Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2búa vb. [býr (1. pers. býg NjM 330²⁴); bjó/bjuggi/bjǫggi/byggi, bjuggu/bjǫggu (præt. conj. byggi); búinn (n. sg. búit/bút)]

(cf. -búinn adj.)

A.

1) være bosat med egen husholdning, drive gård/landbrug, føre husholdning ‖ have one’s own land and household, run a farm, be a householder
 ● búa búi drive gård/landbrug, føre husholdning ‖ run a farm, maintain a household
2) [e-u] (spec.) (iron.) holde hus (med ngt) (på en slet måde ɔ: handle ilde med), husere ‖ (spec.) (iron.) look after, deal with (in a poor fashion ɔ: mismanage)
 ● búa búi (iron.) holde hus ‖ (iron.) manage a household
3) (i indledningsformel til fortælling, svarende til “Der var engang ...” ‖ in the introduction to a tale, the equivalent of “Once upon a time ...”)
4) [á e-u (etc.)] [með e-m / við e-n] bo (et sted) (gerne med egen husholdning/gårdsdrift, cf. def. 1), holde til, opholde sig, befinde sig ‖ live (somewhere) (often as the householder), stay, dwell, have one’s being, be
5) [á e-u (etc.)] (om bord på skib) holde til, have plads ‖ (on board a ship) be, have a station
6) [e-m / hjá e-m / með e-m / við e-m / við e-n] bo/leve sammen (med ngn), ligge sammen (med ngn), have seksuel omgang (med ngn) ‖ live conjugally (with sby), lie (with sby), have sexual intercourse (with sby)
7) [e-t/e-n] [til e-s] [e-m/e-u / í mót e-m / í hendr e-m] [með e-u / við e-u] forberede, berede, sørge for, klargøre, gøre i stand, indrette, udstyre ‖ prepare, make ready, equip
 ● búa borð [e-m] [með e-u] (stille frem og) dække bord ‖ (put up and) lay a table
 ● búa reiðskjóta/... [e-m] [til e-s] klargøre transportmiddel (fx. sadle og lægge seletøj på hest) ‖ make some form of transport ready (e.g. saddle and harness a horse)
 ● búa rekkju/... [e-m] rede seng ‖ make a bed
 ● búa skip/... [til e-s / í e-t] klargøre skib, udruste skib ‖ make a ship ready, fit out a ship
 ● ‖ præt. part.: búinn [compar. búnari, superl. búnastr] [e-s / til e-s] rede, beredt, færdig, parat, beredvillig, indstillet (på ngt) ‖ ready, prepared, finished, willing, favourably disposed (towards sth.)
 ● boðinn ok búinn [■ / til e-s / undir e-t] [e-m] fuldstændig parat, særdeles beredvillig ‖ all prepared, poised and ready
 ● albúin sǽng fuldt udstyret seng ‖ fully-furnished bed
8) [e-t] [á hendr e-m] [um e-t/e-n] [til e-s] [til e-s] (jur.) forberede (sag) (mod ngn) (med påstand om ngt, med påstand om ngn) (for ting/forsamling) (med henblik på ngt) ‖ (jur.) prepare (a case) (against sby) (with a charge of sth., with a charge against sby) (for a thing/assembly) (with a view to sth.)
9)
 ● búa ferð/... [á hendr e-m] [at e-u]
 ● búa grǫft [e-rs]
 ● búa veizlu [móti e-m]
10) [e-t] [e-m] tilberede/lave (mad) ‖ prepare/make (food)
11) [e-t] [e-m] arrangere, anbringe, bygge, lave ‖ place in position, build, make
 ● ‖ præt. part.: búinn (bygget) færdig, (lavet) færdig ‖ completed (completely built/made)
12) [e-n] [■ / til e-rs] [með e-u] udruste (ngn) (til kamp, rejse, etc.), udruste og sende (af sted) ‖ arm/equip (sby) (for battle, journey, etc.), equip and send (on his way)
 ● ‖ præt. part.: búinn [til e-s / at e-u] [at e-u / með e-u] forsynet, udrustet (til kamp, rejse, etc.) (mht. ngt), parat til at drage (af sted) ‖ supplied, equipped (for battle, journey, etc.) (with regard to sth.), prepared, ready to depart
 ● búinn ferðar
13)
 ● ‖ præt. part.: búinn [á e-t / at e-u / við e-u] udstyret/begavet (med ngt), i stand (til ngt) ‖ endowed/gifted (with sth.), capable (of sth.)
 ● vel at sér búinn [of e-t] dygtig, med mange færdigheder ‖ highly accomplished
14) [e-n/e-t] [e-u / með e-u] klæde, smykke, udsmykke, forsyne, indlægge/belægge (med metal) ‖ clothe, adorn, decorate, equip, inlay/cover (with metal)
 ● ‖ præt. part.: búinn [e-u / með e-u] klædt, smykket, udsmykket, dekoreret (beslået, belagt (med sølv/guld), indlagt, damasceret, broderet (med sølv/guld?)) ‖ dressed, adorned, decorated, ornamented (mounted/fitted (with metal), covered (with silver/gold), inlaid, damascened, embroidered (with silver/gold?))
15) (være klædt ɔ:) leve (cf. búnaðr sb. m. def. 6) ‖ (be dressed ɔ:) live
16)
 ● ‖ præt. part.: búinn i (en vis) tilstand, (ilde) tilredt ‖ in a (certain) condition, in a (poor) state
 ● svá búinn
   ‖  sligt, sådanne forhold, sådanne omstændigheder ‖ such a state of affairs, such circumstances (substantiv.?):
   ‖  under (disse, sådanne) omstændigheder, sådan, sådan som sagerne står, nu, hermed ‖ under (these, such) circumstances, with things as they are, as things stand, now (adverbial.):
 ● segja/... svá búit, segja til svá búins [e-m] fortælle hvorledes sagerne står, fortælle dette ‖ relate how matters stand, report this
 ● at (svá) búnu sådan som sagerne står, efterhånden, nu, hermed ‖ with things as they are, now
 ● við/með (svá) búit sådan som sagerne står, hermed ‖ with things as they are
17)
 ● ‖ præt. part.: búinn [■] nær (ved ngt), lige ved, “sikker og vis” ‖ close (to sth.), certain, “in the bag”
 ● er búit [■] [e-m] det er nær (ved ngt) (for ngn), det er lige før, der er risiko (for ngt) (for ngn) ‖ it is close (to sth.) (for sby), it is close to happening, there is an imminent risk (of sth.) (for sby)
 ● búit [■] det kan nok/vel være (at ...), det ser ud til (at ...), mon ikke ‖ it may well be (that ...), it is likely (that ...)
(bio (ms. hio 34r¹³) Mork 424¹) → hǫggva vb.

