Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

drepa vb. [drepr; drap, drápu; drepinn]

(cf. -drepinn adj.)

A.

1) [e-n/e-t] [með e-u] tilføje (voldsomt) stød/slag, slå ned, ramme (fatalt) ‖ strike a (violent) blow, knock down, deliver (a fatal) blow
 ● drepa ... dauða [e-n] ramme med død, slå ihjel ‖ put to death, dispatch
 ● drepa í dauða [e-n] [af e-m] slå ihjel ‖ kill
 ● drepa til dauðs/dauða/bana/heljar [e-n/e-t] [af e-m] slå ihjel ‖ kill
 ● drepa hǫgg [e-n] tilføje hug ‖ deliver a blow
2) [e-n/e-t] [fyrir e-m / af e-m / með e-m / í e-m] [til e-s / fyrir e-t / fyrir sakar e-rs] [með e-u] slå ihjel, dræbe, tilintetgøre, ødelægge ‖ kill, destroy
 ● drepa ok deyða [e-n/e-t] [af e-u]
3) [e-t] [af e-m] (i brætspil) nedlægge (ngns) (spiller/brik) ‖ (in a board game) take (sby’s) (player/piece)
4) [e-t] [til e-s] slå (slagtedyr) ned, slagte ‖ slaughter
5) [til e-rs / á e-t / á e-u] [e-u] støde/slå (til/på ngn/ngt) (med ngt), banke, hamre ‖ hit/slap (sby/sth.) (with sth.), knock, hammer (on sth.)
 ● drepa (hǫgg) á dyrr banke på døren, banke på ‖ knock on a door, knock
 ● drepa fǿti/fótum [á ■ / í e-t / í e-u / við ■ / við ! í e-t] støde foden (imod ngt), snuble (over/i ngt), støde (på ngt) ‖ trip (over/on sth.), stumble (over sth.), stumble (upon sth.)
6) [e-t] banke på (metal), udhamre ‖ hammer (metal), forge
7) [e-t] [til e-s] slå (streng) (for at spille), anslå ‖ strike (a string) (to play a musical instrument)
8)
 ● drepa eld [sér] [við e-u] slå ild, tænde ild ‖ strike fire, light a fire
9)
 ● drepa slóð lave spor (cf. dǫggvardrep sb. n.) ‖ leave a trail
10) [á e-t / í e-t] [e-m] ramme ‖ afflict
11) miste sin kraft/styrke, svækkes ‖ lose one’s force, be weakened
 ● ‖ impers.: drepr [e-t] [fyrir e-m] det går tilbage (med ngt) (for ngn), ?(ngn) lader sig slå ud, (ngn) bliver nedslået ‖ (sth.) declines (for sby), ?(sby) becomes downcast, (sby) becomes dispirited
 ● drepr hljóð [?e-u / ór e-m] (?ngt/ngn) bliver stille ‖ (?sth./sby) becomes silent
 ● drepr stall (ór) hjarta (ngn) bliver bange, (ngn) mister modet (egtl.: hjertets/sindets fasthed svækkes?; konstruktionens form, oprindelse og præcise betydning diskutabel (cf. Þórsdrápa str. 10); cf. Halldór Halldórsson 1965 [ÍT 6], 38-64, Sigurður Sigurðarson 1881 [ANOH 1881], 55-57; cf. item stallra vb.) ‖ (sby) becomes frightened, (sby) loses courage (lit.: the heart/mind turns faint?; the form, origin and precise meaning of the c□□□
 ● drepr í stúru [e-m] (ngn) gribes af sorg ‖ (sby) is afflicted by grief
 ● drepr í þǫgn [e-m] der falder en tavshed (over ngn) ‖ (sby) falls silent
12) [e-t/e-n] [á e-t / í e-t / undir sik / utan e-s / fyrir e-t / ór e-u / af e-m] [e-m/sér] støde/slå (ngt/ngn) (i en vis retning) ‖ push/knock (sth./sby) (in a certain direction)
13) [e-u/e-m / e-t] [á e-t / at e-m / í gegnum e-t / undir e-t / í e-t / af sér] [sér] føre, anbringe, skubbe, stoppe, stikke, dyppe ‖ move, place, push, tuck, stick, dip
 ● drepa á dreif [e-u / e-t] [um e-t] slå hen, neddysse ‖ make little (of sth.), hush (sth.) up
 ● drepa dul [yfir e-t / um e-t] lægge skjul (på ngt) ‖ conceal (sth.)
 ● drepa í egg [e-u] tage biddet af, sløve, neddæmpe ‖ take the bite out of, blunt, tone down
 ● drepa at ferligu [e-t] drive til det uhyrlige, overdrive ‖ push to an extreme, exaggerate
 ● drepa huldu [á !] [fyrir e-m] lægge skjul (på ngt) ‖ conceal (sth.)
 ● drepa skúta [um ■] [?e-m] komme med spydighed ‖ make gibes
 ● ‖ impers.: drepr [e-m] [í e-t] (ngn) kommes (i ngt) ‖ (sby) is pushed (into sth.)
14) [e-m] [í e-t] (ved dåb) dyppe, komme (ngn) (ned i vand, etc.) ‖ (at a christening) dip, submerge (sby) (in water, etc.)
15) [í e-t] dryppe ‖ drip
 ● ‖ impers.: drepr [■] (ngt) bliver gennemblødt ‖ (sth.) gets soaked through

