Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

dómr sb. m. [-s, dat. -i; -ar]

1) [yfir e-n] [e-s / á e-u / um e-t / yfir e-t] [fyrir e-t] (jur.) dom, kendelse, afgørelse, voldgiftsafgørelse ‖ (jur.) judgement, verdict, ruling, finding, award/decision by arbitration
 ● dǿma dóm [e-m / á milli e-rra] [um e-t] [til e-s] afsige dom ‖ pronounce judgement
   ‖ dómr dǿmðr  [af e-m] [yfir e-m / millim e-rra] [á !] :
 ● dómr fellr [á e-n / millum e-rra] [á e-t] der falder dom ‖ judgement/verdict is given, sentence is passed
 ● fella dóm [á !] fælde dom ‖ give judgement/verdict
 ● festa dóm [e-rs] [á e-u / fyrir e-t] [e-m/sér] overdrage (sag) til (ngns) dom, lade (ngn/sig selv) dømme (i sag) (cf. def. 8) ‖ submit (a case) to (sby’s) judgement, let (sby/oneself) arbitrate (in a case)
 ● festa í dóm [e-rs] [e-t] overdrage (ngt) til (ngns) dom ‖ submit (sth.) to (sby’s) judgement/verdict
 ● halda dóm [við e-n] rette sig efter dom ‖ comply with a judgement
 ● halla dómi [frá e-u / eftir e-u] dreje dom (i den ene el. den anden retning) ɔ: fælde partisk dom ‖ sway a judgement (in one direction or another) ɔ: give biased judgement
 ● dómr kemr [á hendr e-m] [á e-t] der falder dom ‖ judgement is given, sentence is passed
 ● leggja/setja dóm [á e-n / millum e-rra] [á e-t / upp á ■ / á ! um e-t] fælde dom ‖ pronounce judgement
 ● leggja í dóm [e-t] bringe til doms ‖ submit to a ruling
 ● lǫg ok/... dómr lov og dom (ɔ: retslig afgørelse) ‖ law and judgement (ɔ: legal ruling)
 ● rjúfa dóm misligholde dom, tilsidesætte jur. afgørelse ‖ violate a judgement/settlement, disregard a ruling
 ● skjóta dómi [á e-t / í e-t] anke domsafsigelse (til højere (jur.) instans) ‖ appeal a finding (to a higher (court) assembly)
 ● standa dóm/dómi [um e-t] acceptere dom, underkaste sig dom, anerkende en doms autoritet ‖ accept a judgement, submit to a judgement, recognise the authority of a ruling
 ● stefna dómi til rofs stævne dom til underkendelse, appellere (til højere instans) om at en dom kendes ugyldig ‖ summon a judgement to obtain its revocation, appeal (to a higher court) against a ruling
2) (om den yderste dom på dommedag ‖ of the Last Judgement on Doomsday)
 ● efsti/... dómr
3) (Guds) bestemmelse ‖ (God’s) ordinance
4) straf ‖ punishment/sentence
5) (idømt) bøde ‖ (imposed) fine/penalty
6) beslutning ‖ decision
7) bedømmelse, vurdering, mening ‖ assessment, opinion
8) [at !] (ofte sammenfaldende med def. 9) (item pl. dómar) domstol, ret, retshandlinger, rettergang, proces, retsmøde, sted/tid for retshandlinger ‖ (often converging with def. 9) (item pl.) court, legal proceedings, court session/hearing, place/time for legal preceedings
 ● bera fé í dóm gøre brug af bestikkelse i retten ‖ practise bribery in court
 ● fé ferr í dóm der bliver brugt bestikkelse i retten ‖ bribery is practised in court
 ● festa dóm [e-m] [fyrir !] give tilsagn (over for ngn) om at sag kommer for retten (cf. def. 9) ‖ give (sby) an undertaking that a case be submitted to a court
 ● ganga dóm deltage i retshandling, sidde til doms, fælde dom ‖ participate in legal proceedings, sit in judgement, pass judgement
 ● ganga at dómi/dómum [með e-u] gå til domstolen, rykke frem mod domstolen ‖ go to (the site of) the court, move towards the court
 ● ganga til dóms/dóma [með e-m] gå til domstolen ‖ go to (the site of) the court
 ● halda dóm/dómi afholde retsmøde ‖ hold a court hearing
 ● halda dóm/dóma [fyrir e-u] få (ejendomsret til ngt) prøvet ved domstol ‖ have (property rights to sth.) tested in court
 ● leggja dóm [á !] [við e-n] beramme retsmøde ‖ appoint a court meeting