B. búa + præp./adv.

af: búa af

[e-u] leve af ‖ live off

at: búa at

1) [e-u] behandle ‖ treat
2) [e-u] klargøre, bidrage til klargøring ‖ make ready, contribute to making ready

braut: búa (í) braut

[e-t/e-n] gøre rejseklar, udstyre/udruste og sende bort ‖ prepare for a journey, equip and send off
 ● ‖ præt. part.: búinn (á/í) braut/burt klar til at drage bort, rejseklar ‖ ready to leave

fyrir: búa fyrir

1) [!] bo (der i forvejen), opholde sig, befinde sig ‖ live (there already), be (present)
2) [e-t/e-n] [e-m/sér/e-u] berede, klargøre/indrette (bolig, opholdssted, plads, etc.) (til ngn), forberede/etablere (forsvar, etc.), sørge for, skaffe, indebære ‖ prepare, make ready, furnish (dwelling, site, etc.) (for sby), establish (defence, etc.), provide, have in store
 ● ‖ præt. part.: búinn fyrir [e-m] forberedt, parat, etableret ‖ prepared, ready, established
3) [e-t] [með e-u] [e-m] tilberede ‖ prepare

í: búa í

[e-u/e-m] ligge (gemt) i (ngt/ngn), ligge bag ‖ be contained/concealed in (sth./sby), lie behind
 ● búa í skapi/... [e-m] [um e-t] [við e-n] være i (ngns) tanker/sind, ligge (ngn) på sinde ‖ be in (sby’s) thoughts, be on (sby’s) mind

milli: búa (á) milli/millum

[■] stå (hindrende) i vejen ‖ stand in the way

saman: búa saman

1) [í e-u] bo sammen, have fælles husholdning, leve sammen (som mand og kone) ‖ live together, share householding/a livelihood, live conjugally
2) komme ud af det med hinanden (på en bestemt måde) ‖ have a (certain) relationship with one another

til: búa til

1) [!] [e-t] gøre klar, udruste ‖ make ready, equip
 ● ‖ præt. part.: búinn til [■] gjort klar, klar, parat ‖ made ready, prepared
2) [e-s] [sér] gøre forberedelser til, etablere ‖ make preparations for, set up/establish
3) [!] [e-t] tilberede ‖ prepare
 ● búa til matar/... [e-t] [e-m] tilberede (mad) (til ngn), lave mad ‖ prepare (food) (for sby), cook
 ● ‖ præt. part.: búinn til [!] tilberedt, forarbejdet ‖ prepared
4)
 ● ‖ præt. part.: búinn til [e-s] egnet/god til, i stand til ‖ suited to, fit for, capable of
5)
 ● ‖ præt. part.: búinn til [e-s] nær ved, lige ved ‖ close to, just about to
 ● er búit til [e-s] [e-m / með e-m] det er nær ved (ngt) (for ngn), det er lige før, der er risiko for (ngt) ‖ it is close (to sth.) (for sby), there is an imminent risk of (sth.)

