Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2byrja vb. [-að-]

A.

1) [e-t] begynde på ‖ begin, start (on)
 ● ‖ impers.: byrjar [e-t] (værk, afsnit, etc.) begynder ‖ (work, section, etc.) begins
2) [e-t] [e-m / fyrir e-m / við e-n] istemme/synge, (begynde at) fremlægge/fortælle, fremføre, tale (ngns sag) ‖ intone/sing, (start to) tell/relate, present, put (sby’s case)
 ● byrja sókn
3) [e-t] [fyrir e-u] [til e-s] åbenbare, gøre åbenbart ‖ make known, make manifest
4) (begynde at) udføre, lade fuldbyrdes ‖ (begin to) carry out, have brought about
5) [af e-u] påbegynde, (lade blive til ɔ:) undfange/avle ‖ begin, (give rise to ɔ:) conceive/beget
 ● byrjaðr undir ávexti befrugtet ‖ made fertile
6) [af e-u] tage udgangspunkt (i ngt), begynde ‖ have (its) starting point (in sth.), start

til: byrja til

[!] påbegynde, gå i gang ‖ start on, set about

upp: byrja upp

[e-t] begynde på, begynde at fortælle/fremsige/oplæse, istemme ‖ start, (start to) tell/recite/read out, intone/sing
 ● ‖ impers.: byrjar upp [e-t] (værk) begynder ‖ (a work) starts

C. byrja sik

1) [með e-u] [til e-s] forberede sig, gå i gang (med ngt), indlade sig (på ngt) ‖ prepare oneself, go about (sth.), embark on (sth.)
2) [+ adj.] [fyrir e-m] anstille sig ‖ pretend to be

D. byrjask

1) [div. præp.konstr.] [af e-u/e-m / ór e-u] påbegyndes, begynde (på et tidspunkt/sted) (med ngt/ngn), tage udgangspunkt (i ngt) ‖ start, begin (at a time/place), have (its) starting point (in sth.)
2) [með e-rri] [af e-u] (spec. om foster/barn) blive til ‖ (spec. of a foetus/child) come about

upp: byrjask upp

[með e-u / af e-m] [hjá e-m] påbegyndes, begynde, tage udgangspunkt (hos ngn) ‖ begin, start, have (its) starting point (with sby)
 ● ‖ impers.: byrjask upp [e-t] (værk/afsnit) begynder ‖ (work/section) starts

Forms: byriar (15); byriaz (12); byria (12); byrjar (7); byrja (6); byrjaði (6); byrjast (6); byriadi (5); byriaþi (4); byriadiz (3); bvriaþr (3); byriat (3); byriadr (3); byrjaz (3); byriad (3); byriade (3); bẏriaz (2); byriaði (2); Byriar (2); byri (1); byrie (1); byrjut (1); byrjat (1); byriass (1); byrizst (1); bẏrjadir (1); byriaða (1); byriaðez (1); byriaðu (1); byrjandi (1); Byrjaðiz (1); byreaðir (1); byriadar (1); bẏriaðu (1); byrea (1); bvriande (1); byreaði (1); byríar (1); bvriandi (1); byreaðan (1); byrjuðu (1); byrivdv (1); byriezt (1); byriest (1); bœrgiast (1); byriud (1); bẏrjad (1); byreadiz (1); bẏríar (1); byriaðe (1);

Gloss.: EJ ¹byrja; ClV; Fr ²byrja; Hertzb; Anm; Rím; LP; AJ; deVr ¹byrja; Fr4 ¹byrja; NO ²byrja; ÁBlM; Bl ¹byrja

Literature: Beckman 1914-1916 [STUAGNL 41] lvi; Finnur Jónsson 1932 [ANF 48] 289

Genre. (expected): religious works: 62 (35); historical works: 16 (23); legal works: 13 (12); romances: 10 (13); family sagas: 8 (16); unclassified: 6 (0); contemporary sagas: 5 (10); legendary sagas: 4 (6); learned works: 3 (4); þættir: 2 (3); charters: 2 (10);