Onp2 tegn

’ ‘ ‹ › Ÿ « » ‘ ’ “ ” € ◃ ƒ š ¬ ° ª ⸌ ⸍ § Ž § º ¹ ² ³ ® ‡ ˆ ‰ Š ¦ ˜ ¯ Ï Ë ¨ ¸ ß â  ¼ ½ ð Ð ì Ì È Ê î Î ¥ Ñ ñ û Û © × þ Þ ã Ã Ù Ô œ Œ õ Õ ò Ò ù ¿ À ¾ µ ᴅ ž ± ¡ ¢ ´ ¤ ç Ç ß ‖ ÷ „ … — · † • ¶

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

byggð sb. f. [-ar; -ir]

Status: excerpted citation slips citation text supplemented structured definitions in Danish definitions in English

1) [e-s] bebyggelse (af landområde), bosættelse, opdyrkning og beboelse settlement (of a rural area), cultivation and inhabitation

2) (item pl. byggðir) beboet/bebygget område, bebyggelse (item pl.) inhabited area, inhabitation

3) (item pl.) (om mere eller mindre afgrænset beboet område på landet) bygd, (land)distrikt, egn (item pl.) (of rural inhabited area of varying size in the countryside) rural district, region

4) [við e-n] (item pl.) gård, ejendom, bygning, bebyggelse, tilholdssted, bo/hule, bolig, det at bo, beboelse og gårdsdrift (item pl.) farm, property, building, settlement, dwelling, lair, den, abode, taking up residence, living and farming

 ● fara byggðum flytte sin husholdning, flytte move one’s householding, move

 ● fara at byggð flytte sin husholdning, flytte move one’s householding, move

 ● fǿra/flytja byggð sína flytte sin gård/husholdning, flytte move one’s farm/householding, move

 ● koma byggðum bosætte sig take up residence

 ● setja byggð sína slå lejr, bosætte sig, tage bolig set up camp, settle, take up residence

 ● setja til byggðar [e-n] tildele (ngn) et sted at bo allot (sby) a place to live

 ● staðfesta byggð sína slå sig ned, bosætte sig, bo take up residence, settle, live

 ● taka sér byggð slå sig ned, bosætte sig take up residence, settle

5) sted hvor ngn befinder sig, plads place, position

6) [á e-u] forpagtning (af jordejendom) leasing (of land)

Form.: bygð (57); bygd (54); bygðum (15); bygðir (13); bygdum (11); bygdar (10); bygdir (9); bygðina (8); bygða (8); bygðar (8); bẏgd (6); byggð (6); byggðina (5); bygðom (5); bygdina (5); bygðinni (5); byggðum (5); bygþar (3); bvgþ (3); bygþ (3); byɢþ (3); bygdumm (2); bygder (2); bygðin (2); bygðer (2); bygda (2); bigd (1); byɢð (1); byggðarinnar (1); byggðinni (1); bygþina (1); bygþin (1); bygdir (1); byg (1); bygdhum (1); byggða (1); bygdír (1); bẏgdin (1); bygdini (1); bygðenn (1); bygðína (1); bygdarinnar (1); bygding (1); bygdvm (1); Bygd (1); byɢd (1); bigdum (1); bygdernar (1); bygdinnar (1); bigdhæ (1); bygþir (1); byggd (1); byggðir (1); bygdinne (1); bygþinni (1); bygdom (1); byɢþom (1); bẏgdjna (1); byghd (1); byghdir (1);

Comp.: á- (1), aðal- (1), al·manna- (1), al·þýðu- (1), ása- (1), brǿðra- (1), býjar- (1), bǿjar- (2), dal- (2), ein·setu·manna- (1), eyði- (1), fjall- (24), heims- (25), heraðs- (9), jarða- (1), jarðar- (3), landa- (1), lands- (19), manna- (13), mark- (12), megin- (8), munka- (4), munk- (1), ó- (41), sam- (1), stór- (3), sǽ- (6), veraldar- (9)

Gloss.: EJ; ClV -gð; Fr -gð; Hertzb -gð; HertzbTill -gð; Rím -gð; LP; AH -gð; deVr -gð; Fr4 -gð; NO -gð; ÁBlM (¹byggja); Bl -gð, item cf. corr.

Genre. (expected): historical works: 85 (49); religious works: 60 (76); family sagas: 48 (34); legal works: 35 (27); contemporary sagas: 22 (21); romances: 14 (29); legendary sagas: 9 (12); learned works: 5 (9); þættir: 4 (6); charters: 3 (22); unclassified: 1 (1);

...
...
...
...
Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk