Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

bregða, brigða (cf. Jón Þorkelsson 1888-1894 45-46; Noreen 1923 356) vb. [bregðr/brigðr; brá, brugðu; brugðinn/brogðinn]

(cf. ¹brigða vb., ²brigða vb., -brugðinn adj.; ambig. brigð-exx. er fordelt semantisk; i tilfælde af formmæssigt og semantisk sammenfald i præt. sg. af bregðask cf. bresta vb.)

A.

1) [e-u] vise, lægge for dagen ‖ show, demonstrate
 ● ‖ impers.: bregðr [e-u / e-t] [div. præp.konstr.] [fyrir e-m / fyrir e-t] (ngt) viser sig (i et syn) (for ngn/ngns øjne), (ngt) lyser ‖ (sth.) appears (in a vision) (for sby, before sby’s eyes), (sth.) lights up
2) [e-u/e-m] [div. præp.konstr.] bevæge, føre (gerne med en rask bevægelse), række, trække, rykke, løfte, (fysisk) tvinge ‖ move (rapidly), jerk, push, pull, shove, lift, force
 ● bregða augum [til e-s/e-rs] rette blikket (mod ngt/ngn) ‖ turn one’s gaze (towards/on sth./sby)
 ● bregða grǫnum [fyrir sakir e-s] (bevæge mundskægget/læberne ɔ:) trække på smilebåndet, fortrække en mine ‖ (pucker one’s moustache/lips ɔ:) smile bemusedly, flinch
3) [e-u] [ór e-u] [til e-rs / at e-m / á e-m / á e-t] (om våben, etc.) drage, blotte, føre ‖ (of weapons, etc.) draw, bare, brandish, wield
 ● bregða undir fót sér [e-u] føre (våben) under sin fod (for at rette det ud) ‖ put (a weapon) under one’s foot (to straighten it)
4) [e-u] [fyrir e-t / við e-u] [fyrir sik / yfir e-n / undir !] føre/holde (ngt) (foran/over/under ngn/sig) (for at afbøde ngt), sætte til modværge, afparere med ‖ hold/move (sth.) (in front of/above/under sby/oneself) (to ward off sth.), interpose, parry (with sth.)
5) [e-u] [á e-t] sætte mærke (med ngt) (på ngt), mærke ‖ mark (sth.) (with sth.)
6) [e-u] [á e-t] komme/smøre (ngt) på (ngt) ‖ apply/spread (sth.) (on sth.)
7) [e-m] [á e-t] dreje/drage (ngn) hen (til samtale), trække til side ‖ draw (sby) aside (for talk)
8) [e-u] [um e-t/sik / í e-t] binde, knytte, flette ‖ tie, bind, braid
9) [e-t] [e-u] [e-m] (fig.) knytte (ngt) (med ngt) (til ngn) ‖ (fig.) tighten the bonds (of sth.) (with sth.) (to sby)
10) [e-u] [til e-s] (fig.) arrangere, dreje, mingelere ‖ (fig.) arrange, contrive
11)
 ● ‖ præt. part.: brugðinn [e-u / við e-t] involveret (i ngt), erfaren (med ngt), dygtig (til ngt) ‖ involved (in sth.), experienced/proficient (in sth.)
12) [e-u / e-t] [at sér/e-u / af sér] (om klæder) vikle (om sig/ngt), trække sammen (om ngt), tage af ‖ (of clothing) wind (around oneself/sth.), draw closer (around sth.), take off
13) [e-u] [á sik / af sér] (om skikkelse, udseende, etc.) tage (på/af), antage, anstille ‖ (of form, appearance, etc.) take (on), cast (off), feign
14) [e-u] løsne, tage ned ‖ undo, take off, take down
15) [e-u/e-m] [í e-t] ændre, forvandle ‖ change, transform
 ● ‖ impers.: bregðr [e-u] [ór e-u] [við e-t] der sker en ændring (mht. ngt) (fra ngt) (ved ngt) ‖ there is a change (with regard to sth.) (from sth.) (through the agency of sth.)
16) [e-u] [við e-t] (om fysisk/psykisk tilstand) skifte, ændre ‖ (of physical/mental state) change
 ● ‖ impers.: er brugðit [e-m] (ngn) er (alvorligt) forandret/påvirket, (ngn) er medtaget ‖ (sby) is (seriously) changed/affected, (sby) is in a poor state (as the result of a dramatic experience)
 ● ‖ præt. part.: brugðinn forandret, medtaget ‖ changed, worn (out)
17) [e-u] [fyrir e-m] [fyrir e-t] forstyrre, forhindre, afbryde, afstå fra (forehavende), gøre ende på, ødelægge, opløse ‖ disturb, prevent, interrupt, refrain from (doing sth.), discontinue, break up, dissolve
 ● bregða búi opløse husholdning, ophøre med gårdsdrift ‖ dissolve a household, stop farming
 ● ‖ impers.: bregðr [e-u] [við !] (ngt) slår fejl, (ngt) glipper, (ngt) forstyrres, (ngt) kuldkastes/ødelægges ‖ (sth.) goes wrong, (sth.) fails, (sth.) is disturbed, (sth.) is spoilt/destroyed
18) [e-u / e-t] [við e-n] ophæve (overenskomst, etc.), bryde, svigte, undlade at rette sig efter ‖ break (off) (an agreement, etc.), violate, disregard, fail to honour
19) [e-u] [við e-n] (jur.) skubbe/rykke (sag) (i forh. til ɔ: fra ngn) ‖ (jur.) divert (a case) (from sby)
20) [e-u / um e-t] [e-m] bebrejde, håne, beskylde ‖ reproach, mock, accuse
 ● bregða brigzlum [e-m] rette ærekrænkende beskyldning (mod ngn), smæde, krænke ‖ make a defamatory accusation (against sby), make an insulting statement, offend, defame
21) [til e-s / at e-u] gå i gang med (forberedelser) (til ngt), begive sig, dreje/styre (imod ngt) ‖ go about (preparations) (for sth.), make a move (towards), set out, turn/steer (towards sth.)
22) (for brigða vb.)
23)