B. drepa + præp./adv.

á: drepa á

[!] berøre, antyde, udtale sig ‖ touch upon, imply, express oneself
 ● drepa dómi á [! um e-t] fælde dom, give sin mening tilkende ‖ pass judgement, make one’s opinion known
 ● drepa orði á [! um e-t] udtale sig ‖ speak about, comment on

af: drepa af

1) [!] [e-n] (slå ned ɔ:) dræbe, nedslagte ‖ (strike down ɔ:) kill, slaughter
2) [!] [e-t] slagte ‖ slaughter (an animal)

í: drepa í

1) [■] [e-t] dræbe og kaste i ‖ kill and throw into
2) [!] [e-t] støde/pulverisere og komme i ‖ pound/pulverise and add

niðr: drepa niðr

1) [■] [með e-u] slå ned (ɔ: afparere) ‖ strike down (ɔ: ward off)
2) [e-n/e-t / e-m] [í e-t] [fyrir e-m] [með e-u] (slå ned ɔ:) dræbe, nedslagte ‖ (strike down ɔ:) kill, slaughter
3) [e-t] slagte ‖ slaughter (an animal)
4) [e-u] sænke, lade falde ‖ lower, let drop
 ● drepa niðr hǫfði/... [í e-t] sænke hovedet/..., bøje hovedet, holde hovedet sænket ‖ hang one’s head/... (low), bow one’s head, keep one’s head down
 ● ‖ impers.: drepr niðr [e-m] [við e-t] (ngn) “falder ned” ‖ (sby) “stands down”, (sby) subsides
5) [e-u] (spec.) lade (sag) falde, afvise (sag) ‖ let (a case/matter) drop, reject (a matter)
 ● ‖ impers.: drepr niðr [e-u] (sag) falder ‖ (a case) is dropped
6) [e-u] [fyrir e-m] reducere, mane i jorden, neddæmpe, tilsidesætte, krænke ‖ reduce, put a stop to, put down, disregard, offend against, affront

ofan: drepa ofan

[e-t] slå ned ‖ knock down

ór: drepa ór

 ● ‖ ?impers.: drepr ór dróma (ngn) bryder ud af lænke, (ngn) sprænger alle bånd ‖ (sby) breaks breaks free of a chain, (sby) bursts (his) fetters

sundr: drepa í sundr

[e-t] slå i stykker, smadre ‖ break into pieces, smash

til: drepa til

[!] (slå ned og) skaffe, plyndre ‖ (strike down and) procure, plunder

undir: drepa undir

1) [sik] [e-n/e-t] slå ned og holde under (sig), nedlægge ‖ knock down and hold under (oneself)
2) [e-t] føre ind under (og afparere) ‖ intercept from below (and parry)

upp: drepa upp

1) (slagte og?) hænge op ‖ (slaughter and?) hang up
2) [e-u] [undir e-t] stoppe (skøder/flige) (op under bælte) ‖ tuck (the skirts of a garment) (up under a belt)
3)
 ● drepa upp eld [fyrir e-m] slå ild, tænde ild ‖ light a fire

út: drepa út

[e-t] fordreje ‖ distort

við: drepa við

 ● drepa hendi við [e-u] støde til (ngt) med hånden, støde fra sig, afslå, tilsidesætte, krænke ‖ push against (sth.) with one’s hand, push (sth.) away from one, turn down, disregard, offend against

yfir: drepa yfir

[e-t] skjule (cf. A def. 13: drepa dul yfir e-t) ‖ hide

C. drepa sik:

 ● drepa sik (sjalfr) slå sig selv ihjel, begå selvmord ‖ kill oneself, commit suicide

D. drepa sik + præp./adv.

ór: drepa sik ór

[e-u] bryde ud af (ngt) ‖ break out of (sth.)

