Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Word

borð sb. n. [-s; -]

(cf. borði sb. m.)

1) planke, bræt, bjælke ‖ board, plank, beam
2) skibsside, lønning, fribord, ræling ‖ ship’s side, bulwark, freeboard, gunwale
 ● á borð i (hver?) side (af et skib) ‖ on (each?) side (of a ship)
  1 på den ene side (af skib) ‖ on one side (of a ship)
  2 alternativt, ellers ‖ alternatively, otherwise
 ● á bǽði borð på/til begge sider (af et skib) ‖ on both sides (of a ship)
 ● bera borði opbygge (skibsside) med planker ‖ build up (a ship’s side) with planks
 ● berask at borði [e-m] tilstøde ‖ befall
  1 [e-t] kaste over bord ‖ throw overboard
  2 [e-n/e-t] ignorere, tilsidesætte, underkende ‖ ignore, disregard, bring (sby) down, reject (a legal case)
 ● brestr á/at borði [e-t] [e-m] [fyrir sakir e-s] (ngn) mangler (ngt) (egtl.: om bord, cf. Meissner 1950, 285.15, HHOrðt1954, 128, HHOrðt, 75, el. ved bordet ɔ: i proviant, cf. HHOrðt, 75; for anden tolkning, eg ‖ (sby) lacks (sth.) (lit.: on board or at table ɔ: in the way of provisions; for a different interpretation, lit.: of waves breaking against a ship’s side, cf. LjósvLˣ 129¹² note)
 ● búa borði opbygge (skibsside) med planker ‖ build up (a ship’s side) with planks
 ● fyrir borð udenbords, over bord ‖ overboard
 ● fyrir borði ødelagt, tabt, tilsidesat ‖ destroyed, lost, slighted
 ● hár borði (om skib) med højt fribord, med høje sider ‖ (of a ship) with a high freeboard, with high sides
  1 indenbords, om bord ‖ on board
  2 (som var. til ‖ as a var. to innan hirðar)
 ● leggja árar á borð lægge årerne ud ‖ put out the oars
  1 (om skib) med højt fribord, med høje sider ‖ (of a ship) with a high freeboard, with high sides
  2 (om person) “stor på den”, “bredskuldret” (cf. HHOrðt, 79) ‖ who makes much of himself, “broad-shouldered”
 ● taka skammt frá borði (om årer: ikke række langt ud over skibssiden ɔ:) ikke nå vidt, komme til kort ‖ (of oars: not reach far from a ship’s side ɔ:) not reach far, fall short
 ● um borð om bord ‖ on board
 ● útan borðs udenbords, over bord ‖ over board
 ● borð við borð (om skibe) side om side, ræling ved ræling ‖ (of ships) alongside one another
3) side i bygningsværk ‖ side of a building
4) bord, ?bordplade ‖ table, ?table-top
 ● búa borð [e-m] [með e-u] (stille frem og) dække bord ‖ (put up and) lay a table
 ● borð eru brautu borde er fjernet ‖ tables are removed
 ● borð eru frammi ?borde er fjernet ‖ ?tables are removed
 ● borð eru ofan ?borde er fjernet ‖ ?tables are removed
 ● borð eru uppi borde er fjernet ‖ tables are removed
 ● borð fara braut borde bliver fjernet ‖ tables are removed
 ● borð fara fram borde bliver stillet frem ‖ tables are set up
 ● borð fara ofan borde bliver fjernet ‖ tables are removed
 ● borð fara upp borde bliver fjernet ‖ tables are removed
 ● fara til borðs/borða gå til bords ‖ go to table
 ● ganga at borði [við e-n] [um e-t] give efter, bøje sig, indgå forlig (med ngn) (om ngt) ‖ submit, give way, accept a settlement (with sby) (on sth.)
 ● ganga til borðs/borða gå til bords ‖ go to table
 ● ganga undan borðum gå fra bordet ‖ leave the table
 ● ganga undir borð gå til bords ‖ go to table
 ● guðs borð alter ‖ altar
 ● hafa fram borð [fyrir e-n] stille bord frem ‖ set up tables
 ● halda upp borðum ?fjerne borde ‖ ?remove tables
 ● koma til borðs/borða komme til bords ‖ come to table
 ● koma undir borð komme til bords ‖ come to table
 ● koma yfir borð komme til bords ‖ come to table
 ● láta upp borð lade fjerne borde ‖ have tables removed
 ● leggja fram borð stille borde frem ‖ set up tables
 ● reisa borð [e-m] stille borde frem ‖ set up tables
 ● rísa undan borði rejse sig fra bordet ‖ get up from table
 ● setja borð [e-m / fyrir e-m / fyrir e-n] stille bord frem (for/foran ngn) ‖ set up a table (for sby, in front of sby)
 ● setjask undir borð sætte sig til bords ‖ sit down at table
 ● setja upp borð stille bord frem ‖ set up a table
 ● setjask (upp) yfir borð sætte sig til bords ‖ sit down at table
 ● sitja til borðs [með e-m] sidde til bords ‖ sit at table
 ● sitja um borðum sidde til bords ‖ sit at table
 ● sitja undir borði/borðum sidde til bords ‖ sit at table
 ● sitja yfir borð, sitja yfir borði/borðum sidde til bords ‖ sit at table
 ● skipa fyrir borð [e-m] placere (ngn) ved bord ‖ place (sby) at a table
 ● stíga undan borði rejse sig fra bordet ‖ get up from table
 ● stíga undir borð sætte sig til bords ‖ sit down at table
 ● stíga upp undir borð rejse sig fra bordet ‖ get up from table
 ● stíga (upp) yfir borð sætte sig til bords ‖ sit down at table
 ● taka borð stille bord frem ‖ set up a table
 ● taka braut borð fjerne borde ‖ remove tables
 ● taka ofan borð fjerne borde ‖ remove tables
  1 [fyrir e-n] stille borde frem ‖ set up tables
  2 fjerne bord ‖ remove a table
 ● vera/... at borði [með e-m] sidde/... til bords ‖ be/... at table
 ● vera undir borðum sidde til bords ‖ sit at table
5) (item pl.) spisning, måltid ‖ (item pl.) eating, a meal, table
 ● búa til borðs tilberede (mad) ‖ prepare (food)
 ● eiga saman borð spise sammen ‖ eat with one another
 ● halda borð [e-m] bespise (ngn) ‖ feed (sby) at one’s table
 ● halda á sitt borð [e-n] bespise (ngn) ‖ feed (sby) at one’s table
 ● reiða til borðs forberede spisning, lave mad ‖ prepare food
 ● yfir borði ved bordet, under måltidet ‖ at table, during a meal
6) kost, mad, underhold ‖ board, food, sustenance
 ● á borði [með e-m] [í e-u] på underhold, på kost ‖ provided with food
 ● at borði [e-s] på kost ‖ provided with food
7) spillebræt, spillebord ‖ playing board
 ● liggja við borð (om spil) ?stå på spil (cf. HHOrðt, 76-77) ‖ (of gambling) ?be placed as a stake
8) kant, rand, afstand mellem kant og væske ‖ rim, edge, margin between rim and liquid
9) gongong ‖ gong