 ● leggja/setja (lǫg ok) dóm [fyrir e-t] lade (ejendomsret til ngt) prøve ved domstol ‖ have (property rights to sth.) tested in court
 ● mál ferr/kemr í dóm [e-rs / undir e-n] sag kommer for domstol (til ngns afgørelse) ‖ a case is brought to a hearing (before sby)
 ● rjúfa dóm [við e-n] [með e-u] opløse (ngns) retsmøde ‖ break up (sby’s) court hearing
 ● ryðja dóm forkaste/annullere (tidligere) proces ‖ reject/nullify (previous) legal proceedings
 ● sitja dóm sidde til doms ‖ sit in judgement
 ● sitja í/at dómi, sitja í/á/yfir dómum [með e-m] sidde til doms (cf. def. 9) ‖ sit in judgement
 ● stefna til dóms [e-m] indstævne til retsmøde ‖ summon to a court hearing
 ● verðr dóms [fyrir e-u] [?fyrir e-t] berettiget til at få (ejendomsret til ngt) prøvet ved domstol ‖ entitled to a test (of property rights to sth.) in court
9) (ofte sammenfaldende med def. 8) nævn af domsmænd, dommerpanel ‖ (often converging with def. 8) panel of judges
 ● dómr ferr út [til e-s] dommerpanel træder sammen (ɔ: domsmænd indtager deres pladser) ‖ a court is convened (ɔ: the judges proceed to where the court is to sit)
 ● fullr dómr fuldtalligt dommerpanel ‖ complete panel of judges
 ● fǿra út dóma [til e-s] føre medlemmer af dommerpanel ud til deres pladser ‖ move panel of judges out to their seats
 ● ganga í dóm/dóma indtage sin plads i dommerpanel (på altinget), indgå i dommerpanel ‖ take one’s place on the panel of judges (at the althing), join a panel of judges
 ● hleypa upp dómi [fyrir e-m] sprænge dommerpanel ved at jage domsmændene væk ‖ break up the court by driving away the judges
 ● kveðja í dóm [e-n] tilkalde (ngn) til deltagelse i dommmerpanel ‖ call (sby) to sit on a panel of judges
 ● nefna dóm [yfir e-t] [fyrir e-t] udnævne domsmænd ‖ nominate judges to a panel
 ● nefna dóm halfan udnævne halvdelen af dommerpanel ‖ nominate half the judges on a panel
 ● nefna í dóm, nefna til dóms [e-n] [■] [yfir ■ / um e-t] [fyrir e-t] udnævne domsmænd ‖ nominate judges to a panel
 ● rísa (upp) ór dómi rejse sig og forlade dommerpanel, trække sig ud af dommerpanel ‖ stand up and leave a panel of judges, withdraw from a panel
 ● ryðja dóm [at e-u] [um e-t] gøre indsigelser mod domsmand i et dommerpanel, erklære domsmand i dommerpanel for inhabil ‖ challenge a member of a panel of judges, declare a member of a panel of judges disqualified
 ● ryðja/rengja/nema ór dómi [e-n] forkaste en af modparten valgt domsmand ‖ reject a judge appointed by the opposing party to a panel
 ● setja dóm (saman) [á móti e-m/e-u] [um e-t] [með e-u] nedsætte domstol (ɔ: dommerpanel), fremsætte begæring om at domstol nedsættes ‖ establish/appoint a court (ɔ: panel of judges), request that a court be established/appointed
 ● setja (niðr) dóm sinn [á/í gegn !] nedsætte sit dommerpanel, nedsætte sin halvdel af dommerpanel ‖ appoint one’s own panel, appoint one’s own half of a panel of judges
 ● setja dóm (sinn) halfan [við e-n / móti e-m] nedsætte sin halvdel af dommerpanel ‖ appoint one’s own half of a panel of judges
 ● setja í dóm [e-n] [með sér] indsætte i dommerpanel ‖ appoint to a panel of judges
 ● sitja í dómi/dómum, sitja á/at dómum have sæde i dommerpanel, sidde til doms (cf. def. 8) ‖ have a seat on a panel of judges, sit in judgement
10) [á ■ / yfir e-m/e-n/■] domsmyndighed, jurisdiktion ‖ judicial authority, jurisdiction
 ● heiðinn dómr hedenskab ‖ heathendom
 ● kristinn dómr kristendom, kristning ‖ christendom, christianity, christianization
11) styre, regering ‖ rule, reign
12) tilstand, ?skæbne ‖ condition, ?destiny
 ● fátǿkr dómr fattigdom ‖ poverty
13) ?(værdifuld) genstand ‖ ?(valuable) object
 ● heilagr dómr helgens jordisk(e) levning(er), relikvie ‖ mortal remains of a saint, relic

