Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

dylja vb. [dulði; dulðr/duliðr/dulinn (præs. sg. 3. pers. dyll Hirð 401²³, etc., dyl FrostKrI 152¹⁹, etc.)]

(cf. -dulðr adj., -dulinn adj.)

A.

1) [e-s / e-u / um e-t] [e-n/sik / e-m / fyrir e-m] [með e-m] skjule, hemmeligholde, fortie ‖ hide, conceal, fail to disclose
2)
 ● ‖ præt. part.: dulðr, dulinn [e-s / at e-u/e-m] uafvidende, uvidende (om ngt), forblindet (mht. ngn), som ligger under for selvbedrag ‖ unknowing/unwitting, ignorant (of sth.), taken in (by sby), deluded, self-deluded
 ● dulinn at sér som ligger under for selvbedrag ‖ self-deluded
 ● ganga dulðr/duliðr/dulinn [e-s / at ■] være uvidende (om ngt), gå i uvidenhed (om ngt) ‖ be unaware (of sth.), remain in ignorance (about sth.)
3) [e-s] [fyrir sik] benægte, fornægte, nægte at vedgå ‖ deny, disclaim, refuse to acknowledge

B. dylja + præp./adv.

við: dylja við

[e-u] benægte, fornægte ‖ deny, repudiate

yfir: dylja yfir

[e-t] skjule ‖ hide

C. dyljask

1) [undir e-u] [fyrir e-m] skjule sin identitet ‖ hide one’s identity
2) [■] [fyrir e-m] skjule (ngt) (for ngn) ‖ hide (sth.) (from sby)
3) [■ / í e-u / um e-t] være uvidende (om ngt), være blind (over for ngt), være bedraget/i tvivl (om ngt) ‖ be ignorant (about sth.), be blind (to sth.), be deceived/in doubt (about sth.)

D. dyljask + præp./adv.

við: dyljask við

[e-t/e-n] betvivle, være i tvivl om, studse over, ikke kendes ved, benægte, nægte at vedgå, fornægte ‖ doubt, be in doubt about, be taken aback, fail to recognise, deny, refuse to recognise/acknowledge, repudiate

.

Forms: dyliaz (18); dylia (16); dylr (14); dyl (13); duldi (6); dyljask (6); dyljast (6); dylst (5); dulðisk (5); duldist (4); dulinn (4); dyljaz (4); dyll (3); dyliast (3); duldr (3); dylja (3); duldizt (3); dyliumz (3); duldiz (3); dulder (3); dylíaz (3); dulðusk (2); dvlði (2); dulz (2); dulþi (2); dvlþi (2); dulðu (2); dulenn (2); dulði (2); dult (2); dvlinn (1); duliz (1); Dẏlstu (1); dylz (1); dulðiz (1); dyldizst (1); dylsk (1); dulðoz (1); dvlith (1); dylðiz (1); dẏlst (1); dylstu (1); dyljumk (1); dyliazst (1); dvltth (1); dil (1); dylit (1); dvldir (1); dulðv (1); dylzt (1); dulþuz (1); dulit (1); duld (1); dvlisc (1); dulþosc (1); dyliomz (1); duldir (1); dvliðr (1); dvlþiz (1); dvldvz (1); dyliz (1); dulþusc (1); dvlenn (1); dulþir (1); dvlldv (1); dylium (1); dvlsc (1); dulizt (1); dustr (1); dvlit (1); dulde (1); dulduz (1); dyliazt (1); dulþiz (1); dẏlia (1); dulþesc (1); Dvlinn (1); duldu (1);

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; HertzbTill; Rím; LP; AH; AJ; deVr; Fr4 item dulinn; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Bandle 1956 [BA 17] 409-410; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 77; Haugen 2007 [MM 2007] 200-201

Genre. (expected): historical works: 40 (34); religious works: 38 (51); family sagas: 32 (23); legal works: 25 (18); romances: 22 (20); legendary sagas: 17 (8); contemporary sagas: 9 (14); þættir: 5 (4); unclassified: 2 (1); learned works: 2 (6); charters: 2 (15);