Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2drekka, drikka (DN II (1356) 272⁵, Gild² 12¹⁸) vb. [drekkr; drakk, drukku; drukkinn/drykkinn]

(cf. -drukkinn adj.)

A.

1) [e-t / af e-u / ór e-u] [með e-t / með e-u / við e-t / við e-u] [í e-t] drikke (ngt, af ngt, af drikkekar) ‖ drink (sth., from sth., from a drinking vessel)
 ● drekka drykk [af !] drikke mundfuld, tage slurk ‖ drink a draught
 ● ‖ præs. part.: drekkanda [ór !] så der kan drikkes ‖ to be drunk
 ● ‖ præs. part.: drekkandi drikkelig, som kan drikkes ‖ drinkable, which can be drunk
2) (spec.) drikke med ngt til følge ‖ (spec.) drink with a specific result
 ● drekka af stokki [e-n] drikke (ngn) under bordet ‖ drink (sby) under the table
 ● drekka þurrð [á e-u] drikke (ngt) tørt, drikke så vandstand sænkes ‖ drink (sth.) dry, drink so much that the level sinks
3)
 ● ‖ præt. part.: drukkinn [superl. drukknastr] [af e-u] beruset, fuld ‖ drunk
   ‖  beruset person ‖ drunken person (substantiv.):
4) [e-t / af e-u] [til e-rs / til ! e-m / á e-n] [til e-s] [e-m] (spec. i forb. m. skik/ritual) drikke (med ngn, idet der drikkes to og to), drikke (ngn) til, drikke (ngt, af drikkekar) idet man skåler (med ngn), skåle (med ngn) (for ngt) ‖ (spec. in conn. with drinking customs/rituals) drink (in pairs), drink to (sby), drink (sth., from a drinking vessel) (to sby), drink a toast (to sby) (for sth.)
 ● drekka einmenning drikke enkeltvis, drikke af hver sit drikkekar ‖ drink individually, drink from one’s own vessel
 ● drekka full [til e-rs] skåle (med ngn) ‖ drink (to sby)
 ● drekka halft [til e-rs] [af e-u] “drikke halvt” (med ngn), drikke to og to (af samme drikkekar) ‖ “drink halves” (with sby), drink as a pair (from the same vessel)
 ● drekka til halfs [við e-n] [e-t / af !] “drikke halvt” (med ngn), drikke to og to (af samme drikkekar) ‖ “drink halves” (with sby), drink as a pair (from the same vessel)
 ● drekka hvirfing drikke på omgang (idet drikkekar går rundt) ‖ drink in rotation (letting the cup go from hand to hand)
 ● drekka minni [e-rs] [á e-n] skåle (til ngns ihukommelse), drikke (ngns) skål, skåle (med ngn) ‖ drink (to the memory of sby), drink (sby’s) toast, drink (to sby)
 ● drekka til móts [við e-n] drikke sammen (med ngn), drikke to og to (af samme drikkekar) ‖ form a drinking pair (with sby), drink as a pair (from the same vessel)
 ● drekka við sleitur snyde med drikkeriet (ɔ: ikke drikke sin andel) ‖ cheat at drinking (ɔ: not drink one’s share)
 ● drekka sveitardrykkju/sveitardrykk drikke på omgang (idet drikkekar går rundt) ‖ drink in rotation (passing the vessel from hand to hand)
 ● drekka tvímenning [á e-n] drikke to og to (af samme drikkekar) ‖ drink as a pair (from the same vessel)
5) [með e-m] (spec. i forb. m. socialt samvær) holde gilde/drikkelag, sidde i drikkelag, sidde og drikke, (spise og) drikke (ɔ: indtage måltid) ‖ (spec. in conn. with a social event) carouse, sit and drink, (eat and) drink (ɔ: partake in a meal)
6) fejre (ngt) med drikkelag ‖ celebrate (sth.) with a carousal
 ● drekka brúðhlaup [e-rs/e-rra/sitt] [til e-rrar] [með e-m] [með e-u] afholde/fejre bryllup, holde bryllup ‖ celebrate a wedding
 ● drekka erfi [eftir e-n] drikke arveøl ‖ hold a wake
 ● drekka handsal [e-s] fejre overdragelse (af ngt) ‖ celebrate the handing-over (of sth.)
 ● drekka jól [með e-m] [með e-u] holde julegilde, fejre jul ‖ celebrate Christmas
 ● drekka veizlu [sakir e-s / eftir e-n] [e-m] holde drikkelag (i en bestemt anledning til ære for ngn) ‖ celebrate (on a specific occasion in sby’s honour)
 ● drekka ǫl holde drikkelag ‖ carouse
7) [e-t] die, patte, suge (mælk) (fra dyr) ‖ suck (milk) (from an animal)
 ● drekka brjóst/spena (om spædbarn) få bryst, die ‖ (of an infant) suck
 ● drekka horn ?drikke af (spidsen af) et horn (pga. alderdom) ‖ ?drink from (the tip of) a horn (on account of old age)
 ● drekka sik sjalft (om dyr) patte sig selv (cf. drekkja vb. A def. 6) ‖ (of an animal) suck its own udders
 ● ‖ præt. part.: drukkinn [af e-u] mæt (af modermælk) ‖ filled (with breastmilk)
8) (ufrivilligt) sluge vand ‖ (involuntarily) swallow water
9) [e-t] [af sér / frá sér] bortdrikke (sine evner) ‖ drink away (one’s faculties)
10) [e-t] drikke (sine penge) op ‖ drink up (one’s money)