um: búa um

1) [e-t/adj.n.sg.] leve takket være, leve under (visse omstændigheder), have i vente ‖ live on the basis of, live in (certain circumstances), live in expectation of
2) [e-t/adj.n.sg.] [við e-n] have for, have i sinde, pønse på, nære ‖ have in mind, mediate, nourish (a feeling, etc.)
3) [e-t/e-n/sik] [fyrir e-u] [með e-u] drage omsorg for (fx. ved at lægge klæde til rette om, berede leje for, slå lejr, lejre, placere, indrette/udstyre el. konstruere), sørge for, gøre i stand, sikre ‖ look after (e.g. by wrapping warmly, preparing somewhere to sleep (in the open), placing, equipping or constructing), provide, arrange, prepare, secure
 ● búa um lík
 ● búa um skip

undir: búa undir

1) [e-u/e-m] leve under (vilkår, etc.), være underkastet, være undergivet, være udsat for ‖ live under (a condition, etc.), be subject (to sth.), be the victim of
2) [e-u] [e-m / með e-m] [í e-u] ligge under, ligge bag, stikke under ‖ lie behind, be at the bottom of
3) [e-t] [með e-u] sørge for (i det skjulte), lægge planer ‖ arrange (secretively), contrive

upp: búa upp

[e-t] rede (seng) ‖ make up (a bed)

út: búa út

[e-n/e-t] [til e-s] udruste, (udruste og) udsende (ngn/hær) ‖ equip, (equip and) send (sby/army) on their way

við: búa við

1) [e-t] leve af, leve med (visse vilkår), udholde, nøjes med ‖ live off, live with (certain conditions), tolerate, make do with
2) [e-t/e-n] handle (ilde) med, behandle, opføre sig over for (ngn) (på en vis måde) ‖ (mis)handle, treat, behave (in a certain way) towards (sby)
3) [e-u] gøre forberedelser (til ngt), træffe foranstaltninger (til imødegåelse af ngt) ‖ make preparations (for sth.), take precautions (against sth.)
 ● ‖ præt. part.: búinn við [e-u] rede, forberedt på, parat til (at møde), udrustet, rustet til, indstillet på ‖ prepared for, ready to face, equipped, mentally prepared for
4)
 ● ‖ præt. part.: búinn við [■] i stand til ‖ capable of
5)
 ● ‖ præt. part.: búinn við [!] potentiel ‖ potential
 ● er búit við [e-u] [e-m / með e-m] det er nær ved (ngt) (for ngn), det er lige før, der er risiko for (ngt) ‖ it is close (to sth.) (for sby), it is close to happening, there is the risk (of sth.)
 ● er búit við sjalft/sjalfu [■] det er lige før (at ...), der er risiko for ‖ (sth.) is on the verge (of happening), there is an imminent risk of
 ● búit við [■] det kan nok/vel være (at ...), mon ikke ‖ it may well be (that ...)

yfir: búa yfir

1) [e-u] indeholde, rumme ‖ contain
2) [e-u] holde skjult, ruge over, pønse på ‖ keep hidden, have in mind, meditate
3) [!] [með e-u] dække til ‖ cover up

C. búa sik

1) [e-s / til e-s / í móti e-u] forberede sig, gøre sig klar, gøre sig klar (til at drage af sted) ‖ prepare oneself, make oneself ready, make ready (to leave)
2) [til e-s / í e-t] [móti e-u] [með e-u] udruste sig, ruste sig ‖ arm oneself, prepare oneself (for battle)
3) [e-u / við e-t] iklæde sig, smykke sig (med ngt) ‖ dress oneself, decorate oneself (with sth.)