á: bregða á

1)
 ● ‖ impers.: bregðr á [e-t] [e-u] (ngt) kommer pludselig på (ngt), (ngt) slår sig på (ngt) ‖ (sth.) comes/materializes suddenly on (sth.)
2) [e-t] [við e-n] slå ind på, slå over i, indlade sig på, gå over til, (give sig til at) følge ‖ start on (sth.), pursue (a pattern of behaviour, a course of action)
3) [e-t] lade forlyde, angive ‖ let (sth.) be known, allege

af: bregða af

1) [e-u] ændre ‖ alter
 ● ‖ impers.: bregðr af [e-u] [e-t] [frá e-u] (ngt) gør (ngt) forskelligt (fra ngt), (ngt) udmærker (ngt) (frem for ngt), (ngt) afviger (fra ngt) ‖ (sth.) makes (sth.) different (from sth.), (sth.) distinguishes (sth.) (from sth.), (sth.) deviates (from sth.)
2) [e-u] [um e-t] [við e-n] gå anderledes til værks, afbryde, dreje/styre væk fra, undlade at følge el. rette sig efter, bryde, svigte, være utro ‖ behave differently/deviantly, break off, discontinue, disregard, disobey, break, be unfaithful

frá: bregða frá

[!] fravige, afvige ‖ deviate

í: bregða í

1)
 ● bregða í gaman [e-u] lave sjov (med ngt), gøre (ngt) for sjov ‖ poke fun (at sth.), do (sth.) for fun
2)
 ● ‖ impers.: bregðr í ǽtt (sína), bregðr í kyn sitt [e-m] [um e-t] (ngn) arter sig efter el. ligner sin slægt (mht. ngt), (ngn) slægter (sine) på ‖ (sby) takes after or resembles his kin (with regard to sth.)
3)
 ● bregða í brún [e-m] gøre (ngn) underlig/ilde til mode ‖ disquiet (sby)
 ● ‖ impers.: bregðr í brún [e-m] [um e-t] (ngn) studser (over ngt), (ngn) bliver underlig/ilde til mode ‖ (sby) is taken aback (by sth.), (sby) is disquieted

niðr: bregða niðr

[e-u] lade falde ‖ let fall to the ground, be dissipated

saman: bregða saman

knytte el. splejse sammen ‖ knot or splice

sundr: bregða (í) sundr

1) [e-u] [við !] sprede (ngt) ‖ spread (sth.), part
2)
 ● bregða (í) sundr augum/augun/auga åbne øjnene/øjet ‖ open one’s eyes/eye
3)
 ● bregða sundr búi opløse husholdning, ophøre med gårdsdrift ‖ dissolve a household, stop farming

til: bregða til

1)
 ● ‖ impers.: bregðr til [!] [e-t] det ser ud, det tager sig ud ‖ it looks like, it appears
2) [!] [e-u] lægge for dagen, bringe i anvendelse ‖ bring to bear, make use of
3)
 ● ‖ impers.: bregðr til [e-s/e-rs] [e-t / e-u / um e-t] [e-m] (ngt) viser (ngns) (natur, ophav, etc.), (ngn) viser (natur, ophav, etc.) (idet ...), (ngn) arter sig efter el. ligner (ngn) (mht. n ‖ (sth.) reveals (sby’s) (true nature, origin, etc.), (sby) shows (his true nature, origin, etc.) (by ...), (sby) takes after or resembles (sby) (with regard to sth.)

