Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2byggja, byggva (spec.: bioggia var. ÓTI 262⁴: Holm perg 1 fol “C²”) vb. [byggir/byggvir; byggði; byggðr]

(cf. -byggðr adj., byggjandi sb. m., -byggjandi adj.)

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

A.

1) [e-t] tage (land) i besiddelse, opdyrke og bebygge, indtage, etablere sig i assume possession (of land), settle, cultivate and inhabit, take over, establish oneself in

2) [á e-u (etc.)] bosætte sig (et sted) settle (somewhere)

 ● ‖ præs. part.: byggjandi egnet til bosættelse suitable for settlement

3) [e-t] [e-u / með e-u/e-m] bebo, bebo og dyrke, bo i, holde til i, have kommandoen i inhabit, inhabit and cultivate, live in, occupy, be in charge of

 ● byggja hvílu/sǽng/rekkju ligge i seng, ligge i sengen, være sengeliggende occupy a bed, be bedbound

 ● byggja (eina) rekkju/sǽng [með e-m / ok e-rr] ligge i seng (sammen) (med ngn), dele seng (med ngn) share a bed (with sby)

4) [á e-u (etc.)] [með e-m/e-u / (í) hjá e-m / í millum e-rra] bo, holde til, befinde sig live, have one’s habitation, be

 ● byggja ok búa [á e-u (etc.)]

 ● ‖ præs. part.: byggjandi [í !] som man kan bo (i), beboelig inhabitable

5) [e-t / undir e-u (etc.)] [með e-n] (om bord på skib) holde til, have plads (on board a ship) be, have a station

6) [nǽri e-m / hjá e-m / samt við e-n / með e-m] ligge (nær/hos/med ngn), have seksuel omgang (med ngn), leve sammen i ægteskab, være gift lie (close to sby, with sby), have sexual dealings (with sby), live together as a married couple, be married

 ● byggja frǽndsemi/sifjar, byggja til frǽndsemi være gift idet der er slægtskab/svogerskab/fadderskabsforbindelse be married where there is kinship (consanguinity, relationship by marriage, relationship by virtue of godparenthood) involved

 ● ‖ præs. part.: er byggjanda der kan leves i ægteskab, ægteskab er tilladt marriage is permitted

 ● frǽndsemi er byggjandi [e-jum / með e-jum / með e-m ok e-rri] der er slægtskab (mellem ngn) som (er af en sådan grad at det) tillader ægteskab there is kinship (between a man and a woman) which (is of a degree which) permits marriage

7) [e-t] [e-m] bygge, opføre, ?dekorere build, construct, ?ornament

8) [e-t] [e-m] [með sér] [e-u / fyrir e-t] [til e-s] lade (ngn) bebo (et sted), lade (ngn) bo (et sted) og dyrke (land), bortforpagte, udleje allot (sby) (land) on which to live and farm, lease (land), rent out

 ● byggja til ábýlis [e-t] [e-m]

 ● byggja ok bǿla [e-t] [e-m] [til e-s]

 ● byggja á leigu, byggja til leigu [e-m] bortforpagte, udleje lease (land), rent out

 ● ‖ præt. part.: byggðr [e-u] hengiven til, i (ngts) vold given over to (sth.), beset with (sth.)

9) [e-t] [e-m] [til e-s / á e-u] udlåne penge (mod rente) lend money (on interest)

B. byggja + præp./adv.

braut: byggja burt

[e-t] leje ud rent out

niðr: byggja niðr

[e-t] ?investere ?invest

saman: byggja saman/samt

bo sammen, leve sammen, leve sammen i ægteskab, være gift live together, live together as a married couple, be married

upp: byggja upp

1) [e-t] [af e-u] opføre, bygge op (igen), bygge raise, build up (again), build

 ● ‖ præt. part.: byggðr upp [at e-u]

2) opdyrke cultivate

út: byggja út

[e-t] [e-m] [af sér] udleje rent out

C. byggja sér

 ● byggja sér ból/herbergi [með e-m] sætte bo, indlogere sig, slå sig ned settle, arrange one’s living quarters

