Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

byrgja vb. [-rgð-]

(cf. -byrgðr adj.)

A.

1) [e-t] [at sér] [fyrir e-m] [með e-u / at e-u] stænge (for), lukke (for), hindre (ngns) adgang (til ngt) ‖ close, close off, shut, prevent (sby) from gaining access (to sth.)
2) [e-t] befæste ‖ fortify
3) [e-t] [með e-u] lukke (dør, etc.), lukke til, stænge, lukke for (døråbning/vindue) ‖ close (a door, etc.), seal up (a door/window)
4) [e-t] [frá e-u] [e-m] (om legemsdel) lukke, formene (ngn) adgang til (ngt) ‖ (of part of the body) close, deny (sby) access (to sth.)
  1 [e-rs / á e-m] (fig.) (fig.) lukke munden (på ngn), få til at tie ‖ (fig.) shut (sby’s) mouth, force silence (on sby)
  2 [sinn] [af e-u] [fyrir e-m] (fig.) (fig.) holde munden lukket (om ngt) (over for ngn), tie stille ‖ (fig.) refuse to open (one’s) mouth (about sth.) (to sby), keep silent
5) [e-t] tilstoppe, opfylde, fylde, overdække ‖ plug, fill up, cover over/up
6) [e-n/e-t] [í e-u / e-u] indespærre, holde inde, gemme, omslutte, omgive, indfatte, indhylle, ?tildække ‖ confine, pen in, hide, shroud, surround, encompass, envelop, ?cover
7) [e-n] [fyrir utan e-t / frá e-u] holde (ngn) uden for (ngt), udelukke, holde væk, afskære (ngn) (fra ngt) ‖ exclude, shut (sby) out (from sth.)
8) [e-t] [með e-u] slutte, sammenfatte, konkludere ‖ end, summarize, conclude

aftr: byrgja aftr

1) [e-t] stænge (for), lukke (for) ‖ close, shut
2) [e-t] [eftir e-m] [fyrir e-m] lukke (for) (døråbning/dør), stænge, tillukke (gærde, åbning i gærde) ‖ close (a door), close up (wall, opening in a wall)
3) [e-t] [með e-u] opfylde, overdække ‖ fill up, cover over

eftir: byrgja eftir

[!] [e-t] stænge, lukke ‖ close

inni: byrgja inni

[e-n] [í e-u] indespærre, lukke inde, holde inde ‖ confine, close in

saman: byrgja saman

[e-ja] ?(trænge sammen og) indespærre, isolere ‖ ?(force into a corner and confine), isolate

úti: byrgja úti

[e-t/e-n] [frá e-u / ór e-u] [fyrir e-m] holde udenfor, udelukke, holde væk, afskære (ngn) fra (ngt) ‖ exclude (sby) (from sth.), keep out

yfir: byrgja yfir

[!] [með e-u] overdække ‖ cover (over)

C. byrgja sik

[í e-u] lukke sig inde, skjule sig ‖ shut oneself in, hide oneself

inni: byrgja sik inni

[í e-u] lukke sig inde ‖ shut oneself in

E. byrgjask

1) [fyrir e-m] lukkes ‖ be closed
2) afbrydes, standses ‖ be cut off, be stopped

aftr: byrgjask aftr

tillukkes ‖ be closed up

braut: byrgjask braut

[af e-u] skjules, forsvinde ‖ be hidden, disappear

Forms: byrgia (31); byrgðr (18); byrgir (14); byrgði (14); byrgt (13); byrgja (9); byrgd (7); byrgðir (5); byrgdir (4); byrgdu (4); byrgdi (4); byrgð (4); byrgðar (4); byrgðu (3); byrgde (3); bẏrgia (3); byrgi (3); byrgþ (2); byrɢþ (2); byrg (2); byrgiandi (2); byrgdar (2); byrgðv (2); byrger (2); byrgiz (2); byrgder (2); bẏrgduz (2); bẏrgdr (2); byrgþer (2); byrgdr (2); byrgðvm (2); byrgdann (1); býrgia (1); byrda (1); byrgiande (1); byrgdoz (1); byrgþo (1); byrgium (1); byrgist (1); Bẏrgh (1); byrgþr (1); byrgdv (1); byrgit (1); byrdur (1); býrgem (1); bvrgþr (1); byrgðe (1); býrg (1); birgia (1); brgði (1); byrgduzt (1); bẏrgði (1); byrɢdom (1); byrgdi (1); bvrgia (1); byrgþom (1); Byrgdi (1); byrði (1); byrdr (1); byrgðan (1); bÿrg (1); byrgím (1); birgdur (1); byrgða (1); byrgisc (1); byrgðvzst (1); byrgía (1); bẏrgðr (1); bẏrgiandi (1); byrgdum (1); bẏrgír (1); byrgðo (1); byrt (1); byrgþir (1); byrgda (1); byrgþi (1);

Gloss.: EJ ²byrgja; ClV; Suppl2; Fr; Hertzb; Rím; LP; Med; AH; deVr ¹˜²byrgja; Fr4 item útibyrgja; NO; ÁBlM; Bl

Literature: Hollander 1926 [JEGF 25] 127; Holtsmark 1945 [MM 1945] 149; Kock 1939 [ANF 54] 105; Salvesen 1968 50

Genre. (expected): religious works: 106 (57); historical works: 30 (37); romances: 24 (22); contemporary sagas: 18 (16); family sagas: 14 (26); legal works: 10 (20); legendary sagas: 8 (9); þættir: 5 (5); charters: 1 (16);