Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

3brenna vb. [-nnd-]

(cf. ²brenna vb.; formmæssigt ambig. exx. så vidt muligt sorteret semantisk; cf. item brennandi sb. m., -brenndr adj.)

A.

1) [e-t/e-n] [af e-u] [fyrir e-t] [e-u / með e-u] [fyrir e-m] antænde, brænde (ngt/ngn), afbrænde, lægge i aske, hærge med bål og brand ‖ set light to, burn (sth./sby), burn down, lay waste with fire
 ● brenna at/til ǫsku [e-t]
 ● brenna ok/... brjóta [e-t]
 ● brenna ok brotna [e-t] (med afsvækket betydning ‖ in a weakened sense)
 ● brenna at kǫldum kolum [e-t/e-n]
2) [e-u] lade (lys) brænde ‖ have (a light) burning
3) [e-t] [af e-u] svide, svie, afsvide ‖ scorch, singe, burn up
4)
 ● ‖ impers.: brennir ?det svier, der er sår/bylder, der er betændelse (cf. ²brenna vb. def. 6) ‖ ?it smarts, there are sores, there is infection
 ● ‖ præt. part.: brenndr ?sviende, med sår/bylder, betændt ‖ ?smarting, with sores, infected
5)
 ● ‖ præt. part.: brenndr ?(ved betændelsestilstand) koaguleret (cf. Söderwall bränna) ‖ ?(as a result of infection) coagulated
6) [e-t/e-n] (fig.) optænde, svide ‖ (fig.) inflame, scorch
7)
 ● ‖ impers.: brennir [e-n/e-t] [af e-u] (ngn/ngt) bliver forbrændt (af ngt) ‖ (sby/sth.) is burnt (by sth.)
 ● ‖ præs. part.: brennandi brændende, skoldende ‖ burning, scalding
 ● ‖ præt. part.: brenndr [á e-u] forbrændt (af ngt) ‖ burnt (by sth.)
8) [e-t] (ved tilberedning af urter) udsætte for ildens/varmens påvirkning, riste ‖ (in conn. with preparation of medicinals) expose to flame/heat, roast
9) [e-n/e-t] [með e-u] (i helbredende øjemed) brænde, behandle med brændejern (cf. Møller-Christensen 1963 [KLNM 8], 421-422) ‖ cauterize
  1 [e-n] (i helbredende øjemed) brænde (ngns) sår med et glødjern (cf. ²Salmonsen, Glødjern) ‖ (for medicinal purposes) burn (sby’s) wound with a cautery iron
  2 [e-m] (fig.) (fig.) brænde mærke (på ngn), påføre mærkbart tab ‖ (fig.) burn (sby) with a mark, inflict significant loss
10) (i lutringsproces) brænde/smelte (med henblik på udskillelse af urenhed) ‖ purify, refine, try (to separate impurities)
  1 (om metal) renset, ren ‖ (of metal) purified, refined
  2 (om mønt) af renset/rent metal ‖ (of coin) coined of refined metal
11) [e-t] [af e-m/sér/e-u] (ved sjælelig lutring) rense (urenhed) (af ngn/sig/ngt) ‖ (of spiritual purification) cleanse, purge (from sby/oneself/sth.)
12)
 ● brenna kol brænde træ til kul, svie kul ‖ burn wood to make charcoal
 ● brenna til líms brænde kalksten til kalk ‖ burn limestone to make quick limestone
 ● brenna salt brænde/udvinde salt ‖ make salt
13)
 ● brenna berg ?løsne klippeblokke vha. ild (cf. Kumlien 1956 [KLNM 1], 483) ‖ ?loosen rock by use of heat

af: brenna af

[!] [e-t] afbrænde, lægge i aske ‖ lay waste by fire

inni: brenna inni

[e-n/sik/e-t] brænde (ngn/sig/ngt) inde ‖ burn (sby/oneself/sth.) to death inside a building

niðr: brenna niðr

[e-t] [í e-t] brænde (ngt) (til ngt) ‖ burn (sth.) down (to sth.)

upp: brenna upp

[e-t/e-n] [fyrir e-m] brænde (ngt/ngn), afbrænde, lade nedbrænde, lægge i aske ‖ consume (sth./sby) with fire, have burned down, burn to ashes
 ● brenna upp at kolum

C. brenna sik

brænde op, brænde til aske ‖ be consumed by fire

Forms: brenna (51); brent (28); brendu (23); brendi (19); brennir (19); brendo (12); brend (11); breɴa (11); brendr (9); brenda (8); brenndi (6); brende (6); brenner (6); breɴir (4); brendar (4); breɴdi (4); brenn (3); brenndo (3); breɴdr (2); brentt (2); brendv (2); Brennu (2); breɴandi (2); brendan (2); brends (2); brendt (2); breɴdo (2); brendz (2); brenne (2); brenndu (2); Brenner (1); brændo (1); brennde (1); breɴɴ (1); brenni (1); Brenna (1); brænner (1); Brent (1); brænnir (1); brennz (1); brænni (1); brendaɴ (1); breɴi (1); brend▹u◃ (1); brennder (1); brendum (1); brenneʀ (1); brenndan (1); brendda (1); breɴdom (1); brænt (1); brenðv (1); brỏndu (1); brenðz (1); breɴz (1); brennt (1); brennandi (1); brennanda (1); brender (1); brendír (1); brendí (1); Brenn (1); breɴɴdv (1); brendra (1);

Gloss.: EJ ³brenna; ClV ²brenna; Fr ²brenna; Hertzb ¹brenna; HertzbTill; Rím ³brenna; LP ³brenna; Med; AH ²brenna; AJ ²brenna; deVr ²brenna; Fr4 ²brenna; NO ³brenna; ÁBlM ²brenna; BL ³brenna

Literature: Kaiser 1998 102; Vilhjálmur Finsen 1883 669

Genre. (expected): legal works: 61 (27); religious works: 57 (75); historical works: 54 (49); romances: 28 (29); family sagas: 16 (34); contemporary sagas: 16 (21); legendary sagas: 16 (12); learned works: 11 (9); charters: 10 (22); þættir: 9 (6); unclassified: 7 (1);