D. byggjask

1) [af e-u / ór e-u] [af e-m] bebygges, befolkes, bebygges og opdyrkes be settled, be populated, be peopled, be settled and cultivated

2) bebos be inhabited

3) giftes marry

4) [at e-u] bortforpagtes (for et vist beløb) be leased (for a certain sum)

5) [til e-s] ?gøre sig klar (til at drage af sted) (evt. forvansket form af búa vb. def. E.3) ?make ready (to leave)

Form.: byggia (116); byggir (35); bygt (31); bygdi (23); bygði (20); byɢia (19); byggja (17); bygþi (15); bygdu (13); bygðu (12); byggi (9); byggvir (8); byɢvir (8); byɢva (7); bygðv (7); bygðo (5); bygde (5); byggva (5); bygd (5); byggði (5); bygia (4); bygdr (3); bygdizt (3); byggt (3); byght (3); bygðe (3); byggianda (3); bygðr (3); bygdar (3); bygðar (3); bygguir (2); bygdo (2); bygger (2); bẏgguir (2); byggiande (2); byggía (2); byggðisk (2); byɢiande (2); bygdur (2); byɢt (2); byggver (2); bẏggia (2); byggjandi (2); bvggver (2); bygþv (2); bigdu (2); biggia (2); bẏgguí (2); bÿgdur (1); byɢþi (1); bygð (1); byggíandi (1); byggí (1); byɢivm (1); bygghia (1); byggizt (1); byɢviz (1); byggiæst (1); byggðr (1); bigde (1); byggdi (1); byggiandi (1); biggt (1); byddar (1); byggiæ (1); bygðzt (1); byggium (1); bygghiæ (1); byɢir (1); bygþv (1); bygdv (1); byghðe (1); byggim (1); byɢþisc (1); byghðízt (1); bygðvz (1); byggiazst (1); byggez (1); byggjanda (1); byghdu (1); bygg (1); bygðí (1); bygdhr (1); byghdær (1); bygzt (1); byɢja (1); bygðom (1); byɢver (1); byɢvi (1); bygðvm (1); bygdum (1); bvgt (1); bẏgde (1); byggia (1); bigdre (1); bygðri (1); bygþa (1); Bygði (1); bygge (1); bykt (1); bygdhom (1); bygth (1); bygðiz (1); byggðiz (1); byggiazt (1); byggðan (1); bygða (1); bygðan (1); bygðt (1); byggj (1); Bygde (1); byggui (1); bugdi (1); byggiꜳ (1); bẏgt (1); bygþisc (1); byggvist (1); byggizst (1); byɢɢia (1); byɢvande (1); bygda (1); byghdi (1); buɢvasc (1);

Comp.: ný- (1), upp- (1)

Gloss.: EJ; ClV item albygðr; Suppl2 item byggjanda; Finsen; Fr ¹,²byggja, item albygðr; Hertzb ¹,²byggja; HertzbTill; Rím; LP; WN; AH; AJ ¹⁻³byggja; deVr ¹,²byggja; Fr4 ¹,²byggja; NO ¹,²byggja, item albygðr; ÁBlM ¹,²byggja; Bl; LMNL

Litt.: Bjørkvik 1957 [KLNM 2] 411-416; Bjørkvik 1961 [KLNM 6] 14; Gotfredsen 1956 [KLNM 1] 362; Gundersen 1962 [KLNM 7] 370; Hastrup 1985 206; Kock 1896 [ANF 12] 242; Leonard 2010 151; Marstrander 1915 121; Nordling 1930-1931 163; Olsen 1946 [MM 1946] 75-88; Vilhjálmur Finsen 1883 594

Genre. (expected): legal works [jur]: 125 (48); historical works [his]: 104 (87); religious works [rel]: 96 (134); charters [dip]: 67 (39); family sagas [isl]: 30 (61); romances [rom]: 28 (52); learned works [div]: 18 (15); unclassified [ ]: 12 (2); contemporary sagas [bis]: 11 (37); þættir [tot]: 8 (11); legendary sagas [fas]: 8 (21);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk