Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

dagr sb. m. [-s, dat. degi/dag/dagi(Thom¹ 332¹⁵n.); -ar]

1) dag (vs. nat; den tid på døgnet, da det er lyst), dagslys (undertiden synon. med solen) ‖ day (as opposed to night; the period during which it is light), daylight (sometimes synon. with the sun)
  1 (om tidspunkt) ... på dagen ‖ (of a point in time) ... of the day
  2 (om tidsrum) ... af dagen ‖ (of a period of time) ... of the day
 ● á daginn, á dǫgum om dagen, ved dag ‖ in the daytime
 ● ... á degi (om tidspunkt) ... på dagen ‖ (of a point in time) ... of the day
 ● allan dag(inn), í allan dag, á ǫllum degi hele dagen, i løbet af en hel dag ‖ all day, in the course of a whole day
 ● allr dagr at/til stefnu hele dagen ... til stævning/møde ‖ the whole day ... for summons/an appointment
 ● dag ok dǿgr (dag og døgn ɔ:) den ene dag efter den anden, uophørligt ‖ (day, and day and night ɔ:) day after day, incessantly
 ● á/at ljósum degi, á ljósum dǫgum, um ljósan dag, um ljósa daga ved højlys dag ‖ in broad daylight
 ● lýsir af degi det dages, det bliver lyst ‖ day breaks, it turns light
 ● miðr dagr midt på dagen, middag, tidspunkt mellem ‘dagmál’ og ‘nón’ (da solen står i syd) (~ lat. hora sexta; cf. def. 2) ‖ middle of the day, noon, point in time between ‘dagmál’ and ‘nón’ (when the sun is in the south)
 ● nátt ok/... dag, nǽtr ok daga, á nátt ok degi, á náttum ok á dǫgum
 ● tíðligr dagr det timelige (vs. det evige) lys, det tidsinddelende lys (cf. Vulg Gen 1,14) ‖ temporal (as opposed to eternal) light, the light that distinguishes day from night
 ● um/of dag(inn), um daga, um dǫgum om dagen, ved dag ‖ in the daytime, by day
 ● at ǿrnum degi når der er dagslys nok ‖ when there is sufficient daylight
2) (spec. om den kirkelige dag med dens 12 timer ~ lat. horae ‖ spec. of the ecclesiastical day divided into 12 hours ~ lat. horae)
3) dag (ɔ: døgn) ‖ day (that consists of a day and a night)
 ● ... dag (den og den) dag, på ... dag ‖ on a (specific) day
 ● ... daga (så og så mange) dage ‖ (a specific number of) days
 ● ... degi (den og den) dag, på ... dag ‖ on a (specific) day
 ● á dag, á degi på én dag (evt. def. 1) ‖ in the course of a day
 ● á ... degi på ... dag, (den og den) dag ‖ on a (specific) day
 ● á daga ?for tid og evighed (cf. def. 9), ?den dag i dag ‖ ?for all eternity, ?this very day
  1 dag for dag ‖ day by day
  2 den ene dag efter den anden ‖ day after day
 ● annarr dagr næste dag ‖ the next day
 ● annan daginn áðr den foregående dag ‖ the day before
 ● annan dag(inn), annan daginn eftir [!], annars dags eftir [!] den anden dag, næste dag, dagen efter ‖ the second day, (the) next day, the day after
 ● dagliga dags hver eneste dag ‖ every single day
 ● á deyjandi degi [e-rs] på (ngns) dødsdag ‖ on the day of (sby’s) death
 ● einn dag, eins dags en dag (ɔ: engang) ‖ one day (ɔ: once)
 ● dag eftir dag dag for dag ‖ day by day
  1 dag for dag ‖ day by day
  2 den ene dag efter den anden, hver dag ‖ day after day, every day
 ● annan dag frá ǫðrum den ene dag efter den anden ‖ day after day
  1 dag for dag ‖ day by day
  2 den ene dag efter den anden, hver dag ‖ day after day, every day
 ● dag fyrir dag den ene dag efter den anden ‖ day after day
 ● (hinn) fyrra dag, í fyrra dag, á/í fyrra dags forleden dag, nogle dage forinden, for nylig ‖ the other day, a few days earlier, recently
 ● fyrra dags dagen før, i går, forleden dag ‖ the day before, yesterday, the other day
 ● hvern dag, á hverjum degi hver dag, daglig ‖ every day, daily
 ● í dag, í degi i dag ‖ today
 ● margan dag mangen en dag, ofte ‖ many a day, often
 ● náttúrligr dagr det naturlige døgn el. den naturlige dag (cf. def. 1) ‖ the natural 24-hour day or the natural day
 ● hinn sama dag, sama dags samme dag ‖ the same day
 ● dagr ok/... tíð/tími dag/dato og/... tid (cf. def. 4) ‖ day/date and/... time
  1 en dag (ɔ: engang) ‖ one day (ɔ: once)
  2 pr. dag, om dagen ‖ each day
 ● um einn dag en dags tid ‖ for a day
 ● um daginn denne dag, samme dag ‖ that day, that same day
 ● um daginn eftir [!] dagen efter, næste dag (om dagen?, cf. def. 1) ‖ the day after, next day (in the daytime?)
 ● um ... daga i ... dage ‖ for ... days
4) (spec. ved datering af diplom) dag, dato ‖ (spec. in conn. with the dating of diplomas) day, date
5) (spec.) (fastsat/aftalt) dag/tidspunkt, termin, frist med frit lejde ‖ (spec.) (appointed/agreed) day/time, period of amnesty
 ● beiðask dag/dags [til e-s] [til e-s] [upp á e-t] bede om frist (med frit lejde) ‖ request a period (of amnesty)
 ● gefa/ljá dag [e-m] [til e-s] [til e-s / frá ■] [■] give (ngn) frist (med frit lejde) ‖ grant a period (of amnesty)
 ● í ... dag, í daginn, í deginum på ... bestemt/aftalt dag, til ... fastsat termin ‖ on ... an appointed/agreed day
 ● kveða á dag, ánefna dag [fyrir e-m] [um ■] fastsætte/beramme dag, angive termin ‖ appoint a day, designate a period
 ● setja/leggja dag [e-m / í millum sín/e-rra] [til e-s / fyrir e-n / fyrir e-m] [■] fastsætte/beramme dag, sætte stævne, aftale frist (med frit lejde) ‖ appoint a day, summon to a meeting, designate a period (of amnesty)
 ● taka dag [af e-m / við e-n] [í millum e-rra] [at e-u] [fyrir e-n] fastsætte/aftale dag/tidspunkt (for møde), få el. indgå aftale om frist med frit lejde, aftale våbenstilstand ‖ appoint/agree a day/time (for a meeting), receive or agree on a period of amnesty, agree on a cessation of hostilities
   ‖ dagr er tekinn  [á vegna e-rs / meðal e-rra / í millum e-rra] [til e-s] :
6) (om ugens dage ‖ of the days of the week)
 ● annarr dagr (viku)
 ● dagr dróttins (om søndag) herrens dag ‖ (of Sunday) the Lord’s Day
 ● (hinn) fimmti dagr (viku)
 ● (hinn) sétti dagr (viku)
 ● (hinn) sjaundi dagr (viku)
 ● (hinn) þriði dagr ((í) viku)
7) [e-rs] (om særlige dage i måneden/året) (hellig)dag, (helgens) dag ‖ (of special days of the month/year) (holy/saint’s) day
 ● ágǽtustu/hǽstu dagar de særlig fornemme helligdage ‖ the especially sacred days
  1 Kristi legemsfest (~ lat. festum corporis Christi) (egtl.: den herlige dag) ‖ Feast of Corpus Christi (lit.: the glorious day)
  2 skærtorsdag (~ lat. cena domini) ‖ Maundy Thursday
 ● heilagr dagr helligdag ‖ holy day
 ● sem dagr er til (om bødes størrelse) i forhold til dags grad af hellighed (cf. dagríki sb. n.) ‖ (of the size of a fine) in relation to a day’s sanctity
 ● virkr dagr arbejdsdag, søgnedag, hverdag ‖ working day, weekday
8) (om dommedag ‖ of Doomsday)
 ● dagr dróttins (om dommedag) herrens dag ‖ (of Doomsday) day of the Lord
 ● (hinn) efsti dagr den yderste dag ‖ the last day
9) (item pl. dagar) dag ɔ: stund/tid, dage, tider ‖ (item pl.) day ɔ: moment/time, days, times
10) [e-rs] (item pl.) (ngns) dage, levedage, levetid, regeringstid, embedsperiode ‖ (item pl.) (sby’s) days, lifetime, reign, period of office
 ● (vera) á dǫgum (være) i live ‖ (be) alive
 ● ráða af dǫgum [e-n] tage af dage, dræbe ‖ kill
 ● vera af dǫgum ikke være i live, være død ‖ be dead
 ● hinn efsti dagr, síðasti dagr, efstu/síðustu dagar [e-rs] (ngns) sidste levedag/levedage ‖ last day(s) of (sby’s) life
 ● eftir dag/daga [e-rs] efter (ngns) levetid (ɔ: når ngn er død) ‖ after (sby’s) day(s) (ɔ: when sby is dead)
 ● lifa langa daga leve et langt liv, leve længe ‖ live a long life, live for a long time
11) (pl. dagar) (om graviditetsperiode) ‖ (pl.) (of the period of pregnancy)
12) (item pl.) (hårde/gode) tider, levevilkår, omstændigheder (spec. som gæst) ‖ (item pl.) (hard/good) times, living conditions, circumstances (esp. as a guest)
13)
 ● bjóða góðan dag [e-m] ønske (ngn) en god dag, hilse “god dag” ‖ wish (sby) a good day, greet (sby)
  1 [e-m] (ved foretræde) give (ngn) en god dag, ønske (ngn) en god dag, hilse “god dag” ‖ (at an audience) give/wish (sby) a good day, greet (sby)
  2 [e-m] (ved afsked) give (ngn) en god dag, ønske (ngn) en god dag ‖ (on departure) give/wish (sby) a good day, say goodbye (to sby)
  3 [e-m] [fyrir e-t] (udtrykkende taknemmelighed ‖ expressing gratitude)
 ● gefa góða daga [e-m] give (ngn) gode dage (cf. def. 12) ‖ grant (sby) good days
  1 (ved foretræde) god morgen!, god dag! ‖ (at an audience) Good morning!, Good day!
  2 (ved afsked) god morgen!, god dag! ‖ (on departure) Good morning!, Good day!
  3 [fyrir e-t] (udtrykkende taknemmelighed ‖ expressing gratitude)
 ● góðan dag god morgen!, god dag! ‖ Good morning!, Good day!

Forms: dag (268); dags (76); daga (65); dagr (59); dagh (45); degi (44); daginn (18); dagar (18); dagha (16); dogum (11); dege (10); Dagr (8); daghr (8); dögum (7); doghum (7); dagur (7); dỏgum (6); dǫgom (6); daghar (5); deghi (5); daghs (4); dagrinn (4); deigi (4); dagum (3); daugum (3); dæighi (3); dagiɴ (3); dax (3); dagin (3); dæghi (2); dꝍgum (2); dagꜱ (2); davgvm (2); dogom (2); dęgi (2); dǫgvm (2); dǫgum (2); daghinn (2); dagrin (1); dogvm (1); daghom (1); dagi (1); davgom (1); dag▹inn◃ (1); dęiginum (1); dægi (1); dagen (1); dỏgvm (1); dágs (1); Dag (1); dagaʀ (1); daggs (1); ðaginn (1); dógum (1); deghe (1); dagvm (1); dægí (1); ▹d◃ag (1); døgvm (1); dꜹgvm (1); ðagh (1); Dagh (1); deige (1); daugvm (1); dag (1); degí (1); dagenn (1); deie (1); dagher (1); dagz (1); daxins (1);

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; HertzbTill; Suppl4; Bin -dagr; Rím; LP ¹dagr, ²Dagr; Med; WN _; AH (cf. corr.); AJ ¹dagr, ²Dagr; deVr (daga); Fr4 item: í dag, í degi; NO item Dag-; ÁBlM item Dag-; Bl

Literature: Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 74; Gjøstein 1934 [ANF 50] 108; Grøtvedt 1939 98, 138, 142; Gunnar F. Guðmundsson 2000 153, 232, 286, 293; Guðbjörg Kristjánsdóttir 2000 169; Hamre 1965 [KLNM 10] 468; Holtsmark 1961 [KLNM 6] 315; Hægstad 1899 70; Hægstad 1915 42, 61; Hægstad 1916 121; Jansson 1958 [KLNM 3] 389-394; Johansson/Magnús M. Lárusson 1957 [KLNM 2] 594-595; Lundeby 1947 [ANF 62] 80; Marstrander 1928 150; Nygaard 1917 6, 27; Seip 1932 353; Seip 1955 146; Seip 1955 23, 28, 46, 121, 149 etc.; Stefán Einarsson 1937 [JEGP 36] 183; Veturliði Óskarsson 2003 [BA 43] 235; Ásdís Egilsdóttir 2000 242

Genre. (expected): religious works: 194 (203); historical works: 121 (132); legal works: 106 (73); charters: 77 (59); romances: 76 (79); family sagas: 71 (92); contemporary sagas: 49 (56); legendary sagas: 29 (32); learned works: 27 (23); þættir: 14 (17); unclassified: 6 (3);