Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

dagr sb. m. [-s, dat. degi/dag/dagi(Thom¹ 332¹⁵n.); -ar]

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

1) dag (vs. nat; den tid på døgnet, da det er lyst), dagslys (undertiden synon. med solen) day (as opposed to night; the period during which it is light), daylight (sometimes synon. with the sun)

 ● ... dags  1) (om tidspunkt) ... på dagen (of a point in time) ... of the day

 ● ... dags  2) (om tidsrum) ... af dagen (of a period of time) ... of the day

 ● á daginn, á dǫgum om dagen, ved dag in the daytime

 ● ... á degi (om tidspunkt) ... på dagen (of a point in time) ... of the day

 ● allan dag(inn), í allan dag, á ǫllum degi hele dagen, i løbet af en hel dag all day, in the course of a whole day

 ● allr dagr at/til stefnu hele dagen ... til stævning/møde the whole day ... for summons/an appointment

 ● dag ok dǿgr (dag og døgn ɔ:) den ene dag efter den anden, uophørligt (day, and day and night ɔ:) day after day, incessantly

 ● á/at ljósum degi, á ljósum dǫgum, um ljósan dag, um ljósa daga ved højlys dag in broad daylight

 ● lýsir af degi det dages, det bliver lyst day breaks, it turns light

 ● miðr dagr midt på dagen, middag, tidspunkt mellem ‘dagmál’ og ‘nón’ (da solen står i syd) (~ lat. hora sexta; cf. def. 2) middle of the day, noon, point in time between ‘dagmál’ and ‘nón’ (when the sun is in the south)

 ● nátt ok/... dag, nǽtr ok daga, á nátt ok degi, á náttum ok á dǫgum

 ● tíðligr dagr det timelige (vs. det evige) lys, det tidsinddelende lys (cf. Vulg Gen 1,14) temporal (as opposed to eternal) light, the light that distinguishes day from night

 ● um/of dag(inn), um daga, um dǫgum om dagen, ved dag in the daytime, by day

 ● at ǿrnum degi når der er dagslys nok when there is sufficient daylight

2) (spec. om den kirkelige dag med dens 12 timer ~ lat. horae spec. of the ecclesiastical day divided into 12 hours ~ lat. horae)

3) dag (ɔ: døgn) day (that consists of a day and a night)

 ● ... dag (den og den) dag, på ... dag on a (specific) day

 ● ... daga (så og så mange) dage (a specific number of) days

 ● ... degi (den og den) dag, på ... dag on a (specific) day

 ● á dag, á degi på én dag (evt. def. 1) in the course of a day

 ● á ... degi på ... dag, (den og den) dag on a (specific) day

 ● á daga ?for tid og evighed (cf. def. 9), ?den dag i dag ?for all eternity, ?this very day

 ● dag af degi  1) dag for dag day by day

 ● dag af degi  2) den ene dag efter den anden day after day

 ● annarr dagr næste dag the next day

 ● annan daginn áðr den foregående dag the day before

 ● annan dag(inn), annan daginn eftir [!], annars dags eftir [!] den anden dag, næste dag, dagen efter the second day, (the) next day, the day after

 ● dagliga dags hver eneste dag every single day

 ● á deyjandi degi [e-rs] på (ngns) dødsdag on the day of (sby’s) death

 ● einn dag, eins dags en dag (ɔ: engang) one day (ɔ: once)

 ● dag eftir dag dag for dag day by day

 ● dag frá degi  1) dag for dag day by day

 ● dag frá degi  2) den ene dag efter den anden, hver dag day after day, every day

 ● annan dag frá ǫðrum den ene dag efter den anden day after day

 ● hvern dag frá ǫðrum  1) dag for dag day by day

 ● hvern dag frá ǫðrum  2) den ene dag efter den anden, hver dag day after day, every day

 ● dag fyrir dag den ene dag efter den anden day after day

 ● (hinn) fyrra dag, í fyrra dag, á/í fyrra dags forleden dag, nogle dage forinden, for nylig the other day, a few days earlier, recently

