Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

byggð sb. f. [-ar; -ir]

1) [e-s] bebyggelse (af landområde), bosættelse, opdyrkning og beboelse ‖ settlement (of a rural area), cultivation and inhabitation
2) (item pl. byggðir) beboet/bebygget område, bebyggelse ‖ (item pl.) inhabited area, inhabitation
3) (item pl.) (om mere eller mindre afgrænset beboet område på landet) bygd, (land)distrikt, egn ‖ (item pl.) (of rural inhabited area of varying size in the countryside) rural district, region
4) [við e-n] (item pl.) gård, ejendom, bygning, bebyggelse, tilholdssted, bo/hule, bolig, det at bo, beboelse og gårdsdrift ‖ (item pl.) farm, property, building, settlement, dwelling, lair, den, abode, taking up residence, living and farming
 ● fara byggðum flytte sin husholdning, flytte ‖ move one’s householding, move
 ● fara at byggð flytte sin husholdning, flytte ‖ move one’s householding, move
 ● fǿra/flytja byggð sína flytte sin gård/husholdning, flytte ‖ move one’s farm/householding, move
 ● koma byggðum bosætte sig ‖ take up residence
 ● setja byggð sína slå lejr, bosætte sig, tage bolig ‖ set up camp, settle, take up residence
 ● setja til byggðar [e-n] tildele (ngn) et sted at bo ‖ allot (sby) a place to live
 ● staðfesta byggð sína slå sig ned, bosætte sig, bo ‖ take up residence, settle, live
 ● taka sér byggð slå sig ned, bosætte sig ‖ take up residence, settle
5) sted hvor ngn befinder sig, plads ‖ place, position
6) [á e-u] forpagtning (af jordejendom) ‖ leasing (of land)

Forms: bygð (57); bygd (54); bygðum (15); bygðir (13); bygdum (11); bygdar (10); bygdir (9); bygðina (8); bygða (8); bygðar (8); bẏgd (6); byggð (6); bygðinni (5); bygðom (5); byggðum (5); bygdina (5); byggðina (5); byɢþ (3); bygþ (3); bygþar (3); bvgþ (3); bygder (2); bygdumm (2); bygda (2); bygðin (2); bygðer (2); byɢð (1); bygðenn (1); bygdini (1); bygdhum (1); bẏgdjna (1); bygdom (1); bygdinnar (1); bygþir (1); byggðarinnar (1); bygdinne (1); bygdarinnar (1); bygþinni (1); bigdhæ (1); bygþina (1); byggðir (1); byɢþom (1); byg (1); bygðína (1); bẏgdin (1); bygdir (1); bigdum (1); bygdernar (1); bygding (1); byghd (1); Bygd (1); byghdir (1); bygdír (1); bygdvm (1); bigd (1); byggðinni (1); byɢd (1); byggða (1); bygþin (1); byggd (1);

Gloss.: EJ; ClV -gð; Fr -gð; Hertzb -gð; HertzbTill -gð; Rím -gð; LP sic -ggð; AH -gð; deVr -gð; Fr4 -gð; NO -gð; ÁBlM (¹byggja); BL -gð

Genre. (expected): historical works: 85 (49); religious works: 60 (76); family sagas: 48 (34); legal works: 35 (27); contemporary sagas: 22 (21); romances: 14 (29); legendary sagas: 9 (12); learned works: 5 (9); þættir: 4 (6); charters: 3 (22); unclassified: 1 (1);