Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Citation

2taka vb.DN XI (1361) 519

ONP Reader

NRA dipl perg (1361)“Diplomatarium Norvegicum”

(Unger & Huitfeldt-Kaas 1884 [DN 11], 49-50)

[e-n/e-t / e-m/e-u] [e-u / með e-u / við e-u] [til e-s] [um e-t / at e-u] [e-m/sér]

citation slip

51

fengit af Petare. ok. tok æk tuæigia manna vitni þæira en sua hæita
Þrondr Þorkæls sun. ok Þorkæll Sumalidi. sun. ok sua suoro abok
at fyrnæmdr Glœdr Stæinulfs. sun. hafde þriu saar þa en han var
profuadr ok þæt hafdu þæir j æidi sinum at þrisuar var Petare
næmd vndanfœrsla ok .æ. fells han at þæim. fvnnuds þæir þa oft-
næmdir. Ion. Stæinulfs. sun. ok Halgrimær brodr (hans) ok fyrnæmdr
Petar Þiostolfs. sun .a. Haluardsz mœsso æftan .a. setta are ydars
rikis. hio þa. Ion ok Halgrimær Stæinulfs synir oftnæmdan Petar
Þiostolfs sun. fim hog. med æxsi. sua at þær af. doo. han. tok æk ok
viglysingar vitni þæira en sua hæita Haluardr Kætils sun ok Gvnn-
ulfuær Þores sun ok sua suoro .a. bok at Ion ok Halgrimær Stæin-
ulfs synir lystu vighi .a. sik samdœghars. var þetta viigh vunnid
vttan hæimfrid ok alla gridhastade logligha arfum þærs en dauda
firir stæmdom. være nv oftnæmdr Ion. ok Halgrimær þurfuande
guðs miskunnar ok ydara nada min herre vm landsuistina ok till
sannynda fæk æk æighi sannare prof .a. þesso male sætti æk mit
insigli firir þetta bref en gort var .a. dæighi ok tima sæm fyr
sæighir.

   Bagpaa: Jon Stæinulfsson fullan þæghn ok fultt fridkaup ok Hal-
grimer .x. merker .j. fridkaup.


Om Odelsretten til og Mageskifte angaaende Gaardene Inder-Bogge og Haga
(senere Hagebö) i Erisfjord i Romsdalen.

Indtaget i den Throndhjemske Lagmand Henrik Jörgenssön (Staurs) Dom, dateret
Throndhjem 17 Juni 1597, der findes i Vidisse af 17 April 1638 i Throndhjems
Vidensk. Selsk. Saml. No. 292. (Jfr. Dipl. Norv. VIII No. 282 og 361).

52.
1361-62. 1375-76.
[Romsdal].

Der till suarede forschreffuenne Erich Stienszuold, att den ödde gardt
Hagge, som nu kaldis Haggebööe, ligger hartt hoes Inderbugge, och vdj Jnder-
buggis march, vdj huilche Jnderbugge, hand eigger och arffueligenn tilfaldett
haffuer, femb örres leygge, och der paa framblagde, tuende gamble pergamendtz
breffue,


ded ehnne datteritt vdj koningh Hagens siuffuennde aarsz
regimendt, dett andett dateritt. vdj det förste och tiuffuende kon-
ningh Hagens regimentis aar1, lydendis fast bode vdj enn meningh,
att slechtenne, som oudels borenne er till goudtzitt, haffuer bytt
och schiifft denom oudell j mellum, och giffuenn huer andre oudell,
for oudell, och findis klarligenn i szamme breffue, att Bugge och
Haggeböenn, er falden forne Erich Stiensuold och hans med arff-