 ● fyrra dags dagen før, i går, forleden dag the day before, yesterday, the other day

 ● hvern dag, á hverjum degi hver dag, daglig every day, daily

 ● í dag, í degi i dag today

 ● margan dag mangen en dag, ofte many a day, often

 ● náttúrligr dagr det naturlige døgn el. den naturlige dag (cf. def. 1) the natural 24-hour day or the natural day

 ● hinn sama dag, sama dags samme dag the same day

 ● dagr ok/... tíð/tími dag/dato og/... tid (cf. def. 4) day/date and/... time

 ● um/of dag  1) en dag (ɔ: engang) one day (ɔ: once)

 ● um/of dag  2) pr. dag, om dagen each day

 ● um einn dag en dags tid for a day

 ● um daginn denne dag, samme dag that day, that same day

 ● um daginn eftir [!] dagen efter, næste dag (om dagen?, cf. def. 1) the day after, next day (in the daytime?)

 ● um ... daga i ... dage for ... days

4) (spec. ved datering af diplom) dag, dato (spec. in conn. with the dating of diplomas) day, date

5) (spec.) (fastsat/aftalt) dag/tidspunkt, termin, frist med frit lejde (spec.) (appointed/agreed) day/time, period of amnesty

 ● beiðask dag/dags [til e-s] [til e-s] [upp á e-t] bede om frist (med frit lejde) request a period (of amnesty)

 ● gefa/ljá dag [e-m] [til e-s] [til e-s / frá ■] [■] give (ngn) frist (med frit lejde) grant a period (of amnesty)

 ● í ... dag, í daginn, í deginum på ... bestemt/aftalt dag, til ... fastsat termin on ... an appointed/agreed day

 ● kveða á dag, ánefna dag [fyrir e-m] [um ■] fastsætte/beramme dag, angive termin appoint a day, designate a period

 ● setja/leggja dag [e-m / í millum sín/e-rra] [til e-s / fyrir e-n / fyrir e-m] [■] fastsætte/beramme dag, sætte stævne, aftale frist (med frit lejde) appoint a day, summon to a meeting, designate a period (of amnesty)

 ● taka dag [af e-m / við e-n] [í millum e-rra] [at e-u] [fyrir e-n] fastsætte/aftale dag/tidspunkt (for møde), få el. indgå aftale om frist med frit lejde, aftale våbenstilstand appoint/agree a day/time (for a meeting), receive or agree on a period of amnesty, agree on a cessation of hostilities

   ‖ dagr er tekinn  [á vegna e-rs / meðal e-rra / í millum e-rra] [til e-s] :

6) (om ugens dage of the days of the week)

 ● annarr dagr (viku)

 ● dagr dróttins (om søndag) herrens dag (of Sunday) the Lord’s Day

 ● (hinn) fimmti dagr (viku)

 ● (hinn) sétti dagr (viku)

 ● (hinn) sjaundi dagr (viku)

 ● (hinn) þriði dagr ((í) viku)

7) [e-rs] (om særlige dage i måneden/året) (hellig)dag, (helgens) dag (of special days of the month/year) (holy/saint’s) day

 ● ágǽtustu/hǽstu dagar de særlig fornemme helligdage the especially sacred days

 ● (hinn) dýri dagr  1) Kristi legemsfest (~ lat. festum corporis Christi) (egtl.: den herlige dag) Feast of Corpus Christi (lit.: the glorious day)

 ● (hinn) dýri dagr  2) skærtorsdag (~ lat. cena domini) Maundy Thursday

 ● heilagr dagr helligdag holy day

 ● sem dagr er til (om bødes størrelse) i forhold til dags grad af hellighed (cf. dagríki sb. n.) (of the size of a fine) in relation to a day’s sanctity

 ● virkr dagr arbejdsdag, søgnedag, hverdag working day, weekday

8) (om dommedag of Doomsday)

