Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

1dyrr sb. f. pl. [gen. dura/dyra, dat. durum/dyrum]

(cf. dyrr sb. n. pl.)

1) døråbning, dør, port ‖ doorway, entrance, door, gateway
 ●dauði er fyrir durum [e-m] døden står for døren ‖ death is at hand
 ●dauði kemr fyrir dyrr, dauði kemr til dura [e-m] døden banker på ‖ death knocks at the door
 ● fara/ganga um dauðans dyrr gå gennem dødens dør ɔ: dø ‖ go through death’s portal ɔ: die
 ●deyja fyrir durum opgive lige før målet ‖ give up just before reaching the goal
 ● standa/vera fyrir durum [e-rs/e-m] stå for døren (for ngn), være ved at indtræffe ‖ be at the door (for sby), be about to happen
 ● er/... þrǫngt fyrir durum der er/... trængsel ved døren, (fig.) det er svært at komme væk, ngn er hårdt trængt ‖ it is/... crowded in the doorway, (fig.) it is difficult to get away, sby is hard pressed
2) areal inden for (yder)dør ‖ area inside (entrance) door
3) [í e-u / á e-u] åbning (i klippevæg), naturlig indgang (til hule) ‖ opening (in a cliff), natural entrance (to a cave)

Forms: dyrr (34); durum (33); dyrnar (30); dyʀ (18); dyr (16); dyrum (16); dyrrnar (13); dura (9); dyra (7); dyʀnar (6); dyrvm (5); durunum (5); dyranna (5); durom (5); dyrom (4); dvrvm (3); dyʀʀ (3); dvrum (3); dyrunum (3); duranna (2); dyrrenar (2); dvrom (2); dvra (2); duronom (2); durnar (2); dyrnnar (2); dvrvnvm (2); dyʀr (2); dvrumm (1); dvronvm (1); dvronnvm (1); dvronom (1); dẏʀ (1); Dyrnar (1); dẏr (1); dýʀ (1); dẏrr (1); drvm (1); dyrunom (1); dÿr (1); Dyrr (1);

Gloss.: EJ; ClV; ClVAdd _; Fr; Hertzb; Rím; LP n./f.? pl.; Med; WN dyr; AH; AJ; deVr f./n. pl. (cf. corr.); Fr4 f./n. pl.; NO; ÁBlM (dyr); Bl cf. corr.

Literature: Astås pers. 2004 (konsulent 31.4.2004) //; Bandle 1956 [BA 17] 262; Bandle 1977 [Rit 12] 50; Falk 1911 [MM 1910] 10-13; Falk 1914 (Sól) 17; Gjærder 1958 [KLNM 3] 460; Grøtvedt 1954 [MM 1954] 61; Helgi Sk. Kjartansson pers. 2004 (konsulent april 2004) //; Magoun 1940-1941 [NB 28] 109-114; Perkins 1978 71; Sturtevant 1932-1933 [SS 12] 36-37; Valtýr Guðmundsson 1889 229-240; Weinmann 1994 322

Genre. (expected): religious works: 89 (66); historical works: 43 (43); family sagas: 31 (30); contemporary sagas: 29 (18); legal works: 19 (23); romances: 18 (26); learned works: 8 (8); legendary sagas: 6 (11); charters: 4 (19); unclassified: 1 (1); þættir: 1 (5);