Forms: dom (148); dóm (79); domr (59); dome (55); doma (33); domi (32); doms (27); dómr (23); domum (21); dómi (19); domar (17); dóms (15); (14); dóma (11); dóminn (8); dómar (8); dómum (5); dóme (5); dominn (5); dómsins (4); domiɴ (4); dóminum (4); dominum (4); domom (4); domrinn (3); doom (3); Domr (3); domer (3); domm (3); domriɴ (3); domenom (2); domenum (2); domenn (2); domsins (2); domen (2); dom sins (2); domrenn (2); dómrinn (2); domvm (2); dỏm (2); dỏmar (2); döminum (2); domanna (2); dỏmi (2); domenvm (2); dominom (2); dominvm (2); domns (1); döm (1); domren (1); dommz (1); Domar (1); domur (1); döma (1); dooms (1); domínum (1); Doms (1); domunum (1); domeɴ (1); ðomm (1); dömi (1); dǫmi (1); domana (1); ðome (1); domumm (1); domber (1); dȯma (1); domvr (1); dombær (1); domí (1); ðoma (1); dómur (1); ðom (1); dőm (1); Dóms (1); domenumm (1);

Gloss.: EJ; ClV; Finsen; Fr; Hertzb; Fischer -dómr; Rím; LP; AH; AJ item -dómr; deVr; Fr4; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Andersen 1996 32; Dennis, Foote & Perkins 2000 382-383; Grøtvedt 1939 139; Gunnar F. Guðmundsson 2000 37, 294-295; Guðbjörg Kristjánsdóttir 2000 155, 162, 194; Halvorsen 1958 [KLNM 3] 214-218; Halvorsen 1958 [KLNM 3] 219; Halvorsen 1959 [KLNM 4] 262; Hamre 1958 [KLNM 3] 159-161; Hamre 1958 [KLNM 3] 163-165; Hamre 1958 [KLNM 3] 510; Holm 2010 118; Housken 1954 [ANF 69] 32; Hægstad 1899 75-76; Jakobsen 1966 [MM 1966] 18; Karker 1967 [KLNM 12] 639; Kjartan G. Ottósson 1983 111-112; Kock 1946 [ANF 61] 20; Kuhn 1994-1997 [SB 24] 251; Maurer 1907Ï 324; Maurer 1907ÏÏ 30; Maurer 1908 (Verw) 542; Maurer 1909 335, 373-383; Maurer 1910 423; Nordling 1930-1931 [NB 18] 163; Seip 1934 60-63; Seip 1955 205, 241; Seip 1955 81, 116, 139, 184, 299, 329; Sturtevant 1916 [JEGP 15] 261-262; Tamm 1897 8; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 126; Vilhjálmur Finsen 1883 707; Ásdís Egilsdóttir 2000 70; Åkerblom 1920 [ANF 36] 62-65

Genre. (expected): legal works: 295 (65); religious works: 97 (181); historical works: 69 (118); family sagas: 62 (82); charters: 61 (52); contemporary sagas: 54 (50); romances: 21 (70); þættir: 10 (15); learned works: 9 (21); unclassified: 5 (3); legendary sagas: 2 (29);