 ● dagr dróttins (om dommedag) herrens dag (of Doomsday) day of the Lord

 ● (hinn) efsti dagr den yderste dag the last day

9) (item pl. dagar) dag ɔ: stund/tid, dage, tider (item pl.) day ɔ: moment/time, days, times

10) [e-rs] (item pl.) (ngns) dage, levedage, levetid, regeringstid, embedsperiode (item pl.) (sby’s) days, lifetime, reign, period of office

 ● (vera) á dǫgum (være) i live (be) alive

 ● ráða af dǫgum [e-n] tage af dage, dræbe kill

 ● vera af dǫgum ikke være i live, være død be dead

 ● hinn efsti dagr, síðasti dagr, efstu/síðustu dagar [e-rs] (ngns) sidste levedag/levedage last day(s) of (sby’s) life

 ● eftir dag/daga [e-rs] efter (ngns) levetid (ɔ: når ngn er død) after (sby’s) day(s) (ɔ: when sby is dead)

 ● lifa langa daga leve et langt liv, leve længe live a long life, live for a long time

11) (pl. dagar) (om graviditetsperiode) (pl.) (of the period of pregnancy)

12) (item pl.) (hårde/gode) tider, levevilkår, omstændigheder (spec. som gæst) (item pl.) (hard/good) times, living conditions, circumstances (esp. as a guest)

13)
 ● bjóða góðan dag [e-m] ønske (ngn) en god dag, hilse “god dag” wish (sby) a good day, greet (sby)

 ● gefa góðan dag  1) [e-m] (ved foretræde) give (ngn) en god dag, ønske (ngn) en god dag, hilse “god dag” (at an audience) give/wish (sby) a good day, greet (sby)

 ● gefa góðan dag  2) [e-m] (ved afsked) give (ngn) en god dag, ønske (ngn) en god dag (on departure) give/wish (sby) a good day, say goodbye (to sby)

 ● gefa góðan dag  3) [e-m] [fyrir e-t] (udtrykkende taknemmelighed expressing gratitude)

 ● gefa góða daga [e-m] give (ngn) gode dage (cf. def. 12) grant (sby) good days

 ● haf/hafið góðan dag, góðan dag  1) (ved foretræde) god morgen!, god dag! (at an audience) Good morning!, Good day!

 ● haf/hafit góðan dag, góðan dag  2) (ved afsked) god morgen!, god dag! (on departure) Good morning!, Good day!

 ● haf/hafit góðan dag, góðan dag  3) [fyrir e-t] (udtrykkende taknemmelighed expressing gratitude)

 ● góðan dag god morgen!, god dag! Good morning!, Good day!

Form.: dag (268); dags (76); daga (65); dagr (59); dagh (45); degi (44); daginn (18); dagar (18); dagha (16); dogum (11); dege (10); daghr (8); Dagr (8); dögum (7); dagur (7); doghum (7); dǫgom (6); dỏgum (6); deghi (5); daghar (5); daghs (4); dagrinn (4); deigi (4); dagum (3); dagiɴ (3); dagin (3); dax (3); dæighi (3); daugum (3); dæghi (2); daghinn (2); dogom (2); dꝍgum (2); dagꜱ (2); dǫgum (2); dęgi (2); dǫgvm (2); davgvm (2); dógum (1); daxins (1); dagaʀ (1); daggs (1); deie (1); ðagh (1); Dagh (1); dỏgvm (1); daugvm (1); daghom (1); dægí (1); deghe (1); ▹d◃ag (1); ðaginn (1); dagi (1); dęiginum (1); dagen (1); dagenn (1); dægi (1); dagrin (1); dag (1); davgom (1); degí (1); dágs (1); dogvm (1); dagher (1); dꜹgvm (1); Dag (1); deige (1); dag▹inn◃ (1); dagvm (1); døgvm (1); dagz (1);

Comp.: aðventu- (1), á·fanga- (2), af·fara- (10), af·farar- (2), af·gǫngu- (1), alda- (1), allra·heilagra- (1), altaris- (2), á·minningar- (1), and·láts- (16), angistar- (1), ár·tíða(r)- (28), ár·tíðis- (2), á·sakanar- (2), at·fanga- (13), at·fangs- (5), átta- (1), aura- (2), bana- (1), banda- (1), bar·daga- (1), barna- (2), birtingar- (1), boðanar- (1), brúð·hlaups- (19), brúð·kaups- (2), burðar- (18), burt·reiðar- (1), bǿn·hús- (1), dag·þingis- (1), dánar- (2), dauða- (42), dauð- (1), dismala- (1), dóma- (33), domini- (1), dominus- (4), dóms- (74), dróttin- (1), dróttins- (100), dymbil- (4), dýrðar- (8), eið·stefnu- (1), ei·lífs- (1), ein- (7), ein·mánaðar- (1), elds- (1), elli- (8), enda- (44), eymðar- (2), fagnaðar- (7), far- (50), fegins- (2), festingar- (3), fimmtar- (2), fimmti- (74), fingr·gulls·messu- (1), fram·ferðar- (2), frelsanar- (1), frjá- (77), frjálsanar- (1), fundingar- (1), fǿðingar- (3), fǿzlu- (1), fǫstu- (73), gangar- (1), gang·daga- (4), gang- (68), gang·sunnu- (1), geisla- (30), getnaðar- (2), giftingar- (7), gjár- (1), gleði- (2), graftar- (5), graftrar- (1), grið·fanga- (1), gǽr- (8), gǽzlu- (1), há·tíðar- (38), há·tíðis- (34), haustar- (2), haust- (9), hefndar- (5), heilsu- (6), heim·ferðar- (3), heim·kvámu- (1), heim·stefnu- (2), helga·líkams- (5), helgi·þórs- (30), herra- (1), hlaup·árs- (5), hreinsanar- (1), hríðar- (1), hryggðar- (1), hvíl- (1), hvíldar- (12), hvíta- (30), hvíta·dominus- (1), hvíta·dróttins- (1), hvíta·sunnu- (37), hvít·dróttins- (16), hvít(s)·sunnu- (15), hvítu·sunnu- (5), hǫfuð- (4), idus- (6), í·gangs·fǫstu- (1), imbru- (67), jafn·lengðar- (11), jóla- (36), kalendae- (1), kalendas- (4), kalendis- (4), kanóka·messu- (1), kerlinga·sunnu- (1), kirkju- (37), kirkju·messu- (8), kirk·messu- (6), kjǫt·sunnu- (4), krists- (1), kross·messu- (12), krúnu- (1), krúnu·messu- (1), kyndil·messu- (4), kyndils·messu- (4), kǽrlinga·sunnu- (1), kǽrlingu·sunnu- (1), kǽrslu·sunnu- (8), kǽru·sunnu- (5), langa·frjá- (28), lauga- (2), laugar- (73), laugr- (2), lavar- (2), leiðar- (1), leið·réttingar- (1), leyfi- (1), leyfis- (3), líf- (82), líf·láts- (6), lífs- (22), líknar- (1), lykðingar- (1), lykningar- (1), lǫg·far- (3), lǫgu- (13), mánaða- (3), mána- (117), mánaðar- (1), meðal- (8), meðals- (10), merki- (20), messu- (50), mið- (17), mið·sumars- (1), mið·viku- (82), minnelsis- (1), misseris- (1), nativitas- (1), nátt·verðar- (1), ná·verandis- (1), nefndar- (4), nonas- (7), ný·árs- (2), octavae- (1), octavis- (1), óðins- (43), ógnar- (1), oktǫvu- (4), ó·náða- (1), ó·sóknar- (4), ó·tíma- (2), palma- (26), palma·sunnu- (4), palm- (1), palm·dróttins- (5), palm(s)·sunnu- (41), páska- (53), páska·merki- (1), pekis- (1), píkis- (12), píningar- (4), pínis- (1), pínslar- (1), píslar- (3), postula- (1), postula·messu- (1), prests·vígslu- (1), púsanar- (3), pútis- (1), raun- (1), reiði- (1), sala- (17), sal- (7), sanctispiritus- (2), saturs- (1), selja·vǫku- (1), selju·vǫku- (5), sex- (1), síðasti- (4), sigr- (1), sigr·farar- (2), sjau·nátta- (1), sjaundar- (1), skemmtanar- (1), skepnu- (1), skiftingar- (7), skiftis- (1), skil- (1), skíra·þórs- (5), skír- (29), skíri·þórs- (8), skírnar- (1), skír·þórs- (1), skrift·óðins- (1), skulda- (1), skúr- (2), skyldar- (2), snúningar- (2), sóknar- (11), sorgar- (1), stefni- (1), stefningar- (1), stefnu- (70), sumar- (13), sumar·mála- (1), sumars- (29), sunnu- (60), sunnu·há·tíðis- (1), sǽlu- (3), sǫlu- (2), termíns- (1), tíma- (7), tolf·mánaða- (4), tolf·mánaðar- (4), trinitatis- (12), trinitatis·messu- (13), trinitatis·sunnu- (1), tveggja·postula·messu- (8), týr- (4), týrs- (60), upp·hafningar- (1), upp·hafs- (3), upp·numningar- (8), upp·risningar- (1), upp·risu- (16), upp·skurðar- (1), upp·stigningar- (33), upp·stigu- (6), upp·tekningar- (2), upp·tǫku- (5), út·legðar- (2), valds- (3), vár- (13), várrar·frú- (1), várs- (5), vatn·fǫstu- (7), veðr- (30), veðrs- (2), veizlu- (11), verk- (3), vetra- (8), vetra·messu- (3), vetrar- (17), vigilia- (2), vigilíu- (6), vígslu- (11), viku- (15), vitjanar- (2), þerri- (3), þing- (4), þing·lausna- (2), þing·lausnar- (1), þoku·týrs- (2), þór- (2), þórs- (40), þrenningar·messu- (1), þriði- (75), þriðju·vǫku- (7), þrǽtu- (1), þrøngvingar- (1), þvátt- (66), ǽvi- (1), ǫsk·óðins- (5), ǫsku- (16), ǫsku·óðins- (16)