D. búa sik + præp./adv.

fyrir: búa sik fyrir

[!] [til e-s] forberede sig ‖ prepare oneself

undir: búa sik undir

[e-t] indstille sig på ‖ prepare oneself for

út: búa sik út

?gøre sig klar til at gå ud, ?klæde sig på el. ud ‖ ?get ready to go out, ?put on clothes or dress up

E. búask

1) bo (side om side) ‖ live (side by side), co-exist
2) disponere ‖ manage
3) [til e-s (etc.)] berede sig, forberede sig, gøre sig klar, gøre sig klar (til at drage af sted), drage af sted ‖ prepare oneself, get oneself ready (to leave), set out
 ● búask ferðar sinnar gøre sig klar til at rejse ‖ get ready to depart
 ● búask sinn veg gøre sig klar til at drage bort, begive sig af sted ‖ get ready to leave, set off
4) [til e-s / í e-t] [at e-u / við e-u] [í móti e-m] udruste sig, ruste sig ‖ prepare oneself (for battle), arm oneself
5) klæde sig på, gøre sig i stand ‖ dress oneself, array oneself
6) tilberedes ‖ be prepared

F. búask + præp./adv.

at: búask at

[e-u] gøre forberedelser til, foranstalte ‖ make preparations for, arrange

braut: búask (í) braut

gøre sig klar til at drage bort, drage bort ‖ get ready to leave, set off

fyrir: búask fyrir

1) [!] være bosat med egen husholdning, drive gård/landbrug ‖ have one’s own householding, run a farm
 ● búask búi fyrir [!] drive gård/landbrug, føre husholdning ‖ run a farm, be a householder
2) [!] [e-s] gøre forberedelser ‖ make preparations
3) [!] [móti e-u] slå sig ned, etablere sig, etablere forsvarsposition, berede/ruste sig til forsvar ‖ settle in, establish oneself, set up a defensive position, prepare for defence
4)
 ● láta búask fyrir [sér] etablere opholdssted/forsvar ‖ establish stronghold/defence post

til: búask til

1)
 ● ‖ impers.: býsk til [e-s] det trækker op til (ngt), der kan forventes (ngt), der er risiko for (ngt) ‖ (sth.) is building up, (sth.) can be expected, there is a risk of (sth.)
2) [!] gøre sig i stand, klæde sig på ‖ dress oneself up, array oneself
3)
 ● búask til matar lave mad ‖ prepare food, cook

um: búask um

1) [!] slå sig ned, slå lejr, indrette sig, indtage position, etablere sig, berede/ruste sig (til forsvar) ‖ set up camp, booth, etc., settle in/down, prepare oneself (for defence)
 ● búask um vistir indrette opholdssted, indrette sig ‖ set up one’s dwelling, settle in
2) [!] [svá at ...] sørge for (at ...), mage det (således at ...) ‖ arrange (such that ...)
 ● ‖ impers.: býsk um [!] [svá at ...] det forholder sig således at ... ‖ it so happens that ...
3) [!] gøre sig i stand, klæde sig på, smykke sig ‖ dress oneself up, ornament oneself

undir: búask undir

[e-t] gå ind på ‖ be prepared to accept

við: búask við

1) [e-u/e-m] [um e-t] berede sig til, gøre forberedelser til, forberede sig til, træffe foranstaltninger til imødegåelse af, ruste sig (imod), etablere forsvarsposition, berede/ruste sig til forsvar/kamp, belave sig på, indstille sig på ‖ prepare oneself for, make preparations for, take measures against, prepare/arm oneself (against), set up a defensive position, prepare for defence/fight, mentally prepare oneself for
 ● búask við veizlu/...
2) [e-u] [um !] have i sinde, pønse på ‖ have in mind, meditate