undan: bregða undan

1) [e-m/e-u] bringe af vejen ‖ remove from sight, get out of the way
2) undvige ‖ evade

undir: bregða undir

[e-t] falde tilbage til ‖ fall back on

upp: bregða upp

1) [e-u] række i vejret, løfte op, hæve ‖ raise, lift up
2) [e-u] drage (våben) ‖ draw (a weapon)
3)
 ● bregða upp augum slå øjnene op ‖ open one’s eyes
4) [e-u] opløse (forsamling) ‖ dissolve (an assembly)
5) [e-u] [við e-n] bryde (overenskomst, etc.) ‖ break (agreement, etc.)

út: bregða út

[e-u] række ud ‖ reach out

við: bregða við

1) [!] [e-u] bevæge, fortrække ‖ move, twist
2) [e-t] reagere (på bud, befaling, etc.) ved at bryde op og sætte sig i bevægelse, bryde op og sætte sig i bevægelse ‖ respond to (a summons, command, etc.) by immediate action, be up and off
3) [!] reagere med el. gøre en pludselig bevægelse (fare sammen/op, ?gøre omkring) ‖ react with a sudden movement (start, jerk, etc., ?turn around)
 ● ‖ impers.: bregðr við [e-t] [e-m/e-u] (ngn/ngt) reagerer (på ngt), (ngn) lader sig mærke (med ngt), (ngn) lader sig anfægte (af ngt), (ngn) bliver chokeret, (ngn) bliver ‖ (sby/sth.) reacts (to sth.), (sby) shows a reaction (to sth.), (sby) is shocked, (sby) is (deeply) affected (by sth.)
4) [!] [e-u] fremholde, fremhæve, berømme ‖ bring forward, draw attention to, celebrate
5)
 ● ‖ impers.: bregðr við [!] [e-u] (ngt) (forunderligt) forekommer ‖ (sth.) (wondrous) comes about
 ● bregðr undrum/kynjum við, bregðr undarliga/kynliga við [!] der er ngt forunderligt/underligt på færde, det går forunderligt/underligt for sig ‖ sth. marvellous/strange happens, there is sth. marvellous/strange afoot

C. bregða sér

1)
 ● bregða sér í líki [e-s/e-rs] antage skikkelse (af ngt/ngn) ‖ take on the form/appearance (of sth./sby)
2) [+ adj.] (om fysisk/psykisk tilstand) gøre sig, anstille sig ‖ behave as if, feign

frá: bregða sér frá

[!] bevæge sig væk ‖ move away

við: bregða sér við

[e-t] reagere på, lade sig mærke med, lade sig anfægte af, blive chokeret over ‖ react to, show a reaction to, be affected/shocked by

E. bregðask

1) [á e-n] (om våben) kastes (imod ngn) ‖ (of a weapon) be flung (at sby)
2) [um e-t] (jur.) brydes (om ngt) ‖ (jur.) contend/wrestle (about sth.), disagree (with one another)
3) [um/of e-t] vikle sig ‖ wrap/twist itself
4) [í e-t / milli e-rra / ór e-u] [við e-t] bevæge sig, smyge sig, smutte ‖ move, slip away
 ● bregðask í ham/líki [e-s/e-rs] smyge sig i ham, antage skikkelse (af ngt/ngn) ‖ change oneself into (sth./sby), take on the shape (of sth./sby)
5) [í e-t] ændres, forvandles ‖ be changed, be transformed
 ● ‖ impers.: bregðsk [til e-s] det ændrer sig, det vender sig ‖ it changes, it turns
6) [+ adj.] [við e-t / með e-t] (om fysisk/psykisk tilstand) blive, vise at man er (i en bestemt tilstand) ‖ (of physical/mental condition) become, show that one is (in a certain state)
7) [+ adj.] [við e-t / við ! um e-t] (om fysisk/psykisk tilstand) gøre sig, anstille sig ‖ (of physical/mental condition) behave as if, feign
8) (ved formmæssigt og semantisk ambig. exx. cf. bresta vb.) [e-m/e-u / við e-m] [at e-u / á e-t / í e-u / um e-t] [til e-s] fejle, vakle, svigte, slå fejl, glippe, gå i opløsning, kuldkastes/ødelægges, ikke blive til ngt, fattes ‖ fail, go amiss, let down, be destroyed, come to nothing, be lacking
 ● ‖ impers.: bregðsk [e-t] [e-m] [í e-u] (ngn) tager fejl (mht. ngt), (ngn) svigtes, ?(ngt) mangler/savnes ‖ (sby) makes a misjudgement (about sth.), (sby) is let down, ?(sth.) is missing