E. drepa sér

[við e-t] støde (imod ngt) ‖ bump (into sth.)

F. drepa sér + præp./adv.

upp: drepa sér upp

[í e-u] støde (imod ngt) oventil ‖ bump (into sth.) above oneself

G. drepask

1) [fyrir sakar e-s] [með ■] (om gensidigt ødelæggende stridigheder) slå hinanden ned, slå hinanden ihjel ‖ (of internecine strife) knock down, kill one another
 ● drepask sjalfir [til e-s] (om gensidigt ødelæggende stridigheder) slå hinanden ihjel, begå kollektivt selvmord ‖ (of internecine strife) kill one another, commit collective suicide
2) [af e-u] rammes, blive slået ihjel ‖ be afflicted, be killed
3) lade sig slå ud, blive nedslået ‖ become downcast, become dispirited
4) dyppes ‖ be dipped

H. drepask + præp./adv.

fyrir: drepask fyrir

[!] [e-ja] slå hinanden(s tilhængere) ihjel ‖ kill (men from) each other’s groups

niðr: drepask niðr

1) (om gensidigt ødelæggende stridigheder) nedslagte hinanden, slå hinanden ihjel ‖ (of internecine strife) slaughter each other, kill each other off
 ● drepask niðr sjalfir
2) blive nedslagtet, blive slået ihjel ‖ be slaughtered, be killed off
3) [fyrir sakir e-s] blive tilsidesat, blive krænket ‖ be disregarded, be violated

Forms: drap (110); drepa (109); drepr (87); drepit (57); drepinn (28); drepi (12); drápu (12); drep (11); drapv (11); drapu (6); drapo (6); dræpr (5); drepaz (5); drepít (4); drepin (4); dræpa (3); drapvz (3); dræpi (3); drápusk (3); drepnir (3); drepim (3); drapum (2); drepask (2); drepast (2); drepid (2); Drepandi (2); drepínn (2); draft (2); drepen (2); drepnu (2); drepir (2); drepe (2); drepiɴ (2); drepur (2); drapuz (2); drepet (1); drefna (1); dreper (1); draptv (1); drapust (1); dreped (1); drapvm (1); Drapv (1); drag (1); drepz (1); dræpinn (1); drepnar (1); dráp (1); Drep (1); drapz (1); drapzst (1); dræpiz (1); drafu (1); ðrepit (1); drepnu (1); drepí (1); drepist (1); dræpizt (1); ðrepi (1); drapa (1); drapuzst (1); drepenn (1); drepum (1); ðrepa (1); drepisk (1); drápust (1); drepezt (1); diarp (1); dräpum (1); drepeð (1); drepizk (1); drepizt (1); drepazt (1); drapuzt (1); drapozk (1); drepiz (1);

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; HertzbTill; Anm; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl cf. corr.

Literature: Bell 1980 [ANF 95] 98; Falk 1919 38; Guðrún Nordal 1998 63, 218; Halldór Halldórsson 1965 [ÍT 6] 38-64; Halldór Halldórsson 1965 [ÍT 6] 47-50, 56, 61-64; Knirk 1982 meddelt 26/11/82; Lie 1958 [KLNM 3] 351; Lundeby 1947 [ANF 62] 34; Seip 1955 113, 150; Sigurður Nordal 1931-1932 [APS 6] 145-148; Sigurður Samúelsson 1998 55-57; Sigurður Sigurðarson 1881 [ANOH 1881] 58-59; Åkermalm 1954 [ANF 69] 192

Genre. (expected): legal works: 152 (53); family sagas: 98 (67); religious works: 90 (147); historical works: 77 (96); contemporary sagas: 40 (41); romances: 32 (57); legendary sagas: 28 (24); þættir: 19 (12); learned works: 14 (17); charters: 4 (43);