Forms: borð (162); bord (85); borði (36); bordz (25); borðz (25); borðe (22); borðum (15); borde (14); borða (13); borþ (13); borðs (12); borðit (11); borz (10); bordi (10); borðinu (5); borþi (5); bordum (5); borðom (5); borðunum (4); borðin (4); bordit (4); borda (3); borþe (2); bordin (2); borþom (2); borþit (2); bordvm (2); bords (2); Borð (2); borðvnvm (2); borþa (2); borzt (1); borþonom (1); bordinv (1); bordinu (1); borðenv (1); bordino (1); borþinv (1); bordh (1); borðvm (1); borðeno (1); bordssens (1); bordzs (1); boði (1); borðanna (1); borðinv (1); bordsvm (1); borðvnum (1); bordumm (1); borðet (1); bordinnu (1); bœd (1); bỏrd (1); bordinn (1); boð (1); borþz (1); bordid (1); bordzins (1); borþino (1); Bord (1); borðínv (1); boðin (1);

Gloss.: EJ ²borð; ClV; Fr; FrErr1; FrErr3; Hertzb; Suppl4; Rím; LP; AH; AJ ¹˜²borð; deVr ¹¯³borð; Fr4 item -borð; NO; ÁBlM item -borð; Bl

Literature: Bjorvand 1994 6, 31, 32; Bø 1958 [KLNM 3] 519; Falk 1911 [MM 1910] 16; Falk 1912 51, 54-55; Falk 1914 129; Finnur Jónsson 1929 [ANF 45] 137; Halldór Halldórsson 1991 74-80; Marstrander 1915 121; Marstrander 1915 43; Norberg & Stigum 1957 [KLNM 2] 116-119; Nygaard 1916 23; Simek 1982 75-76; Ullmann 1922 [MM 1922] 24-25; Valtýr Guðmundsson 1889 186-188; Wallem 1910 88-89

Genre. (expected): historical works: 151 (93); family sagas: 86 (64); religious works: 70 (142); legal works: 59 (51); romances: 44 (55); contemporary sagas: 36 (39); charters: 28 (41); legendary sagas: 25 (23); þættir: 23 (12); learned works: 10 (16); unclassified: 5 (2);