á: bregðask á

[e-t] [við e-n] indlade sig på ‖ undertake (sth.)

at: bregðask at

[!] ?blive forbavset ‖ ?be surprised

til: bregðask til

[e-s] arte sig efter el. ligne, slægte på ‖ take after or resemble

undan: bregðask undan

[e-u] undvige, ?snuble ‖ evade, ?stumble

við: bregðask við

1) [!] [e-u / um e-t] (jur.) brydes (om ngt), beskylde hinanden (for ngt) ‖ (jur.) wrestle (about sth.), contend with each other, accuse each other (of sth.)
2) [e-t] reagere (på bud, befaling, etc.) ved at bryde op og sætte sig i bevægelse ‖ respond to (a summons, command, etc.) by immediate action
3) [!] reagere med en pludselig bevægelse (fare sammen, fare op, etc.), lade sig mærke (med ngt) ‖ react with a sudden movement (start, jerk, etc.), show a reaction (to sth.)

yfir: bregðask yfir

[e-t / ! of e-t] overgå ‖ outdo

Forms: bra (124); brá (87); bregðr (71); bregða (68); bregda (35); brugðit (30); bregdr (24); brugdit (23); brvgðit (16); bregdur (15); bregðaz (15); brygði (14); braz (12); brazt (10); brigðr (10); brugðu (9); brægðr (7); brásk (7); brigða (7); brvgþit (7); brást (7); bregz (7); bregði (6); brygdi (5); bregdaz (5); bregþa (5); brä (4); brugðizk (4); bregþr (4); bráz (4); brygde (4); bregðir (4); brugðet (4); brugdu (4); Brugðu (3); Brá (3); bregdast (3); bregðask (3); brazst (3); bregdi (3); bregdz (3); brast (3); brasc (3); brugdnu (3); brugdid (2); brughðit (2); brugdinn (2); bregðast (2); brvgdit (2); Bra (2); Bregðr (2); bregdst (2); bregðiz (2); brugnum (2); brugðo (2); brugðnum (2); brugnu (2); brugþet (2); brigdr (2); brvgþiz (2); bregðazt (2); brꜳ (2); brvgðnv (2); bregðit (2); brázt (2); bregdazt (2); bregð (2); brogðno (2); brugðinn (2); brogðit (2); bregðum (1); brægð (1); brugðnir (1); brugdin (1); bregd (1); bregþi (1); breugded (1); bratt (1); brygðe (1); bregdazst (1); bregdumzt (1); brugðusk (1); brvgnvm (1); Brvgðit (1); brígða (1); bregþit (1); braá (1); bráaz (1); bregzst (1); brvgþvz (1); brigðit (1); bríghðr (1); bregdum (1); brvgðinn (1); bregde (1); brátt (1); brastz (1); brigðumzt (1); brugd▹u◃zt (1); brugdnv (1); brvgnv (1); Brigdar (1); brvgþv (1); brugðnu (1); Brugðit (1); brủgded (1); bregdid (1); brægdr (1); brygðir (1); braáz (1); bregdist (1); brazk (1); brugduzt (1); brȧ (1); breþr (1); brigþa (1); brvgðv (1); breɢðr (1); brægdhist (1); brigðizt (1); Bregzþu (1); brugðiz (1); brazc (1); brygðíz (1); brugdnum (1); brugðnvm (1); brvgðin (1); brogðet (1); brugded (1); braztt (1); brvgþosc (1); bregzk (1); brygðiz (1); bregþaz (1); brvgdvz (1); bratz (1); burgin (1); brugnir (1); Brugdit (1); ▹br◃egþr (1); brugdít (1); brægðir (1); bregzt (1); brygðiz (1); brægðr (1); brugðit (1); bręgða (1); brigde (1); bregþazk (1); bregdiz (1); brvgðiz (1); brugdiz (1); brugðizt (1);

Gloss.: EJ; ClV; Fr; Hertzb; HertzbTill; Rím; LP; AH; AJ; deVr; Fr4; NO bregða, ¹brigða; ÁBlM; Bl

Literature: Falk 1919 20; Finnur Jónsson 1914 [ANF 30] 72; Hermann Pálsson 1981 123, 124; Kölbing 1894 [PBB 19] 100; Ruggerini 2006 206; Seip 1949 [ANF 64] 161; Seip 1952 [APS 21] 32; Valtýr Guðmundsson 1893 [ANF 9] 178; Wadstein 1892 [ANF 8] 86

Genre. (expected): family sagas: 170 (99); historical works: 162 (142); religious works: 127 (217); romances: 91 (84); contemporary sagas: 76 (60); legal works: 72 (78); legendary sagas: 71 (35); þættir: 29 (18); learned works: 16 (25); charters: 9 (63);