Forms: bua (143); buit (118); bio (81); buinn (73); byr (71); búa (70); búit (70); búinn (55); bva (50); bjó (50); bvit (33); buin (31); bvinn (29); býr (27); bunir (23); búnir (20); buaz (15); bvnir (15); bioz (14); bunu (13); buet (11); biuggu (11); buid (11); búin (10); buna (10); bvin (10); buiɴ (9); búask (9); buno (9); búaz (9); biuggi (8); bjuggu (8); buiz (8); byzt (7); buenn (7); bui (7); bunum (7); buner (7); bvno (7); bjóz (6); bioggv (6); byggi (6); bjoggu (6); buizt (5); byrr (5); búner (5); buen (5); bued (5); bvaz (5); bjuggusk (5); buít (5); bioɢv (5); buins (5); bió (4); búiz (4); bviɴ (4); búins (4); buasc (4); bioggu (4); bvnar (4); buazt (4); búast (4); bvið (4); byz (4); biosc (4); bu (4); búnar (4); búi (4); búð (3); biozt (3); bviz (3); buín (3); bunar (3); bv (3); buínn (3); búnu (3); bioɢuz (3); biỏggu (3); bijr (3); býsk (3); bjoggusk (3); biost (2); bioɢu (2); bysc (2); búizk (2); buazst (2); bjugguz (2); buez (2); bvínn (2); bunv (2); bvna (2); buast (2); búazt (2); bioɢo (2); byggit (2); bijst (2); bioɢvz (2); byggiz (2); bvins (2); buim (2); bioggez (2); bjósk (2); bívggv (2); bvet (2); biot (2); bivggi (2); buinni (2); bjóst (2); biogu bv́in (2); bvner (2); bvnu (2); biøgguzt (2); bioggiz (2); bústu (2); búna (2); bven (2); bwit (2); biotz (2); biugguz (2); by (2); bío (2); bvnv (2); biugi (1); bvande (1); byghi (1); biuggio (1); buenni (1); Bvin (1); biøɢe (1); buir (1); búum (1); bvð (1); bwa (1); biuggit (1); byʀ (1); byggið (1); Bu (1); bvi (1); buandi (1); byggizst (1); bv́az (1); býz (1); bvggiosc (1); Bústu (1); byggíz (1); bví (1); buggu (1); biauggv (1); bunari (1); búenn (1); bűïns (1); buí (1); bvi▹t◃ (1); (1); biǫɢuz (1); byggist (1); byguz (1); bvíz (1); bvatz (1); bv▹a◃z (1); biøggv (1); bvtt (1); bjoggi (1); biỏggv (1); Buit (1); buanda (1); búnastir (1); bueɴ (1); beyɢi (1); bvandi (1); búanda (1); bvnvm (1); bűinn (1); byʀʀ (1); biogge (1); bivggvz (1); bums (1); Búsk (1); byɢva (1); bivggivz (1); biugguzt (1); buz (1); biøɢu (1); (1); biǫggio (1); büner (1); bunæ (1); bviþ (1); búið (1); buande (1); búnum (1); biǫɢu (1); bjóttu (1); bivggia (1); bvazt (1); Byzt (1); byðz (1); bjögguz (1); búizt (1); biuggiu (1); bioggi (1); (1); bẏr (1); bv̈inna (1); bvid (1); bia (1); Bjuggu (1); bygge (1); bioɢust (1); biuggiz (1); Biỏgguz (1); búest (1); buist (1); buadh (1); bjoggív (1); bwin (1); bvnari (1); Bva (1); bunom (1); bwnir (1); butt (1); bvít (1); buat (1); býg (1); Biøggu (1); biogu (1); byggvz (1); Bui (1); bjoggjuz (1); búasc (1); buzt (1); biyɢoz (1); bor (1); biauggu (1); bioɢiv (1); bvnare (1); büinn (1); büed (1); bvnnv (1); buda (1); bvr (1); biauggi (1); biꜹɢi (1); bwner (1); Buid (1); bivggiv (1); biuggisc (1); bydz (1); Biøgguzt (1); biozc (1); bioggvz (1); biogguzt (1); bvasc (1); Biozt (1); bvz (1); bwist (1); bioge (1); bujt (1); Bvinn (1); beó (1); bvith (1); Búð (1); boen (1); buið (1); buith (1); byggez (1); bíuggíuz (1); biuggizt (1); bivggiuz (1); bjogguz (1); byggvir (1); büast (1); býst (1);

Gloss.: EJ; ClV item (jafn) jafnbúinn; Fr item brottbúinn, búð adv.; Hertzb item albúa, svábúit adv.; HertzbTill; Suppl4 item jafnbuinn, svábuinn; Rím; LP; Med -u-; AH; AJ; deVr; Fr4 item bút adv., jafnbúinn adj.; NO item albúinn, brottbúinn, búit adv.; ÁBlM ³búa; Bl ²búa, item brottbúinn

Literature: Falk 1913 2; Falk 1914 23, 25, 156; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 73; Gering 1916 [ANF 32] 7; Grøtvedt 1939 101; Grøtvedt 1954 [MM 1954] 61, 64; Hægstad 1915 87, 99, 200, 204; Jón Helgason 1927 [ANF 43] 93; Kreutzer 1977 146; Lundeby 1947 [ANF 62] 86; Reichborn-Kjennerud 1928 7; Sigurður Sigurðarson 1881 [ANOH 1881] 58; Sturtevant 1933-1935 [SS 13] 71; Wadstein 1892 [ANF 8] 87; Wührer 1966 [KLNM 11] 319

Genre. (expected): family sagas: 330 (189); historical works: 315 (271); religious works: 289 (416); romances: 162 (161); contemporary sagas: 126 (114); legal works: 122 (149); legendary sagas: 113 (66); charters: 44 (120); þættir: 36 (34); learned works: 27 (48); unclassified: 8 (6);