Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Citation

2taka vb.DN X (*[1339]›apogrˣ) 3723

ONP Reader

AM dipl norv apogr XIVˣ (& DonVar 1 Barth E folˣ (c1700 & c1675-1700) 450) — “Diplomatarium Norvegicum”

(Unger & Huitfeldt-Kaas 1880 [DN 10], 36)

[e-n/e-t / e-m/e-u] [e-u / með e-u / við e-u] [til e-s] [um e-t / at e-u] [e-m/sér]

citation slip

37

Biskop Haakon af Bergen paalægger Thorstein Prest, Vikarius paa Vosse-
vangen, at stevne Arnfinn paa Hvitheim, der ved Undladelse af at betale
Tiende og paa anden Maade har vist Ulydighed mod Kirken, til inden en
halv Maaned efter Stevningens Forkyndelse at möde for Biskoppen for at
stande ham, Kirken og Sira Eindrid til Rette.

Efter Afskr. bl. Apogr. Arn. Magn., jfr. m. Msscr. Barth. IV (E), S. 451-52.

36.
12 Novbr. [1339].
Bergen.

Hakon etc. sen r Þorsteini preste vicario a Vanghe. q. g.
ok sina. Oss hefir til öyrna komet af ymisra manna frasoghn. þriotzska
ok vlydni. er Anfinner a Hwithæimi gerer mote hæilaghre kirkiu ok
hennar þionostu monnum j. þui. at han vil æighi luka tiund sina eftir
sinni skyldu kirkiunni oss. ok prestenom ok þess annars at han enzar
hwarke soknom ne loghleghom. stemfnom, Meghom ver þat med enghom
hætte vmbera. þui er þat sanner vili vaar ok fulkomet bo , at þu lesir
þetta vaart bref firir honum, stemfnande honum æin tima. annan tima
ok þri ia tima med alyktar dome, so at han se komenn til vaar, innan
þess halfs manadar. sem han hefir þetta vaart bref höyrt, kirkiunni, oss
ok sira Æindrida at swara ok reet at gera. eftir hæilaghrar kirkiu
loghum firir þessa sina framferd. Skal han til sanz vita, ef han firir-
smaar þenna varn bodskapp, at ver skulum so mote honum framfara
eftir hæilagrar kirkiu loghum at odrum skal til vi rsionar vera. ok at
þu hafer þetta vaart bod med fullnade gort, þa sent oss after þetta vaart
bref insighlat med þinu jnsighli eftir vaart, so ok tak bref opet vndir
godra manna insighlum. sem hia ero ok höyra, hworsu þu fer fram j.
þesso vaaro ærende ok sent os þat after me þesso. ok til sannenda
her vm. settom ver vaart jnsighli firir þetta bref er gort var j. Biorgh-
win daghen neesta eftir Marteins mösso. anno domini quo supra.


Biskop Haakon af Bergen hendvender sig til Abbed Andreas af Lysekloster
til Fordel for Broder Hallvard, som han beder ham igjen at optage i
Broderskabet, hvorom ogsaa Lektoren har tilskrevet ham; i alle Fald
beder han sig underrettet om, hvad Abbeden agter at gjöre.

Efter Afskr. med Arnes egen Haand bl. Apogr. Arn. Magn. (Jfr. Saml. t. d. n.
Folks Spr. og Hist. V S. 148 No. 52).

37.
4 April [1340].
Bergen.

Ad Andream abbatem de Lysa.

Vos predilectum nobis dominum Andream abbatem de Lysa.
Nos Haquinus etc. in domino perintime salutamus. Licet incurioso