Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

2brenna vb. [brennr/brenn; brann, brunnu; brunninn]

(cf. ³brenna vb.; formmæssigt ambig. exx. så vidt muligt sorteret semantisk; cf. item brennandi sb. m., -brennandi adj., -brunninn adj.)

A.

1) gå i brand, stå i brand, brænde, flamme ‖ catch fire, burn, be aflame, be alight, blaze
 ● ‖ impers.: brennr [af e-u] det brænder ‖ it burns
 ● ‖ præs. part.: brennandi brændende, som der er ild i, flammende, lysende ‖ burning, aflame, alight, flaming, shining
2) [af e-u / fyrir sakir e-s] (fig.) brænde, flamme ‖ (fig.) be inflamed, be fervent, flame
 ● ‖ præs. part.: brennandi passioneret, heftig ‖ passionate, ardent, intense
3) [af e-u] brænde ned, brænde op, lægges øde ved brand ‖ burn down, burn up, be consumed by fire
 ● brenna at ǫsku
 ● brenna at kǫldum kolum
4) [af e-m] [af e-u] svides, afsvides ‖ be singed, be burnt away
5) brænde sig, blive forbrændt ‖ burn oneself, be burned
6) (ved sygdom/lidelse) “brænde”, lide af (epidemisk) sygdom med “brændende” symptomer (mul. ergotisme, cf. ²Salmonsen Ergotisme) ‖ (of sickness/suffering) smart, suffer from (epidemic) illness with smarting pains (poss. ergotism)
 ● ‖ impers.: brennr ?det svier, der er sår/bylder, der er betændelse (cf. ³brenna vb. def. 4) ‖ ?it smarts, there are sores, there is infection
7) [á ■] lutres ‖ be purified
8) (om lava) strømme som glødende masse, dannes ved vulkansk udbrud ‖ (of lava) flow as a glowing mass, be formed by volcanic eruption
9) (trans.; for forventet ³brenna vb.) [e-t] sætte ild til, afbrænde ‖ set fire to, burn down

B. brenna + præp./adv.

fyrir: brenna fyrir

[!] vise sig, være i vente ‖ come into view, be in prospect
 ● rautt brennr fyrir [!] [e-m] det ser lyst ud, der er håb forude ‖ the prospects are bright

inni: brenna inni

indebrænde ‖ be burned to death inside a building

upp: brenna upp

1) brænde ned, lægges øde ved brand ‖ consume with fire, burn up, be burned down
 ● brenna upp at kǫldum kolum
2) flamme op, blusse op ‖ flare up, blaze up

út: brenna út

brænde ned ‖ burn down, burn out

við: brenna við

 ● hlutr [e-rs] brennr við [!] det brænder på (for ngn), (ngn) lider tab, det går ud over (ngn) ‖ (sby) gets the worst of sth., (sby) suffers loss
 ● mitt brennr við [!] det går ud over mig/min ejendom ‖ it is me who pays the price

Forms: brenna (33); brann (27); brennr (16); brennanda (10); brenn (9); brunnit (9); brunnu (6); breɴa (5); breɴandi (5); brennande (5); braɴ (5); brennandi (4); brænnr (4); brennur (3); bran (3); brvnnít (2); breɴ (2); breðr (2); brænna (2); brvnnv (2); brvɴit (2); brunner (2); breɴi (1); brunnin (1); brena (1); brvɴi (1); brennannde (1); brunned (1); brænnær (1); Brennr (1); bruɴo (1); Breɴanda (1); brvɴen (1); brænnande (1); bruɴiɴ (1); breɴr (1); breíɴa (1); b▹runnu◃ (1); brunnid (1); brennar (1); brenne (1); bryɴe (1); brannt (1); brvnner (1); brener (1); breɴanda (1); brynni (1); Brenn (1); brennum (1); brvnnit (1); brunniɴ (1); brinnr (1); brvnnvm (1); brvɴv (1); brenr (1); brænnannda (1); brvnnet (1); brennandhe (1); brenanda (1);

Gloss.: EJ ²brenna; ClV ¹brenna; Fr ¹brenna; Hertzb ²brenna; Rím ²brenna; LP brinna; AH ¹brenna; AJ ¹brenna, brinna; deVr ¹brenna; Fr4 ¹brenna, brinna; NO ²brenna, brinna; ÁBlM ¹brenna; Bl ²brenna

Literature: Hermann Pálsson 1981 125; Jakobsen 1901 [ANOH 1901] 190; Wadstein 1892 [ANF 8] 87

Genre. (expected): religious works: 48 (52); legal works: 39 (18); historical works: 26 (34); contemporary sagas: 21 (14); family sagas: 16 (23); learned works: 12 (6); romances: 12 (20); legendary sagas: 12 (8); charters: 4 (15); þættir: 4 (4); unclassified: 1 (1);