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; HertzbTill; Suppl4; Bin -dagr; Rím; LP ¹dagr, ²Dagr; Med; AH; AJ ¹dagr, ²Dagr; deVr (daga); Fr4; NO item Dag-; ÁBlM item Dag-; Bl item cf. corr.

Litt.: Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 74; Gjøstein 1934 [ANF 50] 108; Grøtvedt 1939 98, 138, 142; Gunnar F. Guðmundsson 2000 153, 232, 286, 293; Guðbjörg Kristjánsdóttir 2000 169; Hamre 1965 [KLNM 10] 468; Holtsmark 1961 [KLNM 6] 315; Hægstad 1899 70; Hægstad 1915 42, 61; Hægstad 1916 121; Jansson 1958 [KLNM 3] 389-394; Johansson/Magnús M. Lárusson 1957 [KLNM 2] 594-595; Lundeby 1947 [ANF 62] 80; Marstrander 1928 150; Nygaard 1917 6, 27; Seip 1932 353; Seip 1955 146; Seip 1955 23, 28, 46, 121, 149 etc.; Stefán Einarsson 1937 [JEGP 36] 183; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 235; Ásdís Egilsdóttir 2000 242

Genre. (expected): religious works [rel]: 194 (203); historical works [his]: 121 (132); legal works [jur]: 106 (73); charters [dip]: 77 (59); romances [rom]: 76 (79); family sagas [isl]: 71 (92); contemporary sagas [bis]: 49 (56); legendary sagas [fas]: 29 (32); learned works [div]: 26 (23); þættir [tot]: 14 (17); unclassified [ ]: 6 (3);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk