Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

byskups·dǿmi sb. n. [-s; -]

(cf. byskupdǿmi sb. n.)

1) bispesæde, bispedømme, stift ‖ see, bishopric, diocese
2) bispeembede ‖ episcopal office
3) embedsperiode som biskop ‖ period of office as a bishop
4) (om embede som (jødisk) ypperstepræst ‖ of the office of (Jewish) high priest)

Forms: byskupsdæmi (5); biskupsdæminu (3); biskupsdæmi (3); biskupsdỏmi (2); biskupsdœmi (2); byskups dæme (2); biscopsdỏme (2); byskupsdęmi (1); byskups dæ̋mít (1); biskups dęmis (1); byscups dꝍme (1); byskups dæmi (1); biskups dỏmi (1); biskupsdæmum (1); byskupsdꝍmiss (1); biscupsdỏmum (1); byskups dømi (1); biskups dømes (1); biskupsdæmis (1); byskupsdꝍme (1); byskupsdǫmi (1); Byskups dæme (1); byskups dꝍmi (1); byskupsdœmis (1); biskupz dæmis (1); biscopsdỏmi (1); byskups dǽmis (1); biskups dæmis (1); byscops dæmis (1); biskopsdøme (1); byskup ... dæmis (1); biskups dæminu (1); byskopsdœmi (1); byskups dꝍmis (1); biscupsdœmes (1);

Gloss.: EJ (biskup) -i-; ClV (biskup) -i-; Fr -i-; Hertzb -i-; Fr4 -i-; NO -i-; Bl -i-

Literature: Housken 1954 [ANF 69] 15; Hægstad 1915 46; Hægstad 1915 49; Maurer 1907Ï 69; Maurer 1909 96

Genre. (expected): legal works: 21 (4); contemporary sagas: 8 (3); charters: 8 (4); religious works: 7 (12); historical works: 3 (8);