af: drekka af

1) [e-u / ! e-t / ! af e-u] [e-t / í e-u] drikke ud, tømme (drikkekar) (for ngt, i en el. flere mundfulde) (cf. A def. 1: drekka af e-u) ‖ drink up, empty/drain (a vessel) (of sth., in one or more draughts)
 ● drekka minni af [!] tømme en skål ‖ drink off a toast
2) [!] [e-t] fejre (ngt) til ende med drikkelag, afslutte (gilde) ‖ bring a celebration (of sth.) to an end, see (a feast) through to the end

saman: drekka saman/samt

1) (spise og) drikke sammen ‖ (eat and) drink together
2) drikke sammen (to og to) ‖ drink together (in pairs)

upp: drekka upp

[e-t] drikke op, tørlægge ‖ empty, drink dry

út: drekka út

1)
 ● drekka minni út skåle færdig ‖ finish toasting
2)
 ● drekka brúðhlaup út
3) [e-t] drikke (sine penge) op ‖ drink up (one’s money)

C. drekka sér

[e-t] drikke sig (til ngt) ‖ obtain (sth.) by drinking

D. drekka sik

[+ adj.] drikke sig (i en vis fysisk/psykisk tilstand) ‖ drink oneself (into a certain physical/psychological state)

E. drekkask

[með e-u / með e-t / við e-t] drikkes ‖ be drunk (by sby)

á: drekkask á

[!] [■] drikke hinanden til, skåle med hinanden, tømme (drikkekar) idet man skåler med hinanden ‖ drink to each other, toast each other, empty (a vessel) when drinking to each other

Forms: drecka (44); drekka (23); drack (15); drakk (14); drak (12); drukkit (12); drucku (12); druckit (11); drekkr (10); druckinn (8); dreckr (8); drvckit (8); drukkin (5); dreckanda (4); dreckur (4); dreck (4); drecca (4); druknir (3); dryckit (3); dreka (3); drac (3); drukknir (3); drvcner (2); drvkkit (2); dracc (2); druknum (2); drucko (2); drukkinn (2); dreckandi (2); Dreckur (2); drekkande (2); druckid (2); drecc (2); drakt (2); dreckzt (2); dreckvr (2); drekca (2); drvckinn (2); dreccr (2); dreckande (2); dræcr (1); drekr (1); drukinn (1); drukin (1); drikker (1); drvccit (1); Drekka (1); drukcu (1); dreckiz (1); drekkeþ (1); drukner (1); drukkeɴ (1); drvckin (1); drvko (1); dryckiz (1); drekki (1); drecki (1); Drecki (1); drukknaztir (1); druckna (1); dryknír (1); druckinna (1); drvkeþ (1); druku (1); dreccaz (1); Dreckr (1); drukna (1); Drekkit (1); drechur (1); drvckuz (1); drekkom (1); drycki (1); drvknir (1); druckner (1); drecr (1); dract (1); drukkið (1); dreckum (1); dracktv (1); drukku (1); druccv (1); dryckir (1); drukoþ (1); dryckinn (1); drucnum (1); drvcnir (1); druckenn (1); drvckv (1); Dregkzt (1); drekkaz (1); dreck▹a (1); drikka (1); drvccu (1); drekkanda (1); druckin (1); druckens (1); drvcco (1); drvckitt (1); drvccv (1); drecce (1); drekkandi (1); drvkin (1); drekk (1); druccu (1); drækka (1); drykki (1); Drukku (1);

Gloss.: EJ; ClV; ClVSuppl item drekkandi; Suppl2 drekkandi; Fr; Hertzb; Fischer drekka ok dÙma; Rím; LP ²drekka; Med -ck-; AH; AJ; deVr (cf. corr.) ; Fr4; NO item drekkandi; ÁBlM; BL item drekkandi

Literature: Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 76; Lundeby 1947 [ANF 62] 41; Matthiessen 1962 [KLNM 7] 126; Olsen 1926 [MM 1926] 105-106; Reichborn-Kjennerud 1947 155-168; Seip 1955 75, 121; Sturtevant 1928-1929 [SS 10] 204-205; Sundqvist 2005 237

Genre. (expected): religious works: 79 (84); historical works: 57 (55); family sagas: 41 (38); legendary sagas: 34 (13); learned works: 30 (10); romances: 27 (33); legal works: 21 (30); contemporary sagas: 20 (23); þættir: 4 (7); charters: 2 (24); unclassified: 1 (1);