygaard 1917 15, 43; Seip 1926-1927 [APS 1] 183-184; Seip 1930 231-232; Seip 1934 (Reduksjon) 145-146; Seip 1951 [MM 1951] 5; Seip 1955 148, 214, 244, 274, 278, 331; Seip 1955 209

Genre. (expected): legal works: 86 (46); religious works: 82 (128); learned works: 79 (15); family sagas: 70 (58); historical works: 61 (84); charters: 57 (37); romances: 24 (50); contemporary sagas: 11 (35); legendary sagas: 8 (20); þættir: 5 (11); unclassified: 3 (2);