Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

dreifa vb. [-fð-]

(cf. -dreifðr adj.)

A.

1) [e-u / e-t] [yfir e-t/e-n / um/of e-t / umhverfis e-t / á e-t / í e-t / í e-u / undir sik / ór e-u] [með e-u] [sér] sende gennem luften/vandet, sprede, strø, drysse, stænke ‖ send through air/water, spread, scatter, strew, sprinkle
2) [í gegnum e-t] ?sigte, si, ?drive, presse (gennem klæde) (cf. drifta vb. & def. 1 ‘drysse’) ‖ ?sieve, ?press (through a cloth)
3) [e-u] (spec.) så ‖ (spec.) sow
4) [e-t/e-n] [e-u / með e-u] overdrysse, bestænke, tilstænke, oversprøjte ‖ bestrew, bespatter
5) [e-m/e-u / e-n/e-t] [til e-s / í e-t / með e-u] [frá sér] opløse (flok), sprede, sprede og blande (med folk), sende bort (i forskellige retninger) ‖ disperse/disband (a group), spread, spread and scatter (among people), send off (in different directions)
6) [e-m/e-u / e-n/e-t] [í e-t / frá e-u] [af e-u] fordrive, eliminere, nedbryde, knuse ‖ expel, eliminate, bring down, crush
 ● dreifa ok drepa
7) [e-u] [til e-s] aflede ‖ divert, distract
8) [e-u] [með e-u] (ved svømning) skubbe til side ‖ (when swimming) push apart
9) [e-u / e-t] [yfir e-t/e-n / um e-t / á e-t] brede ud (over ngt), sprede ud ‖ spread (out over sth.), diffuse
 ● ‖ præt. part.: dreifðr udspredt, ?strålende ‖ fanned-out, ?radiating
10) [e-t] [e-m / til e-s] [af ■] strø om sig med, uddele, distribuere, gøre kendt ‖ hand out generously, distribute, make known
11)
 ● dreifa dǿmi [til e-s] [með e-u] (drage parallel ɔ:) anføre parallelt eksempel (andetsteds) ‖ (to draw a parallel ɔ:) point to a parallel example (in another place)

braut: dreifa í braut

[e-u] opløse (flok) og sende bort ‖ disband (a group) and send away

sundr: dreifa í sundr

[e-t] opløse (forsamling) ‖ dissolve/break up (a congregation)

til: dreifa til

[!] [e-u] sprede ud ‖ spread

út: dreifa út

[e-t] udbrede, udsprede ‖ diffuse, propagate

C. dreifa sik

drive (gennem luften), komme svævende ‖ drift (through the air), sway/glide along

niðr: dreifa sik niðr

[í e-t] [eftir e-u] kaste sig (i støvet) ‖ prostrate oneself

út: dreifa sér út

[í e-t] bevæge sig ud (i ngt) ‖ allow oneself to get (into sth.)

F. dreifask

1) [um e-t / til e-s / á e-t / í e-t] [af e-u] føres gennem luften, spredes, drysses, stænkes ‖ be carried through the air, be spread/dispersed, be sprinkled
2) [í e-t] [e-m] (fig.) ?kastes, ramme ‖ (fig.) ?be thrown, strike, hit
3) [um e-t / millum e-ra / til e-s/e-rs / í e-t / frá e-m] [af e-u] (om mennesker/dyr) spredes, spredes og blandes (med folk), drage bort (i forskellige retninger) ‖ (of people/animals) be dispersed, separate (from one another), be scattered and mixed (with people), leave (in different directions)
4) [um e-t] være spredt ‖ be spread
5) [af e-u] fordrives, nedbrydes ‖ be expelled, be destroyed
6) [í e-t] afledes, distraheres ‖ be diverted, be distracted
7) [af e-u] (gramm.) afledes ‖ (gramm.) be derived
8) [yfir e-t/e-n / um e-t/e-n / til e-rs / í e-t] [af e-u/e-m] [með e-u] forgrene sig, dele sig, spredes, sprede sig, brede sig, brede sig ud ‖ branch out, divide, be spread, spread, spread out, extend
 ● ‖ impers.: dreifisk [um e-t] der sker en udbredelse ‖ there is a spreading
9) [um e-t / til e-rs] [með e-u] distribueres, viderebringes, vinde udbredelse, blive kendt ‖ be distributed, be passed on, become widespread, become known

braut: dreifask í braut

[í e-t] drives bort, fordrives ‖ be driven away

niðr: dreifask niðr

[fyrir ?e-t/?e-u] tilintetgøre hinanden ‖ destroy each other

yfir: dreifask yfir

[!] [af e-u] tilstænkes, oversprøjtes ‖ be splashed, be sprayed

.

Forms: dreifa (19); dreifði (17); dreifaz (15); dreifir (10); dreift (8); dreifiz (8); dreif (7); dreifz (5); dreifdiz (4); dreifandi (4); dreipt (4); dreifðuz (4); dreifazt (3); dreifdir (3); dreifduz (3); dreifðir (3); Dreif (3); dreifr (2); dreifðist (2); dreifdust (2); dreifðiz (2); dreifzk (2); dreifist (2); dreifask (2); dreifþiz (2); dreyr (2); dreifi (2); dreifdu (2); dreifast (2); dreifdizt (2); dreifduzt (2); dreifanndi (2); dreifer (2); dræifðuz (2); dreifðr (2); dreifizt (2); dréifþom (1); dræifðuzc (1); Dreifðiz (1); dreifðisk (1); dræifðan (1); dreifþ (1); dreyf (1); dreifðo (1); dreifd (1); dreifdr (1); dræifðez (1); dreifþer (1); Dreifa (1); dreivizt (1); dræifz (1); dreifder (1); dreífd (1); dreiva (1); dreifðe (1); dreifði (1); dreyfast (1); dræifaz (1); dreifðusk (1); drefðiz (1); dreifdi (1); dreifða (1); dreifde (1); Dreifðu (1); dréifþi (1); dréifa (1); Dræifþvz (1); dræifðvz (1); dreijfdiz (1); dræifez (1); dreifvizt (1); dreivazk (1); dreyftt (1); dreífþ (1); dreifðu (1); dreifðizc (1); dræifði (1); dreifð (1); dreifþi (1); Dræiui (1); dreifzt (1); dreifið (1); dreifðvz (1); dréifþosc (1);

Gloss.: EJ; ClV; ClVAdd; Fr; Hertzb; Rím; LP; Med; AH; AJ; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; BL

Literature: Seip 1952 [APS 21] 25

Genre. (expected): religious works: 120 (54); historical works: 24 (35); romances: 17 (21); contemporary sagas: 16 (15); learned works: 10 (6); family sagas: 8 (25); þættir: 5 (4); legendary sagas: 4 (9); legal works: 2 (19);